Polis – 4

0
16842

Den Låtsas Svensk ( Ahmad Valadi )

Ahmad Valadi <[email protected]>;

17:48 (0 minuter sedan)

till registrator.st.

Diarienr ( åberopas ) A 030.222 / 2016   Saknr  187 

Polisregion Stockholm     Fru  Ch –  D 

Hej !

Mitt namn är Ahmad Valadi 570901 – xxxx

I torsdags den 21 Januari jag var på Täby Polisen , för Formalitet Förhör , Eftersom Här är Sverige , och jag har Dåliga Minne av Svensk ( Polis – Domstol – Åklagare mm ) med Eran Skit Arbete , jag bad att Min Advokat ( Fru  A –  W ) ska vara med , och eftersom Jag har så dåliga Erfarenheter av Eran Skit arbete , jag Bad Polisen ( Ch –  D ) att jag vill hela förhöret skulle spelas , för att i det här SKIT Land , med Bevis material , jag Kunde inte visar till De IDIOTER ( Domstol Folk – Åklagarna ) att jag är ( Oskyldig ) därför jag sparar all Bevis material , att inte bli ännu krångligare Min situation . 

Under förhör , den Kvinnliga Polisen ( Ch –  D ) läste från Sin Data De Lögner som den Ukrainska Olämpliga legitimierade Gata Kvinna ( Natasha 830307 – xxxx ) som Hon ( Natasha ) lämnade till en Dum Åklagare , och Den kvinnliga Polisen ( Ch –  D ) läste från sin Data och Ställde Fråga till Mig , och jag besvarade framför Min Advokat . 

Också Polisen ( Ch – D  ) visade Oss ( Jag och Min Advokat ) ett papper med Min bild från Min Facebook , med rubriken ( Vän förfrågan ) vilket som jag visste inte vad det är och fortfarande vet inte vad är det . Därför jag bad den kvinnliga Polisen ( Ch –  D  ) att jag vill ha en kopia på De frågor som ( Natasha  ) Hittade på och Den Dumma Åklagare Fastnade på den också den papper från Facebook med Min bild och den Rubrik ( Vän förfrågan ) , Både för Min Arkiv , och att använda till Min Hemsidan (falskaparadiset.se) och (fakeparadise.se) och för att i framtid , om jag ska skriva en Bok om Svenskarnas DUMHETER ( De som inblandade i Mina ärende på något sätt ( Poliser – Kommun Personaler – Kvinnojouren – Dumma Domarna – Dumma Åklagarna osv ) och för att Analysera texten , för att skicka till Myndigheter och Hjälpa De IDIOTER som få höga Löner och fattar inte lika mycket som en 7 årig , för att försvara Mig , Försvara Mitt Namn , Heder , Nationalitet  mm ,  och för att fråga Mina vänner , vad betyder ( Vän förfrågan ) vad är detta ?  

Den Kvinnliga Polisen ( Ch –  D  ) sa vi får se , jag ska kolla och kommer förbi Din Frisör Salong ( Salong Mirakel ) och lämnar den . 

Efter några dagar kom ett papper från Täby Polis och den Kvinnliga Polisen ( Ch –  D  ) Skrev så Här : 

Begäran om att få ta del av allmänna handlingar :

Du har inkommit till Polismyndigheten och begärt att ta del av kontaktsförbuds- ansökan i ärende  A 021 . 520 / 2015 .

Enligt 35 kap § Offentlighets och sekretesslagen OSL framgår följande :

Sekretess gäller i ärenden enligt lagen ( 1988 : 688 ) om kontaktförbud för uppgift om enskilds personliga förhållanden . Sekretessbestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit vilket innebär presumtion för offentlighet . Således gäller sekretess om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs .

Med beaktande  av ovan nämnda reglering samt efter genomgång av begärda handlingar gör undertecknad följande bedömning :

Inga handlingar i ärendet kan lämnas ut till dig då sekretess föreligger med stöd av 35 kap 5 § OSL .

Detta beslut kan Omprövas dvs , om du är missnöjd med att din begäran inte har beviljats kan du kontakta undertecknad och då få ett myndighetsbeslut som i sin tur kan överklagas till kammarrätten . I tjänsten  Fru Ch – D  Insp.

Mitt Svar : Som en Ansvar Författare , Journalist ( Flera år hade Radioprogram ) , Diktare , Uppfinnare , och efter 30 år i Sverige ge en bild , lite  förklaring , för att Ni ska Tänka lite : Ni är inte Dumma , men jag vet  intevarför  när Ni vill spela Dumt , Ni bli DUMMASTE !

Titta på det här Förklaring : Jag krävde inte ( Hemlig Stämplade militär  material ) jag ville inte ha  Kod på Hemliga Militära Bas , Polis Password att Kunna gå till Vilken Data Bas osv , Jag bad om en Kopia på De Frågor som den Olämpliga Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) med Hjälp av De Lögner , ville igen Använda Svenskarnas Dumheter ( Systemet Tjänstemän )  , och en Idiot Åklagare Fastnade på det , Var detta Hemliga Handlingar ? 

i Början av den Kvinnliga Polis ( Ch – D ) står ( Begäran om att få ta del av allmänna handlingar ) , om det är ALLMÄNNA HANDLINGAR , då är inte Hemlig , då skulle inte vara något problem att få en kopia på den , det behövde inte att skriva enligt Lag , Paragraf ….. kap …….. . 

Om Jag blev misstänkt för sådana Dumma Saker , som den kvinnliga Polis ( Ch – D  ) förhörde mig för de , jag ville en kopia på de Dumma Frågor ! 

Jag skrev att Sverige är SKIT Land , Konstigt Land , Det är 28 Månader , en Olämplig Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha ) med sina Sjuka Lögn , plan , håller på att Utnyttjar Eran Dumheter , Hennes ( Natasha ) s Lögner Kostade samhället , över 1 Miljon Kronor , kostade Mig och Mina Barn Ett Helvete , Jag polisanmälde 10 tals anmälningar ( Grovt Förtal – Grovt Bedrägeri – Barn Psykisk Misshandel – Mened – mm ) ingen fattade , ingen av Mina anmälningar kommit fram , Den här Gata Kvinna ( Natasha ) Skickade Min 4 årig son 6 Månader till Ukraina , ensam , efteråt 7 månader en 9 årig Barn ( Natasha,s 9 årig dotter ” V –  Ch  ” ) Tog hand om Min 5 årig Son ( D )  dag och Natt , och Den Gata Kvinna ( Natasha ) var på sitt Gata Livet ,  vilket som om vi hade Lag i Sverige , om vi hade Kunniga Lagman , Kunniga Poliser , Hon ( Natasha ) och den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) och Hennes Äckliga Sjuka Pedofil Man ( P – E – L  ) och den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som jobbar på Den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) som Utnyttjade 26 månader ( Natasha  ) skulle få Fängelse Straff , och alla Tjänstemän ( Poliser – Domare – Åklagare mm ) som jobbade så här SKIT , skulle sluta att jobba på så känsliga post och position , men eftersom här är Sverige ,De somär Orsaken till all Dumheter , liksom (  Natasha )  , och Andra Äckliga Folk (  ” A – L ”– och ”  P – E – L ”  – och  ” M – A – F ”  – mm  ) får bara Belöning , Skadestånd , Stöd , och jag som är ( Offret ) jag som blev Rånade , jag som Mitt Liv blev Förstörd , jag som Mitt Namn , Mitt Heder blev smutsade , fick bara problem , Vilket Skit Land . 

Sista Tiden även Domstol Folk gjorde en ( Inspelning Sabotage ) i Min Domstol ( Huvudförhandling ) angående att jag bad om ( Ensamvårdnads av Min son .       Allt är konstigt , jag vet inte varför Bara IDIOTER fastnar på Mina Ärende , några som fattade inte Hittills lika mycket som ett Barn , Skäms Lite ! För Fan !

Härmed , jag ( Ahmad Valadi ) Överklaga detta DUMHETER också , och visar Min Missnöje efter detta Dumheter ! Tack !

Den Låtsas Svensk  Ahmad Valadi     2016 – 02 – 02 

Åkerbyvägen 96 – 183 35 Täby   – Salong Mirakel 

Tel : 08 – 792 45 52    mobil : 073 – 655 39 85

Vänligen spara på eran Arkiv på Mitt namn , också skicka till Täby Polisen , till insp. Fru   Ch – D  , Tack ! 

SHARE
Previous articlePolis – Säpo 1
Next articlePolis – 1