Domstol – Kammaråklagare Fru S – A – L !

0
11423

Till : Kammaråklagare  Fru :  S –  A  –  L   !

Ärende : AM  – 8067 – 15

Handläggare : 101 – 7    Handling  : 276    Beslut  2016 – 07 – 07 

Kontaktförbud Förlängs   Nr : AM – 8067 – 15 – 9  ;                                                       Ext ärendenr   : A 299 . 797 / 2016

Avser    Valadi , Ahmad  , 19570901 – xxxx

Skyddsperson    :  Natasha  

Hej !

Det är Ahmad Valadi 570901 –  xxxx .

Härmed Vill jag Överklaga Din SKIT Beslut , det betyder Förlängning av Fucking Kontaktförbud , och Dina Sjuka Förklaringar , varför Du Tycker att Kontaktförbud ska Förlänga , Du Damen ! Du Glömde att i Din Skit förklaring varför ska Förlängas Kontaktförbud mot den Gata Kvinna ( Natasha ) som hittills under 34 Månader Bara Lurade Er ( Ni IDIOTER  ” Ahmaghhaa ” Välutbildade Svenska  Domare , Åklagare , Polis , Kommun Personal ) Vilket som Hittills Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Bara var MEDHJÄLPARE till den Gata Kvinna ( Natasha )  , All Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde och Gör , Gjorde och Gör med Eran Händer !                                                                                                                           Till er Hemsidan Besökare , för att veta den skickliga Kvinnliga Åklagare hur förklarade , varför hon ( Åklagare ) tänkte varför den Fjärde Kontaktförbud ska ge till Mig , här är Hennes ( Åklagare ) s Förklaring : Det finns fortfarande på grund av särskilda omständigheter risk att Valadi , Ahmad kommer att begå brott mot , förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera ( Natasha ) . Det finns misstankar om överträdelser av tidigare meddelat kontaktförbud men dessa överträdelser ligger ganska långt tillbaka i tiden . Det pågår process mellan parterna om vårdnad och umgänge . Det finns ingenting som tyder på att Valadi , Ahmad under senare tid försökt få kontakt med ( Natasha ) , men med hänsyn till tidigare dom mot Valadi , Ahmad och vad han uppgivit i förhör finns risk för att han om det inte finns ett kontaktförbud kommer att begå brott mot , förfölja eller allvarligt trakassera ( Natasha ) . Kontaktförbudet förlängs därför . Skälen för ett sådant förbud uppger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för Valadi , Ahmad .

Ser ni , De är så snälla , tänker på Mig , bättre än Mig , om de skulle inte ge Mig ( Kontaktförbud ) kanske jag skulle göra Brott , jag är TACKSAM att Ni är så snälla och hjälper Mig att jag inte Göra Brott , Tusen Tack ! Vad skulle jag göra utan eran Hjälp ! Tack ska ni ha .

De IDIOTER ( Domare , Åklagare )  fattar inte , om det finns RISK att jag begå Brott , Hon ( Natasha ) redan har gjort alla Typ BROTT , Titta Vilka IDIOTER  bestämmer över oss ! Du Duktiga Kammaråklagare Glömde att Skriva : Bättre man Klipper Bort Ahmad Valadi,s KUK för att Kanske Han ( Ahmad Valadi ) Våldta ( Natasha ) eller Bättre Amputera både Ahmad Valadi,s Händer , Kanske Han ( Ahmad Valadi ) Vill Stryper ( Natasha  ) , eller Amputera Ahmad Valadi ,s Fötter , för att Kanske Han ( Ahmad Valadi ) med Fötterna Springer efter ( Natasha  ) eller varför inte Döda Honom ( Ahmad Valadi ) för att Minska Risken till % 0 , att Han ( Ahmad Valadi ) kanske gör något Dumt mot den Gata Kvinna ( Natasha  ) . Fy !                    Verkligen Man ska Säga : Bravo Till  ( Natasha  ) och Ge ( Icke Godkänd ) till Er ! Jag skrev i Mina tidigare skrifter att all detta visar att Ukrainska Universitetet Utbildar bättre sina Folk , för att hittills en Ukrainska Välutbildade ( Natasha  ) Lurade Hela Systemet , så många Välutbildade Svenskar inom Polis , Kommun , Domare , Åklagare , över 100 namn , Fortfarande ingen FATTADE att den som är FARLIG , det är Hon ( Natasha  ) Den som gjorde alla Dumheter , och SKITIT PÅ SVENSK LAG  ,  det är Hon ( Natasha  ) Den som Gjorde Världens Värsta Dumheter mot Barnen , det är Hon ( Natasha  ) , Hon bara Utnyttjar Eran Dumheter och bara BESTÄLLER vad Hon ( Natasha  ) vill , och Ni IDIOTER gör Jobbet åt Henne ( Natasha  ) .

Jag är Ahmad Valadi , en Laglydig Person , Jag är Förebild för 80 Miljoner Iranier , Jag Gör inget Dumheter , Trots att Hittills Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) bara Gjorde ett SKIT JOBB , SKIT DOM , SKIT BESLUT , ändå jag hade Respekt till Det , men gick på Lagliga Vägar och Parallellt med det Öppnade jag Min Hemsidan , för att visar Eran SKIT DOM  ,  SKIT BESLUT till Folk , som är Bästa Domare , och eran Arbetsgivare , eftersom deras Skattepengar blir Eran Höga Lön , jag vill att De ( Folk ) ser deras Skattepengar går till Vilka SKIT JOBB , till vilka ( Orättvisan ) , som en Ansvar FÖRFATTARE , det är Min Plikt att skriva och peka på saker och tings som är FEL  , och Väcka Er , Väcka Folk , för att detta som Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) håller på bara ge Sverige en Dålig Rykte , och Gör Landet som en Djungel , visar Sverige som ett SKIT LAND , utan Lag , utan Kloka Tjänstemän , också lämnar Missnöjda folk bakom sig , Skäms Lite !                                                                                Nästan Man Blir Avundsjuk på Eran DUMHETER !

Varför i Din SKIT Beslut , Fanns inte Hur man Överklaga ? Detta betyder i det här SKIT LAND , en Svensk SKIT BESLUT  ,  SKIT DOM , Gäller , och är Tyngre än en Utländsk Rätt och Rättighet ? Förut Ni brukade att hålla Masken och även på Formalitet sätt , i slutet av Eran SKIT Beslut , SKIT Dom , notera Hur man kan Överklaga , Vad har hänt ? Ni har tagit bort Masken , Det betyder Ni vet att Utlänningar har ingen Chans mot Ni Svenskar , som Trots ett SKIT BESLUT  ,  SKIT DOM  ,  Andra och andra bara Skydda Er , oavsett Hur SKIT Ni Dömde ! 

Skicka Vidare Min ( Överklagande ) mot Din Skit Beslut , till nästa Formalitet Avdelning , Kanske , Kanske , Kanske någon Fattar där !

Det är 34 månader jag håller på bara Analysera Eran SKIT DOM  ,  Eran SKIT BESLUT , jag har flera Öppet ärende som jag håller på att skriva De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) som Fattade inte lika mycket som en 10 årig hittills att vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde mot Barnen , Trots att den skrift är inte Klart , men ändå jag skickar till Dig , det hjälper dig att FATTAR  Vår situation , och övrigt hjälper dig att Döma Korrekt som en Åklagare , 

Angående Min son och allt som rör sig om Honom ( Min son ) med vem ska prata om det är inte den Olämplig Mamma ( Natasha  ) ? Ska jag komma i kontakt med Dig ? Du Åklagare ? med Domare ? med Kommun personal ? med Polisen ? med vem ska jag prata om Min Son,s problem , Behov osv ? 

Den här Gata Kvinna ( Natasha  ) vet att Hon är aldrig hemma , och Barnen är hela tiden ensamma hemma med en Psykopat ( Stora  ”  V ”  ) en av Hennes ( Natasha  ) s KNULLARE , och Hon ( Natasha  ) är ute på sitt Gata Liv , och om jag ringer någon gång och vill pratar om Sonen ( D )  , då är Hon ( Natasha  ) inte hemma och Hon ( Natasha  ) Bli avslöjade att är en Olämplig Mamma , och jag kommer att skriva till Kommun och Domstol , Hon ( Natasha  ) vill ha Mig borta för att jag inte samla Riktiga Fakta om Henne ( Natasha  )och Hennes Olämplighet , som gäller Barnen , om någon är säker på sig att gör inget Dumhet mot Barnen , då ska Hon ( Natasha  )  inte vara rädd , om jag ringer , om jag vill kolla hur Min son mår osv , När  ( Min son ) är  hos Mig , Hon får ringa varje timme och kolla vad vår   ( Son  ” D ” )  Gör , För att jag är säker på Mig , även när det gäller vår son ( D ) . Hon ( Natasha  ) utnyttjar Eran Dumheter och allt FEL  , DUMT  som vill göra , gör med Hjälp av Er , liksom en Tjuv , som går med Polisen , till Bank eller Butik , eller någons hus och Polisen Gör Jobbet åt Tjuven och säger : Varsågod , något mer ? Tjuven säger : Nej tack , jag hör av Mig , om jag vill utnyttjar igen . Hon ( Natasha  ) bara Gör Dumheter , för att räknar med Eran Dumheter och Hjälp .

Så Detta Fucking Kontaktförbud är Kränkning och Förnedring till Mig ( Ahmad Valadi ) som Skriver för Miljoner Folk liksom Du ( Åklagare ) ! 

så fort som Möjligt ta bort detta SKIT , som bara den Gata Kvinna ( Natasha  ) Utnyttjar , Jag har Barn med Henne ( Natasha )  , Tyvärr Hon ( Natasha  ) är Mamma till Min son , tills Min son kommer på den ålder som man kan skaffa en mobil till Honom ( D ) jag måste kunna veta om Min son , och detta jag kan inte göra om jag ringer Dig ( Du Åklagare ) eller någon Annan , Hoppas på att Du FATTAR en så ENKEL  SAK ! 

Jag slutar nu , Om det är Du som kan ändra och ta bort detta SKIT , gör det , annars Skicka Vidare till nästa Formalitet Avdelning , kanske , kanske , kanske  där någon FATTAR .

Med detta Överklagande , jag skickar Min sista Skrift , som är inte Klar , och Mina Tidigare Skrifter , Läs de , om Du vill bli en Duktig Åklagare , att Någon som den Gata Kvinna ( Natasha  ) kan inte Lura Dig , Tack !

Den Låtsas Svensk som har bara Dåliga Minnen av Svensk Rättvisan ! som det är Rena ( ORÄTTVISA )   Ahmad Valadi    2016 – 07 – 14

Åkerbyvägen 96 – 183 35 Täby – Salong Mirakel 

Tel : 08 – 792 45 52   mobil  : 073 – 655 39 85 

Tyvärr jag hade inte tid att gör i ordning , de filerna som följer med i detta mejl , men du kan titta på deras datum och rubrik , då du hänger bättre , jag lovar att du lär dig mer om du läser detta , än vad du lärde i Universitet , vilket som jag såg inte på alla de som jobbade på Mina ärende , att de lärde sig någonting , de var bara liksom någon som står i en Apotek och varje patient kommer , Han / Hon bara hämtar några medicin och ger , att bara pekar på detta Skit jag gjorde var paragraf  X från lagboken , betyder inte att man är Lag kunnig , Konsten i erat jobb är att FATTAR först lägget , sedan lägger alla Pussel bittar på rätt plats , sedan Dömer Korrekt , vilket som i Sverige är ( Bristvara ) !