Domstol – Ärendeenhet – Överklaga på den Skitigaste Dom Hittills – Rådmannen Fru M – H

0
10805

Till : Ärendeenhet !

Överklaga på den Skitigaste Dom hittills !

Mål nr  Ä 1754 – 16      Aktbilaga   182     som Rådmannen  Fru ( M –  H ) Gjorde sin SKITIGASTE  Jobb !

Och  Mål nr  T  2642 – 16    som en Kvinna ( N –   S ) Gjorde ett SKIT DOM !

Hej !

Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx .

Härmed jag , Ahmad Valadi vill Överklaga den Skitigaste Dom hittills , som var den Fredag 27 Maj 2016 , till nästa Formalitet Domstol , som ni kallar för ( Svea Hovrätt ) !

Fredag den 3 Maj 2016 kom 2 brev samtidigt i ett kuvert , från Attunda Tingsrätt , en Protokoll , och  en Dom , Protokoll med en Kvinnlig namn ( Rådmannen M –  H ) som var på Mitt ärende , med sin Dumma fråga ( Från den sista Dumma Domen som en Okunnig Domare gav på Slutet av 2015 , Efter sin Utnyttjande av den Gata Kvinna ” Natasha  ” har det hänt att när det var din tur att hämta din son ( D ) , han ( D ) var inte på Dagis ? Dummaste Fråga , medan jag var där med 2 väskor med Mina skrifter , som 2 veckor jag ordnade , markerade med färg pennor , att vilka ska jag berätta först , vilka ska jag berätta sist osv , Meddelade Domstolen att Min Vittne Fru  ( E –  K  ) skulle få Höras  och den Okunniga Rådmannen  Fru ( M  –  H )  , ställde Dummaste fråga , Vilket som Hon ( Rådmannen ) kunde  Fråga från Dagis Personal , eller från Den Gata kvinna ( Natasha  ) eller via telefon , via e – mail fråga Mig , jag behövde inte att gå till Domstol att svara på detta Dumma fråga , medan jag skulle gå igenom tiotals viktiga saker , ( Dumma Saker ) som den Olämpliga Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde mot Barnen , speciellt Min son ( D ) , som Drabbade mest .

Och en annan brev som står ( Dom –  Mål nr   T 2642 – 16 ) med på slutet , en Kvinnlig namn utan att man vet vem är hon ? vad är Hennes Titel ? Vad är Hennes Roll ?  Bara ett namn ( N –  S  ) med en SKIT BESLUT ; som vanlig , som är Typisk , en  Svensk Dumma Dom ska vara !                                                                                                                                        jag Analyserar hennes ( N –  S  ) s Dumma Dom , med Hennes ( N – S ) s  Dumma Förklaring ! och skickar till Tingsrätten , för att Kanske Ni ( Domstol Folk ) Vaknar !

För att kanske , kanske , kanske  någon Fattar Där , på  ( Svea Hovrätt ) jag Analiserar den Dummaste Domstol som jag hade haft hittills , Ju mer Ni håller på Mina ärende så här Dumt , Desto mer Ni visar att Ni kan inte den Minsta , Mitt ärende var och  är så enkel , som en 10 årig Fattar  på en gång , men eftersom här är Sverige  ( Hittills måste vara 100 namn av  Domare , Åklagare , överåklagare , Cheföveråklagare ) kunde inte Fatta en så enkel Ärende .

Som en Ansvar Författare , som det är 20 år drabbar och har ( Helvete )  på grund av Eran Dumheter , Eran Okunnigheter , inte på grund av att jag gjorde Fel , Misstag , Olaglig , Dumt själv ! Nej nej , jag är inte sådan typ , jag är Ahmad Valadi , Själv är Förebild för Miljoner folk , Jag smutsar inte Mitt Gott Namn ,   skriver jag nu några sidor  , läs noga  som ( Homework – Hemläxa ) ! Jag lovar det hjälper er att Fatta  Mitt ärende och andras ärende i framtiden !

Oss emellan ! Det som ni tror att det är ( Dom ) den som ni tror att det är ( Rättvisan ) är vad som helst , utom ( Dom ) eller  ( Rättvisan ) !

Nu Lektionen Börjar : Vänligen Tyst , stäng av mobilen , fokusera på Texten , Tack !

I Min förre detta mail , som jag kommer att skicka med detta e – mail ( Överklaga ) jag skrev : När man Fattar inte ( Frågan ) Korrekt , kan inte Ge ett ( Korrekt Svar ) !

Problemet i det här Skit  Land är att : Ni Tål inte ( Sanningen ) därför Folk ( Ljuger ) , och ge Falska Komplimanger ! En Falsk Komplimang är också  ett ( LÖGN ) ! Också Ni Tål inte Kritik , Ni Tror att Ni är Best , Titta på Hur Ni jobbade i Mina Ärende , Det enda som Passar för en sådant SKIT JOBB , är att bara säga : SKIT ! Ni är Sämst ! När det gäller ( Rättvisan ) !

Eftersom Ni är Lögnköpare , Folk Ljuger ( Titta på  ” Natasha ” , s Lögner , ” Natasha ” s Äckliga Advokats Lögner , Natasha , s Äckliga Vittnes Lögner ” Den Äckliga Polska Kvinna ” A –  L  ” ) och Eftersom att Ljuga är Gratis i det här SKIT LAND , folk liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Ljuger , Hennes ( Natasha ) s Äckliga Advokat mot Belöning , tillägger mera Lögn på Natasha ,s Lögner , och den Äckliga Polska Kvinnan ( A – L  ) s Lögner ,  och de som Ljuger , räknar med Eran ( Domstol Folket ) s  Dumheter också ! De vet att i alla fall Ni Kommer inte att Fatta !

Och eftersom Ni ( Domstol Folk )  är Duktiga på att Leka med Ord , och Räknar och Stämplar  ( Sanningen )( Kritik )  som ( Kränkning ) och liknande , Då Folk Skiter i på  ” Sanningen ”  , Alla Ljuger , på det sätt ett (  Fel )  Aldrig ( Rättas Till ) , vilket som detta Dumhet ( Fel )  , som en Cirkel , bara Fortsätter och Fortsätter .

Ni ( Domstol Folk ) skulle jobbar Korrekt från Början , vilket som i Mina ärende Ni Allihopa hittills Jobbade bara ( SKIT ) jobbade bara  ( FEL ) , när man Analyserar Eran SKIT Dom , Eran SKIT Beslut , för att ( Rättar Till ) någonting som Ni gjorde  FEL , för att ( Rätt ska vara Rätt ) ändå Ni Fattar inte , och försöker Skydda Varandras SKIT Dom , SKIT Beslut ! och Räknas Mina Analys ( Kränkande ) till Er ( Domstol Folk ) och till den Gata Kvinna ( Natasha ) !

Till Er Skickliga , Duktiga , Kloka ( Domstol Folk ) : När någonting ser ut som en Hund , Skäller som en Hund , Äter och Dricker som en Hund , Kissar som en Hund , Då är en           ( Hund ) !

I Mina skrifter , Jag Rapporterade till Ni Duktiga Domstol Folk , vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör , och Ni ( Duktiga Domstol Folk ) Räknade detta ( Kränkning ) gentemot den Gata Kvinna ( Natasha ) , jag Förklarade många Gånger att Detta är Rapport till Domstolen , Vad Hon ( Natasha  ) Gjorde och Gör , Hon ( Natasha ) Kränkte sig Själv , med sin Beteende , med Sitt Smutsiga Livs Still ,  jag bara ( Skrev och Beskrev ) för att Ni ( Duktiga Domstol Folk ) Fattar Situationen , för att Döma Korrekt .                                       Vad man Gör ,  har ett Namn ! Den som är Alkoholist , Knarkare , Rånare , Tjuv , Terrorist , Gata Flicka , Gata Kvinna , Läkare , Pilot , Mekanik , Domare , Åklagare m.m , allt man gör har ett Namn , Visa saker är Negativ ( För sig Själv ) Liksom ordet ( Terrorist ) , själva ordet är kränkande , men bara detta ord ( Terrorist ) kan Beskriva , vad en Terrorist Gör !  visa Titel är Positiv för sig , liksom ( Läkare ) , i Mina Skrifter , jag bara Förklarade allt , som det är , som det var .

När Ni ( Domstol Folk ) Dömer som en ( IDIOT ) , när det Gäller Mitt Liv , Mina Barns Liv , Mitt Namn , Mitt Heder  , och jag  med alla Fakta , som visar att Ni ( Domstol Folk ) Jobbade som en ( IDIOT )  Kallar Er för  ( IDIOT )( Ahmagh )  , Ni måste Vakna ,  jag  har Rätt att Kalla den Person  ( IDIOT ) som med Sitt SKIT Jobb , Sin SKIT Dom , Gjorde Mitt Liv och Mina Barns Liv ( Helvete ) ! När Ni ( Domstol Folk ) med en så SKIT  DOM , Smutsar Mitt Namn , Mitt Heder , Min Religion , Mitt Nationalitet , Ska jag Tacka ER ?   Eller Protestera Er och Eran SKIT   DOM ! Som Gjorde Mitt Liv och Mina Barns Liv ( Helvete ) ?

Detta , om en Tjänsteman ( Polis – Kommun Personal –  Domare – Åklagare )  Jobbar SKIT , vilket som hänger på Någons Liv , Vad ska man Göra ? Vakna till Verkligheten !

Att säga ” Skit ”  till ” Skit ” är inte Kränkning till (  SKITEN  )  !

Trots att Svenska är inte Mitt modersmål , så lite Svenska  jag kan  , jag Förklarar :                 ”  Kränkning ”  är ,  när man säger något Negativ om någon , som stämmer inte , Om någon som är inte ” Tjuv ” , man säger  ” Tjuv ” , om någon är inte  ” Knarkare ”  , man säger ” Knarkare ” om någon är inte ”  Gata Kvinna ” man säger ” Gata Kvinna ”  men om någon är Tjuv , man säger ”  Tjuv ”  – om någon är Knarkare , man säger ” Knarkare ” om någon är en Gata Kvinna , om man säger ” Gata Kvinna ” då är inte ( Kränkning ) Längre , om någon Domare , Åklagare ,  jobbar ”  SKIT  ” man säger att Han / Hon jobbade som en”  IDIOT ” , detta är inte Kränkning , utan  det är Rapport , Berättelse av ( Händelser ) ! Hoppas på att Ni Fattar Nu förklaringen med Min Dålig Svenska  ! osv  !

I den här Dumma Dom som den Okunniga Kvinna ( N –  S  ) som jag vet inte Vem Hon ( N –  S  ) är , vilken Titel Hon ( N –  S ) har , Vad är Hennes ( N –  S  ) Roll i Mitt Ärende , Vad är Hennes ( N – S  ) Post och position ,  skrev i sin SKIT  DOM : ……. Utöver detta noterar tingsrätten ( här jag Rättar till : När en Person liksom den här  Kvinna ”  N – S  ” Gör ett Skit Dom , varför ska man skriva ” Utöver detta noterar ” Tingsrätten ” att …, varför ska man säga ” Tingsrätten ” Det är Henne ” N – S  ” som Dömde , inte Tingsrätten , ( Tingsrätt )  är bara en plats ……. ) att Ahmad Valadis stämningsansökan med bifogade handlingar uppgår till cirka 1000 sidor och att en omfattande del av dokumenten utgörs av kränkningar gentemot  ” Natasha ” . Tingsrätten finner att enbart Ahmad Valadis processföring ger skäl att ifrågasätta om hans talan är seriös .

VI VÄNTAR  LITE HÄR : Den här Kvinna (  N – S  ) och alla andra som hittills blev över 100 namn ( Domare  – Åklagare , överåklagare , Chefåklagare , mm ) hittills fattade inte att Mina Skrifter var och är ( Rapport ) till Domstol , för att Först ( Domstol Folk )  Fattar Situationen  , sedan Dömer Korrekt ! Vad har med ( Kränkning ) att Göra ?

Också på  Över 1000 Sidor Mina Skrifter som jag pekade på 10 tals viktiga saker , som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör , ingen Fattade Vad den Gata Kvinna ( Natasha ) gjorde för Dumheter , mot Barnen , mot Mig , mot samhället , även mot sig själv , ingen Fattade ett Dugg , Hur ( Helvete )  Mina Barn ( ”  D ” och  ” V  Ch ”  , Speciellt  ” D ”  ) hade haft ! Alla ( IDIOTER ) Var bara Oroliga att Några Ord var ( Kränkande ) gentemot ” Natasha  ”  Vilka (  IDIOTER ) !

Jag är Tvungen att skriva igen detta : En man går till Kyrka , ser att Prästen ( Biskopen ) håller på att KNULLA ( Våldta ) ett Barn ,  Mannen blir Förbannad på den Äckliga Prästen ( Biskopen ) och ( Spottar ) på Honom ( Prästen ) och Säger : Shame on you  ! Du som är präst , vilket som  skulle vara Förebild till Folk , att göra en så Äcklig sak ( Att KNULLA ett Barn ) i den här ( Tabu Plats ) det betyder ( Kyrkan ) med ett Barn ? Då Prästen medan Fortsätter sin KNULLANDE , säger : Spottar Du i en så ( Tabu Plats ) ? Vänta bara !

Exakt som Hur Ni IDIOTER ( Domstol Folk ) Reagerade hittills i Mitt ärende , ingen hade sett vad Den Gata Kvinnan ( Natasha  ) Gjorde och Gör mot Barnen , ingen Fattade att Viktigaste är 2 Barn (  ” V – Ch ”  och  ” D ”  ) som på Grund av den Olämplig  Mamma ( Natasha )  , den Gata Kvinna ( Natasha  ) har ( Helvete ) , Deras ( Barnens ) Liv ( Nu och Framtid )  blev Förstörda ,  Alla de ( IDIOTER ) ( Domstol Folk )  Fastnade på  ett Ord ( Kränkning ) som Jämför med   vad som händer Barnens Liv ( Nu och Framtid ) , deras ( Barnens )  Psyke som  blev Misshandlade , Deras ( Barnens ) Uppfostran , som är Dålig , Barnens Hälsa som är Dålig , är ingenting .  ingen av Domstol Folk ( De IDIOTER )  Fattade Hittills , bara fokuserade på Ordet ( Gata Kvinna ) som är ( Adjektiv ) till en sådan Kvinna , det är inte någonting som jag hittade på , Om Hon ( Natasha  ) Var (  Alkoholist , Knarkare )  , Jag skulle skriva : Den Alkoholist Mamma , Den Knarkare Mamma , Den Olämpliga Mamma osv !

Eran ( Domstol Folk ) s sätt , speciellt den Kvinna ( N –  S  ) som jag vet inte vem är Hon ( N –  S  ) , vet inte vad är Hennes ( N –  S   ) s Roll , den här Kvinna ( N –  S   ) i sin SKIT DOM skrev : Utöver detta noterar tingsrätten att Ahmad Valadis stämningsansökan med bifogade handlingar uppgår till cirka 1000 sidor och att en omfattande del av dokumenten utgörs av kränkningar gentemot  ( Natasha )  .

Detta är liksom att Hon ( N –  S  ) och alla andra Dumma Domare , Åklagare  ( IDIOTER ) går till en Palats , som med mark och byggnad är flera tusen km2 , Flera rum , Fina Möbler , Antika grejer ,  bara säger : Det var en Toalett där , utan att se själva Palats , den flera tusen gård , och alla grejer i Palatsen , Ni fastnade på ” Toaletten” , liksom detta ord ( Kränkning )  att Ni ”  IDIOTER ” , och den sista Kvinna ( N –  S  )   bara fastnade där ( Kränkning )  , utan att tänka på Hundratals  viktiga saker som jag skrev i Mina över  1000 sidor , som den Gata Kvinna ( Natasha ) gjorde mot Barnen , och ingen av de Välutbildade IDIOTER ( Domare – Åklagare )  , som  med sina SKIT Dom ,SKIT  Beslut visade  , att en ”  IDIOT ” fortfarande  fattar ännu mer än De , bland 1000 sidor , De IDIOTER bara Fastnade på ( Kränkning ) vilket som Absolut inte , är ( Kränkning ) utan det är ( Sanningen )  , det är ( Rapport ) till Domstol Folk , om De Fattade !

Att Gömma Er bakom detta Ord ( Kränkning gentemot ” Natasha ”  ) ge inte Er ( IDIOTER ) Fria Händer  att Döma Så här SKIT ! och inte Tänker på Barnen (  ” V – Ch  och  ” D ”  ) speciellt Min son  ” D ”  , som från 3 år tillbaka tills nu , med Hjälp av Er ( Domstol Folk ) den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör Mina Barn illa !

Om man kan bara  lite Psykologi , kan förklara att Sådana Tjänstemän som jobbar så här SKIT  , speciellt ,  när det gäller (  Män , Pappor , Utlänningar )  ,Förklaring från ( Psykologi ) sidan är att :  De ( Domstol Folk )  måste ha haft en Dålig Barndom själv , de hade en Dålig Pappa , eller ingen Pappa Alls , Och för Kvinnliga Tjänsteman , som jag hade på Mina Ärende Hittills ,  Antingen De hade Dålig Pappa , ingen Pappa  alls , eller Dålig Förhållande med en , flera Män , därför De Hatar Män överhuvudtaget , De hatar Pappor ,  därför när Sådana Folk som hade Dåliga Barndom ,  får en post och Position , liksom ( Polis , Domare , Åklagare , att jobba på Migrationsverket mm ) deras Dåliga Barndom  Påverkar hela Deras Liv , Skogar hela  deras Liv ! Påverkar  deras Jobb , på deras Beslut  osv , Också Man ser den Dolda Rasist hos Er , vilket  det  är  inte Dolda  längre , Utan Ni gör på Dags Ljus , så Klar , så tydligt , att Ni Gör Utlänningar liksom jag  illa , Deras Barn illa ( liksom Mina Barn )  , det syns på en gång i Eran Dumma Dom och Beslut , också det syns att Ni vill Kvinnor liksom den Olämplig Mamma , Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Sjunker till Boten , Ni hjälper hur som helst att De ( Kvinnor liksom  ” Natasha ” ) Bli en Gata Kvinna .  För att , för Manliga Domare , Åklagare , mm, är Lättare att Utnyttjar sådana Kvinnor ( liksom  ” Natasha ”  ) .  Hittills Ni ( Domstol Folk ) bara Visade Mig ( Okunnighet – Sådana Symptom som jag pekade på alldeles nyss ) Eran Beteende är inte Normal ! Är inte Lagligt heller , är inte liksom en Kunnig , Ärlig Domare , Åklagare ,  Är inte Mänskligt heller .

På Persiska Vi säger : Det är min hunds Fel , som gör inte sitt jobb korrekt ( Att bevaka huset som är Hundens Ansvar ) därför Tjuven kommer hem till Mig och tar Mitt allt !

Vad betyder ? Ju ! Det Betyder : Ni ( Domstol Folk – Åklagare –  Poliser – Kommun Personal  ) kan inte Eran Jobb , därför någon Gata Kvinna ( Natasha  ) Gör så här mycket Dumheter mot Mig , mot Mina Barn , och Ni ( Okunniga Domare – Åklagare – Poliser – Kommun Personal ) Fattar inte ett Dugg , att Stoppa Henne ( Natasha  ) .                                           Ett exempel till : Om  en Tjuv , Rånare med hjälp av Poliser gör sina Dumheter , Då denna Tjuv , Rånare vill bara Fortsätta , så länge Poliser är Medhjälpare , exakt vad den Gata Kvinna ( Natasha ) gjorde och gör för Dumheter hittills  , med Eran ( Polis – Kommun Personal – Äckliga  Advokaten – Domare – Åklagare ) Hjälp . Hittills Ni var ”  Medhjälpare ” med den Gata Kvinna ( Natasha  ) Att Gör Mina Barn illa , att Ruinera Mig , att Förstöra Mitt Liv , att Smutsa Mitt Namn , Mitt Heder mm.

Vilket SKIT LAND som man har ingen Rättigheter , Vilket SKIT LAND som en Pappa ( Liksom jag )  kan inte Skydda Sina Barn , kan inte Hjälpa sina Barn ! 

Detta visar att Ni ( Domstol Folk ) Vet inte vad ( Pappa ) betyder , Vet inte vad ( Barn ) betyder , Vet inte vad Lag betyder , vad Mänskliga Lag betyder !

Hittills Ni bara visade att Vi Utlänningar har ingen Rättigheter , våran  Barn har ingen Rättigheter , Att Göra bara Dumheter , Ni kallar för ( För Barnens Bästa ) Är detta , Svensk ( För Barnens Bästa ) ? Om detta är eran ( För Barnens Bästa ) Vad är den sämsta till Barn Då ? Att tillåta en Olämplig Mamma ( Natasha  ) gör Mina Barn så här mycket illa , som jag skrev 100 gånger och pekade på , och ( Ni IDIOTER ) Fattade inte !

För sådana Olämpliga Mammor liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) som bara Öppnar Ben och Bli Gravid ( jag hörde att  Hon ” Natasha  ” är Gravid igen , ett Faderlös Barn till ) som vet inte vad betyder att vara  ( Mamma ) , visar några timmar ( Natur Program ) där som visar Hur ( Djur ) skyddar sina Ungar , Valpar , mm , vilket som den Olämpliga Mamma ( Natasha ) istället för att Ta hand om sina Barn , Skyddar sina Barn , Mest av alla Skadade Barnen Själv , och bland så Många  IDIOTER ( Domstol Folk ) ingen fattade vad denna Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde med Barnen , Trots att Tiotals Gånger jag skrev och pekade på Vad Hon ( Natasha  ) Gjorde och Gör med Barnen , Manliga ( Domare , Åklagare ) var bara Orolig för Sin Belöning från Henne ( Natasha  ) och Kvinnliga ( Domare , Åklagare ) bara Fastnade på ( Kränkning ) och De Fattade inte att Hon ( Natasha  ) Kränkte sig Själv , jag bara Rapporterade Vad Hon ( Natasha  ) Gjorde och Gör , och ingen Tänkte på Barnen som Hade och  Har (  Helvete ) , och ingen tänkte på Mig som Blev Ruinerade , Rånade av den Gata Kvinna ( Natasha  ) , ingen tänkte på Mitt  ( Namn och Heder )  som blev Smutsade av en Smutsig Kvinna ( Natasha  ) ! Vad är detta Skit  för Land Här ?

Den 27 Maj 2016 som jag var på Domstolen , Den Okunniga Rådmannen Fru  ( M – H ) Läser för Mig den Dumma Dom som en Okunnig Manlig Rådman , efter sin Belöning av den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde , vilket som om Vi hade Lag , om vi hade Kunniga ( Domare – Åklagare ,  Hon ( Natasha  ) skulle få Fängelse Straff för alla Dumheter som gjorde mot Barnen , Skitit på Lag , Skitit på allt , vilket som Min Vittne  Fru ( E –  K  ) också Bekräftade Hennes ( Natasha  ) s Olämplighet , fortfarande den Dumma Manliga Domaren  Blundade till  alla  Dumma saker  som den Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde och gör mot Barnen , Räknade Henne ( Natasha ) Lämplig Ensam Vårdnadshavare !

Vilket som skulle vara så : ( Lämplig Gata Kvinna ) Ja , ( Lämplig Mamma , Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) NEJ !    Och den Okunniga Kvinnliga Rådmannen  Fru ( M – H  ) istället för att Fokusera på Varför jag är där , varför jag betalade 2 gånger 900 kronor till Domstolens konto , ,  efter den SKIT DOM som den Okunniga Manliga Rådmannen , efter sin (  Belöning )  ( på Domstol från den Gata Kvinna ( Natasha  ) , jag var där för att få ( Ensam Vårdnad ) av Min son ( D ) till Mig , på Grund av att Min Stackars Son , det är 3 år i den Här SKIT LAND , med så OKUNNIGA Domare , Åklagare , med en så Olämplig Mamma ( den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) har Helvete , och den OKUNNIGA Kvinnlig Rådman fru ( M – H )  , bara ställde Dummaste Fråga och räknade detta SKIT , för ( Domstol ) ! FY  FAN ! Var är här för Land , Vilka är Ni , som Fattar inte lika mycket  som ett Barn , och vill Bestämma om Folk , och deras Barn ?

Jag har ett Förslag till Er ( Domstol Folk ) Det är 33 Månader , så Många Domare , Åklagare ( Det måste vara 100 namn under Mina Handlingar , som ett barn , 10 – 15 Årig Fattar på en gång ) Ni Fattade inte ( En och en ) ,  Den här gång , Alla som jobbar på Domstolen , Lägg Eran Erfarenheter , Eran Kunskaper , Eran IQ , Tillsammans , Kanske , Kanske , Kanske den här Gång Ni ( Allihopa ) Fattar , att Hittills Ni Gjorde Bara ( SKIT ) , Det har gått 30 år , till Palmes Ärende , och Fortfarande Ni Kunde inte Lösa Ärendet , även om det tar 30 år till , fortfarande , är Angående en Person som Lever inte längre , men Eran SKIT JOBB ; SKIT DOM , SKIT  BESLUT , Handlar om Mig , och Mina Barn , Eran SKIT  Jobb , SKIT dom , SKIT Beslut , gjorde Våran Liv , till ( Helvete ) !

Eran sätt att Hjälpa den Gata Kvinna ( Natasha  ) efter att Hon ( Natasha  ) gjorde Mina Barn så här mycket illa , Tolkas att Ni är Glada att Hon ( Natasha  ) gör ett Utländsk Barn ( Min Son ) illa , Ni ( Domstol Folk ) Godkände alla Hennes ( Natasha  ) s Dumheter mot Min Son ( D ) och (  ” V – Ch ” ) !   man kan Tolka bara  på det sätt !

Jag är en Pappa , vilket som Ni Fattar inte Vad Betyder ( Eran Beteende visar så ) även om det behövs att Ropa på Hjälp till Hela Världen , Jag Gör det ! När Ni Fattar inte , när Svenska Lag , Räknade inte Pappas Rättigheter , När Ni kan inte Hjälpa Mig och Min Son , Då jag använder alla Mina Krafter , och Möjligheter ( Internet ) och Folk , för att Hjälpa Min Son !

Det räcker 33 månader den Olämpliga Mamma ( Natasha ) gjorde Min Son illa , Min son,s syster (  ” V – Ch ”  ) illa ,  Också det räcker Hur mycket Dumma Dom , jag fått från Svenska OKUNIGA  DOMARE ; ÅKLAGARE ! Jag kommer att Visa till Hela Världen ( Svenska  Dumma Dom , Rättvisan ) !

Jag är bland annat Författare , en Ansvar Författare , Tills Ni Vaknar , tills Ni Fattar , Skriver och Skriver , Först Skickar till Er ( Domstol Folk ) , eftersom Vi har SKIT MEDIA i det här Land , jag skickar till Andra Länders Media , Hoppas på att De visar Sina Ansvar som en Media ! Tills Ni Fattar vad ” Lag ”  betyder , Vad  ” Rättvisan ”  betyder , vad en ”  Korrekt Dom ”  betyder . Jag Kämpar för andra Fina Pappor , som Ni ( IDIOTER ) Klippte deras Relation med deras Barn  också  ! med  Liknande  ”  Dumma Dom ” , som Ni Gav Mig !

Jag skrev i Mina  tidigare skrifter att : Det mest Sveriges Problem , Ungdomars problem  , Folkets Problem är att Folk ( Växer upp  utan Pappa ) Detta som sitter på Barnens Minne ( Att Ha inte Pappa , eller inte ha tillräcklig Pappan  i sitt Liv , och har inte Pappas Kärlek , Pappas Stödd ) sitter i Hans / Hennes Minne , Hela Livet känner detta Komplex ( Att Växte  upp som en Faderlös Barn ) en sådant Barn även om Uppnå Högsta Post och Position ( Statsminister , Minister , Partiledare , Domare , Åklagare ,Advokat ,  Polis , mm ) Blir det en Person med Komplex , en Oansvar , Utan Mänskliga Känslor  till andra Människor , Detta Skogar hela Livet på en !  Levande Exempel , Ni kan se på Mina Ärende , de som jobbade så här SKIT i Mina ärende !

I Mina Tidigare Skrifter , jag Skrev : Ni skulle Tvinga Pappor att tar Sina Ansvar om Barnet som De Ställde till Världen , men istället Ni IDIOTER ( Domstol Folk ) efter sådana Olämpliga Mammors Lögner ,  liksom den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) Klipper Relation mellan Pappa och Barn ?     FyPåEr   !       Shame On You !         Nang Bar Shomaa  Baad !

Detta är Psykologi av Människor , Jag säger inte , Detta hade Visat i Undersökning i Hela Världen  , Googla , Ni  kommer att Fattar detta , Även i många Länders Litteratur , att säga till någon  ( Faderlös ) , är värre än att säga (  Dåliga Ord )  till Hans / Hennes Mamma ! Det är därför Barn Bär ( Pappas Efternamn ) nästan i Hela Världen ! Men det verkar att För Er ( Domstol Folk ) ( De Dåliga , Okunniga förstås ) att Pappa är Bara ( Sperma Donator ) och ( Plånbok ) inget mer !  Vakna ! Vakna ! Ni sitter inte på den Tabu Plats ( Domstol )  , Tabu Stol ( Domaren Stol – Åklagare Stol ) för  att Jobba så HÄR  SKIT !

Med en så SKIT  DOM , Ni bara ge en Dålig Rykte till Sverige , till Sveriges Domstolar , till de Fina , Skickliga , Mänskliga ( Domare – Åklagare ) , Vakna !

Nu , skriver jag bara Kortfattad , för att hinna skicka liksom ( Överklaga ) till Domstol ,  jag kommer att Öppna varje ämne i Mina skrifter , i framtiden och skickar överallt , och lägger på Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) också !

Jag är en Pappa ! jag tillåter inte att någon gör Mina Barn illa , inte ens Barnens Olämpliga Mamma ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) , inte heller Svenska Sjuka , Dumma  Domare , Åklagare med sin SKIT  DOM , SKIT BESLUT gör Mina Barns Liv till ( Helvete )  ! Mina Barn är Mitt Allt , Jag tillåter inte att någon gör De illa !

Ni som jobbade så här SKIT i Mina ärende , var Glada att här är Sverige , för att med den Okunnighet som Ni visade i Mina Ärende , som en 10 årig Fattar på engång  och Ni ( Allihopa ) Fattade inte , med så Låga IQ , i andra Länder , Ni kunde  inte få Jobb som ( Städare – Städerska ) heller , för att Ni visade så att Ni Fattar inte , Var Glad att här är Sverige , en sådana Okunniga Folk , Kan sitta  på ( Domare – Åklagare  ) s Stol ! var Glad att här Sverige !

Jag kommer att skicka Alla Mina Skrifter till de Universitet som gav er ( Certifikat , Diplom , Licens ) som ( Domare – Åklagare – Överåklagare – Chef överåklagare – m.m ) Felet ligger där ( Universitetet ) som kunde inte Utbilda några ( Ärliga , Kunniga , Mänskliga Domare , Åklagare , m.m ) ! Det är ( Fabrik Fel ) , de måste Återhämtar , Återkalla  alla sådana ( Licens , Diplom , Certifikat ) innan det bli försent , och ge Sveriges Domstolar ,  ännu mera Dåliga Rykte ! Som en Ansvar Pappa , som en Ansvar Författare , som en Ansvar ( Låtsas Svensk ) som har  över 20 År Dåliga Erfarenheter av Svenska Dåliga Domstolar , skriver detta !

Så småningom , Andra Pappor som också blev behandlade så här SKIT , kommer att Hitta Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) ( fakeparadise.se ) och när de ( Andra Pappor ) som Drabbades , Skriver sitt Hjärtliga Klagomål , Då ni får se att ( HUR SKIT NI JOBBAR ) !

Jag vill inte skriva att Svenska Folket är ( Naiva ) , utan De är Ärliga , Artiga , Lättlurade , De är , vilket som Litar på Systemet totalt , utan att använda Hjärna , därför System Utnyttjar sina egna folk , exakt liksom Diktatoriska Länder , men på Mjukare sätt , men Resultatet samma SKIT ! I Mina Tidigare skrifter , skrev jag : Vad spelar det för roll : Hur man Dödar Folk ! Skjuter de , Hänger de , Dödar de med Gift , med Gas , eller lägger en Kudde på deras Ansikte och dödar de , när Resultatet är samma SKIT , det spelar inget Roll , Skit är Skit !

Hittills med sådana SKIT DOM , SKIT BESLUT , ni visade att Utlänningar ( Liksom jag )  har ingen Rättigheter , Utländska Barn ( Liksom Mina Barn ) har ingen Rättigheter , och Kvinnor Liksom den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha )  , med Hjälp av Er ( System , Domstol Folk ) gör alla sina Dumheter , Mot Mig och Mina Barn !  Så ser det ut i alla fall , Det är liksom ( Solklar – Självtalande ) vilket som jag kommer att visa till Hela Världen ( Svensk Rättvisan ) !

Om man vill att Folk ska Respektera Lagen , för det första ( Lag )  ska vara Mänsklig , Korrekt , Rimligt , Rättvis . Om Lagen säger : Alla måste gå på sina Händer , Då måste man SKITER på detta Lag , som är inte Mänsklig , är inte Korrekt , är inte Rimligt , också om Lagen är Korrekt , Lagmännen Kan inte Sköta ärendet Korrekt , annars det är bara SKIT !

Metro Tidning , Torsdag den 2016 – 06 – 09 sidan 4 ,  det var en Artikel , det var en Kvinnlig Domare  som  skrev att : Vi ( Domare – Åklagare ) blir Hotade , våran Familj blir Hotade osv ! Och sällan Domare , Åklagare Polisanmäler detta ,

På Persiska Vi Säger : Gör inget Dumt , gör inget Olaglig , gör inget Fel , gör inget Omänsklig , och var inte Rädd för någonting , inte Polis , inte Lag , inte Domstol !

Den som är Mördare , den som är Smugglar Knark  , den som är Våldtäktsman ,  den som  är Tjuv , mm när de är på Domstolen , De sitter som ett Lamm , och när Domen kommer, De ( som är : Mördare , Smugglare . Våldtäktsman , Tjuv , Rånare ,  mm ) be Domaren och Åklagaren att : Jag vet att Jag gjorde  Fel , jag gjorde Olagliga , jag gjorde Dumt ,  jag gjorde Omänskliga , Vänligen ge mig lite Mjukare straff , till exempel om Domaren , Åklagaren gav ( Honom / Henne ) 6 år Fängelse , och ( Han – Hon ) Vill be Domaren , Åklagare Halverar  ( Hans / Hennes ) Straff , från 6 år till exempel  till 2 – 3 år  , Sådana typer ( Som vet att De gjorde Dumt , Olaglig , mm )  , hotar inte ( Domare – Åklagare , mm ) för att ( Han / Hon ) Medveten gjorde brott , men när Ni Okunniga ( Domare – Åklagare ) Dömer Skit om Någon som inte Gjorde ( Fel ) som inte Gjorde Olagliga saker , som inte gjorde något Dumt , och ändå blir Dömd , från Okunniga ( Domare – Åklagare ) Då sådana personer känner sig ( Fel behandlade ) Orättvis Behandlade , sådana Personer Naturligtvis blir Arga , och Skriker åt Er , var och en på sitt sätt , En del naturligtvis Hotar Er ! Om Ni Dömer Korrekt , ingen klagar , alla vill att Lagen ska Gälla Alla , alla vill se på Verkligheten ( Alla är Lika framför Lagen ) , men detta är bara Tomma Ord , Därför Folk Reagerar på något sätt !

Ni  ( Domare – Åklagare )sitter där för att Göra en Korrekt Dom , inte Vilken SKIT  som helst ! och Har ( Immunitet ) som en ( Diplomat ) det finns ingenstans att man vänder Sig och får Rättar Till , Eran SKIT  DOM ! 

Svea Hovrätt , Högsta Domstol , är bara ( FORMALITET )  hundratals jobbar ( Leker ) där , med så Höga Lön , för att Göra ( INGENTING ) , bara skydda de Okunniga ( Domare – Åklagare ) s Dumma Dom ! Naturligtvis folk blir Arga på Er ! Människors Liv , Namn , Heder är inte för att Ni Okunniga ( Domare – Åklagare ) Leker med .

Jag skrev i tidigare Skrifter , man kan Acceptera  %1 till %5 Fel Bedömning från ( Domare – Åklagare ) s sidan , inte  %101 till  % 105 (  Fel )  från ( Domare – Åklagare ) s sidan . Levande Exempel , Mina Ärende ! Ni Dömde så SKIT , så SKIT , som Lukten av SKIT , man kan Känna från varje Rad av ( ERAN   SKIT  DOM ) ! Verkligen kallar Ni detta SKIT för Rättvisan ?  Verkligen Går Ni flera år till Universitet för att Döma så här SKIT ?

Jag bjuder detta Skämt , för att på något sätt , passar perfekt här med Eran ( Okunniga Domare – Åklagare ) s Dumma Dom !

Det var en Fest , många var bjudna , bland de , det var en Kirurg också , Han ( Kirurgen ) som kom lite försent , ville förklara varför han kom sent till Festen , Han ( Kirurgen ) Sa : jag hade en Patient som jag var tvungen att göra Flera Operationer på Honom , därför det tog längre tid : En man bland Gäster , frågade : Hur mår Patienten Nu då ? Kirurgen Svarade : Han dog . Mannen som ställde frågan sa : Om Patienten ska Dö , Jag kan Opera också !

Det betyder : Ni sitter där , på den Tabu Plats ( Domstolen ) på den Tabu Stol ( Domare , Åklagare ) s Stol , för att Dömer KORREKT , annars om Ni ska Jobba Så Här SKIT , varför Ni ska Sitta , Vem som helst kan sitta där och Gör samma SKIT , jag är säker på att Vanliga Folk , gör mycket mycket bättre än vad Ni OKUNNIGA ( Domare , Åklagare ) gjorde och gör , i Mina Ärende i alla fall , vilket som jag la en del på Min Hemsidan , och jag skickade till många ställe ,, bland annat till de Universitet som gav Er Okunniga Domare , Åklagare  ( Diplom , Licens , Certifikat ) !

Jag skrev i Mina Tidigare Skrifter , eftersom ämnet är Viktigt , som en Ansvar Författare Skriver jag igen : Ni ( Okunniga , Dumma Domare , Åklagare  ) är ORSAKEN till att Samhället är SKIT , Ni ( Okunniga , Dumma Domare , Åklagare ) är Orsaken till , att en del Folk , som blev ( Dålig Dömd ) från Eran sidan ( SKITER på Allt ) !

Ingen är Värre än att en Oskyldig Person får ”  Straff  ” och Bär på sina axlar  en ( Fel Dom  , Skit Dom ) vilket som lämnar  Tungt  Psykisk Spår efter sig , Tack vare  Eran ( Domare – Åklagarens Okunnigheter  )  och Tack vare sådana Typ folk liksom den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) som för sina Sjuka Plan , Offrade  Sin Man ( Jag ) , Offrade Sina Barn , och även Offrade Sitt Heder och KNULLADE med Advokat , Polis , Kommun Personal , Kvinnojour Personal ” Den Privat Bordell ” Domare , Åklagare , Enligt alla Bevis Material och alla SKIT  DOM  hittills  !

Som jag sa ; Ni ( Okunniga  Domare – Åklagare )  är Orsaken till Många Problem i Samhället , för att Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) Fattar bättre Mina Förklaringar , jag ger ett exempel : I en Familj , när Föräldrar Skiljer mellan sina Barn , när de ( Föräldrar ) kan inte hålla ( Rättvisan ) mellan Barnen , när Föräldrar på något sätt straffar det barnet som egentligen är inte Skyldig , då De ( Föräldrarna ) är Orsaken till att  Relationen mellan Barnen blir Dåligt , Relation mellan Barn och Föräldrar blir Dålig , och en sådan Barn som får inte Rättvisan Hemifrån , kan inte vara en Normal Person till Samhället heller , Nu tänk att Samhälle är en Större Samhälle än en Familj , som är Mindre Samhälle , Hur kan det lämna Dåliga Spår efter sig , Trots att Mitt exempel om en Familj , är något annat , att bli Dålig Dömd  av Okunniga ( Domare – Åklagare ) Hur känns det ! Bara Ni ( Okunniga Domare – Åklagare ) Förtjänar  FY  PÅ  ER !   SHAME  ON  YOU ! NANG  BAR SHOMAA  BAAD !

All Dumheter som den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör , Gjorde och Gör med Eran Hjälp , Sista Dumhet  från den Olämpliga Mamma ( Natasha  )  var det detta : Förra Månad , Måndag den 2 Maj jag lämnade Min Son ( D )  på sin Dagis , jag fick ett lapp från den Olämplig Mamma ( Natasha  ) att (  D )  ska på Semester , om det var inte semester , Fredag den 13 Maj , Min son ( D )  skulle vara hos Mig , men Han var på Semester , vilket som skulle vara hos Mig , Fredag den 27 Maj , Vilket som Trots att De var Här , Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Spelade Teater att De är På Semester , för att inte Komma på Domstolen ( som det var Fredag den 27 Maj ) Också på det sätt , kunde Jävlas och inte lämna ” D ”  till Mig , Veckan Efter , Fredag den 3 Juni , jag ville få Min Son , för säkerhetsskull ringde jag  till Dagis för att kolla om Min son ( D ) är på Dagis , att inte åka 60 kilometer till Bålsta och 60 kilometer tillbaka och Min son ( D )  ska inte vara där , då Dagis Personal sa : ( D )  ska inte till Dig , en av (  Natasha ) s KNULLARE ( Den Psykopat ” Stora  ” V ”   ) hade sagt att vi hämtar (  D )  Klockan 14 : 00 , det betyder , jag träffade Min son ( D ) Fredag den 10 Juni , efter 38 Dagar , Bara för att den Gata Kvinna ( Natasha )  ville med Min Son , Gör Mig illa , samtidigt Tänkte inte på Vår Son ( 6 årige ” D ”) s Psyke att 38 dagar Vår Son inte sett sin Pappa , År 2004 som Min son ( D ) var bara 4 år , den Gata Kvinna ( Natasha  ) skickade Min son 6 Månader ensam till Ukraina , utan att tänka på Min son ,s Psyke , utan att tänka på Barnens Behov att vara med ( Mamma , Pappa , Syster ) bara för att Här är SVERIGE , ett SKIT LAND som har Falska Motto ( Barnen i Första Hand – För Barnens Bästa , och liknande SKIT  LÖGN  ) ! Och när jag Anmälde detta Sjuka Kvinna , ingen av De IDIOTER ( Domare , Åklagare ) fattade , och den Gata Kvinna  ( Natasha ) bara Fortsätter sina Dumheter , bara för att Här är ett SKIT LAND , med Falska Motto !                       Förra Månad 17 Maj , det var Min Son , s Födelsedag , jag planerade Fest till Honom , och den Gata Kvinna ( Natasha )  Förstörde det , och jag gjorde Min Son,s Födelsedags Fest efter 40 dagar ( Det är 3 år på Grund av den Gata Kvinna ” Natasha  ” Min son fått sina ( Julklappar )  efter 3 månader , födelsedags presenter och fest efter 2 månader ) .

Också den här Gata Kvinna ( Natasha  ) sagt till Dagis Personal att när jag ringer till Dagis , de ( Dagis Personal ) får inte ge Telefonluren till  ” D ”  ( För Min Son,s Psyke , jag brukade att Ringa och få pratar med Min son 2 minuter att säga Pappa Älskar dig ( D ) att Han ( D ) vet att Pappa älskar Honom ( D ) trots att Mamma Pappa bor inte med Varandra , Men denna Sjuka , Gata Kvinna ( Natasha )  klippte detta korta samtal , att Min Son ( D ) Vet att om Han ( D )  har en Olämplig Mamma , åtminstone Pappa och Pappas sidans Släktingar , Älskar Honom ( D ) , och den Gata kvinna ( Natasha ) klippte det , Hon ( Gata Kvinnan ” Natasha ” ) gör all detta Dumheter , för att Här är SVERIGE , System Hjälper sådana Gata Kvinnor liksom ( Natasha  ) , att Göra Utländska Barn illa ! Annars Hon ( Gata Kvinnan ) Skulle inte Våga göra Min Son illa , Hon ( Natasha  ) Gör Min son illa , för att Räknar med Er och Eran Hjälp och Stödd , Därför jag Räknar Er ( Skyldiga ) mer än den Gata Kvinna ( Natasha  ) !

IDIOTER ! Nu som all pekar på att den här Gata Kvinna ( Natasha ) är Olämplig ,, och Gjorde och Gör Barnen mest illa , Varför ingen av Er ( IDIOTER ) som Bär så Höga ( Titel ) liksom ( Domare – Åklagare – Överåklagare – Chef överåklagare ) Fattar inte , och ingen Bryr inte om Min Begäran om ( Ensam Vårdnad av Min Son Till Mig ) ? Detta visar att Ni vet inte vad ( Pappa ) Betyder , Ni hade inte själv Pappa , därför Ni Känner inte vad Pappa Är !

Ni Vet att om Ni Erkänner att Hon ( Natasha  ) är Olämplig som ( Ensam Vårdnadshavare ) Automatisk visar Eran ( Olämpligheter ) som Från Början Gjorde ett ( SKIT DOM  ) , vilket som fortsäter tills Nu ( Det betyder 33 Månader ) !

Ju mer Ni Jobbar så här SKIT , Desto mera Ni visar att Ni Har Komplex , Ni har Problem med Utlänningar och Utländska Barn , Jag Lovar Er , Jag  kommer att Visar till Hela Världen Eran Omänskliga Rättvisan , Eran Okunnighet , Eran Rasistiska Beteende ,  Eran Reell Ansikte ! 

Nu med Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )  visar till Svenska Folket , som jag Älskar De och Har Mycket Respekt för De , sedan visar till Hela  Världen !

Bernard  Shaw hade sagt : När en människa Dödar en Tiger , den kallas för ( Sport , Hobby , Jaga ) , men när en Tiger dödar en Människa , den Kallas för ( Barbarisk ) !

Exakt vad Ni Håller På ! När en Utlänning gör den Minsta Misstag , Ni Straffar Honom ( Den Utlänning ) jätte Hård , Medan Ni ( IDIOTER ) ( Domstol Folk ) Alla i Mina Ärende , Gjorde Så här Mycket Dumheter , så SKIT Dom , som Förstörde Mitt Liv , Mina Barns Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Mitt Heder , mm , och ingen Fattar , och det Finns ingenstans att Man Överklaga Detta ( Dumheter , detta Skit Beslut ) !

Samma Sak , när en Kristian gör något Dumhet , som tar Livet av Tiotals oskyldigas Liv , Slutar samma kväll , Media bara pekar en man dödade 40 – 50 personer , så normal de säger om det , att ingen reagerar , men när en Analfabetisk Muslim , gör något Dumhet , Hela Världen Reagerar att en Muslims Terrorist , Gjorde det och det andra ! och Månader , Årtal , Media Fokusera på det ! När Nazister , Rasister bränner ner Flykting Boende i Europa , även i Sverige , bara några Rader och inget mer , men när en Muslim är Bakom något Dumhet , Hela Världens Muslimer får Också Drabbar , Även den Amerikansk Kandidat till USA , s President Val ( Trump ) i sina Tall hade sagt  att : Om jag blir Amerikansk President , jag tillåter inte någon Muslim ska komma  till USA och liknande  , Den här Man Pratar som en IDIOT , inte som en ( Diplomat  )  inte som en ( blivande President ) , Det verkar att Han Följer inte Nyheterna i Världen , istället för att Hämtar Vatten att  Kasta på Elden , hämtar mera  ( Nafta , Bensin , Ved )  på Elden !

När Europier Efter en Fotboll  match , bråkar med varandra , slår varandra , förstör där de är , ingen reagerar , men när mindre än detta , om det händer i Muslimska länder , veckor och Månader blir Första Nyheter  i Media .

Som en Ansvar Författare , bara påpekar att all Dumheter som händer i Världen och i Sverige , är ( Resultatet av vad Stora Länder , De länder som vill Bestämma över Världen , De Länder som har Koloniserade några Länder ,  De länder som tillverkar Vapen och säljer till vem som helst )  Man kan säga att Världen håller på att Skörda den som Odlade i sin tid .

Det finns en vacker Iranska  Filosofiska Dikt som säger :  in jahaan , mazraeeh aakharat ast …. ….. Har che khaahad delat , ey  doost , bekaar !

Det betyder : Detta värld är liksom en gård , vad du odlar , du skördar det samma  när det är dags , och nu är dags att se Resultatet .

Jag som följde nyheterna i Världen sedan Min Ungdom  tills nu ,  är inte Förvånad av vad som händer i Världen , för att de ( De Länder som vill Styr Världen )  Odlade detta då , nu Fruktade , nu är dags att Skörda . På Persiska vi säger : När Du räknar Folk som ( Åsna ) Då det är Normalt om De  ( Du räknade ” Åsna ”  )  ska  ( Sparka  ) dig !

 Ni IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) som ODLAR SKIT ( med Eran SKIT Dom ) Skördar SKIT också ! Därför jag säger att Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) är Orsaken att Göra Samhället , Sverige ( Ostabil , Orättvis , SKIT ) !

Så Länge NI IDIOTER Skyddar Varandra , De Okunniga ( Domare – Åklagare ) Lär inte att Jobba Korrekt .  speciellt när andra sidan , är en Utlänning liksom Jag , Ni bara Gör SKIT  , även  detta är  Fel , liksom många andra saker som är ( FEL )  i Sverige , i framtiden , jag öppnar varje ämne och skriver om det och skickar till Er !

Kommer ni ihåg  för ett tag  sedan  , några Muslimer , bara några få ( Knappast ( 10 – 20 )  , gav Skräck till Hela Världen , med sina Attentat , också Självmordsbombare ( För sin Tro , eller Kamp mot Orättvisan i Världen ,  Jihad ,  som de säger så och Tror så  ) ( Några år sedan i London , några månader sedan i Paris , några månader sedan i Bryssel  , några månader sedan i Egypten ,  lite här och där och sista som det var  i ” Orlando ”  )  Världen är lite Obalans nu , och Han ( Trump ) med sin Tal , gör de ( För mycket  Förtroende Muslimer ) Arga , att De Gör ännu mera Dumheter , Världen är Sårbar , med en liten Dumhet , man kan ge ett Land Miljarder Skador , Ekonomisk och Psykisk , Kommer ni ihåg ( Bryssels Flygplats , på några dagar som de vågade inte tillåta något Flygplan Landa eller Flyga ,Förlorade Miljarder kronor  , Nu är annan tid , De som har Allt , är mera Sårbara också ! Det känns att ( Trump ) Tittar mycket Amerikansk Filmer , Han Lever inte i Verkligheten , därför pratar utan att Tänka Först !

Man kan inte Lura Folk , Den som Tror att Kan Lurar Folk , egentligen Lurar sig Själv !     Varje ” Aktion ” har en ” Reaktion ” , Utan Eld , Kommer ingen Rök , Dumhet , föder mera Dumhet , Krig , kräver mera Krig , Lögn , kräver mera Lögn , Blod kräver mera Blod osv !

Exakt vad Ni IDIOTER , Okunniga  ( Domare – Åklagare ) Gör , Ni Gör Samhället en ( Osäker Plats ) ! När Folk ser att i det här Land , vi har inte Lag , vi har inte Rättigheter ,  och allt är Formalitet , och Människors  Rättigheter , Liv , Namn , Heder , hänger på Några ( Gratis Ligg ) som en Olämplig Domare , Åklagare , får och själv Skiter på ( Lag , på Rättvisan och Allt ) när Folk Tappar sin Förtroende till ( Landets Lag ) när Folk ser att ( Fittan Går Förre Lagen ) då  Sverige bli Ännu Mera ( SKIT Land ) mer än som det är nu  .

Domare liksom De Okunniga Domare i Mina ärende hittills , speciellt den Kvinnlig Dumma Domare som var på 27 Maj , vilket som var den Dummaste Dom jag hade haft hittills .

Jag läste någonstans att ( Alfred Hitchcock  ) som skrev så många Skrek Manus till Skrek Filmer , i sin Äldre Dagar var så Rädd att Leva , som blev Psykisk Sjuk , För att  Han Skapade  Själv en Så SKIT VÄRLD , med sina Sjuka Manus !                                           Exakt Vad Ni IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) Håller på , Ni Gör Samhället en ( OSÄKER ) Plats .  Ni ge Sverige en Dålig Rykte , Sveriges Domstolar en Dålig Rykte , till De Kunniga , Mänskliga Domare , Åklagare Dåliga Rykte , och Ge till Folk den SIGNAL  att Vi har inte Lag i Sverige ! och gör Ärliga Folk , som gjorde inget Fel , Arga , för att med Eran SKIT  DOM , räknade  De  Oskyldiga ( SKYLDIGA ) !

Jag har skrivit över 10,000 Fina , Vackra , Filosofiska Dikter , en av de är detta , jag Bjuder på :  Jahaani ra tavaan , baa Akhgari  soozaand ……… Badi , hataa kamash  ham , baaz besiyaar  ast .

Det Betyder : En Gnista  kan brinna hela Världen …….  De ( Negativa ) även om är liten , ändå är För Mycket ! På Persiska har ännu Finnare mening , jag kunde översätta bara så .

På Persiska Vi säger : Gud , Skaparen som skapade Människor , Lagt en ( inbyggd Domare )  i varje Människans Hjärnan ( Kropp )  , som kallas för ( Samvette ) , vilket som vad man gör ( Bra eller Dålig ) Dömer och Man själv är sin Domare med Hjälp av ( Samvette ) , och jag undrar  Ni ( Domare – Åklagare ) som Jobbar så här SKIT , Dömer så här SKIT , räknar den som är Oskyldig för SKYLDIG , och den som är Skyldig för OSKYLDIG  , Vilken  (Dålig Samvette ) Ni har , eller , Ni har inte alls ( Samvette ) !                                                          På Persiska Vi säger : De som har Dåliga Samvette , de som gör andra illa , de som gör något Fel , något Dumt ,   Sover inte Gott , Bara om man har inte ( Samvette ) alls . Jag undrar : Verkligen Ni Okunniga ( Domare – Åklagare ) som jobbar så här Skit , som dömer så här Skit ( Som Ni jobbade i Mina Ärende ) Sover Ni Gott på Nätterna ? Utan Sömntabletter  ?

Det Tror jag inte , bara om Ni inte har ( Samvette ) Alls ! Ni sitter där för att Döma Korrekt , inte Vilken Skit som Helst ! Ingen Kritiserar den som jobbar Korrekt , Man Kritiserar när någon Gör Fel ! som sagt : Lag ska vara Korrekt , ska vara Mänsklig , och De som vill Döma , ska vara Kunnig också ! som sagt : Om Lag säger : Alla måste gå med sina Händer , istället för Fötter , då måste man Skita på den Lag !

Det var en gång en Svensk Advokat sa : I Svenska Domstolar , den som spelar Bra Teater  ( Vinner ) där ska man kunna Spelar Teater ! Jag sa :  Man Ska  Skita på en sådan Domstol ! Domstol ska vara ett Ställe som (  Kunniga , Skickliga , Ärliga , Mänskliga )  Folk sitter där , Oavsett om jag har Advokat , eller inte , Oavsett motparten har Skickligaste Advokat som kan Lura Domstolen  , Oavsett om jag är Utländsk , så länge jag har inte Gjort något Fel , något Dumt , något Omänsklig , något Olagligt , Min Rättighet ska vara Min Rättighet ! inte bara om jag kan inte Spela Teater , kan inte Ljuga , kan inte gråta ( Krokodil Tårar )  ska Förlora Domen !

Jag skrev flera gånger att : En Domare , Åklagare ska vara (  tre  i ett ) Det betyder : Lag Kunnig som en Domare , Åklagare ska vara , Kunna Psykologi , för att kunna ( Body Language – Kroppsspråk ) om någon Ljuger , Kroppen , Ansikte Avslöjar , då den Domare , Åklagare ska kunna Fatta vem Ljuger och vem säger Sanningen , också ska vara så noggrant som en Polisinspektör , som fokuserar på alla Detaljer , men Hittills i Mina Ärende alla de 100 namn ( Domare – Åklagare ) Tillsammans fattade inte liksom en ( 15 årig ) jag skojar inte , Tvärtom jag försöker att Visar till Svenska Folket och till Folk i Hela Världen att Ni som Jobbade i Mina Ärende , Själva SKITIT på Lagen , och den som är Orsaken till all Problem ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” ) med hjälp av Ni  IDIOTER  fick vinna Domen , och jag som Blev Ruinerade , Mitt Liv blev Förstörd , Mitt Namn och Heder blev Smutsade , Jag som Kämpar för Mina Barn , På Grund av Några OKUNNIGA  Domare – Åklagare  som Utnyttjade situationen ( För att få några Gratis Ligg från den Gata Kvinna ” Natasha ” enligt alla bevis material , och resultatet på Dom ) Fick  så SKIT DOM  varje gång !

Så Länge att Ljuga är Gratis , så länge att Ljuga har ingen Straff , så länge Ni ( Domstol Folk ) är så DUMMA ,  Naturligtvis folk liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) Utnyttjar situationen och Eran Dumheter !

I Alla Domstolar hittills ,, Hon ( Natasha ) spelade Teater , med Falska Röst ( Liksom en Stackars Kvinna ) och Lurade Domstol Folket , och ingen av De IDIOTER ( Domare – Åklagare ) Fattade att Hon ( Natasha ) Själv är Orsaken till allt Problem till Mig och Barnen ! Det är inte Konstig , när i det här Land för 2 år sedan en 16 årig flicka Lurade hela Systemet ( Polis – Domstol Folk ) någon liksom den här Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha ) kan Lura hela Sverige  Befolkningen !

När Kvinnor liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) ser att Ni är så Dumma , Då Hon ( Natasha ) gör vilket Dumhet som helst , och är säker att Ni är Idioter och Fattar inte , och i så fall vid Behov använder Sin ( FITTA ) också , då är ( Vinnare ) i Svenska Domstolar !

Ni bara ger Fel Signal till Kvinnor liksom den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha ) !

I Mina tidigare Skrifter , skrev jag : Kvinnor liksom den Gata Kvinna ” Natasha ) deras  Kvinnliga  Kropp ( Fitta ) är Kvinnans ( Vapen )  det räcker , Ger inte De ( Kvinnor liksom ” Natasha  ” ) mera ( Vapen ) ! Köp inte Deras Lögner , att De gör vilken Dumheter som Helst , med Eran Händer , med hjälp av Er ( Domstol Folk ) .  Använd Eran Hjärnan och Svensk Lag , inte bara använd Eran ( KUK ) !

Hittills jag fått så här mycket problem , för att Ni ( Domstol Folk ) Fattade inte den Minsta , inte för att jag gjorde något Dumt , något Olagligt , något Fel , något Omänskligt .

Eran Dumheter ( Ni Domstol Folk ) Tolkas  bara på det sätt  : Att en Svensk ( Fel ) är fortfarande är Tyngre än en Utländsk ( Rätt ) , Idioter , ( Fel är Fel ) även om en Svensk Domare , Åklagare ) Gör , ( Rätt är Rätt ) även om en Utländsk Gör !

Den 27 maj 2017 som jag var på Domstol , den Kvinnliga Okunnig Domare ( M – H ) läste den sista SKIT Dom som den OKUNNIGA  manlig Domare  som enligt alla bevis material och Hans SKIT Dom och Förklaring , Han skrev bland annat : Det har inte framkommit upp att Sonen (  D  ) mådde Dålig ut av att vara 5 månader i Ukraina !

Jag Analyserade Hans SKIT Dom på 54 sidor och skrev : Du Idiot ! även ett barn , även en Analfabetisk person , även en idiot fattar att Psykiska  Misshandel är inte liksom Blåmärke på handen som man kan visar , när en Domare fattar inte att en 4 årig Barn ( Min son ” D ” ) som skickades ensam 6 månader till Ukraina , utan Mamma , Pappa , Syster , detta lämnar ( Psykiska spår ) på Min son , eller 7 månader en 9 årig Flicka ( V – Ch  ) Min sons Syster tog hand om Min son ( D ) hämtade Min son från Dagis , värmde lite gammal spagetti och åt tillsammans och varje Kväll Gråtande gick till Min Vittne , Fru  ( E – K  ) var är Mamma  , och ( Mamma Natasha  ) var på sin Gata Liv och KNULLADE  med andra Män och kom hem 01 : 00 – 02 : 00 på natten , och den Dumma Domare Fattar inte Detta , och massa andra saker som kommit upp på den dagen i Domstolen , då den OKUNNIGA Domarens  Dumma Dom ska ligger ( Grund ) för den andra OKUNNIGA  Domare , som var den Fredag 27 maj 2016 , och igen en gång till en ( SKIT DOM ) till .

Så blir det , jag sa i Domstolen den 27 maj 2016 , när ( Grund ) är Fel , Hur många Våning man bygger på en Dålig Grund , på en Fel Grund , Blir också Fel !

Eftersom  hittills Ni visade att Allt Ni Gjorde , var ( Fel  ),  man tror om Ni jobbar ( Korrekt )  någon gång , enligt Er , Ni gjorde ( Fel ) Då !

Att  Döma  ( FEL ) är Eran ( Domstol Folk ) s  Fel ,  och att Ni  inte  ( Erkänna ) att Ni  Dömde  ( FEL ) är ännu , ett (  FEL )  till , Så länge (  Felet )  inte Rättas till , Då ( Felet ) ligger Kvar , och allt Ni IDIOTER  gör , det blir (  FEL  ) !  Att Skydda Varandra , Att Godkänner Varandras (  SKIT  DOM )  , Hjälper inte , Ni bara ge Sverige  och Sveriges Domstolar , Rättvisan , Dåliga Rykte ,  också till de Kunniga , Ärliga , Mänskliga ( Domare , Åklagare ) Dåliga Rykte !    Är det Verkligen ( Svårt att Fatta ) ?

Ju mer Ni ( Domstol Folk ) jobbar så här SKIT , desto mer  jag känner som en Ansvar FÖRFATTARE att kämpa för att Väcka Er ( Domstol Folk ) !

Jag Kommer att även Kritisera de Universitet , som Gav er ( Okunniga Domare , Åklagare ) som kan inte den Minsta , och de  ( Universitetet ) Gav er ( Okunniga Domare , Åklagare ) Certifikat , Diplom , Legitimation som ( Domare , Åklagare ) ! Det måste vara Misstag , jag kollar med De ( Universitetet ) !

Ni ( Okunniga  Domstol Folk ) fick ( Icke Godkänd ) , vänligen om någon frågar Er , Vad Jobbar ni med ? Säg inte att Ni är ( Domare – Åklagare ) för att Då Ni hade Ljugit också ! För att det som Ni Gjorde , det var inte liksom en ( Domare – Åklagare ) s Nivå ! Detta är inte ens i Närheten av  en ( Domare , Åklagare ) s jobb och  Nivå !

Eran sätt att Döma , är Liksom en Guldsmed  som Öppnade en Butik , men Fattar inte ( Äkta Guld ) från ( Oäkta Guld ) , Hoppas på att Åtminstone fattar detta att vad kommer att hända för den Okunnig Guldsmed och Kunderna ! Ni Klarade inte ett Barnslig Lögn från ( den Gata Kvinna ” Natasha  ” s Sidan ) Ni vill Döma Mig ( Ahmad Valadi ) ? På Persiska Vi Säger : Först Bevisar att du är Min Bror , Min Syster , sedan Frågar efter Min Pappas Ärv !

Ni Fattade inte den Minsta , Ni kan inte ens den Alfabet av ( Lag , Dom , Rättvisan ) och när Ni Fattar inte Den Minsta , vilket som man ser på Eran ( SKIT DOM  ,  SKIT  BESLUT ) , och Ni tror att Ni är ( Domare , Åklagare ) ?

På Persiska Finns en Vacker Dikt som passar Er ( Ni Okunniga Domare , Åklagare ) och det är så :  Giram maarchoobeh , tan konad be shekle maar ………. Koo  mohreh bahre doost o koo zahr bahre doshmanash ?

Vad betyder ? Ju ! Det betyder : Att Översätta just den här Dikt är Svårt för Mig , några ord jag kan inte på Svenska ,  men liknande exempel är detta : i Många länder , Läkarna har en vit Rock , och vi säger : Man blir inte Läkare , bara om man ta på sig den Vita Rocken !

Att bara sitta på en  ( Domare Stol ) i en Domstol  , man blir inte ( Domare , Åklagare ) man måste Kunna Döma , I Mina Ärende , Ni Allihopa visade att Ni Kan inte ens ( Alfabet av att Döma ) !

Trots att Den Gata Kvinnan ( Natasha ) s Lögn , Lagts ner , men Domstolens SKIT DOM , är på det sätt att Jag ( Ahmad Valadi ) var Skyldig , annars att Ge ( Ensam Vårdnad ) av Min son ( D )  till en Gata Kvinna ( Natasha  ) Vad betyder ? Det betyder Ni IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) räknade Mig ( Ahmad Valadi )( Författare , Diktare , Litteratursamlare , Radioprogramledare , Uppfinnare , som Bästa Svensk Man , bästa Svensk Pappa  kommer inte ens  till Mina Knän )  liksom ( Olämplig Vårdnadshavare ) och en Gata Kvinna , en Charlatan , en Lögnare ( Natasha )  , enligt Några  IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) ( Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) utan att Använda Hjärna , bara gå efter Täby Kummuns  Super SKIT  Utredning , och Täby Polisens Super SKIT  Arbete ! Utan att Kolla Verkligheten !                                                                                                                                            Vilket SKIT LAND , Vilka IDIOTER som bär så Tabu Namn ( Domare – Åklagare ) ! och kan inte den Minsta av ( Rättvisan ) det  enda som kan är att Leka Med Människors Liv , Namn , Heder mm .

Även om i Början Ni Fattade inte , på Misstag , på grund av Okunnighet Gav Ensam Vårdnad av Min Son ( D ) till en Olämplig Kvinna ( Natasha )  , men när Hon ( Gata Kvinnan ” Natasha  ” ) Gjorde alla Typer Dumheter  ( som jag skrev flera gånger , med detaljer , med förklaring mm ) mot Barnen , Min Vittne , Fru  ( E – K  ) Bevittnade också  Hur Olämplig Mamma Hon ( Natasha  ) är , och med sina Dumheter , Förstörde Barnens Liv , varför Ni Fattar inte Nu då ? Varför Ni Ändrar inte Eran SKIT BESLUT då ? Har Ni hittat en ( Gratis Ligg Kvinna ) därför Ni Skyddar Henne ( Natasha  ) ? För att när Ni Manliga ” Okunniga Domare , Åklagare ”  vill ” Gratis Ligg ” använda sådana Kvinnor , liksom ( Natasha ) som Ni Godkände Henne ( Natasha  )  på Falsk ( Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) !

IDIOTER ! Vad mer skulle Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha t ” ) Göra med Barnen , att Ni IDIOTER ( Okunniga Domare – Åklagare ) skulle Räkna  Henne ( Natasha ) som ( Olämplig Ensam Vårdnadshavare ) Då  ?

Ni är Absolut inte ( Lämpliga ) att Döma Mig ( Ahmad Valadi – Författare , Diktare , Litteratursamlare . Radioprogramledare , Uppfinnare , Bästa Pappa , Bästa Man ) och Dömer om Mina Barn !

Ni bara Visade att Ni , medvetna Gjorde Mig och Mina Barn illa , att göra en Utlänning ( Jag ) och Utländska Barn ( Mina Barn ) illa , Man kan inte förklara på annat sätt annars !

Problemet är att Här är Sverige , Ett Land utan Lag , utan Mänskliga Lag , utan Ärliga Domare , Åklagare , Lagman ( i alla fall i Mina Fall , de ärliga visade inte sig ) och Hittills bara Några IDIOTER , skyddade Varandra , och Godkände Varandras SKIT DOM , Även i SKITIGASTE Länder De Jobbar Bättre än som Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) Gjorde i Mina Ärende , Jag skriver och skriver tills Ni IDIOTER fattar och Erkänner Eran Fel Dom och Rättar Till den !

Också , Jag Fortsätter att Avslöja den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Hennes Dumheter mot Mig och Mot Barnen , Tills att Hon ( Natasha  ) själv säger till Polisen och Domstol Folket att Hon ( Natasha ) Ljög för att Kunna få Hjälp att kanske Kunde Få en Lägenhet , att jag är en Stackars ensam Kvinna med 2 Barn , som blev dålig behandlade i Hans ( Ahmad Valadi ) s Liv ! Hon( Natasha )  ska Erkänna att Hon ( Natasha ) Hade Ljugit allt !

( Det finns 1000 tals Filmer , Bilder , Bekanta ,  Vänner , Grannar , Barnens  Dagis , Skolan , Hennes ” Natasha ” s Skolan , Jobb ) allt finns att Bevisa att Jag Behandlade Henne ( Natasha ) som en Drottning , och Hennes ( Natasha ) s Faderlös Dotter ( V – Ch  ) som Min Dotter , som en Prinsessan !                                                                                                    Att Varna Folk för Fara ( Natasha  ) är Min (  Mänskliga Plikt )  , att Folk aktar sig för Henne ( Natasha ) och Hennes Fälla ,  Vilket som redan Hon ( Natasha  ) Lurade några , Därför visa område , de kräver ( Referens ) eller Kollar med Person nummer , vilken typ Människa man är ,  om man Sköte sig bra , hade betalt sina räkningar osv .    Och att Skydda Mitt Namn , Mitt Gott Namn , som på grund av 2 kvinnor i Mitt Liv  ( ”  Natasha ”  och  Min iransk fru ”  F – M ” ) , och Tack vare Okunniga  Svenska Domare , Åklagare  Smutsade ) också att  Berätta Om Mitt Liv är Min ( Mänskliga Rättigheter ) ! Därför Öppnade Min Lila Media ,  Min Hemsidan  ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) för att Skydda Mitt Gott Namn , jag kämpade hela Livet för Mitt Gott Namn , jag gör inget Dumt att Smutsa Mitt Gott Namn ,  , och inte Tillåter att Någon Gör det , inte Mina Barns Olämpliga Mamma ( Natasha )  , inte några Okunniga Domare , Åklagare Heller !

Under 30 år som jag bor i Sverige , jag slängde inte en enda Cigarettfilter på Eran gata , när jag är så Noga med Svenska Lag , med Mänskliga Lag , Lika mycket jag är hård att inte tillåta någon gör Mitt Got Namn Smutsig ! inte någon Gata Kvinna liksom ( Natasha ) för sina Sjuka Plan , inte heller några Okunniga ( Domare , Åklagare ) som vill Utnyttjar en så Gata Kvinna ( Natasha ) och Smutsar Mitt Gott Namn , för att få några gånger ( Gratis Ligg ) från en Gata Kvinna ( Natasha ) eller Okunniga  Kvinnliga Domare , Åklagarens Dumheter !

Att Skydda Mina Barn , är Min Plikt och Ansvar , som en Ansvar Pappa , Ansvar Människa ,

Att visar Eran ( Okunniga Domare , Åklagare ) s Okunnighet är också (  Min Plikt  ) som en Ansvar Författare , Journalist , som en  Ansvar Låtsas Svensk !

Att berätta om 30 år Mitt Liv i ett Land som var Mitt Drömland ,  som jag trodde att det var  Paradis , men Ni IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) Gjorde Livet  ett ( Helvete ) för Mig och Mina Barn , med Eran SKIT  DOM , SKIT BESLUT , bara för några gånger Gratis Ligg från en Gata Kvinna ( Natasha  ) Ni Själva Skitit på Lag , på Mänskliga Lag , på allt , Ni Förstörde den Vackra Bilder som jag Hade från Sverige , Nu det känns att det är Min Mänskliga Plikt , att säga om 30 år Mitt Liv i Sverige  till De  Stackars Folk som vill komma Hit att De hamnar inte i det FÄLLA som jag Hamnade , att De ska veta att Här , Det spelar ingen roll hur Fin människa man är , hur laglydig människa man är , Här Lag Hänger  på Okunniga Manliga Domare , Åklagarens KUK , De Dömer med Sin Kuk , inte med Hjärna eller efter Lagboken , Hittills Ni vissade så till Mig i alla Fall , med Eran SKITIGA DOM !                     Tills Ni Rättar till alla Eran ( Dumma Dom ) Mot Mig , Tills Ni ta Bort det ( Helvete ) från Mig och Mina Barn , Tills Ni som jobbade så Dumt i Mina Ärende , Erkänner att Ni Gjorde ( Super FEL ) ,  Jag Fortsätter att Skriva , att berätta Om Mitt Liv till Vem som Helst , Svensk , Utländsk, Hela Världen !

Jag vill se Svenska ( Rättvisan ) ! Om det finns bland Domstol Folk , Någon / Några Ärliga , Kunniga , Mänskliga Domare , Åklagare , som ( Rättvisan ) för De är Viktigare än Några gånger ( Gratis Ligg ) och Viktigare än att bara Skydda Sina kollegor ,  några Okunniga Domare , Åklagare som är Orsaken till att Göra Mitt Liv och Mina Barns Liv till ( Helvete )  , Jag vill att De ( Kunniga , Ärliga , Mänskliga ) Domare , Åklagare Kopplas till Mina Ärende , och Visar att Vi har (  Lag ) i Sverige , Vi har ( Rättvisan ) i Sverige ! och jag som en Utlänning ( Låtsas Svensk ) och Mina Barn  har också ( Rättigheter ) och Rättigheter är inte bara Tomma Ord .  ( Rätt naturligtvis ska vara Rätt ) !

Mitt Liv , Mitt Gott Namn , Mitt Heder är inte till att någon leker med , inte Mina Barns Liv heller ! Jag tillåter inte att Någon Gör det !

Man blir Duktig och Duktigare och Duktigast med åren , på vad man gör , Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) I Mina Ärende visade att Hur Skickliga Ni är , när det gäller att Visar Hur ( Okunniga Ni är ) ! Ni visade att när Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) vill visar Eran DUMHET , Ni visar att Ni är Dummast  !  Att Fokusera i Mina ärende på någonting som är inte % 1 viktigt ( Liksom Min Rapport om Vad den Gata Kvinna ” Natasha  ” Gjorde  mot Barnen , och räknade den ” Kränkning ” ) medan Hon ( Natasha  ) Kränkte sig själv med sin Bteende och Skit Liv , jag bara Rapporterade till Domstolen , Huvudsaken var ”  Barnen ” som det är 33 Månader har ( Helvete ) vilket som Alla De Okunniga ( Domare , Åklagare ) Fattade inte Hittills !                                                                                                                     Jag har inte tid nu att gå på alla Detaljer , i nästa och nästa och många nästa skrifter , jag pekar på dem , jag har 100 tals låsa papper ( A4 papper ) som noterade så Viktiga saker , som var och en ( de A4 papper ) själv blir flera sidor , som en Ansvar Författare , känner att det är Min Plikt att Skriva , för att Skicka till Er ( Okunniga Domare , Åklagare ) Kanske Ni vaknar , och Gör inte så här Dumt ,  mot Andra Pappor i Framtiden ! Vad Ni inte Lärde Er  i Universitet , jag kommer att Lära Er , med Mina Skrifter , tills  Ni Blir en Riktig , Mänsklig  ( Domare , Åklagare )  ! Just nu , med sådana SKIT dom , Ni visade att Ni är ( Låtsas  Domare , Låtsas Åklagare ) liksom jag , som är Låtsas Svensk !

Vi tillsammans ska Göra Sverige Vacker , att Soppa Skiten under Mattan , Sverige Blir inte Rent , Vi ska Rätta Till , allt som är Fel , Fel är Fel , Oavsett vem Gör det , och jag vill vara en av de som vill att Sverige ska vara På Riktigt ett ”  Vackert Land ” , inte bara Tomma Ord , Här är Mina Barns ( Födelse Land ) Jag vill inte att De ( Mina Barn ) ska Drabba i Framtid liksom jag , Ett Ordspråk säger : Ge inte Fisk , till den som är Hungrig , utan Lär Honom hur man Fiskar , Jag vill vara den som Vill Lära Er ( Ni Okunniga Domare , Åklagare ) Hur man Dömer ( Hur man Fiskar ) , då Ni kan klara resten av Livet , så  länge ni jobbar som ( Domare , Åklagare ) , Att Döma är inte Vilket Yrke som Helst ! i det här Yrket , maximum Misstag , Fel ska vara  % 1 till % 5 procent , vilket som ska vara % 0 Misstag , exakt som en Kirurg , som ska vara  %100 Korrekt annars det gäller Liv och Död , eller liksom en Missill , som det ska vara % 100 Korrekt , annars 1 millimeter fel från Början (  Start )  , då blir flera Kilometer misstag ( Fel )  i ändamål ( Slutet ) ! Eller en Pilots Fel , kan ta Flera hundras Liv ,  Med andra ord : Ni har (  absolut inte Rätt  ) att  göra (  Fel )  !

Jag jobbar som Frisör , om jag gör fel , maximum förlorar några kunder , men Eran Fel , är  Oacceptabel !

Att Respektera Lag är ett Måste , men Lagen måste vara ( Mänsklig , Rimlig , Korrekt , och Passande ) också , Lagmannen Ska vara Lagkunnig , Ärlig , Mänsklig , inte när det gäller några Gratis Ligg , själv Skiter på Lag och Rättvisan , och Utnyttjar sin Post och Position !

När Lagman Fattar inte , eller vill Utnyttja sin Post och Position , Då måste man Protestera för en sådan Omänskliga , Olagliga Beteende ! Speciellt när det gäller Barn !

När Ni IDIOTER ( Okunniga Domare , Åklagare ) Fattar inte vad den Olämpliga Mamma , den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde med Barnen under 33 månader , det Betyder  Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) är (  OLÄMPLIGA )  , och är ( Medhjälpare ) med den Gata Kvinna ( Natasha  ) att Göra  Min Son ( D ) och Hans Syster ( V – Ch  ) illa , och när jag meddelar att den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Min son Psykisk Misshandel och ingen Bryr sig om , Det betyder Utländska Barn har ingen Rättigheter och Allt Står i Lag Boken angående Barn är Bara SKIT  , Bara Tomma Ord , och Ni är Bara Fel Person att  man Vända sig till Er !

Man kan säga att Huvud Problemet är Ni ( Okunniga Domare , Åklagare ) som Fattar inte att Hur mycket Min son ( D ) Fått Psykisk Problem ! Jag kommer Aldrig att Förlåta Er !

Eran Dumma Dom , efter all Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde och gör , bara pekar på att Ni ( Okunniga Domare , Åklagare )  är (  Olämpliga  ), och Ni Medvetna vill att Min Son ( D )   ska ha ( Helvete ) Då  Eran SKIT DOM är OLAGLIG ! Jag kommer att Visar till Folk i Sverige och Folk i Hela Världen !

Så Länge Ingen på Svenska Domstolar Fattar , Jag Ropar På Hjälp från Folk , och så Småningom , Ropa på Hjälp i ( Europa Domstol ) och Folk i Hela Världen på Internet  !

Eftersom så Okunniga Folk sitter på Känsliga Post och Position , På Persiska Vi Säger :

Är liksom Att ge Gräs till Hund , och Ben till Lamm !

Det var 33 månader den Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde Min Son illa , därför jag begär Domstolen , att jag vill  Ha Min son,s Ensam Vårdnad ) därför jag kontaktade Domstolen , och den Dag , Fredag den 27 Maj 2016 jag gick till Domstolen , med 2 väskor fullt med Material , Skrifter , som Bevisade Hur Olämplig den Gata Kvinna ( Natasha )  är och en Okunnig Kvinnlig Domare , istället för att gå igenom Detta , som det var Orsaken till att jag

Ville Öppna Ärende i Domstol , den Okunniga Kvinnlig Domare  ( M – H ) bara Frågade Mig : sedan 5 månader sedan ( som en  Okunnig Manlig  Domare gav ett SKIT DOM ), hade hänt att det var din tur att hämta din son  ( D ) från Dagis , Din son var inte på Dagis ? Bara det ! Dummaste än det här  , det går inte , sådana saker Bara kan Hända i ( SVERIGE ) !

När någon Anmäler någon ( Djurplågeri ) i det här SKIT LAND , Reagerar Fortare och Bättre än om en Pappa ( Ahmad Valadi )  Anmäler att Barnens Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde och Gör Barnen ( Psykisk och Fysikalisk ) illa under 33 Månader , Vilket SKIT LAND ,

Vilka SKIT LAG ; Vilka Okunniga Lagman ! Att Djur är Viktigare än Barn i det här Land !

Till Slut vill jag en gång till  snabbt Visar Eran ( Allihopa , Polis , Kommun Personal , Domare , Åklagare ) s DUMHETER , för att Det ska vara som ett Spegel , Ni kan Se Er i den , Ni kan Hitta Eran Dumheter Bland Eran SKIT  JOBB ; SKIT UTREDNING ; SKIT DOM ; SKIT BESLUT ; SKIT FÖRKLARING : 

Den här Gata Kvinna ( Natasha  830307 –  xxxx ) för sina Sjuka Plan , datum 28,29,30 – 08 – 2013 går till Polisen Täby , och säger : Min man ( Ahmad Valadi 570901 –  xxxx ) sista 2 år , tvingade Mig till Sex , vilket jag ( Natasha  )  ville inte , men han ( Ahmad )  ville , och jag kunde inte vägra , för att jag bodde hos Honom ( Ahmad ) , ( I den period vi bodde över 4 år med varandra , om Hon ” Natasha  ” skulle säga första 2 år , var mer  Logisk , då man vet inte Lag , man är rädd att återvända till Ukraina , men sista 2 år , det betyder att Hon ( Natasha )  redan bodde 4 och ett halv år i Sverige , kan Svenska perfekt , vilket som Polisen skrev i sin Rapport , pratar bra Svenska , behöver inte Tolk , och den Okunniga Kvinnliga Polis frågar inte Du Damen ! Även en Analfabetisk Kvinna vet om Hennes Man Tvinga Henne till Sex , mot Hennes Viljan vad Skulle Hon Göra , Hur du visste inte vad skulle Du göra ? )                                                                                                                                           Polisen Frågar Henne ” Natasha  ” Använd Han ( Ahmad Valadi ) VÅLD någon gång ? Hon ( Natasha  ) Svarar : Nej ! Polisen Frågar : Har Han ( Ahmad Valadi ) använd Våld mot Barnen någon gång ? Hon ( Natasha  ) svarar : Nej ! Hon ( Natasha ) också säger andra Skit Liksom : Han  ( Ahmad Valadi ) ringer hela tiden och Kollar Mig , jag kan inte gå och äter med Mina Klass Kompisar , Arbetskompisar , Han ( Ahmad ) säger , När Du duschar , torka dig där och klä på dig där sedan kom till vardagsrummet , och sådana Barnsliga Lögn !

De Kvinnliga Poliser som Gjorde detta Förhör på 3 dagar , ingen frågade Henne ( Natasha  ) Du Damen ! När en Kvinna Utsatt för ( Våld , Våldtäkt , mm ) första Gång är Hon ( Offer ) men om Upprepas , Då Hon själv  är ( Medhjälpare ) till Brottet ! Och Hon ( Natasha  ) fick Polisens Sympati , och Polisen Kopplade Kvinnojouren ( Den Privata Bordell ) och Kommunen , utan att meddela Mig , utan att ens kommer och  (  Griper Mig ) och ta Mig till Polisstation för att  ( Förhöra Mig  ) , i alla fall enligt den Gata Kvinna ( Natasha  ) jag Tvingade Henne ( Natasha  ) till Sex , under 2 År , Med andra Ord 2 år  ( Våldtäkt ) ! men jag blev inte kallad till Polisstationen Täby , jag blev inte informerad var är Min Fru och Barn , och jag fick veta all detta ( Polisanmälan mot Mig , från Min Fru ” Natasha  ” som jag hämtade från ett Skit , Fattig Land ( Ukraina )  , som Kvinnor liksom Hon ( Natasha )  , Säljer sig för att kunna överleva , jag tog Henne ( Natasha  ) och Hennes Faderlös Dotter ” V – Ch  ” som var då 3 år , och  jag Gav de ett varmt Hem , med Kärlek , Respekt , Behandlade Henne ( Natasha  ) som en Drottning , och Hennes Dotter ” V – Ch  ” som Min Dotter som en Prinsessan , och vi fick ett Barn Tillsammans ” en son ” och jag gjorde allt för De , varje år 3 månader semester till Ukraina osv ) .                                                                                     Den 05 – 09 –2013 Svenska SKIT  SYSTEM kommer Hem till Mig , utan Min Tillåtelse , utan Min Medvetande Tar Min Fru ( Då var Min Fru , enligt Eran SKIT  LAG ) och Barn , och Placerar  De ( Min Fru och Barn ) Till en Privat  Bordell ( Kvinnojouren ) och Hon ( Natasha  ) bli ( Våldtagen på Riktigt där från Kvinnojour Personal liksom den Äckliga Arab ” M – A – F  ” enda till några Månader sedan  , sammanlagt  26 Månader , den Kvinnojour Personal , den Äckliga Arab ” M – A – F  ” KNULLADE ” Våldtagit ” den Gata Kvinna ” Natasha  ”  och Hon ( Natasha ) Blev en  ” Riktig Legitimerade  Gata Kvinnan ”  tack vare den Privat Bordell ( Kvinnojouren )  !                                                                                                                       Efter 3 Månader som vi Skulle Skiljer oss enligt Svenska SKIT LAG ( Varför jag Kallar SKIT LAG , för att Enligt Lag , Hon ” Natasha  ” var Min Fru , System utan att Kollar vad den Gata Kvinna ” Natasha  ” hade sagt , är sant eller ej , kommit till Mitt hem och tagit Min Fru och Barn och Placerade de  på en (  Privat Bordell ” Kvinnojouren ” )  Därför jag säger i det här SKIT LAND , som Respekterade inte Mitt Hem , Min Äktenskap , Min Rättigheter osv SKIT  LAND  ) : en 100 kronor  avtal , till exempel  ” Att Sälja en begagnad cykel , är starkare än en ” Äktenskap Avtal ” som skulle vara den Värdefullaste Avtal , men Ni ser att System kommer till Mitt hem och tar Min Fru och Barn till en Privat Bordell , utan att Kolla , utan att ta reda på  om allt är sant eller inte .           FY   PÅ    ER !                                                                         Då Min Advokat  gav mig några Papper ( Det var den Falska Polisanmälan mot Mig , vilket som jag fick veta efter 3 Månader ) , efter Domstolen som enligt Svensk SKIT LAG , vi ( Jag och  ” Natasha ”  )  blev separerade .

Jag kom hem , läste de 6 sidor ( Falska Polisanmälan mot Mig ) och det var en sidan som Natasha ,s Äckliga Advokat efter sin ( Belöning ) från den Legitimerade Gata Kvinna ( Natasha  ) försökte att Lägga ännu mera Lögn på (  Natasha ) s Lögner och lägger en ( Tillägg Polisanmälan ) vad betyder ? Eftersom Hennes ( Natasha ) s Lögner blev avslöjade och Lagts ner , nu den Äckliga Advokaten ( mot Sex ) från den Gata Kvinna ( Natasha ) skriver så här : Eftersom (  Natasha )  som var hos polisen den 28,29,30- 08 – 2013 och i sin förhör hade sagt att det var inte med ( VÅLD ) ( Det betyder jag tvingade Henne ” Natasha  ” till Sex , nu med ” VÅLD ” ) Eftersom (  Natasha )  ville gå Hem , då Hon ( Natasha  ) vågade inte att säga att  det var med ( VÅLD ) !

Efteråt jag skrev runt 35 sidor ( tror jag ) per hand , då jag hade inte lärt Mig att skriva med Data och Kritiserade Täby Polisens SKIT JOBB , för det första , varför De inte Kallade Mig till Station för (  Förhör )  , Då jag kunde gå med Min Laptop och visar 1000 tals Filmer och Bilder , som alla hade Datum , Minut och sekund , i alla tillfälle , hemma , hemma hos Mina Släkt , hemma hos Kompisar , resan i Turkiet , Barnens Födelsedagar , Park med Barnen , Restaurang , olika Fest , Julfest , Gröna lund  ,  hit och ditt , Fest i våran hem  , Natasha  och Barn 4 gånger resa till Ukraina , 5 Gånger Natashas Föräldrar var här , Natashas Kusin var här , Fest på grund av de , många Barnens kompisars Födelsedagars Fest , Skansen , i Stockholm , i Strand bakom vår hem , osv , då kunde jag ställa frågan till de OKUNNIGA Poliser : Är all detta Bilder , Filmer tillhör en Kvinna som under 2 år blev Tvingade till Sex ( Enligt Äckliga Advokaten med  ”  VÅLD ” ? ) .

I alla fall jag viste inte vad den Olämpliga Kvinna  ( Natasha ) gjorde bakom Min Rygg , hos Polisen , Hon ( Natasha  ) 3 gånger , 3 dagar i rad 28 , 29 , 30 Augusti 2013 var hos Polisen , om första gång glömde att säga , det var med (  VÅLD  ) , kunde andra gång säga , kunde tredje gång säga att det var med (  VÅLD )  , Kan en Kvinna GLÖMMA i sin Polisanmälan att säga  det var med  ( VÅLD  )  ? En så Viktig ämne ?  Själva 2 år Tvinga någon till Sex det Betyder 2 År ( VÅLDTÄKT ) är detta en vanlig Brott ?  att om Man säger ( Det var med VÅLD ) då blir det Brott ?

Om Polisen i den Period Kallade Mig till Polisstation för ( Förhör )  , Jag Kunde med hjälp av 1000 tals Bilder och Filmer och Vänner och Bekanta , Grannar , Barnens Dagis och Skolan , Personalen där , i Natasha ,s Skolan och Jobb Fråga Folk : Såg Hon ( Natasha  ) någon gång ut som en Kvinna som Hade Helvete Hemma ? i alla fall om en Kvinna bli Tvingen till Sex under 2 år ( Enligt den Äckliga Advokaten , med VÅLD ) måste lämna något spår , dagen efter på Jobbet , i Skolan , Någon skulle Märka någonting , När man är Trött , när man är Arg , när man är Ledsen , när man har Sorg , när man har Stress , när man är inte Nöjd med sitt Privat Liv , när man inte har Bra Sex , allt Reflekterar på Människors Karaktär , Beteende , Vi alla Känner detta , många gånger vi ser att våran Syskon , våran vänner , våran bekanta är inte Ballans , är inte i Normal form , vi frågar : Har det hänt någonting ? Du ser inte Pigg ut idag ? osv , Vi alla upplevde detta , hemma , på jobbet , hit och ditt , då man kunde upptäcka Hennes ( Natasha ) s Lögn redan från Början , innan Hon ( Natasha  ) bli Placerade på en Privat Bordell ” Kvinnojouren ” att Bli Våldtagen på Riktigt av Manliga personal där , liksom den Äckliga Arab ” M – A – F  ” 26 Månader ” Nonstop ” .

Om Ni Fattade från Början , Då Hon ( Natasha  )  Skulle inte Bli ” Våldtagen ”  av Advokat , Polis , Kommun personal ,  Domare , Åklagare , Olika Män på Jobbet , på Gatan osv , i Början , Hon ( Natasha  ) bara Gjorde ett Dumt Misstag , och bara Ljög ,  jag  Kunde Förlåta Henne ( Natasha ) och säga : Det var Dumt av Dig att Tacka Mig på det sätt efter 5 år , som jag Gjorde allt för Dig och Din Faderlös Dotter ( V – Ch )  , Även om man Slutade , Slutade fortfarande Vänlig , på Grund av Barnen , och Hon ( Natasha ) Skulle inte Sjunka så här Mycket , att Bli ( Sex Objekt ) till Advokat , Polis , Läkare , Kvinnojour personal , Kommun Personal , Domare , Åklagare , Chef , Arbetskamrater , Olika män osv ) ! Och skulle inte Mina barn som då Min son var 4 år , och Min Dotter ” V – Ch ” var 8 år bli Tvingade att Skickas till Ukraina och (  Natasha )  Säljer sin Kropp till Män , 6 månader Barn Fri , och Barnen Behövdes inte att bli Tvingen att 4 månader bor i en Stall ( Stable ) med 2 Sjuka , Äckliga Folk , med 2 barn till ( 7 – 8 personer på 54 km2 ) där en Äcklig Pedofil ( P – E – L ) och Hans Äckliga Polska Fru  ( A – L  )  Bodde . 

I den här Period , innan den Gata Kvinna ( Natasha  ) bor i deras ( Den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” och den Äckliga Pedofilen ” P – E – L  ” ) s Stall ( Stable ) Den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” 2 gånger kommit till Domstolen , liksom ( Vittne ) och Ljugit ännu mera , för att rädda den här Gata Kvinnan ( Natasha  ) vilket jag Analyserade Hennes ( Den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” ) s Vittnesmål och Polisanmälde Henne ( Den Äckliga Polska Kvinnan ” A – L  ” ) För ( Mened ) Eftersom här är Sverige , och allt är Falska , Även ( Mened Lagen ) Hittills jag Hörde inget , från Polisen Sidan , från Domstol sidan , vad har hänt med Min Polisanmälan angående ( Mened ) Eftersom i Sverige ( Att Ljuga är Gratis , och Domstol Folk Okunniga , Kvinnor Liksom den Gata Kvinna ” Natasha  ” och den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” ) Vet väl , att Här är ett SKIT LAND , man kan Ljuga hur mycket man vill ,  , och Polis , Advokat , Domare , Åklagare mot några gånger ( Gratis Ligg ) Fixar Allt , vilket bland annat  ( Domare , Åklagare ) Fixade Skadestånd till de 2 Olämpliga Kvinnor ( Den Gata Kvinna  ”  Natasha  ” och ” Den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” ) för Deras ( Sveda och Värk ) !

Den här Äckliga Polska Kvinna ( A – L ) i sin Skit Vittnesmål , bland allt Skit , som kom ut från Hennes ( A – L ) smutsiga Mun , sa : i den här period , ( Natasha ) hade ( Självmords Tankar ) också  nämnde att den Gata Kvinna ( Natasha ) hade sagt att : Jag vet inte vad ska jag göra , Ska jag Döda ( Ahmad ) ? Ska jag Döda Mig ? Ska ja jag döda Barnen ?

Ingen av De IDIOTER ( Domare , Åklagare ) Fokuserade Här , Som det var  Super VIKTIG  , att Kolla : Är Detta Ord ( Självmords Tankar – ska jag Döda ” Ahmad ” ska jag Döda Mig , ska jag Döda Barnen ) Verkligen , den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Ord , eller detta är den Äckliga Polska Kvinnans ( A – L ) s Äckliga Påhittade LÖGN ? Om det är ( Natasha ) s ORD , då den Gata Kvinna ( Natasha ) är ( Psykisk Sjuk ) på riktig och är Farlig att Ha Barnen , om det är den Äckliga Polska Kvinna ( A – L ) s Äckliga Lögn , Då skulle Domstolen Reagerar , Skiter på Hennes ( A – L ) s Vittnesmål , och Straffa Henne ( den Äckliga Polska Kvinna ” A – L ” ) För ( Mened ) ( Grovt  Falsk Vittnesmål ) men De IDIOTER ( Domare , Åklagare ) bara Fastnade och Fokuserade på ( Kränkning ) och Hur ska de ( Dumma Domare , Åklagare ) Fixar ( Skadestånd ) ( från Min plånbok )  till de Olämpliga Kvinnor ( Natasha , och den Äckliga Polska Kvinna ” A – L ” ) för  deras (  SVEDA  och VÄRK )  Vilket  SKIT   LAND !  VILKA  IDIOTER !

Vilket SKIT LAND ! Jag blev Ruinerade , Mitt Liv blev Plundrade , Mitt Gott Namn , Heder Blev Smutsiga , och De Fixar ( Skadestånd ) till Den Gata Kvinna ( Natasha ) som är Orsaken till All Problem , med Sina Äckliga LÖGNER och  den  Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” med sina Äckliga Lögner , Den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) bland annat sa : Att jag ( Ahmad Valadi ) även HOTADE  de ! ( Jag sa Direkt i Domstolen : Varför Ni Polisanmälde Mig inte Då ? Det var Tur att den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) sa inte att Jag även  ( Våldtagit Henne ” A – L  ”  Också under 2 år , samtidigt som jag Våldtagit   ” Natasha   ” )  Kanske därför Hon ( A – L  ) Ljög om Mig , för att jag Brydde inte Mig ,  om Henne ( A – L  ) !                                        Bara  tillägger   att Lyckligtvis , Den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) är inte i Min Smak , i Min Typ ,  om Hon ( A – L  ) skulle vara den enda Kvinna i Världen , jag skulle inte KNULLA  Henne ( A – L  ).  Det  Äklar Mig , även när jag Tänker på Henne ( A – L  ) .Eftersom Hon ( A – L  ) hade en Handikapp  Bror , jag var extra snäll mot Henne ( A – L  ) liksom Sympati till Henne ( A – L  )  ,  Hon ( A – L  )nästan varje dag ,   var hos oss , ensam , eller med Barnen , och Hon ( A – L  ) Tackade Mig på det sätt , att Kommer till Domstolen och Ljuger om Mig ( Jag Analyserade Hennes ” A – L ”   Sista Vittnesmål , som finns även på Min Hemsidan , läs den , för att se Hur SKIT Svenska Domstolar jobbar , med så OKUNNIGA  Domare , Åklagare !

Jag Lovar om den Gata Kvinna ( Natasha  ) Skulle säga att : Han ( Ahmad Valadi ) vid Sex ,  stoppade sina Fötter enda upp till KNÄN , ena i Min ( Natasha ) FITTA , den andra i Min ( Natasha )  ANUS   , NI  IDIOTER  skulle tro och köpa det också , och visade Sympati med Henne ( Nadiya Frimet ) utan att Tänka , utan att Använda Hjärna  !

Om Täby Polisen Fattade ett Lögn från Början , Hon ( Natasha  ) Behövde inte att Bo i en Privat Bordell ( Kvinnojouren ) .  Hon ( Natasha )  Kunde Bo Kvar i Vår Lägenhet , tills Vi skiljer oss , och var och en skulle hitta någonstans att Bo , När Ni placerade  Henne ( Natasha  ) på en Privat Bordell , det betyder att Svenska SKIT  System  Räknade att jag ( Ahmad Valadi ) Gjorde alla de Dumma saker som den Gata Kvinna ( Natasha ) hade sagt , Ni IDIOTER  Placerade Henne ( ” Natasha ” och Mina Barn ) på den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) varför kom inte och  GRIPA mig , för  (  Att jag tvingade Henne ” Natasha ” till Sex under 2 år , med andra ord ”  2 år Våldtäkt ” ) varför jag kallades  inte ens till Polisen Täby , för ( Förhör ) ?                                                                                                               Om Ni Fattade att all Var Lögn , varför Ni IDIOTER , Hämtade inte Min Familj Tillbaka hem ?  Varför ingenstans , på ingen Papper Finns inte att All detta som Hon ( Natasha ) hade sagt , var Påhittade , Lögn , därför Ärende Lagts Ner !      Fortfarande  jag har inte sett papper från Täby Polisen , från Åklagarmyndigheten , Domstolen  angående Detta ( Att ärende Lagts ner på Grund av att det var Lögn , brist på bevis  och sådana Skit ?  istället i Alla Handling  ( Kommunens SKIT Utredning står :  ( Natasha )  Utsatt för  ”  Sexuell Våld ”  , Sexuell Trakassering och liknande – Den Äckliga Advokaten , i varje 3 rad av sin Skit Skrift till Domstol , påpekade att ( Natasha  ) som Utsatt   Sexuellt med (  VÅLD  ) av Ahmad Valadi , och i Domstol till varje sak , Den Äckliga Advokaten  pekade på att ( Natasha  ) Utsatt för Sexuell med Våld , Begärt ( Ensamvårdnad ) av Vår son till (  Natasha ) på grund av att ( Natasha  ) utsatt för Sexuell med Våld , många gånger i Domstolen , den Äckliga Advokaten använd  Detta , också i Domstolens SKIT DOM , i många sammanhang , också står att ( Natasha  ) Utsatt för  Sexuellt Trakassering och liknande SKIT , Någonting som hade inte HÄNT , Någonting som LAGTS  NER , men Överallt finns på Handlingar , på den Äckliga Advokatens  Skrifter till Domstol , i Själva Domstol  salen , Den Äckliga Advokaten för varje sak , Använd  detta , Om  jag hade Gjort all detta Dumma saker , Varför jag blev inte Kallat till Polisen ? , Varför det blev inte Förhör ?  , varför jag blev inte Dömd ?  , Varför jag fick inte Straff för det ? Om det var inget , Varför detta  ( SKOGADE  )   till Hela Mina Ärende ?                    Att Domstolen Gav ( Ensamvårdnad ) av Min Son ( D )  till den ( Olämplig Mamma  ” Natasha ” ) det betyder :  Räknade Mig ( Olämplig ) Vårdnadshavare på Grund av VAD ?  Det betyder att i Svenska  SKIT DOMSTOLAR , även LÖGN påverkar  Resultatet på ett Ärende ?  , Plus att När Kvinnan är Generös och KNULLAR  Gratis med  Polis ,  Advokat , Domare , Åklagare för att allt ska gå fram som Kvinnan ( Natasha  ) planerade , Resultatet blir Så ! Speciellt när andra sidan är en Utländsk Man liksom Jag ( Ahmad Valadi ) .

Även nu som efter 33 månader som den Gata Kvinna ( Natasha  ) gjorde Barnen illa både ( Psykisk , Fysikalisk ) fortfarande den SKIT DOM som några IDIOTER ; OKUNNIGA Domare , Åklagare  Gav ,  GÄLLER  fortfarande , trots att hela tiden , jag Meddelade Domstolen om alla den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Dumheter mot Barnen ! Vad är det för Land Här ?

Om  Ni IDIOTER fattade , Då Mina Barn behövde inte vara ensamma hemma 6 – 7 månader , upp till 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 och gråtande gå till Grannen ( Värd ) Fru  ( E – K  ) och Gråtande frågar : Var är Vår Mamma ? och den Olämpliga Mamma ( Natasha )  lämna 2 barn ( 5år och 9 år ) ensamma hemma  och KNULLADE  med Hela Stockholm !

Om bara Täby Polisen Kunde Sitt Jobb , skulle man stoppa så här Mycket Dumheter , plus Att man kunde undvika hittills 33 månader SKIT JOBB från OKUNNIGA Domare , Åklagare , och Ca 2 Miljoner Domstol Kostnad   Hittills , osv !

Jag hoppar över Datum och detaljer , för att så småningom , jag ska Gå igenom detta Djupare , Noggrann , nu bara Snabb ska gå igenom ( Natasha ) s Lögner och Eran ( Poliser , Kommunen , Domarna och Åklagarna ) s DUMHETER !

Förra året  det var Domstol angående ( Kontaktförbud ) till Mig , vilket som den Gata Kvinna ( Natasha ) ville  KNULLA  med Hela Stockholm och villa att  jag inte ens Stör Henne med Telefon , sms , e mail , eller besöka Henne , att inte se Vilka KNULLAR Henne och kör Henne Hem ( Jag såg 2 gånger ) då Hon ( Natasha )  Begärt ( Kontaktförbud ) och Skickade 6 månader Barnen till Ukraina och KNULLADE dygnet runt och Skrattade till Er ( Svenskarna ) !

I Den Domstol angående ( Kontaktförbud ) den Gata Kvinna ( Natasha  ) Spelade ännu en Teater till , med Sorgliga Röster berättade till De Okunniga Domare och Åklagare ( Som jag Analyserade både ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” s Tal , och Den Äckliga Polska Kvinnan ” A – L  ” s Falska Vittnesmål i Separata Analys och Skickade till Domstolar , till Polisen , till De Universitet som gav Certifikat , Diplom , Licens till sådana Okunniga Domare , Åklagare , och många andra ställe , och lagt på Min Hemsidan också ) då där den Gata Kvinna ( Natasha  ) sa så Här : Han ( det betyder jag , Ahmad Valadi ) som Tvingade Mig till Sex , När jag hade ( Blåmärke ) i Kroppen ( Det betyder eftersom det var med VÅLD , Hon ” Natasha ” fick                 (   Blåmärke )  i Kroppen , Vilket som i Början 3 gånger hos Polisen i Täby , sa ingen ” VÅLD ” med tider , Lögn på Lögn ) , jag vågade inte gå till Polisen , när jag Vågade gå till Polisen  , då Fanns ingen ( Blåmärken ) kvar ! Och De IDIOTER ( Domare , Åklagare ,  lyssnade och visade Medkänsla med den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Dömde Mig Efter sådana SKIT !

Ingen av De IDIOTER ( Polis , Kommun Personal , Domare , Åklagare ) Frågade Henne ( Natasha  ) , Det var inte Blåmärke kvar  att Visa , men Du kunde säga under 3 gånger Förhör Hos Polisen , en Så Viktig Sak ( Blåmärke ) även om det fanns inte att visa ( Blåmärke ) Du kunde tala om det ändå  , Det är Sverige , Lögnköpare Land ! Ett Land med så OKUNNIGA ( Poliser , Domare , Åklagare ) som även ett Barn kan LURAR De Allihopa ( för  2 – 3 år sedan en 16 Flicka Lurade hela Systemet , det händer Dagligen , bara kommer inte på Media , annars att även Barn Lurar Systemet är Sveriges Vardag !                                                                                                Också Hon ( Gata Kvinna ” Natasha ” ) Fortsatt : En annan Gång , jag kom tillbaka från Ukraina , ( Då vi lämnade vår Skilsmässan Ansökan till Sollentuna Tingsrätt , och nästan 3 månader hade gått ,  av 6 månaders Betänketid   , jag ( Ahmad Valadi )  tänkte att ge en Chans till , till Henne ( Natasha ) frågade Henne ( Natasha  ) : Vill du att jag ringer till Domstolen och be de att Lägga ner vår Ärende ? Hon ( Natasha ) sa : Nej , låt den går vidare , jag sa inget och väntade på att den 3 månader passerar och vi går efter vårt Liv ( Sedan kom upp att Hon ” Natasha  ” hade en (  Sjukt Plan )  , Att Falsk Polisanmäla Mig , På det sätt kommer till  ( Systemets Famn  ) , Kommer till den Privat Bordell , får Legitimation ( Legitimerade Gata Kvinna ) på det sätt kunde  få en Lägenhet av Kommunen och när en Kvinna Hamnar på den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) Automatisk de IDIOTER i Domstol ger ( Ensam Vårdnad ) till Kvinnan  då Hon ( Natasha )  Kunde  KNULLAR hur mycket som Hon ( Natasha  ) Orkar , och Skrattar Åt Mig och Svenska Dumma Domare och Åklagare !

Hon ( Natasha ) Berättade så Här : När jag kom tillbaka från Ukraina , Då Ahmad frågade Mig : Ska vi ta tillbaka vår Skilsmässa Ansökan ? när jag ( Natasha )  svarade Nej , Då Han blev Arg , och Bankade På Dörren , Vilket som Min ( Natasha ) s Dotter ( V – Ch )  blev Rädd och Han ( Ahmad ) Krävde Sex av Mig ( Natasha ) ! Och De IDIOTER ( Domare , Åklagare ) Lyssnade , utan att Fråga Henne ( Natasha  ) Hur ?

Och Hittills hade gått 33 månader , bland över 100 Domare , Åklagare , Överåklagare , Chef överåklagare , ingen av De Välutbildade IDIOTER , fattade inte en så enkel sak , som en 10 – 15 årig Fattar på en gång ! Här är Sverige ! När för ( Palmes Ärende ) efter 30 år Ni är på samma Plats , när för en Händelse ( Palmes Mord ) som hade hänt på 2 Minuter sammanlagt , och Maximum 100 Personer kunde vara där och såg händelser , och Poliser gjorde  10,000 Förhör , 250 meter lång med Hyllor av Palmes Ärende ( Exakt siffror finns i Mina tidigare Skrifter och i Min Hemsidan ) Vad ska man säga , när ingen Fattar en så enkel Ärende liksom Mitt ärende ! Det är Sverige , Om Ni Fattar , ska man bli Förvånad !

Verkligen man måste Skriva all detta På ( Guinness Rekord Bok ) jag Lovar att jag ska försöka att anmäla Sverige till visa Punkter , till ( Guinness Rekord Bok ) kan Vara ( OKUNNIGASTE Domare , Åklagare ) som något Land kan Ha , något liknande !

Ser Ni Hur Människors Liv , Hänger på sådana Kvinnor ( Natasha ) och den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) s Äckliga Lögner , med Så OKUNNIGA  Poliser , Domare , Åklagare i det här Land . Även jag hade samma Problem med Min första Fru ( Den Iransk Fru  ” F – M  ” ) s Lögner , då också ingen Fattade , jag Öppnar detta ämne en annan Gång . Jag vill inte att Folk , som Läser Mina Skrifter i Min Hemsidan , ska  Blanda , och inte Fattar , Vilket var om (  Natasha  ) och vilket var om ( F – M  ) .

Det är Därför i Mina Tidigare Skrifter , skrev jag , att :  Att gå på ( Minfält ) är Säkrare än att Bo i Sverige , som en Man , speciellt om Man är Utländsk Man ( Liksom jag ) När jag säger så , jag menar med det .

På Persiska vi har en vacker Dikt  som är så : Ze doshmanaan barand be doost shekaayat …….. Shekayat kojaa baram , vaghti ke doost , doshman ast .

Vad betyder ? Ju ! Det betyder : Man går till vän , för att klaga från Fiende ……… Vart ska man gå , när själva Vän är Fiende !

Det Betyder : Normal skulle vara så : Om Några personer Gjorde Mig illa  ( ”  Natasha ” ,och  den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” i det här Ärende ) Då skulle jag vända Mig till ( Systemet ) ( Polis , Domstol ) för att De ska Hjälpa Mig , Men Nu Min Största Problem  kommer från  Själva Systemet ( Polis , Domstol ) !

Hittills ( Natasha  ) Gjorde alla sina Dumheter mot Mig och Mina Barn , Gjorde med Hjälp av ( Systemet , det betyder ” Polis , Kommun , Domstol Folk ” ) och när Man Överklaga Deras  SKIT   DOM , SKIT   BESLUT  , istället för att De som sitter på ( Svea Hovrätt – Högsta Domstol ) Rättar Till  , Domstol Folkets  FEL , De utan att läsa , utan att använda Hjärna , skriver bara Mål nummer , och klistrar in sin ( Logotyp ) att vi gick igenom allt , hittade inte något Fel , då Domen är fast , och vi Skiter i på din överklaga  ( något liknade ) .

Jag skriver och skriver tills Nogon / Några På Dumstolen ( Förlåt , Domstolen ) FATTAR !

Mitt ärende är inte så Svårt att FATTA , om Någon bland Er ( Domstol Folk ) Fattar lika mycket som ett Barn , mellan 10 – 15 år , kan Förstå Mitt Ärende , vilket  som Hittills Över 100 Välutbildade Svenska ( Domare , Åklagare ) FATTADE  INTE så enkel Ärende  !

På Persiska vi har ett Vacker Ordspråk som säger : Min häst har ingenting , man kan inte rida på den , eller annat , men har ett par Fina TESTIKLAR !

Eller detta : Min Ko ( Kossa ) Ge inte Mjolk , men peppar peppar , KISSAR  jätte mycket !

Varför Bjuder jag  detta till Er  ? Ju ! För att nu som jag har så här mycket  Problem , Skatteverket Skickade några Papper , angående Mina Skulder 163,242 kronor  , plus  12500 Kronor Kontrollavgift ( Varför  växelkassan  var inte tydlig , oj oj oj ) en faktura  på 32,900 Kronor , också Kronofogdemyndigheten skickade Faktura över ( 150,248 kronor  ) Jag skrev till De , den Gata Kvinna ( Natasha  ) Hade stulit Mitt allt , även Över 300,000 kronor vår Sparande Pengar som vi ville använda för att om vi skulle köpa Lägenhet , Hon ( Natasha  ) har Mina pengar ,  ta från Henne ( Natasha ) . Jag och Mina Barn har Helvete i det här SKIT LAND , på grund av så Dåliga (  Domare , Åklagare )  som kan inte den Minsta av Lag och Rättvisan , och Skatteverket  tänker på att varför man sköter inte sig som det ska , 28 år jag sköt  mig bra , nu är Mitt Liv och Mina Barns Liv ett Helvete  !                                                                                                                 i Normal Läge man gör Normala saker , i Nöd situation , man gör saker ,  passande med  situationen . Nu  Mitt Barn är i Fara   och har Helvete , jag kan inte ens Hjälpa Mitt Barn i det här SKIT LAND  med så Dåliga , Okunniga Domare , Åklagaren som bara Stödjer en Gata Kvinna ( Natasha ) att gör Mina Barn illa  , Kan man i det situation , Sköter sig som Vanlig ?   jag Skiter på allt anat även Skatt , nu Min son,s Liv är Viktigast för Mig , vilket som jag Kämpade hittills över 33 månader i ett SKIT LAND , som har  så Okunniga Domare , Åklagare , Poliser , Kommun Personal !

Det enda Organisation som jobbar Korrekt , enligt Lagboken är ( Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ) Fast de jobbar så Noga med Vi Utlänningar , annars ärliga Svenskar , Skiter på att betala Skatt och Placerar sina Pengar i Panama eller Swiss Bank !

Så , till slut , en gång till  , Jag , Ahmad Valadi 570901 –  xxxx  Vill Överklaga :                 

Överklaga på den Skitigaste Dom hittills !

Mål nr  Ä 1754 – 16      Aktbilaga   182     som Rådmannen  Fru ( M – H )  Gjorde sin SKITIGASTE  Jobb !

Och  Mål nr  T  2642 – 16    som en Kvinna ( N – S  ) Gjorde ett SKIT DOM !

Den Låtsas Svensk som har bara Dåliga Minne från Svenska Dåliga System ( mest  Svenska ” Dumstol ” , som Ni tror att det är  ” Domstol ” ) !     Ahmad Valadi   2016 – 06 – 18

Åkerbyvägen  96 – 183 35  Täby – Salong Mirakel

Tel : 08 – 792 45 52    mobil : 073 – 655 39 85

Lyckligtvis Min Lila Media , Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) hittills efter 9 månader och 19 dagar ( 71,105    gånger blev Besökts , 427 personer Shared , och fick 37  votes ) så småningom jag vill visar Svensk (  Rättvisan ) till Hela Världen , och Hur Duktiga , Skickliga , Laglydiga Ni ( Polis , Kommun Personal , Domstol Folk )  är ! Tack !

PS : Jag har fått några papper från Sollentuna Tingsrätt , Angående att Den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) Begärt Domstolen att : Hon ( Gata Kvinnan ” Natasha  ” ) vill Helt och Hålet , Klipper kontakt mellan Mig och Min Son ( D ) , Hon ( Natasha  ) Räknade med Eran ( DUMHETER ) och Sin ( FITTA ) , Hon ( Natasha  ) Vill ha 3 ( Faderlösa Barn ) i sin Kollektion ,  för att Ni IDIOTER ( Domstol Folk ) Fel informerade Henne ( Natasha  ) , Eftersom Ni OKUNNIGA ( Domare , Åklagare ) mot några gånger ( Gratis Ligg ) Godkände Henne ( Natasha  ) som ( LÄMPLIG  ENSAM VÅRDNADSHAVARE ) Hon ( Gata Kvinnan ” Natasha  ” ) Tror att alla Svenska Mammor är Liksom Hon ( Natasha  ) , vilket Ni IDIOTER ( Domare , Åklagare ) med detta Dumma Dom  ( Att Godkände en så Olämplig Mamma , en Gata Kvinna som ” Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) Egentligen ( Förnedrade ) och ( Kränkte ) Alla Fina Svenska Mammor , som jag känner , hur Fina De är , i 30 År !

Jag håller på att skriva om det , Separat , om några dagar blir det klar , och jag skickar till Er , till  ( Ni IDIOTER ) ( Domare , Åklagare )  , som är Orsaken till att Hon ( Natasha  ) hade Sjunkit så här Mycket , och gick Vilse , och hamnade i Fel Banna och förstörde Barnens Liv , och nu igen är Gravid med ännu ett Faderlös Barn till !

Hejdå till nästa Hej !

Den Låtsas Svensk   Ahmad Valadi  2016 – 06 – 20