In the name of the GOD !                         ”    Senaste  Skrift   ”      2018 – 08 – 26

Till Kriminalvården !

Till : ( E – K ) !

Hej !

Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx .

Du ( E – K ) ! Du skickade ett brev till Mig , som har en tid för Beslut 2018 -05 – 29 och Utskriftdatum 2018 – 08 – 21 och jag fått den 2018 – 08 – 22 och i den var en tid och datum för sammanträffande , 2018 – 09 – 19 klockan 09 : 30 !

Innan jag Börjar att Skriva några Rader , några Sidor , vill bara säga : SKÄMS LITE !

Med ditt brev var en Faktablad också i kuverten , där i första paragraf står : Varför görs en personutredning ? Domstolen beställer en personutredning av frivården inför en kommande rättegång . Det innebär att frivården ska träffa den misstänkta personenen och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms .

Väl ! Vad har detta med Mig att Göra ? Jag är Misstänkt för Vad ? Är Misstänkt för att Älskar Mina Barn Upp till GUD ? Är Misstänkt för att 5 år Dag och Natt kämpar för Mina Barns Rättigheter ? För att det är 5 år Kämpar för Mina Barns Psykisk Hälsan som är Skadade av en Olämplig Mamma ( Natasha ) ? Är Misstänkt för att Kämpar för Mina Rättigheter ?

Den Person som Begärt Domstolen att Ge Mig en Ny Tid , för att gå igenom 5 år TORTYR till Mig och Mina Barn , Det är Jag !

Den Person som Begärt Domstolen att Ge Mig en Ny Tid , för att gå igenom 5 år SKIT DOM , Det är Jag ! Sedan 4 månader tillbaka jag Begärt , och sedan 2 veckor tillbaka satt 900 : – kronor på Domstolens konto och väntar på en tid från Domstolen .

Det är 5 år Mina RÄTTIGHETER Blev VÅLDTAGEN och GRUPP VÅLDTAGEN av Olämpliga ( Domare , Åklagare ) . Det är 5 år Min Gott Namn och Heder Blev Smutsade av en Smutsig Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha ) och Alla Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Mina Ärende Hittills !

Det är 5 år Mina Barn ( ” D ” och ” V – Ch ” ) har HELVETE , på grund av en Olämplig Mamma ( Natasha ) och på Grund av Alla Olämpliga ( Domare , Åklagare ) s Dumma DOM , och Deras ( Mina Barn ) s RÄTTIGHETER också Blev VÅLDTAGNA av en Olämplig Mamma ( Natasha ) och Alla Olämpliga ( Domare , Åklagare ) s Dumma DOM i Mina Ärende !

Den Person som Blev RÅNADE , det är Jag , och Den Person som Gjorde All Typ Dumheter , Bland annat STULIT Mitt Allt , det är den Gata Kvinna ( Natasha ) Jag ska gå till Kriminalvård ?   Vilket SKIT LAND !

Den Person som Gjorde All Dumheter mot Barnen ( ” D ” och ” V – Ch ” ) och Skadade Barnen ( ” D ” och ” V – Ch ” ) Psykisk och Fysikalisk , det är Den Gata Kvinna ( Natasha ) , nu ska jag Gå till Kriminalvården ?      Vilket SKIT LAND !

De Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Vårt Ärende , Dömde som en IDIOT ( Ahmagh ) Vilket som jag Visade på Mina Skrifter , Mina Analys på Deras SKIT DOM och SKIT BESLUT , Jag ska gå till Kriminalvård ? Vilket SKIT LAND !

Varför Ni Svenskarna Gör Allt TVÄRTOM ? Man ska Gripa TJUVEN , inte den som Blev RÅNADE ? Den Sjuka Person Som Gjorde Barnen ILLA , Skadade Barnen ( ” D ” och ” V – Ch ” ) Psykisk och Fysikalisk , måste gå till Kriminalvård , inte jag .

De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Som Dömde som en IDIOT ( Ahmagh ) i Mina Ärende , Ska gå till Kriminalvård , inte Jag .

Jag skrev i Min tidigare Skrifter , att liksom Vi tar vår Bil till ( Besiktning ) eller Liksom Piloter som Går till Check Upp ( Hälsokontroll ) vet inte ( Varje år , varannan år , var femte år , var tionde år , eller ….. ) Domstol Folket , liksom De Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Mitt Ärende , Måste gå till KRIMINALVÅRDEN , för HÄLSOKONTROLL för att Man ser : Är De Lämpliga , Är De Psykisk Friska för att DÖMER FOLK De?

För att Mina Ärende var så Enkel , som en 10 årig Fattar Perfekt , och kan Döma Korrekt medan över 50 Namn ( Domare , Åklagare , Överåklagare , Chefsöveråklagare , Överrådman , Chefsöverrådman , och några Tomma Titel till ) FATTADE INTE lika Mycket som en 10 årig , inte ens Liksom en Analfabetisk Person , Korrekta Sagt är : Dömde som en IDIOT ( Ahmagh ) !

Ville igen skriva detta Iransk Skämt som passar Perfekt Dumma Domstol Folket i Mina Ärende , som det är 5 år Gjorde Mitt Liv , Mina Barns Liv HELVETE med Sina Dumma DOM !

Skämtet är så : 2 personer köper 2 Ko ( Kossa ) , den ena säger : Hur ska vi veta , vilken är din vilken är min ? Den andra säger : Jag SKÄR av Min Ko,s Svans , då den Ko som har inte Svans är Min , efter ett tag den andra Ko ,s Svans fastnar någonstans och Ramlar av . Den första mannen säger : Hur ska vi veta Nu då ? Den andra mannen säger : Ok , jag Skär av en av min Ko , s Öron , då den Ko som har ett Örat är min . Efter ett tag , den andra Ko ,s Örat fastnar på någonting och Ramlar av , då första mannen säger : Hur ska vi veta nu vilken Ko är din , vilken är min då ?

Den andra man säger : Ok jag tar av en av min Ko , s Ögat , då den som har ett Ögat är Min .

Efter några minuter den andra Ko ,s Ögat fastnar någonstans och Ramlar av . Den första mannen säger : Vad ska vi göra nu då ? Hur ska vi veta vilken KO är din och vilken är Min ?

Den andra mannen säger : Vet du Vad ? Den Svarta KO är Min , den Vita KO är DIN !

Exakt liksom det Skämtet och de 2 IDIOTER ( Ahmagh ) i Skämtet , Svenska Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Mina Ärende , Gjorde Samma Sak . Mitt Ärende Var och Är så Enkelt , Exakt Liksom ( Svart och Vit ) och ändå över 50 Svenska Domstol Folk , liksom De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) i Mitt Ärende , över 5 år FATTADE INTE ett Ärende som var ( Svart och Vit ) !

Jag ska Bjuda ett Skämt till , för att efteråt vill använda Resultatet av Skämtet i Mitt Ärende , Skämtet är så : På en Psykiatrisk avdelning , några Dåre stå i Kö och kommer fram och tittar på ett Hål i vägen ! Den Psykologen blir Nyfiken vad tittar de ( Dårarna ) På ?

Kommer stå i Kö , när blir hans tur , Tittar i Hålet , och ser ingenting . Psykologen Säger till Dårarna : Jag tittade i Hålet , såg inget ! Dårarna Säger : Det är 5 år Vi Tittar i Hålet , Såg inget , Vad Ville Du Se på 5 Sekunder ?

Vad jag Menade med Skämtet ? Ju ! Det är 5 År , över 50 ( Domare , Åklagare , Överåklagare , Chefsöveråklagare , Överrådman , Chefsöverrådman , och några Tomma Titel till ) i Mitt Ärende FATTADE INTE , Trots att jag Skickade till De ( Domare , Åklagare , Överåklagare , Chefsöveråklagare , Överrådman , Chefsöverrådman , och några Tomma Titel till ) över 1300 sidor Mina Skrifter , som var Analys av Deras ( Domstol Folket ) s DUMMA DOM , DUMMA BESLUT , ( Som sagt en 10 årig Fattar Perfekt , medan över 50 personer ” Domstol Folk ” med så Höga Utbildning ” Svensk Utbildning ” för att det skiljer sig Svensk Utbildning från Andra Länders Utbildning )    INGEN FATTADE i Mitt Ärende !

( På Persiska Vi Säger : Om en Åsna skulle Läsa 1300 sidor , liksom Mina Skrifter som är Allt i ” Ordspråk , Dikter , Skämt , Analys av Dumma Dom , Analys av Vittne , Analys av några Artikel från Tidningar , mm ” Skulle Bli PROFESSOR ) Nu en Vanlig Kriminalvårds Handläggare , som är inte Lika Välutbildade som De ELIT Välutbildade Svenskar ( Domare , Åklagare , Överåklagare , Chefsöveråklagare , Överrådman , Chefsöverrådman , och några Tomma Titel till ) som FATTADE INTE på 5 ÅR , Vad Ska FATTA en Vanlig Kriminalvårds Handläggare på 1 – 2 Timmar ?

Om Ni Domstol Folket ( Domare , Åklagare , Överåklagare , Chefsöveråklagare , Överrådman , Chefsöverrådman , och några Tomma Titel till ) på 5 år FATTADE INTE VEM JAG ÄR som en Person , som en Äkta Iranier , som en Låtsas Svensk , som en Man , som en Pappa , som en Författare , Diktare , Journalist , Litteratursamlare , Radioprogramledare , Uppfinnare , Hårstylist , och Grundare till Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) mm . Hur ska en Vanlig Tjänsteman ( Kriminalvårds Handläggare ) Fattar på 1 – 2 Timmar Sammanträffande ?

Jag skrev detta flera gånger tidigare , Bjuder igen : Ni Svenskar , när vill spelar DUMT , Alltid Spelar DUMMAST !

Trots att nästan många Eran Lag är Fel , är Omänsklig , eller Lagmän , Tjänstemän Använder inte på Rätt Sätt , ändå jag Respekterar , och samtidigt för Mina och Mina Barns Mänskliga Rättigheter , Följde alla Eran Formalitet Lagliga Vägar , Överklagade alla SKIT DOM hittills till De Formalitet Domstolar ( Svea Hovrätten – Högsta Domstolen ) också andra Formalitet Organisationer ( JO – JK ingen Resultat , Alla var Lika DUMMA , Lika OLÄMPLIGA !

Om vi hade LAG , om vi hade Rena Domstolar , om vi hade Lämpliga , Lagkunniga Domare , Åklagare i det här SKIT LAND , skulle Anmäla Alla De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) som var i Mina Ärende , som med Sina SKIT DOM och BESLUT Förstörde Vårt ( Jag och Mina Barn ) s Liv och Gjorde Vårt ( Jag och Mina Barn ) s Liv HELVETE !

Sverige är Känd för Rasistiska Beteende , men Fortfarande jag Respekterar mer De Rasister som utan Mask , visar sin HAT mot Vi Utlänningar , än De Olämpliga Domstol Folket som har en Mänsklig Mask på Ansikte , men med Sina SKIT DOM , SKIT BESLUT , man kan inte räkna Rasistisk , utan detta är ANIMALISK BETEENDE !

Tyvärr De som kan inte Alfabet av Mänskligheten , Sitter på Svenska Domstolar , på Tabu Stolar ( Domare Stol – Åklagare Stol ) och Dömer som en IDIOT ( Ahmagh ) , Dömer ANIMALISK , och Ställer Folk ( Liksom Mig och Mina Barn ) i HELVETE !

För att Veta Vem jag är , Först Bjuder en bit av en Vacker Iransk Dikt : Haale maa khaahi agar , dar goftee maa jostejoo kon !

Med Min dålig Svenska det Betyder : Vill du veta hur jag mår , hitta bland mina Tal eller Skrifter !

Jag är Ahmad Valadi , Made in IRAN , Låtsas Svensk med Person nummer 570901 – xxxx , som är Författare , Diktare , Fri Journalist , Litteratursamlare , Radioprogramledare , Uppfinnare , Hårstylist , och sedan 3 år tillbaka , Grundare till Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) som över 100,000 gånger blev Besökts !

Har skrivit över 10,000 Vackra , Fina Dikter ( Tak Beyti ) , Har Publicerade en Bok ( 747 sidor ) har Publicerade 5 CD , har 40 Videoklipp av en del av Mina Dikter , med Min Vacker Röst och Fin Iransk Musik som Bakgrund på Youtube , Har över 400 Uppfinningar och är Medlem på TDU ( Täby , Danderyd Uppfinnarföreningen ) , över 44 år Skriver jag till Folk liksom Er , Miljoner Folk går efter Mina Skrifter och Fotspår , Försöker att vara en Fin Människa , en Fin Förebild till De som Läser Mina Skrifter och Dikter , Kan Mänskliga Alfabet , 54 år läser Världen Finaste Litteratur ( Irans Litteratur ) och Samlade de Finaste bland de Finaste Dikter , Har den Renaste Samvete ( Vilket som är Tveksam att Om Ni vet Vad är Det ) , Gör inget Dumheter , Gör inget Olagliga , Gör inget Omänskliga saker , Gör ingen Illa , Därför har en Ren Samvete och är inte Rädd för någonting !

Senaste år ( sedan 5 år tillbaka tills nu ) skrev över 1300 sidor till Olämpliga Domstol Folket som var i Mina Ärende , att Lära De Alfabet av Mänskligheten , och La all Skrifter på Min Hemsidan att Andra Läser Också och Blir en Bättre Människa , om är inte en Människa , Åtminstone Blir Människa , för att Ser ut som en Människa , betyder inte att man är Människa Man ska Lära Sig Mänskligheten för att Blir en Människa , Vilket som Lyckligtvis Iransk Fina , Gamla Litteratur är Bästa i Världen och jag läste 54 år Iransk Fina Litteratur , och Mina Skrifter är för att Ha en Bättre Sverige Också , för att Här är TYVÄRR Mitt Andra Land och Mina Barns FÖDELSELAND , Vill inte Bli ännu mera SKIT , vill att vara en RIKTIG PARADIS !

 

Dricker inte alls Alkohol , Är inte Knarkare , för Mitt Gott Namn och Heder är så Laglydig att Gör inget Dumheter , eller Olagliga Saker , Omänskliga Saker , för att det Äcklar Mig om Någon speciellt en Svensk ska säga till Mig : Man Gör inte Så i Sverige ! Därför är så Noga med vad Jag Gör !

Mänskliga Beteende i Hela Världen är nästan det Samma , vilket jag vet Väl , Utom i Sverige ( Tyvärr Ni Visade Mig så , att känner inte ens Alfabet av Mänskligheten ) ( I Mina Ärende Ni kan se så Tydligt på Eran SKIT DOM och BESLUT ) .

Har Kört 42 år utan den Minsta Olycksfall , över 30 år jobbar som Frisör i Sverige , med 100 tals Nöjda Kunder ! Jag Tror Alla som känner Mig ( Bekanta , Vänner , Grannar , Kunder ) Tycker om Mig , Minns inte att jag Gjorde Någon ILLA , Bästa Svensk Pappor , Kommer inte ens till Mina Knän , Också Syns på Mina Skrifter !

SKÄMS LITE ! Under 5 år Ni Olämpliga Domstol Folket Gjorde All Dumhet , All Tortyr , All Omänskliga Dom , All SKIT Dom mot Mig och Mina Barn , SKÄMS LITE !

Allt Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Olämpliga Domstol Folk ) Gjorde Mot Mig och Mina Barn Var KRÄNKNING !

Jag Kommer att Visar till HELA VÄRLDEN Eran Dumhet , Eran Omänsklighet , Eran Rasistiska Beteende , Eran Animalisk Beteende Mot Oss ( Jag och Mina Barn ) till Hela Världen !

Det är bra med Riktiga Rasister , Åtminstone man Vet att De är Rasister och Gillar inte Främmande i Sitt Land , men detta att ( Domare , Åklagare ) med en Fin och Mänsklig Mask på Ansikte , Dömer SKIT , är Dolda Rasism , som man ser överallt i Sverige !

Och Roligaste är att De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Tror att De Gjorde på Skicklig Sätt och ingen Fattar !

Är Liksom ett Barn som lägger Sina Händer framför sina Ögon , eftersom Själv ser ingen och ingenstans , tror ingen ser ( Honom / Henne ) också !

Bjuder Er igen en Iransk Vacker Filosofisk Dikt : In Jahaan , mazraeeh aakharat ast ……….. Har che khaahad delat ey doost , bekaar !

Med Min dålig Svenska , det Betyder : Det här Livet på Jorden , är liksom att Odlar Vad som helst , för att i alla fall man Skördar det samma !

Med Andra Ord , det Betyder : Nu är Internets Tid , Alla Handlingar är Offentligt , då man kan Lagligt lägga alla Handlingar med så DUMMA DOM , DUMMA BESLUT på Internet , att Folk Läser och Fattar Hur Svenska Olämpliga ( Domare , Åklagare ) liksom De som var i Mina Ärende DÖMER , Vi Iranier säger : Folket är Bästa Domare !

Vi lägger alla Kort på Bordet , Det betyder på Internet , vi får se , Vem var Skyldig , vem var Oskyldig ( Mellan Mig och den Gata Kvinna ” Natasha ” ) , och Folk Bekanta Sig med Svensk RÄTTVISAN , och Bekanta sig med Svenska ( Domare , Åklagare ) !

Jag är 1000 % Säker på Mig , Stackars Ni ( Domstol Folk i Mina Ärende ) som Smutsade en ( Domaren , Åklagaren ) s Gott RYKTE ! Smutsade Sveriges Gott Rykte !

 

Skäms Lite att Ni Behandlar Vi Utlänningar så här ANIMALISK , och framför Världen Håller Ni den Mänskligaste Mask på Ansikte , Men Den som är inte ÄKTA , är FALSK !

Den Billigaste Äkta Vara , fortfarande är Bättre än den Dyraste Oäkta vara , som är Falsk !

Det verkar att för Domstol Folket ( Liksom De som var i Mina Ärende ) är Främmande att en Utländsk Pappa , en Låtsas Svensk Pappa ( Jag ) Kritiserar på Deras ( Dumma Domstol Folket )s SKIT DOM , För Sina Rättigheter , för Sina Barns Rättigheter , Vilket som Svenska Pappor gör inte så , De ( Svenska Pappor ) Accepterar Domen , Hur SKIT den Är !

Det Verkar att det är Första Gången att Domstol Folket liksom De Olämpliga ( Domare , Åklagare , och Alla Andra på Svea Hovrätten och Högsta Domstolen , som deras Namn är Under Mina Ärende och istället för att Läser Domstol Folkets Dumma Dom och Beslut Noga , och Rättar till den , Bara som en IDIOT ” Ahmagh ” Godkände Deras ” Dumma Domstol Folkets Dumma Dom och Beslut ” ) få Höra att en Utländsk Pappa , en Låtsas Svensk Pappa , Kallar De ( De som Dömde som en IDIOT ” Ahmagh ” ) för IDIOT ( Ahmagh ) !

Har Ni Hört detta Ordspråk : Om någonting ser ut som en HUND , Dricker och Äter som en HUND , Skäller som en HUND , Kissar som en HUND , då är en HUND !

När en Domare , en Åklagare Dömer inte i en Domarens Nivå , när en Åklagare Dömer inte i en Åklagarens Nivå , Vad ska man Säga ?

När en Domare , en Åklagare Dömer som en IDIOT ( Ahmagh ) , Är en IDIOT ( Ahmagh ) !

Därför istället för att SKÄMMAS för 5 år sina Dumma DOM , för 5 år sina Dumma BESLUT , och RÄTTAR TILL alla Sina Dumheter , och OFFICIELLT BER OM URSÄKT från Mig och Mina Barn , STRAFFAR   Mig och Mina Barn MERA , och Nu igen en KRÄNKNING till ( Att gå till Kriminalvården ) !  Att Gå till Kriminalvården , för VAD ?  För att jag AVSLÖJADE DerasDUMHETER med FAKTA , med ANALYS av Deras SKIT DOM och BESLUT , Detta är Min Mänskliga RÄTTIGHETER , att FÖRSVARA Min RÄTTIGHET , att FÖRSVARA Mina Barns RÄTTIGHETER , Att FÖRSVARA Mitt GOTT NAMN och HEDER , som Tack Vare Alla De Olämpliga ( Domare , Åklagare , Andra som Deras Namn är i Mina Ärende ) , Vill Ni inte Bli Kallade för IDIOT ( Ahmagh ) , DÖM INTE som en IDIOT ( Ahmagh )  !

Tyvärr , Ni bara Försöker att Visar Mig , att Ni är Mer IDIOT ( Ahmagh ) än Vad jag Trodde att Ni är .

Ni vill Skicka Mig till Kriminalvården för Vad ? Vill Ni Stämpla Mig ” IDIOT ” ?

Vill Ni Stämpla Mig ” Crazy ” ( Galen – Tokig ) ?

De Dumma Domstol Folket , liksom De Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Mina Ärende , Vill Inte Erkänna att De Dömde som en IDIOT ( Ahmagh ) redan från Början , De vill att Stämplar att Jag och Folk Liksom Mig som Kämpar för sina Rättigheter , Är ( Galen , Tokig , Crazy ) att Gömma sig Bakom detta .

Jag Har en Vacker Dikt ( Egen Dikt ) som Säger : Miitavaan hata khoda raa ham , be yek shekli fariift ………….. Lik nashaayad kas faribad khiish ra ,

Med Min dålig Svenska det betyder : Man kan även Lurar Gud på något sätt ….. Men man kan inte Lura sig Själv !

Jag Tror den Ärligaste Svensk är en av Mina Kunder , som sa en gång till Mig : I Sverige , Vår System Dödar inte Folk liksom vad andra Länders System Gör , Utan här System Gör någonting som Folk Tar Livet av Sig på egen Hand !

i Tidigare Skrifter skrev jag att en annan Svensk kund berättade att , en kompis till honom fick också en sådan SKIT DOM , en sådan Orättvis DOM , angående hans barn och vårdnad av barn , vilket som han kände sig Orättvisbehandlade , börjar att KNARKA , för att glömmer att i vilket Skit Land Han bor , som har inte Rättvisan till Män i alla fall , och till slut han tog Livet av sig .

Ser Ni Vilket FARLIGT och SKIT LAND Sverige har Blivit ? Jag Skrev i Tidigare Skrifter att : Att Gå på Minfält , fortfarande är Säkrare än att Bo i Sverige för en Man , Speciellt Utländsk man Stackars De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) som Önskar att Komma Till Sverige , och De Riskerar sitt Liv , kommer med en Gummibåt från Oceanen , Riskerar sitt Liv för att Hamnar Här , för att Dö varje Dag , med så här Mycket Orättvisan och Rasistisk Beteende , både Riktiga Rasist och Dolda Rasist , som man ser på Domstolar och liknande ( Ni kan se på Mina Ärende ) !

 

Till Svenska Dåliga , Olämpliga , Omänskliga Journalister som är Tysta och Pekar inte på så här mycket ORÄTTVISAN i Sverige , och Blundar till det , skriver inte om det , därför Ansvariga gör vad de vill att göra , därför Dumma Domstol Folket , liksom de som varit i Mina ärende , Dömer hur SKIT de IDIOTER ( Ahmaghhaa ) , DÖMER !

Aziz Nasin är en av Turkiets Bästa Författare , Han dog för några år sedan , Han Sa en gång i tiden att : Lika mycket som vi människor har vi ansvar för Vad vi säger , Vi är också Ansvar för vår Tystnad !

Jag är Säker att Ni Fattar inte , Försöker att Förklarar , Med andra Ord det Betyder att : De Olämpliga Domstol Folket ( Liksom de som var i Mina Ärende ) som med sina Dumheter , ger en Omänsklig Dom , ger en SKIT DOM , är Farlig till Landet , som Lämnar Bakom sig bara Missnöjda Folk , och Psykisk Skadade Barn Bakom Sig , Psykisk Skadade Barn som ska Tar Över Landet i Framtiden , även om De ( Psykisk Skadade Barnen ) i framtid , blir Någon , blir en Omänsklig , Olämplig Person liksom De Olämpliga ( Domare , Åklagare ) i Mina ärende , i Vilket Yrke de Hamnar .

Och detta Sjuka Cirkel bara Fortsätter och Fortsätter !

Samma sak med Olämpliga Journalister som ser All Orättvisan i Samhället , ser så här mycket Fel i Samhället och Håller TYST , Vilket som är Kostsam till Samhället och De Idioter ( Ahmagh ) som Gjorde Fel , Lär Aldrig att Rättar till sig , och Fortsätter med sin Dumheter .

Det finns en Vacker Dikt som säger : Den som säger : Jag Dör för Dig , Ljuger , Jag säger Sanningen som säger : Jag Lever för Din Skull !

Med andra Ord Det betyder : Bara för att Ni ( Domstol Folket , liksom De som var i Mina Ärende och Olämpliga Journalister , mm som Håller Tyst ) är Svenskar , betyder inte att Ni Älskar Ert Land och Folket , Tvärtom , med Eran Dumheter , med Eran Dåliga Beteende , med Eran Skit Dom , med Eran Tystnad , Ni Visade att : Ni är Farliga Till Landet och Folket , för att Ni Följer inte Lagen och Följer inte Mänskliga Lagen heller !

Men någon som Jag , Utlänning , Låtsas Svensk som Pekar på Saker och Tings som är Fel , som Skadar Folket Psykisk , Skadar Samhället Ekonomisk osv , och vill att Ansvariga ska Vaknar till och Lyssnar och Rättar till allt som är Fel , Det Betyder att Jag Älskar Landet och Folket , det Betyder att Jag Bryr Mig Om Landet och Folket , Om Ni Fattar Förstås !

Det finns ett Ordspråk som säger : För den som Fattar , man Behöver inte att säga Någonting , och för den som inte Fattar , Hjälper inte Hur Mycket man Säger !

Med Andra Ord det Betyder att : Till De Dumma Domstol Folket , liksom De som Varit i Mina Ärende , Som Fattade inte och Dömde som en IDIOT ( Ahmagh ) det Spelar ingen Roll , Hur Mycket Skrifter Man Skriver och Skickar till De , för att i alla Fall De Fattar inte , Det är Svårt att Lära Någonting till De som Lovade sig att inte Fattar !

Är liksom : Det är lätt att Väcka någon som sover på Riktig , det är Svårt att Väcka den sover på Låtsas !

Detta som Dumma Domstol Folket ville att Kriminalvården ska Kollar Min Psykisk Hälsa är DUBBEL KRÄNKNING till Någon i Min Nivå ! Bara man ska säga : FY PÅ ER ! SHAME ON YOU !

Jag har samma Känsla som De Stackars Kvinnor som Blir Lovade ett Bra Jobb och ett Bra Liv i Sverige av Människosmugglaren , och när kommer Hit , Blir Tvungen att PROSTITUERAR !

Jag Visste inte att här är ett sådant SKIT LAND , med så Olämpliga Folk i Viktiga Post och Position som Domare , Åklagare , Jag hade inte Räknat ett så här SKIT LIV till Mig och Mina Barn i Sverige , Jag Trodde inte att Sverige är ett SKIT LAND , Nu efter 33 år , Känner Mig LURADE , FÖRLORADE , KNULLADE ! FY PÅ ER ! SHAME ON YOU ! NANG BAR SHOMA !

På slutet , Vill jag veta För VAD jag är MISSTÄNKT ? För Vad ska jag gå till KRIMINALVÅRD ?

Detta är liksom Psykisk TORTYR , Detta är DUBBEL KRÄNKNING , Ni har Gått Över ORÄTTVISAN , har Gått Över OMÄNSKLIGHETEN , har Gått Över även ANIMALISK BETEENDE !   SKÄMS LITE !      Ta Bort Omedelbart detta SKIT ! IDIOTER ( Ahmaghhaa ) !

Ju mer jag känner Människor , desto mer jag Beundrar ( Respekterar ) VARGAR !

Den Låtsas svensk som har bara Dåliga Minnen från er   Ahmad Valadi 2018 – 08 – 24

Åkerbyvägen 96 – 183 35 Täby – Salong Mirakel

Tel : 08 – 792 45 52   Mobil : 073 – 655 39 85

…………………………………………………….

Till Er som sitter på Riksdagens Sköna Stolar ,  och kallar Er för RIKSDAGSMAN  eller Riksdags ” LEDAMOT  ” men vet inte egentligen Eran Roll , och Vet inte Hur Skit Folket   Har , Både Svenskarna och Låtsas Svenskar Liksom Mig .

jag skickade tidigare Mina Skrifter till Er , här är några sidor till , liksom Bevis , Liksom Bekräftelse för att Ni Fattar , Varför jag Säger Sverige har Blivit ett SKIT LAND , Jag vet att Ni Vet det redan , men ändå …. !

 

Hej !

Mitt namn är Ahmad Valadi  570901 – xxxx .

Jag skickade tidigare flera hundra sidor Mina Skrifter , till Er , för att Visar att Jag Bor i ett SKIT  LAND som Mina Rättigheter , Mina Barns Rättigheter Blev VÅLDTAGNA , även GRUPP  VÅLDTAGNA , i ett  SKIT  LAND som Ni är Landets Riksdagsmän , Ni är Landet Riksdags Ledamöter !

Innan Ni Misstolkar Mig och Mina Ord , innan Ni Dömer Fort och Fel , innan Ni Blir Arga i Onödan , Ta det Lugnt , Snart Ni Ska Skämmas  , för att Ni Dömde Mig i Förväg , Läs Mina Skrifter Först , Använd Hjärnan , Hjärtan , Tillsätt lite Mänskligheten ( om Ni har ) , då Godkänner Ni också att jag har rätt att kalla Mitt Drömland som Förstörde Mitt Liv , som Våldtagit Mina Rättigheter , Mina Barns Rättigheter , Kallar för SKIT LAND .

 

För att Ni Fattar Bättre , jag använder alla Möjliga Redskap ( Iranska Bästa Dikter , Ordspråk , Kloka Ord , Skämt , Mina Egna Dikter och Ord , Fakta , Artiklar från Tidningar ,  Mina Analys om varje SKIT DOM , varje SKIT VITTNESMÅL , mm ) samtidigt skriver så enkel som en 10 årig fattar också ( Dels på grund av Min Dålig Svenska )  , men ändå Ni kommer att Förstå , om Ni vill Förstå förstås !

 

På Persiska Vi har ett Skämt , som är så : Någon frågar en Man : Kan du säga namnet på en Söt Frukt ? Mannen säger : Gurka ! Den andra man säger : Gurka är inte Frukt , inte Söt heller ! Mannen säger : Stoppar Gurkan i Honung och ät , då din åsikt ändras !

Med andra ord det betyder : Om Ni läser Mina Skrifter , då kommer Ni Själva att säga : Vilket SKIT  LAND , trots att Ni själva har Bra Liv , har Höga Löner osv .

Men Om ” Landet är SKIT ” Beror på Eran Olämpligheter också ( i Fortsättningen Ni hittar Eran Roll , Eran Andel ) , därför skickar jag Mina Skrifter till Er Också !

 

På Persiska När ett Barn , en Ungdom Gör något Fel , För det mesta man lägger Skyldigheten mest till Föräldrar , som kunde inte Uppfostra sitt Barn på Rätt Sätt , därför Barnen , Ungdomen Gjorde detta Fel osv !

I ett Skit Land liksom Sverige , Om till exempel ( Domstolar , Domstol Folket ) Jobbar Skit , Dömer Skit ( Liksom i Mina Ärende ) , Skiter på Lagen och Folkets ( Liksom Mig ) Rättigheter , Gör Folkets Liv ( Liksom Mig ) Helvete , är på Grund av Landet Har ett SKIT SYSTEM , Landet har en DÅLIG RIKSDAG , Landet har DÅLIGA , OLÄMPLIGA , OERFARNA RIKSDAGSMÄN , och Dåliga , Olämpliga LEDAMÖTER !

Om en Frukt är Dålig , om en Frukt har Dålig Kvalité , om en Frukt smakar Skit , är på Grund av TRÄDET , är På Grund av TRÄDETS RÖTTER !

Om i ett SKIT LAND liksom Sverige sedan 20 år tillbaka , och den senaste Ärende , sedan 5 år Tillbaka , Domstol Folket DÖMDE SKIT , SKITIT på Våran ( Jag och Mina Barn ) s RÄTTIGHETER , VÅLDTAGIT till Våran ( Jag och Mina Barn ) s RÄTTIGHETER , Smutsade Mitt Gott Namn och Heder , det Betyder LANDET är SKIT , det Betyder LANDET HAR ett SKIT SYSTEM , det Betyder De som Sitter på RIKSDAGEN är Olämpliga som har ingen KONTROLL över LANDET och Hur SKIT Organisationerna Liksom Domstolar Jobbar !

 

Jag Gick Alla Eran Lagliga FORMALITET VÄGAR !

Att Överklaga Domarnas SKIT DOM och BESLUT , Åklagarnas SKIT DOM och BESLUT , till Alla De Formalitet Organisationer som Ni tror Ni har ( Svea Hovrätten – Högsta Domstolen – JO – JK ) också MEDIA , KOMMUN , mm , Hjälpte inte , INGEN FATTADE , eller VILLE INTE FATTA , eller SYSTEMET jobbar SÅ , när det GÄLLER VI UTLÄNNINGAR !

 

Alla Bara GODKÄNDE Sina KOLLEGOR DUMMA DOM och BESLUT , som en IDIOT ( Ahmagh ) , ingen Använd Sin LILLA HJÄRNA !

Ändå Tänkte att Skickar Mina Skrifter , angående All ORÄTTVISAN mot Oss ( Jag och Mina Barn ) All HELVETE som De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Dumma Domstol Folket ) Ställde till Oss ( Jag och Mina Barn ) till Riksdagen , till Statsminister , Justitieminister , andra Ministrar , nästan Alla Ledamöter , för att De Ser Hur SKIT SVERIGE har Blivit , men Det Verkar antingen De ( Riksdags Folket ) Fattade inte , eller De Vet Redan och är inte Nytt för De , och SKITER I , om Folkets ( Liksom Mig ) Rättigheter Blir Våldtagna , för att De Själva Har Bra , och Deras Familj också har Bra , och får så Höga Löner för att Göra ingenting , Ingen Brydde sig om .

Bara 2 Ledamöter skrev korta e – mail , ena Istället för att Fattar varför jag Skrev så här , Varför Jag Kallar Mitt Drömland för ” SKIT LAND ” istället för att Försöker Tänka på ORSAKEN ( Som var Domstol Folket som Dömer Skit och Förstör Folkets Liv osv ) Skrev till Mig : ett råd till dig ! Om du vill att vi Läser dina Skrifter , Åtminstone Förolämpa inte Oss !

Och den andra , Bara skrev att Hon är jätte Ledsen för all Dåliga som hade hänt Oss !

 

Jag skrev i Mina tidigare Skrifter som även skickade till Justitieminister , Ett SKIT LAND som Ni Känner inte ( Rättvisan ) ( Justice ) Alls , Vad Behöver ( Justitieminister ) ?

Ett SKIT LAND som Domstol Folket Känner inte Alfabet av Mänskligheten , Följer inte Lagen , Vad Behöver så många Domstolar och Domstol Personal ( Domare , Åklagare , och många Tomma Titel till ) ?

Ett SKIT LAND som ingenting är på sin Ordning , Vad Behöver Riksdag med så många LEDAMÖTER med så Höga Löner ?

Om det är FORMALITET , som Ni vill visa till Andra Länder att Ni Har Riksdag , Domstolar , Svea Hovrätt , Högsta Domstol , JO , JK , Den och Den andra , det är OK , Annars är Liksom en RESTAURANG som Serverar ingen MAT , ingen DRICKA , ändå Har 1000 Tals Personal , Till VAD ? Det är Bara DUMT !

Med Andra Ord , det Betyder : I ett Land som Riksdags Ledamöter är Liksom Er ( Som har ingen Koll till Landet ) Naturligtvis måste Ha ( Domstol Folk ) Liksom De Olämpliga som var i Mina Ärende !            

Det är Min egen Ordspråk : Sådana Träd , Sådana Frukt !

Detta Visar att Ni ( Riksdag Ledamöterna ) kan inte Eran ROLL , detta Betyder att Ni ( Ledamöter ) har inte KOLL på Landet och Organisationer under Eran Ansvar , Liksom Domstolar , Kommunerna , osv ! Därför De ( Domstolar , Kommuner , mm ) Gör vad De vill , Därför Vi har Helvete .

 

Igen Bjuder jag detta Iransk Ordspråk : Det är Min Hunds Olämplighet , som Tjuven kommer Hem till Mig och Tar Mina Grejer !

Med Andra Ord , Det Betyder : Ni ( Som Sitter på Riksdagen , från Statsminister , Ministrar , Partiledare , Ledamöter , mm ) Är Olämpliga som Domstol Folket Liksom De Olämpliga ( Domare / Åklagare ) som Varit i Mina Ärende , SKITER på Våran RÄTTIGHETER , och VÅLDTA Våran RÄTTIGHETER , och VÅLDTA på RIKTIG SKYLDIGA KVINNOR I ÄRENDET ( Liksom ” Natasha ” ) och VISAR DE ( Skyldiga Kvinnor , liksom den Ukrainska Gata Kvinna ” Natasha ” ) VINNARE , LÄMPLIG ENSAM VÅRDNADSHAVARE osv !

Vilket som När Dumma Domstol Folket Räknade Henne ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” ) ” Godkänd Lämplig Ensam Vårdnadshavare ” , efter en Lång Listan av Dumheter som Hon ( Natasha ) Gjorde och Gör mot Barnen , jag Skrev till De ( Olämpliga Domare , Åklagare ) : När Ni Godkänner en så Dålig Mamma som Skadade Barnen Psykisk och Fysikalisk , Liksom ( Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) det Betyder Enligt Er ( Olämpliga Domstol Folk , liksom de som var i Mina Ärende ) Bästa Svensk Pappa , Lämpliga Svensk Pappa måste vara De Äckliga Pappor som VÅLDTA sina egna Barn !? Tolkas bara så ! Man kan inte Tolka på annat sätt .

 

Jag skrev tidigare , att ett Land är Liksom KROPPEN , det betyder Består av Flera ORGAN , Flera Delar , som nästan var och en ( Organ ) Sköter sitt , men ändå om ena Organ , Fungerar inte som det ska , Då Hela Kroppen få Problem !

Man Delar Landets Ansvar till Olika Delar , för att Var och en Sköter Sitt , men Ändå det Ska Vara Lite Kontroll Över De , att Sköter De sitt Ansvar Korrekt ?

Om De ( Domstol Folket ) Skulle Skötta Sitt Ansvar Korrekt , Behövde Jag inte att Lägga 5 år Mina DYRBARA TIDER för att Skriva över 1300 sidor för att Visar Deras ( Domstol Folket ) s DUMHETER ? Behövde inte Skickar över 1000 e mail Hit och Ditt !

 

På Persiska vi har en Historia som är så : i Gamla tider som Iran var Monarki ( Över 2550 år Iran var Monarki ) en Bonde går till Kungen och säger : Igår kväll som jag Log och Sov , Tjuvar tagit några Mina ( Får – Lamm ) ! Kungen säger : Varför Sov du då ? Varför Vaknade du inte ? Bonde Svarar : För att Jag Trodde att DU ÄR VAKEN !

Med Andra Ord det Betyder : Du är Kung , Du skulle Tänka på att Folk har den Minsta att Leva På , att inte Behöver att Stjäla från Andra , Det är Du som Kung skulle ha Vakter överallt att ingen ska Stjäla från Andra !

Med detta Historia ville jag säga att : Ni ( Riksdag Folk ) är Olämpliga , Har inte Koll till Landet , Trots att jag Gick alla Lagliga Vägar ( Att Överklaga till Formalitet Domstolar ” Svea Hovrätten – Högsta Domstol ” även JO , JK ) Trots att Jag Skickade Alla Mina Skrifter till Er Också , Ändå Domstol Folket DÖMDE SKIT , Då FELET LIGGER HOS ER !

Är Liksom Engelska Ordspråket : Garbage in , Garbage Out ! Vilket som jag Ändrade till : SKIT IN , SKIT UT !

 

Som en Ansvar Författare , som en Ansvar Fri Journalist , som en Ansvar Människa , som en Ansvar Pappa , som en Ansvar Låtsas Svensk , som Själv Upplevde All dessa HELVETE , för att Ni ( Riksdag Ledamöter ) ska FATTA , för att Ni ( Riksdag Ledamöter ) ska SKÄMMAS , för att Ni ( Riksdag Ledamöter ) Ska Ha Bättre Koll på Landet och Organisationer liksom ” Domstolar ” osv .

pekar på att : Kanske Sverige ser Bra Ut på YTAN och ser Normal Ut på YTAN , men På Verkligheten , INUTI är Bara SKIT !      Jag vet att Ni vet det .

 

Mina Problem från Svenska Dåliga Domstolar , med så många Olämpliga ( Domare / Åklagare ) Visar att Ni ( Riksdag Folket ) kan inte Eran ROLL !

Tyvärr allt liksom DOMINO hänger ihop ! Domstol Folket Olämplighet , Betyder Eran ( Riksdag Folket ) s Olämplighet , som har inte Koll på De och Vad De Gör !

 

När i ett Land , det händer Mig så här Mycket ORÄTTVISAN och Alla Andra Organisationer liksom ( Svea Hovrätten – Högsta Domstolen – JO – JK ) Är FORMALITET ingen Vill RÄTTAR TILL Domstolens SKIT DOM , SKIT BESLUT , När man Skriver till Statsminister , Justitieminister , Några Ministrar , Alla Ledamöter , Händer inget mot BÄTTRING , ” SKIT LAND ” är BÄSTA NAMN till ett Sådant LAND !

 

Bara SYND att 33 år av Mina Bästa År , Spenderade jag i ett SKIT LAND , Bara Synd att Jag Bildade Familj i ett SKIT LAND , Bara Synd att Jag Skaffade Barn i ett SKIT LAND , som även kan inte ens Se Mina Barn , som kan inte ens Skydda Mina Barn !

Alla Fina Saker som Jag Trodde att Det Finns Här , var Bara LÖGN , var Bara på LÅTSAS , var Bara FALSK , var Bara SKIT !

Nu ser jag att nästan Allt är på LÅTSAS , inte Bara Jag som är Låtsas Svensk , Allt Allt Allt är på LÅTSAS !

Araber har en Fin Ordspråk som säger : Al molko yabgha maal kofr , Va la yabgha maal zolm !

Med Min dålig Svenska , Det Betyder : Ett Land Klarar sig utan ” Religion ” men Klarar inte sig utan ” Rättvisan ” !           Jag är Säker på att ” Ni FATTAR INTE ” meningen !

 

I Vilket Land , även Skitigaste Land , när Någonting är Fel , System Rättar Till det , exakt Liksom när Någonting i Data som är Fel , ger ” EROR ” tills man hittar Felet , och Fixar Felet , eller när man Skriver Fel ( Fel Stavning ) under det Ordet kommer en Röd linje , det betyder något ord är Fel , så länge man Rättar inte Ordet , den Röda Linje under Ordet är Kvar .

Jag Försökte under 5 år , Visar till ( Dumma Domstol Folket i Mina Ärende ) att De Gjorde Fel redan Från Början , och många Andra saker som var Dumt , Kostsam till Samhället , Skadar Folk osv , Istället för att De IDIOTER ( Dumma Domstol Folket i Mina Ärende ) Vara Glada , Istället för att Rättar Till Sitt Fel och Officiellt Ber om Ursäkt från Mig och Mina Barn , som Fick 5 år HELVETE till OSS på Grund av Deras ( Domstol Folket ) s DUMHETER , och Deras SKIT DOM , De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Dumma Domstol Folket i Mina Ärende ) Straffade Mig och Mina Barn Ännu Mera ! ( Jag som hade Min Son varannan Veckan hos Mig , Blev en gång i Månad , Vilket som på Sommaren blir efter 3 månader , jag kommer att Se Min Son ) !

På 5 år , jag hade inte Min Älskade Son hos Mig Sammanlagt 100 Dagar, i det här SKIT LAND ! Mina Barn som är Mitt Allt !

Även Mina Andra Barn från Första Äktenskap , jag hade inte Sett De ( Mina Barn ) på 5 År , Hade inte Sett Deras Uppväxt , Kunde inte Uppfostra De ( Mina Barn ) på Bästa Sätt , kunde inte Lära De ( Mina Barn ) Alla Fina Saker från Min Gamla och Fin Kultur !

Är det inte Psykisk TORTYR till Mig och Mina Barn ? IDIOTER ( Ahmaghhaa ) !

 

Vilket SKIT LAND !     Vilket SKIT LAND !   Vilket SKIT LAND !

Vilka IDIOTER !     Vilka IDIOTER !     Vilka IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) !

 

Jag skrev till De ( Dumma Domstol Folket i Mina Ärende ) Allt Ni Gör är Fel , Allt Ni Gör är Tvärtom , Allt Ni Gör är Mot vad Normala Folk Gör , Jag Undrar Varför Ni Går inte på Eran Händer istället för att gå på Fötterna ?

För att Ni är Stolta över att Vara Annorlunda och Göra Annorlunda !

 

Detta som Olämpliga Domstol Folket Erkänner inte att Hon ( Den Ukrainska Gata Kvinna ” Natasha ” ) Som Gjorde Mig och Mina Barn illa , är ( Olämplig ) är för att om De ( Dumma Domstol Folket i Mina Ärende ) Erkänner det Det Tolkas att De ( Domstol Folket ) Själva är OLÄMPLIGA , För att DÖMDE inte Korrekt från Början , och tills Nu bara FORTSÄTTER att stå på Sina DUMHETER , Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) som Ljög från Början och tills nu Bara Ljuger !

Den som Ljuger , för att inte Blir Avslöjade , i Fortsättningen Bara Måste Ljuga , Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) .

 

Samma sak Dumma Domstol Folket , för att DÖLJA sina Dumheter som gjorde från Början , hittills som har gått 5 år , Bara Dömde Dumt , Dummare , Dummast !

Typisk Sverige !

Och Ni ( Riksdags Ledamöter , Ministrar ) Också Vill inte Erkänna att nästan Alla Organisationer under Eran Ansvar , Liksom ( Domstolar Jobbar SKIT , för att Liksom    ” BUMERANG ” kommer Tillbaka till ER , För att Ni ( Riksdags Folket ) Har inte Koll på Landet , Med Andra Ord det Betyder : Är Liksom DOMINO och BUMERANG ! Domstol Folkets Dumheter ( Liksom De som var i Mina Ärende ) , Hänger ihop med Eran ( Riksdag Folket ) s Okunnigheter osv !

 

Jag Trodde att i De Länderna som Folk är Analfabetiska , deras Regim Lurar Folk Lätt , nu Ser jag att Lurar Välutbildade Folk ( Liksom Svenskarna ) är ännu Lättare , Nästan INGEN FATTAR , ingen GNÄLLER , ingen Säger NÅGONTING , ingen PROTESTERAR , ingen Visar TÄCKEN ens att är LEVANDE !

 

I Vilket Land , även Skitigaste Land , JOURNALISTER tillhör den ELIT FOLK , som om ser Fel i Samhället , om ser att Regeringen Gör Fel , Skriver om det , för att Väcka Folk och Väcka Landets Ansvariga , Här De ( Journalisterna ) är mer IDIOTER ( Ahmagh ) och Sömnig än Andra , För att Om De ( Journalister ) Fattade eller var Vakna , Det Skulle Inte Hända Så här Mycket Dumheter i Alla Nivåer i Hela Landet !

Inte Heller skulle hända så här Mycket ” ORÄTTVISAN ” till Mig och Mina Barn !

 

Trots att jag Skickade Alla Mina Skrifter till ( DN , SvD , Expressen , Aftonbladet , Amelia , Metro , Mitt i , Kalla Fakta , Uppdrag Granskning ) ändå ingen Fattade att Fundera Runtomkring så Många Ämne som var i Mina Skrifter !

Svenska SKIT MEDIA istället för att Väcka Folk , istället för att Väg Visar Folk , Korrekta Vägar , är Mest ( Fel Väg Visare ) ! Ett exempel : ( Det var en Artikel på Tidningen Amelia , som jag skrev Min Analys på det , som finns i tidigare Skrifter ) !

Det verkar att Folk liksom ( Olämpliga Domstol Folket i Mina Ärende ) , Journalister , Ansvariga , mm till ( Nyårslöfte ) bara Lovade Sig att ( INTE FATTAR ) !

Vad man tänker är SKIT , Domstolar , Kommuner , Media , Skolor , Arbetsförmedling , Bostadsförmedling , nästan Allt Allt Allt är SKIT !

Önskade att Nu som Många Ansvariga , Många Yrkesman , Folk i Många Titel , som Kan inte Jobba Korrekt i sitt Yrke , i Den Nivå som Deras Titel är , Man Lägger Ordet ( LÅTSAS ) framför Deras Titel och Namn , Till exempel : Låtsas Domare …… Låtsas Åklagare …….. sedan Deras Namn , osv .

 

När Någon Kallar sig för till exempel ( Domare – Åklagare ) Måste Kunna Döma som en ( Domare – Åklagare ) , i en ( Domare , Åklagare ) s Nivå ! Om Dömer liksom en IDIOT ( Ahmagh ) om Man inte Skiljer De ( Olämpliga ) från Andra som kan sin Sak , Tolkas att Alla ( Domare – Åklagare ) är Lika Dumma Liksom De Olämpliga !

Jag är Säker på att det Finns Några Få Stycken som är Lämpliga , Ärliga , Lagkunniga ( Domare – Åklagare ) i Svenska Domstolar !

Detta som om man Räknar Alla ( Domare – Åklagare ) är Lika Olämpliga , är Kränkning till De  Lämpliga , Ärliga , Lagkunniga ( Domare – Åklagare ) !

 

Det sägs att : Folket i ett Land Förtjänar den Regimen som har !

Som en Ansvar Författare , som en Ansvar Fri Journalist , som en Ansvar Låtsas Svensk , Tänkte att detta var och är Min Plikt och Skyldighet att Peka på , Jag Gjorde Mitt Ansvar och Min Plikt och Skyldighet , Resten är Upp till Er att FATTAR och FUNDERA och RÄTTAR TILL ALLT som är SKIT ! Lycka till !

 

Ni ( Riksdag Folket ) har Visat att i Många Sammanhang , Ni FATTAR INTE , Men Hoppas på att Åtminstone FATTAR att Mina Skrifter , Mitt Sätt att Skriva , Mina Kritiker För det Första är För Sveriges Bästa , som Tyvärr är Mina Barns Födelse Land , också Tyvärr är Mitt Andra Land , och för det Andra , För Mina Barns Rättigheter och För Mina Rättigheter och För Mitt Gott Namn och Heder , som Blev Våldtagna och Smutsiga , För det Tredje , För Folkets Bästa !              

Som Vanligt , Jag Står för Mina Ord , även alla Täcken i Mina Skrifter ! Tack !

Vad Ni inte Fattar i Mina Skrifter , Vad Ni Undrar Över , istället för att Gissa Fel som Vanlig , Vänligen Kontakta Mig !

På Slutet , vill jag Bjuda Er , en Bit av en av Mina egna Dikter :

Gorg haaye hame donya , hamegi , mesle hamand !

Med Min Dålig Svenska , det Betyder : Hela Världens Vargar , är Lik Varandra !

 

Den Låtsas Svensk som har 33 år bara Dåliga Minnen av Er i det här SKIT LAND !

Ahmad Valadi   2018 – 08 – 15

Åkerbyvägen 96 – 183 35 Täby – Salong Mirakel

Tel : 08 – 792 45 52   Mobil : 073 – 655 39 85

E – mail : [email protected]