-2 C
Stockholm
Saturday, March 25, 2023

Domstolar – Svenska Dåliga Domstolar

10513 views  
In the name of the GOD !                         "    Senaste  Skrift   "      2018 - 04 - 08  Till : Alla Olämpliga Domare , Åklagare , liksom De som var i Mina Ärende !               Till : Svea Hovrätt och Högsta Domstol Folket , och Vanliga Domstol Folket som Vet ingenting om Rättvisan och Sitter på Fel Stol och Jobbar på Fel Plats , och Tyvärr får så Höga Löner av stackars Skattebetalarnas pengar ! ( Det var så i Mina Ärende i alla fall ) . Med Full Respekt till De som kan Rättvisan och är Lämplig och Ärlig...

Dåliga Domstolar – Till Alla Riksdagsmän – Till Kriminalvården...

9046 views  
In the name of the GOD !                         "    Senaste  Skrift   "      2018 - 08 - 26 Till Kriminalvården ! Till : ( E - K ) ! Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx . Du ( E - K ) ! Du skickade ett brev till Mig , som har en tid för Beslut 2018 -05 – 29 och Utskriftdatum 2018 – 08 – 21 och jag fått den 2018 – 08 – 22 och i den var en tid och datum för sammanträffande , 2018 – 09...

Överklaga den Dumma Domen . 2016

8026 views  
Till : Ärendeenhet ! Överklaga på den Skitigaste Dom hittills ! Mål nr  Ä 1754 – 16      Aktbilaga   182     som Rådmannen  Fru ( M -  H ) Gjorde sin SKITIGASTE  Jobb ! Och  Mål nr  T  2642 – 16    som en Kvinna ( N -   S ) Gjorde ett SKIT DOM ! Hej ! Jag är Ahmad Valadi 570901 – xxxx . Härmed jag , Ahmad Valadi vill Överklaga den Skitigaste Dom hittills , som var den Fredag 27 Maj 2016 , till nästa Formalitet Domstol , som ni kallar för ( Svea Hovrätt ) ! Fredag den 3 Maj 2016 kom 2 brev samtidigt i...

Överklaga den Dummaste Domen till HD

8904 views  
 Överklaga till HD 2017 – 08 – 24 !   Överklaga den Skitigaste Dom Hittills till Sista Svensk Formalitet Domstol ( HD ) ! Mål nr   T 4448 – 16                 Svea Hovrätts   Mål nr     T 6816 -17 Aktbilaga 10 Hej ! Mitt namn är Ahmad Valadi 570901- xxxx , Härmed vill jag Överklaga den Skitigaste Dom Hittills ( som var en Riktig CIRKUS ) , till Sista och Högsta Svensk Formalitet Domstol ( HD ) , vilket som redan den Andra Svensk Formalitet Domstol ( Svea Hovrätten ) Godkände sina Kollegors SKITIGASTE DOM och gav sin SKIT BESLUT ! Bättre sagt : Klistrade sin Skit Logotyp , Det Betyder : Hovrätten ger inte prövningstillstånd . Tingsrättens avgörande står därför fast . sedan...

Domstolar – Om Domstolen den 27 maj – 2016 – 06...

8979 views  
.Om  Domstolen den 27 Maj ! Klockan  09 : 15   Sal  nr  6 Mål nr  Ä 1754 – 16 Ärendeenhet Till  :  Fru  (  M -   H )  !    Och alla andra i Avdelningen  från Dörrvakt till den Klokaste , om det finns förstås ! Hej ! Jag är Ahmad Valadi  570901 – xxxx . Om Svenska Domstolars Skitiga Jobb och Dom om Mina Ärende , sedan 20 år tillbaka  ( med Min första fru , Iransk fru  ”  F – M ” ) tills nu , med andra fru , Ukrainsk fru  ( Natasha )  ( som började 33 månader sedan , tills nu...