Analys av den ” SKIT UTREDNING ” av Täby Kommun och Håbo Kommun !

0
148

 

Analys av  den ” SKIT Utredning ”  av Täby Kommun och Håbo Kommuns Ansvariga till Familjerätten !

Mål nr :  T 4448 – 16

Attunda tingsrätt har uppdragit till socialnämnden i Håbo Kommun att verkställa en umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § 3 : e st . föräldrabalken i ovanstående mål .

Kärande : Natasha  830307 – xxxx

Sekretess

Svarande : Ahmad Valadi  570901 – xxxx

c/ o Salong Mirakel

Åkerbyvägen 96 Bv

183 35 Täby

Barn :  D –  Valadi  100517 – xxxx

Innan jag analyserar detta SKIT Utredningen , jag ska kritiserar redan från Början , från Ordet ( Kärande och Svarande ) Det är roligt ! Den Gata Kvinna ( Natasha  ) som är Orsaken till All Problem , som om Vi hade Lag i det här Skit Land , om vi hade Kunniga , Hederliga , Ärliga ( Domare , Åklagare , Kommun Personal om Familjerätten ) Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ) skulle få Fängelse Straff för all Dumheter och Omänskliga  saker som gjorde mot Barnen under över 3 år , vilket som fortfarande Gör ( Jag vill inte tillägga vad Hon , Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Gjorde mot Mig och Mitt Liv och Mitt Gott Namn och Heder , då blir det ännu mera Hennes ” Natasha  ” s Smutsiga Ansikte och Karaktär och Gen Kommer Upp ! ) ,  Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Är ( Kärande ) ! Kärande till VAD ?

Det är över 2 år ( av över 3 år som den Gata Kvinna ” Natasha  ” Började sin Sjuka plan  )  , jag skrev och skrev och bad Domstolen :  jag vill ha ( ENSAM  VÅRDNAD  av Min Son ” D ” ) till Mig och Varannan vecka till den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) , efter All Dumheter   Som Hon ( Natasha  ) gjorde och gör under  över 3 år !                                              

Av så många Välutbildade  ( Domare , Åklagare )  ingen Fattade ! Trots att vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) hade Gjort under över 3 år är SOLKLAR , som  även en IDIOT Fattar , en Analfabetisk person Fattar , ett Barn Fattar , men så Många SVENSK  ( Domare , Åklagare )  FATTADE  INTE ! Typisk Sverige !

Men när den Gata Kvinna ( Natasha  ) för sina Sjuka Plan , med Lögn vill ha någonting  , Hela Domstol Folket ta Kö Lapp och  stå i Tur ordning  och vill Hjälpa Till , Manliga för att Få  några gånger  ( Gratis Ligg ) från Henne ( Natasha  ) ( Alla tidigare Dom pekar på det ) och Kvinnliga ( Domare , Åklagare ) med sina Dumheter , Okunnighet , Elakheter , Komplex , osv  Gjorde och Gör sina DUMMASTE  Dom , Vilket som också Finns att Bevisa , är också Solklar !                                Nu  hoppar  jag över  att Presentera Hur OKUNNIGA , OÄRLIGA  , OLÄMPLIGA , OHEDERLIGA var de ( Domare , Åklagare ) som var i Mina ärende ( sedan över  3 år tillbaka med den Gata Kvinna ” Natasha ” ) och om jag räknar Domstolens SKIT DOM från Min Första Fru ( F –  M ) då ska gå 20 år tillbaka , Nu ska ja Fokusera  bara på detta ( Täby Kommun och Håbo Kommuns Familjerättens SKIT BEDÖMNING  ) ! Det betyder det här !

Varför Vill jag Göra det ?  Ju ! Dels för att det handlar om Min Son ( D ) , dels för att handlar om Mitt Liv , Mitt  Gott Namn , Mitt Heder , Dels för att De ( Kommun Personal ) lär sig Jobbar Korrekt , dels för att den Gata Kvinna ( Natasha  ) Lär sig att Leva som Normala Människor ,  dels för att Domstol Folket ( Domare , Åklagare ) går inte efter Kommunens  FEL Fotspår (  SKIT  BEDÖMNING ) ! Dels för att Jag är FÖRFATTARE , det är Min Plikt att Skriva och Peka på saker och tings , som är FEL  , som är Skit , och är Kostsam till Samhället , både Ekonomisk och Psykiskt ! Kanske , Kanske , Kanske Hjälper till att Svenska OKUNNIGA , OLÄMPLIGA  , OHEDERLIGA (  Domare , Åklagare , Liksom de som var i Mina Ärende Hittills ) Gör inte samma MISSTAG till Andra Stackars PAPPOR , och  Andra Stackars Barn ( Liksom Mina Barn ) !

Så ! Innan jag går igenom Kommunernas SKIT  BESLUT och BEDÖMNING , På Persiska vi har ett Ordspråk som säger : Denna Kvinna dansar även utan Musik , tänk vad Hon gör med Musik ! Vad Betyder ? Ju ! Det betyder : Domstol Folket ( Domare , Åklagare ) redan hade Visat att De FATTAR  INGET , Tänk om sådana   OÄKTA informationer , sådana FEL ,  sådana SKIT Utredning  och Bedömning kommer på Deras BORD , Då Blir det SKIT  gånger SKIT !

Då Resultatet  blir :  SKIT  gånger SKIT  , Lika med SKIT !                     

Det är över 3 år jag har dåliga Erfarenheter efter den Gata Kvinnans ( Natasha  ) s Sjuka Plan och Äckliga Lögner , Samma Dåliga Minne från Första Fru ( F – M  ) s Äckliga Lögner och Domstol Folkets OKUNNIGHET , SKIT  DOM ! SKIT  BESLUT !

Därför vill jag Rättar till rad på rad deras ( Kommun Personalens SKIT BEDÖMNING ) att Svenska OKUNNIGA , OÄRLIGA , OHEDERLIGA  ( Domare , Åklagare ) inte Gömmer sig Bakom  Kommunens SKIT  UTREDNING !

När De ( Domare , Åklagare ) Ger sin SKIT DOM !

Eftersom jag vill lägga detta  Skrift också på Min Hemsidan ( falskparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )  efter att skickat  till Domstolen och många andra , då jag skriver först några rader av Deras ( Kommun Personalen , Täby och Håbo ) s SKIT  FÖRKLARING sedan tillägger Mina Förklaringar för att den som läser några Rader av den SKIT  UTREDNING , samtidigt ska läsa Korrekta och Rätta Svaret , Jag brukar att ta några rader , sedan Analyserar och Skriver Korrekta Svaret ( Inte Min Version ) som Domstol Folket brukar säga : Ord står mot Ord !

Mina Ord är 1000 % Korrekta , Sanna , som hade hänt , jag bara pekar på , för att de som läser ( Domare , Åklagare ) ska Fatta , och de som  Följer Min Hemsidan ska också Fatta ! Jag hoppar över visa rader som är inte så viktig , till exempel : Utredaren har träffat och haft samtal med ( D )  ( Min Son ) s klasslärare ,  …………….. och liknande som i andra Rader  , lite längre fram i Skrifter i alla fall man Fattar helheten .  De 2 Utredarna ( Täby Kommun och Håbo Kommun ) s Utredning   började  med lite information om ( D )  , var Han  ( D  ) bor , vem har Ensamvårdnad av Honom ( D ) och …………..

 

Alla hörde detta : Våld , föder Våld ! jag tillägger några till ! LÖGN , föder LÖGN ! DUMHET  föder DUMHET ! Och många andra liknande !

Vad jag menar med detta ? Ju ! Jag menar att den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Började sin Sjuka Plan med LÖGN  , nu måste bara fortsätta  med LÖGN  !

Och  Dumma Domstol Folkets Dumhet , Okunnighet ( i Mina ärende ) Föder  mera Dumheter ! Varför jag säger så ?  Ju ! För att : Vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Hittills ( Över 3 år ) mot Mig och Min Son ( D ) och Min son, s  Stackars Syster (  ” V –  Ch ”   060201 – xxxx ) är så SOLKLAR , som en IDIOT  Fattar på en gång ! ett BARN ( 10 – 15 årig ) Fattar på en gång ! en ANALFABETISK PERSON  Fattar på en gång , medan så många  Svenska ( Domare , Åklagare ) i Mina Ärende hittills , FATTADE  INTE  ett Dugg ! och detta Utredning är också en FORMALITET  grej liksom allt annat som varit  hittills ! 

På Persiska vi säger : Man Bjuder Gäster , Dukar bordet med dyra Porslin Tallrikar , Fina , Dyra Besticks , men det finns ingen MAT !

Jag Fokuserar på de Rader som är FEL , som är LÖGN , som är SKIT ! som utan Tvekan , kan ORSAKA  att Domstol Folket som i ( Normal Läge  ) FATTAR  INTE ( Det är 20 år i Mina ärende de ” Domstol Folket ” visade så ) Tänk nu med Falska information , Deras DOM blir bara SKIT !

 

Sidan 2 , i mitten av sidan : Aktuell Situation : Ahmad och ” Natasha ”  är skilda sedan 2014 – 01 – 13 , ” Natasha ”  bor i Bålsta tillsammans med sina två barn . i bostaden bor också ” Natasha ” s sambo och hans son . Hon har ett heltidsarbete och arbetar dagtid .

VI  VÄNTAR  LITE  HÄR

Den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Utredaren har skrivit : Hon ” Natasha  ” har ett heltidsarbete , och arbetar dagtid .  Hon ( Natasha  ) arbetar dagtid  , men Jobbar som ( Gata Kvinna ) på Kvällar och Nätter , även NU !

Enligt Min son som sa flera gånger : Mamma  kommer sent Hemma , Antingen vi ( Barn ) redan SOVIT , eller   vi ( Barn , ” D ”  och ” V – Ch ”  )  är i SÄNGEN  ( Jag har spelat in med mobil , om Ni vill jag kan bevisa , jag säger inget , jag skriver inget , som jag kan inte BEVISA ) !  Det betyder Barnen (  ” D ”  och ” V – Ch ”  ) Växer och Lever liksom ( FÖRÄLDRALÖSA  BARN ) !

För att den Gata Kvinna ( Natasha  ) som enligt några OLÄMPLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE , Fick ( LÄMPLIG  ENSAM VÅRDNADSHAVARE )  är inte Hemma , Barnen går skolan Själva , utan att äta Frukost , kommer Hem ensamma , är Hemma ensamma ,  Värmer upp någonting och äter Ensamma , Sover utan att  ens den Olämplig Mamma ska vara Hemma att säga en SAGA till Min son , eller LÄSER en Bok till Min Son ,  utan att säga en ( God natt )  till Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) , utan att ska vara Hemma , att Uppfostra Barnen , utan att Barnen ska Känna sig Trygga Hemma  att De ( Barnen ) har Mamma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   När Min son ( D  ) är hos Mig , på kvällar jag säger SAGA till Honom ( D ) , Han ( D ) gillar SAGOR , Då jag frågade Honom ( D ) Säger Mamma Sagor  också ? Läser några Böcker innan Du ( D ) SOVER ? Då Han ( D ) Sa : Mamma kommer sent hem , antingen vi ( Barn )  redan Sovit , eller är vi ( Barn ) i SÄNGEN !

Vad skulle vara Min Reaktion som en Ansvar Pappa  , när Min Son säger Så ? Skulle  inte meddela Kommun ? Skulle  inte Meddela Domstolen ? Skulle  inte Bli OROLIG ?

Vet Ni varför Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Vill ha Kontaktförbud  till Mig Jämt ? För att om jag hade inte Kontaktförbud , Skulle Ringa och Fråga : Vad håller du på med ? ( D )  säger Du är aldrig Hemma , Du fick Ensamvårdnad men du är aldrig Hemma , eller att pratar om andra saker som handlar om ( D )  , men eftersom Hon ( Natasha  ) vet att Vad Hon ( Natasha  ) Gör  mot Barnen (  ” D ”  och  ” V – Ch ”  ) är FEL ,  är OLAGLIGT  , är OMÄNSKLIGT , är liksom PSYKISK MISSHANDEL , då Bästa är att jag får ( Kontaktförbud ) som ska inte ha Koll på att Hur Min Son har det där  hos den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) !

Annars jag  ALLTID säger till Min Son : Hälsa Mamma och (  V – Ch )  och säg vad Vi Gjorde , vad Du ( D ) Åt osv ! Om man är säckar på sig , är inte RÄDD för någonting !

FORTSÄTTNINGEN  :

( D )  träffar sin pappa i enlighet med tingsrättens dom från 2016 – 08 – 17 . Det var dock ett längre uppehåll under sommaren 2016 då ( Natasha )  säger att hon inte har haft möjlighet att följa tingsrättens beslut om umgänge då hon har haft semester .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

År 2014 , när Min son ( D ) var bara 4 år , den Gata Kvinna ( Natasha  ) skickade Min son 6 månader till Ukraina , Och Skitit på Lag ,  Skitit på Lagman och deras Dumma Dom , Skitit på Min Rättighet att skulle vara med Min Son , Skitit på Min Sons Rättigheter att skulle Träffa sin Pappa  varannan vecka , utan att tänka på Barnens PSYKE , att 6 månader för en 4 årig i främmande Land , med Främmande  Folk ( Natasha , s  Äckliga Föräldrar ) som för en 4 årig var Främmande , och Min son Kunde inte ens ett Ord deras Språk , Eftersom förra gången hade inte hänt Henne ( Natasha  ) någonting , inte ens en ( AJA  BAJA ) det här sommar också Gjorde samma Dumhet , och igen SKITIT på Lag , på den BESLUT , och inte följde Domen och Sommaren tog slut , jag kunde inte vara med Min son i någon Strand , eller Badplats , eller Min son ( D  )  leker med sina Vattenpistoler , Vattenkanon och strandleksaker i år  ( Jag kommer att anmäla detta för att Domstolen ska få ” VITE ” från den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Som bara SKITER på Lag och Lagmannen och   Dom ! Och SKITIT  på Min Rättighet och Min Sons Rättighet och på det sätt skadar Min Sons PSYKE !

Här är Sommarens Datum , hur jag träffade Min Son :

Fredag 29 April 2016 jag hade Min son ( D ) hos Mig och lämnade Honom ( D ) måndag därpå !                                                                                                                                                                                                               Fredag 10 Juni 2016 jag hade Min Son ( D ) hos Mig  efter 6 Veckor ( 42 dagar ) och lämnade Honom ( D ) måndag därpå !

Fredag 8 Juli 2016 jag hade Min Son ( D ) hos Mig , efter  4 Veckor (  28  dagar )  och lämnade Honom ( D ) måndag därpå !

Fredag 2 September 2016 jag hade Min Son ( D ) hos Mig efter 8 Veckor ( 56 dagar ) och lämnade Honom ( D ) måndag därpå !

FORTSÄTTNINGEN :  

Slutet på sidan 2 : Kort beskrivning av ( D )  : Utredarnas uppfattning är att ( D )  är en pigg , glad och social pojke . Utredaren har träffat ( D )  vid ett tillfälle innan denna utredning startades och då tillsammans med en utredare från socialtjänsten . Hoppar på några rader ….. Tålamodet är som hos vilken 6 årig som helst och handläggaren har använd sig av öppna frågor . Vid samtal nummer 2 stod ( D )  och ritade samtidigt som han och handläggaren pratade med varandra . Det var ett sätt som gjorde att ( D )  kunde slappna av ännu mer under samtalet .

Utredande samtal 2016 – 10 – 12 med ( D ) :

( D )  är själv med handläggaren i rummet . ( D )  berättar spontant att han bor i Bålsta med sin mamma , storasyster ( V – Ch )  , låtsasbror ( lilla  ” V ” )  och ( stora ” V ” )  som är ( lilla  ” V ” ) s pappa . ( Jag hoppar  över  några rader  som är vanliga saker ) !

FORTSÄTTNINGEN  :

Sidan  3 , paragraf 4 : På utredarens fråga om vad ( D )  och pappa Ahmad brukar göra när de träffas , berättar ( D )  att de brukar leka brottning och det är kul . De brukar gå till Täby Centrum och köper leksaker och mat .

Han beskriver att han ibland leker med sina kusiner ( A ”  och ” E ” )  och han är mittemellan dem i ålder och att det är roligt att leka med dem .

Han ( D ) vet inte om han har en farmor och farfar . ( Menar från min sidan ) .

Spontant berättar ( D )  att hans pappa har sagt att hans mamma har gjort hemska saker så att hon ska hamna i fängelse och ( D )  frågar utredaren om det är så . Utredaren berättar att det som vi pratar om här på familjerätten inte har någonting med fängelse att göra utan att det handlar om att prata om det som ( D )  vill och hur han mår etc . ( D )  och handläggaren kommer överens om att titta på filmen ” Hugo besöker Familjerättsbyrån . ” ( D )  tittar på filmen med stora koncentration . 

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Jag har skrivit många gånger att den Gata Kvinna ( Natasha  ) hade Gjort Min Son Psykisk Misshandel , som jag inte lägger en EPSILON till mer på Min Son som är Mitt ALLT ! Jag Bevisade detta med över 3 år att Kämpa för Hans ( D ) Skull ! Aldrig , Aldrig , Aldrig jag pratade Dålig om Hans ( D ) Mamma ( Natasha ) ! Vilket som flera gånger ( D )  hade sagt : Jag önskade att Du och Mamma Flyttade ihop igen ! Om jag pratade SKIT om Hans ( D ) Mamma , Skulle Han ( D ) säga så ? Önska så ? ( Jag har spelade hans  ” D ” s Röst  med mobil , om Ni  IDIOTER vill , jag kan Kopiera för Er ) !  Vad ( D)  Minns från Min sidan är : Varma Hälsningar till sin Mamma ( Natasha  ) och Syster ( V – Ch  ) och Presenter till Hans (  D  ) s Olämpliga Mamma ( Natasha  ) och Syster ( V – Ch )  , Just it ! 

Detta som står på Utredning , som : Spontant berättar ( D )  att hans pappa har sagt att hans mamma har gjort hemska saker så att hon ska hamna i fängelse och ( D )  frågar utredaren om det är så . 

Den Gata Kvinna ( Natasha  ) som läste i Mina Skrifter att jag skrev i flera tillfälle att : Om vi hade Lag i det här SKIT LAND , om Vi hade Kunniga , Ärliga , Hederliga Domare , Åklagare , Den Gata Kvinna ( Natasha  ) skulle få  ( FÄNGELSE  STRAFF  ) för all Dumheter som  Hon ( Natasha  ) Gjorde mot Mig och Mot Barnen och mot Samhället ! För all Olagliga saker som  Hon ( Natasha ) Gjorde !  Då den Gata Kvinna ( Natasha  ) Försökte att Hjärntvätta Barnen att : Pappa Ahmad vill sätta mig ( Mamma ” Natasha ”  ) i Fängelse , för att Få Barnen på sin sidan , för att få Sympati från Barnens sidan , på det sätt Barnen skulle Samarbeta med Henne ( Natasha  ) och skulle säga Vilket Lögn som helst för sin Mammas skull  , att  Mamma går  inte till Fängelse ! Då den Gata Kvinna ( Natasha  ) med sådana tal , Lärde Barnen att säga sådana saker  till Kommun Personal  mm !  Ljuger för sin Mammas Skull ! Att Mamma ” Natasha ”   inte går  till Fängelse !

 

Ni  ( Kommun personal – Domare – Åklagare ) kan vara hur DUMT som helst , så länge eran DUMHET  inte påverkar Mitt Liv , Mina Barns Liv !

Men när Eran Dumhet är med Mig att Göra , med Min Son att göra , med Mitt ärende att Göra , då jag tillåter inte att jag och Min son ska få Straff på Grund av Eran DUMHET , inte på grund av Dumheter som Jag hade Gjort !  

Jag är Ahmad Valadi , jag Gör inte sådana Dumheter ! Nu ska jag förklara : Om Jag hade sagt sådana Saker ( Att din Mamma gjorde dumma saker , som ska få  ” FÄNGELSE ”  för det ) till min son ( D )  , Då skulle Han ( D ) säga till sina Fröknar på Dagis ( Som Han ” D ” gick på Dagis  förra året  , och sedan några månader tillbaka , började gå på ” Gröna Dalens Skolan ” ) eller till sin Lärare eller Fritids Fröknar , som Barn känner De och lätt Berättar allt som Sker Hemma , nästan man kan säga att Barnen är Liksom ( INSIDER  ) till Dagis och Skolans Personal , vad som händer hemma ,  Vad dåliga som en av föräldrar säger till den Andra eller till Barnen , Barnen säger till  sina Fröknar på ” Dagis och Skolan ” ( Speciellt i den Ålder som ” D ”  är !

Om detta ”  pappa säger dåliga saker om Mamma , och att Mamma ska till Fängelse )  Om jag hade sagt till ( D )   om Hans Mamma , Skulle inte ( D )  säga till Sina Fröknar ? Att Pappa säger Dåliga saker om Min Mamma , och Pappa säger att din Mamma ska till Fängelse , Då Fröknar skulle anmäla till Kommunen och visar sin Oro för ( D )  , Hur kan jag Acceptera att Min Son  ” Spontant  ” säger till en Främmande Kvinna ( Kommun Personal , Utredaren ) SPONTANT ( Hans pappa har sagt mamma har gjort hemska saker så att hon ska hamna i fängelse )  Om Verkligen ( D )  hade Hört sådana Saker Från Min MUN , skulle inte Sova , skulle säga till alla sina Fröknar på Dagis , och sedan några månader till Skolans fröknar , och de ( Fröknar ) skulle Reagera på en gång ! Men ( D )   har  så Lugnt och Fint hos Mig , som på måndagar vill inte åka till Bålsta , Hur ska jag som Pappa Acceptera detta  SKIT ?

 

Om Någonting som hade hänt , då skulle man säga hur många gånger , på samma sätt , för att Dåliga saker sitter Djupt på Barnens Minne , Om jag hade sagt sådana saker till Min Son , Han  (  D  ) skulle vara Rädd för Mig , inte Flyger i Min Famn , när jag går att Hämta Honom  ( D ) !

Jag är 1000000 % säker på Mig ! Jag är AHMAD  VALADI ! Jag är inte Dum Liksom den Gata Kvinna ( Natasha )  , som Skada Barnen så här Mycket , och Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Kommun Personal , Domstol Folket ) som Skulle Fatta , FATTAR  INGENTING !

Ni kan Koppla en Barn Psykolog ( Om Svenska Barnpsykolog FATTAR   Förstås ! För att Hittills  bland  så många (  Polis , Kommun Personal , Domare , Åklagare )  INGEN   FATTADE !  Hoppas på Åtminstone  Svenska Barnpsykolog Fattar !

Visa detta SKIT  UTREDNING till en Barnpsykolog ,  Då Ni får se att ( D )  var under Press från sin  Olämpliga Mamma ( Natasha  ) att Ljuger , trots att visste att Pappa Ahmad Aldrig  , Aldrig , Aldrig Säger  sådana saker till Honom ( D )  om Hans Mamma !

På sidan 4 , där som ( D )  säger till Utredaren : Är vi klara ? Detta betyder att ( D )  ville inte Ljuga  mer om Sin Pappa ! Och ville bara  SLUTA  detta Sjuka Förhör !

Du Damen ! Du Utredare ! Du Gjorde ett SKIT  JOBB liksom alla Andra i Mitt Ärende Hittills ! Du skulle Fråga ( D )  : Vem hade sagt att Din Mamma ska till Fängelse ?  Har pappa själv sa  det till Dig ( D ) eller Mamma sa : Pappa säger hemska saker om Mamma och vill att Mamma ska till Fängelse ) Då Skulle Du Damen ! Du Utredaren få veta att Han ( D ) skulle säga att Mamma sa det  , Mamma säger det ! Det betyder att detta är inte Mina Ord , till Min Son , utan är Mina Ord i mina Skrifter , Detta är 2 olika saker , IDIOTER ( Ahmaghhaa ! ) .

 

Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) tror att Vilken SKIT  jobb ni gör , det kallas för JOBB ?! och är enligt Lag  ?! När det är SKIT , det kallas inte för ” Jobb ” , kallas inte för ” Tjänstefel ” utan bara Kallas för ” SKIT ” ! Och Detta SKIT Jobb , ligger inte bara i Eran Bord , utan detta ska Påverka Någons Liv !  Någons Liv , Heder , Namn hänger på Eran SKIT  JOBB ! Och Roligaste är att Ni får Höga Löner för sådana SKIT JOBB !

Detta Tolkas att Här är ett SKIT  LAND ! Som Finns inte Lag ! Annars Ni som Jobbar så här SKIT , ska bli Straffade och lämna Jobbet , eller gå på Kurs att Lära Hur man jobba Korrekt !

 

Tänk en Kirurg ska Operera Någon , Då Sjuksköterskor gör det mesta Prover , Förbereder nästan Allt ,  och lämnar en Korrekt  ”Patient Journal  ” till Kirurgen , och Kirurgen med de Uppgifter som Sjuksköterskor lämnar till Honom / Henne ( Kirurgen ) och Kirurgen tittar på de Uppgifter , sedan gör en Korrekt Operation och Räddar Livet på Patienten !

Om Sköterskor gör ett SKIT jobb , Fel information om Patienten , Tror Ni fortfarande Kirurgen kan Opera KORREKT ?  Själva Operationen är Perfekt , men Patient Journalen var Fel , Då hela Resultatet Blir Fel , och i värsta fall Dör Patienten !                       

IDIOTER ( Ahmaghha ) eran Jobb är Samma Sak ! Eran Information måste vara Korrekt , som Domare som ska gå efter eran Utredning , ska kunna  också Döma Korrekt !  Annars det blir ( Skit in – Skit ut ) ! Liksom alla Dom Hittills i Mina Ärende åtminstone !

Sanningen man kan säga bara på ett sätt , som det var , som det är ! Men Lögn ändras hela tiden . Jag står för alla Mina Ord , för att De är 1000000% sanna !         

Från dagen som den Gata Kvinna ( Natasha  ) började sin Sjuka , Äckliga Plan ( 2013 – 08 – 28 , 29 , 30 ) som går till Polisen Täby och LJUGIT om Mig och datum 2013 – 09 – 05 som  Hon ( Natasha ) placerades  på den ( Privat Bordell ) som ni kallar för ( Kvinnojouren ) Började att LJUGA till Barnen , att Anledningen  till att Vi är här ( Den Privat Bordell ) ( Kvinnojouren ) är Pappa Ahmad , För att Barnen ska träna att Säga sådana saker  som ( Natasha )  Lärde Barnen ,  Ljugit till Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ,  för att när Polis , Kommun , Kvinnojouren  , Domaren vill Fråga Barnen  ,  Barnen ska säga samma sak , som den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) hade Ljugit till Barnen om Mig !

 

Lyckligtvis det finns 1000 tals Bilder , Filmer som visar Hur Lyckliga var Barnen , Hur Glada var Barnen  när Vi bodde tillsammans ,  Barnen har inte en enda , en små Dåliga Minnen från Mig , Bara Lek , bara Park , Bara Glädje ,( Man kan se på 1000 tals Bilder och Filmer ) !

Jag behandlade den Gata Kvinnan ( Natasha  ) som en ( Drottning ) , och hennes ( Natasha ) s Faderlös Dotter ( V – Ch  ) liksom Min Äkta Dotter , liksom en ( Prinsessan ) ! Allt Finns att Bevisa , i den Period ( V – Ch )  var den Lyckligaste , Gladaste Barn bland sina Kompisar på Dagis och efteråt på Skolan , Ni kan fråga ( V – Ch ) s Kompisars Föräldrar ,  Bästa Svensk man , Bästa Svensk pappa kommer  inte  ens till Mina Knän , i det här , Jag kan Bevisa med Hjälp av 1000 tals Bilder och Filmer , Jag var så Bra , så Bra till  ( V – Ch )  , som Aldrig hade Pappa , och den  man som ( Natasha )  Pekade på att är ( ” V – Ch ” s Biologisk Pappa ( A –  Ch  ) är inte Heller ( ” V – Ch ” s Biologiska Pappa ) , vilket som i den Period som ( Natasha )  och Barnen bodde hos Min Vittne Fru  ” E – K  ” (  Natasha )  berättade till Henne  Fru ” E – K  ” att jag ( Natasha  )  festade jämt och Knullat  med Många Män , och jag ( Natasha ) vet inte vem är Riktiga Pappa till Barnet ” V – Ch  ” då ( Natasha ) s Pappa och Bror hittar en av De män som Knullat (  Natasha )  och Tvingade  Honom ” A –  Ch ” att Du ska Acceptera att Barnet är Ditt , annars Du får Problem , då den man ( A –  Ch ) bli Tvungen att Ge sitt  ” Efternamn  ” till Barnet , som är ” V – Ch  ” men efteråt  Han ( A –  Ch ) flyttar till Italien  , när den Gata Kvinna ( Natasha  ) var Gravid ( ” V – Ch ”  i magen ) i 3 :e månader , och Aldrig träffade ( V – Ch )  !

 

År 2013 som ( Natasha )  och Barnen åkte till Ukraina ( Varje år Hon ” Natasha  ” och Barnen Reste till Ukraina , Första år 3 månader , Andra år 3 månader , Tredje år 3 månader , Fjärde året 3 Veckor ) Då jag bad ( Natasha )  , Låt att ( V – Ch )  Träffa sin Biologisk Pappa ( A –  Ch ) och nu kommit upp att inte ens Han  ( A –  Ch ) är (  V – Ch ) s Riktiga Biologiska Pappa ( Enligt ” Natasha ” s Berättelse till  Fru  ” E – K  ” ) när ( Natasha )  och ( V – Ch )  Kom till Mitt Liv , ( V – Ch )  var bara 3 år , Jag gav Henne (  V – Ch  ) Så mycket Kärlek , som efter 5 Dagar , Hon ( V – Ch  ) Kallade Mig ( Pappa ) Spontant ! och tills den dagen  ( 2013 – 09 – 05 ) som den Sjuka Mamma ( Natasha  ) Flyttade till den ( Privat Bordell ) ( V – Ch )  hade Bästa Pappa i Världen (  Det betyder : Jag , Ahmad Valadi ) !

 

Hon ( V – Ch  ) Fick så Mycket Kärlek från Mig och Min Familj , som Räcker Henne ( V – Ch  ) hela Livet , och jag är 1000 % säckar att Hon ( V – Ch  ) kommer Aldrig att Glömma det , trots att den Gata Kvinna ( Natasha  ) för sina Sjuka , Äckliga Plan Hjärntvättade Barnen , att på Grund av  Pappa Ahmad , Vi hamnade här ( Privat Bordell ) ( Kvinnojouren ) och efteråt 3 månader på Vandrarhem , efteråt 4 månader på en Stall ( Stabel ) med en Äcklig Familj ( Den Äckliga Pedofilen ” P – E – L  ” och den Äckliga Polska Kvinna ” A – L  ” ) och efteråt cirka ett år inneboende hos Min Vittne Fru ( E – K  ) s hus i Kallhäll , och nu över ett år i Bålsta , hos en Psykopat ( Stora ”  V ”  ) som är Min Vittne  Fru ” E – K  ” s förre detta Man !  

 

Vilket som den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) har så många Polisanmälan på sig från sin förre detta fru (  E – K  ) för Olaga Hot och Slagit Fru ( E –  K ) även framför sin son ( Lila ” V ”   ) , också några  Fru ( E – K  ) s Grannar var Vittne till sådana Dumheter , och nu Min Vittne Fru ( E – K  ) har några Öppet Ärende med sin före detta man ( Den Psykopaten ” Stora V ” ) också mot den Gata Kvinna ( Natasha  ) , så Detta att Pratar SKIT om Mig till Barnen , Satt på Barnens Minne , som Min Vittne Fru ( E – K  ) hade sagt flera gånger när Vi pratade i Telefon , också finns på Hennes ( Fru ) ( E – K  ) s e mejl till mig att : När ( Natasha )  och Barn Bodde där  ( i Kallhäll hos Fru ” E – K ”  ) , många gånger Hon ( E – K  ) Hörde att ( V – Ch )  hade sagt Dåliga saker om Mig till ( D )  , vilket som Varje gång Fru ( E – K  ) varnar ( V – Ch )  , att Du ( V – Ch )  ) får inte säga så här om ( D ) s Pappa !

( Också finns att Bevisa , även Ni kan fråga  Fru ”E – K  ” , Eftersom  Fru ” E – K ”  har ett Öppet ärende med sin förre detta Psykopat man  ( Stora ” V ”  ) , kunde inte vara VITTNE till Mitt ärende  den här gången , men Hon Fru ” E – K  ” Gav Mig Tillstånd att  jag använder  Hennes  Fru ” E – K  ” s tidigare VITTNESMÅL och från Hennes  Fru ” E – K  ” s e mejl )  till Mitt mål !

 

Så Allt som  Utredaren Skrev att ( D )  hade sagt ( Som jag tror inte att en 6 årig SPONTANT som den Kommun Personal ( Utredaren ) skrev att ( D )  Spontant berättade att Pappa säger dumma saker om Mamma , Är inte Mina Ord , är REFLEX av den Gata Kvinnan ( Natasha ) s Lögn till Barnen  från 3 år tillbaka och systematisk till nu , att Kunna Gömma Sig Bakom Barnen !  

Vad Behöver  jag att Använda ett Barn ( D ) till detta ? Vad jag Tjänar  på Det  att Belasta mera på Min Son , som Redan är Psykisk Skadade av den Gata Kvinnan ” Natasha ” ? Medan  jag kan LAGLIG Försvara Mig , Mitt Gott Namn , Mitt Heder och Min Son och Hans Syster ( V – Ch  ) !  Vilket som jag gjorde hittills över 3 år , vad jag behöver att använda ett Barn ( Min Son ) till detta ? Jag Grundade en Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )  att Folk Bedömer ! Folk är Bästa DOMARE  !

Jag är liksom den Äkta Guld ,  som är inte Rädd för ( Prövosten ) !

Jag är Ahmad Valadi , Made in IRAN , sedan 30 år tillbaka ( Låtsas Svensk ) , jag är så säckar på Mig att Jag inte Sagt ett Ord Dålig om den Gata Kvinna ( Natasha ) till Min Son , som jag är Säker att Jag är en Man och Har ( PENIS  och TESTIKLAR  ) och inte ( FITTA  ) !

samma sak om alla Sjuka Lögn som den Gata Kvinna ( Natasha ) hade sagt om Mig  att jag Gjorde , Jag är Ahmad Valadi , ( Författare , Diktare , Uppfinnare , Litteratursamlare , Radioprogramledare , Bästa Frisör ” Enligt 1000 tals kunder under alla år ” Bästa Pappa , Bästa Man  ” , Miljoner går efter Mina Fotspår , Tror Ni jag Smutsar Mitt Gott Namn , Heder för Sådana Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha ) hade sagt  på egen Hand ?

No No No ! Jag Sviker inte Min Familj , Mina Barn , Mina Landsmän  ( 80 miljoner Iranier ) , Mitt Land ( Iran )  , inte ens Sverige som är Mitt Andra Land och Svenskarna som jag Älskar  De Jätte Mycket !

Jag sviker inte 1, 4 Miljarder Muslimer , jag sviker inte över 7 Miljarder Befolkning på Jorden ! Jag är AHMAD   VALADI !

 

Ibland de som känner Mig , liksom Mina ( Salong Mirakel ) kunder som Följer Mina Skrifter på Min Hemsidan säger : Att Många saker Upprepar i Mina Skrifter , Mitt svar till De är så : Det vet jag , men eftersom Mina Skrifter i Första hand ska gå till Domstolen , med så många Okunniga ( Domare , Åklagare ) som under 20 år i Mina Ärende , visade att FATTAR  INGENTING , inte ens lika mycket som en 10 årig , och eftersom det är Viktigt , det handlar om Mitt Liv , Mina Barns Liv , Mitt Gott Namn , Mitt Heder , Då skriver  jag på något sätt att De ( Okunniga Domare , Åklagare ) Fattar , Plus att Varje Gång , Fastnar en Ny Okunnig ( Domare , Åklagare ) på Mitt ärende , Jag är Tvingen att Skriva på det sätt ( Barnslig Sätt ) att Kanske De ( Domstol Folk ) FATTAR !

 

Du Damen ( Utredaren ) !  Detta Utredning är Lika SKIT som allt annat Hittills !  Gör så här : En Gång  till Pratar med Min Son ( D ) och Kopierar  hela ( Förhöret ) och lämna en Kopia till  Domstolen med Eran Proffsiga  Kommentarer ( Bedömning ) , och  lämna en Kopia av Min Sons Berättelse till Mig ( Pappa till Barnen ) att jag Bedömer Hur Mycket den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Skadade Min Son och Hans ( D ) s Syster ( V – Ch  ) att i God Tid ,  jag Analysera och Söka Hjälp , eller Själv Ge Mera Kärlek  och Uppmärksamhet till Min Son , som Reparerar all Skador från den Olämpliga Mamma ( Natasha  )  till Min Son !

 

Så ! Din Utredning är Bara SKIT ! Gör om , och Skicka till Mig och till Domstolen , Annars jag måste gå igenom alla Sådana SKIT  Frågor som du skrev att du ställde till Min Son , och Spelar in och Skickar till Domstolen ! 

Men den här Gång Fråga ( D )  : Detta som Du ( D ) säger , Är det Pappas Ord ? Har Pappa Själv sa till Dig ( D ) ? Eller Mamma  ( Natasha  ) Säger att  : Pappa hade sagt  Dåliga , Dumma Saker om  Hans Mamma  ( Natasha ) ? 

När Han ( D ) är Hos Mig , Jag Försöker att alla Stunder ska vara Fint för Honom ( D )  , som  ska Räcka till , till nästa gång som Han ( D )  är igen hos Mig och Mina Andra Barn och Familj ! Jag Förstör inte en Minut av Hans ( D ) s Tid att säga att Hans ( D ) s Mamma (  Natasha  ) är OLÄMPLIG !                                                                                                   Barn Fattar Själv , jag Behöver inte säga ! Jag har spelat in ( D ) s Röst i  olika tillfälle som Han ( D ) Sa : Vad är det för Mamma som jag  har , som är inte hemma att säga Saga till Mig !            Detta är Hans ( D ) s sätt att säga om sin Olämpliga Mamma ( Natasha ) , Min Vittne  Fru ( E – K  ) Berättade att 6 Månader av den Period som ( Natasha )  och Barnen Bodde hos Henne , Fru ( E – K  ) Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) på Kvällen , Gråtande gick till  Fru ( E – K  ) och Frågade Var är Mamma ?      För att den Gata Kvinna ( Natasha  ) var på sitt GATA LIV , och KNULLAT   med olika Män och kom hem 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 ,  Den sista   ( Man – Kund ) som Knullade Henne ( Natasha  ) Körde Henne ( Natasha  ) Hem !

Tror Ni Barnen Fattar Inte  vad Deras Smutsiga Mamma  ( Natasha  ) Håller På ?  Bara De säger på sitt sätt ,  på Barnslig sätt , och Vågar inte att Protestera , för att då får Dem ( Barnen ) ännu mera Straff !

 Hoppas på med Min Dålig Svenska , Kunde jag förklara bra att Ni FATTAR  !

Jag skrev många gånger att De ( Domstol Folket ) Visade att De ( Domstol Folket ) Redan FATTAR  INGENTING ( Enligt alla år , alla Dåliga Dom och Beslut ) och med Sådana SKIT  UTREDNING , Gör ännu en gång till , en SKIT DOM  till , och Gömmer Sig Bakom sådana SKIT  UTREDNING !

 

 Det räcker Hur Mycket den Gata Kvinna ( Natasha  ) skadade Barnen under den här över 3 år , Jag Tillåter inte att Någon Gör Mina Barn ILLA !      inte ens deras ( Barnen ) s Sjuka , Smutsiga Mamma ( Natasha  ) , inte Svenska OKUNNIGA , OÄRLIGA , OHEDERLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE , KOMMUN PERSONAL   heller , som visade att Kan inte  sitt  Jobb och FATTAR INTE den Minsta  ( Allt finns att Bevisa ) !    Hoppas på att Ni  ( Domstol Folk ) Fattar Det !                                                                                                                      Ni  ( Domstol Folk ) visade att Sverige Har inte LAG , men Mänskligheten Har Lag , som Gäller i Hela Världen , Utom Sverige , Jag Visar all Detta Svenska ORÄTTVISAN mot Mig och Mina Barn till Hela Världen !

 

IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) ! Om jag ville Skada Min Son , skulle jag SKITA i på Vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör mot Barnen ,  och  skulle Hitta några  ( Gata Kvinnor )  liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) bara för att KNULLA och ha det så Kul , och SKITA i på Min Son och Hans Olämpliga Mamma ( Natasha  )  och Hans ( D ) s Syster ( V – Ch  )  och Svenska  Dåliga , Okunniga Domare och Åklagare och deras ( Domare , Åklagare ) s SKIT DOM !

Om jag inte var Ansvar Pappa , Skulle Göra så  ( Att KNULLA  Kvinnor liksom Natasha  )  och SKITER på Allt annat , inte Lägga över 3 år och 3 månader ,  Mina DYRBARA  TIDER   , för att Skriva över 1000 Sidor och Skicka till Domstolar , Kommuner , Polis , Säpo , Statsminister , Några Ministrar , till  några Svenska SKIT Media , till några Privat Bordeller ( Kvinnojouren  ) , till några Iransk Radioprogram ,  till några Advokatbyrå , till Migrationsverket , till några Universitet som Ge Certifikat till Olämpliga Folk att Jobba som ( Domare och Åklagare ) utan att veta Hur TABU är deras Jobb , skicka till den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Jobb , till Barnens Dagis och Skolan , till DO , till JK , till många Vänner och Bekanta och  Min Frisör Salongs Kunder , och till Slut lägga Alla Skrifter , efter Edit , på Min Hemsidan ( Falskparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )  , Helt Laglig , Helt Mänsklig !

Om jag var inte Ansvar Pappa , Skulle inte Göra så Här ! Över 3 år Non – Stop , s Jobb ! Bara för Mina Barns ( ” D ”  och ” V – Ch  ) s Skull ! Fattar Ni ?

Jag är inte ( Varannan Veckans Pappa ) ! Jag är Ahmad Valadi ,  FOREVER  PAPPA !

FORTSÄTTNINGEN :

Han  ( D ) berättar att han längtar efter sin mormor och morfar i Ukraina och att han också längtar efter sina småkusiner som bor i Ukraina .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

När Min son (  D ) var 4 år , den Gata Kvinna ( Natasha ) Skickade Honom ( D ) 6 Månader till Ukraina , ensam med sin Äckliga Mamma ( Bordell Mamma ) och själv Varit Här och KNULLAT   6 månader Dygnet Runt  , Barn fri med Olika Män ( Enligt Min Vittne  Fru ” E – K  ” och om Ni vill Vi kan gå till Kallhäll och Frågar Andra Grannar som  ni vet Svenskarna har Koll på Allt , och enligt den Äckliga Arab ” M – A – F  ” som Jobbar på den Privat Bordell ” Kvinnojouren ” som  själv Totalt , 26 Månader KNULLAT  den Gata Kvinnan ” Natasha  ” tack vare att här är Sverige och Han ( Den Äckliga Arab ” M – A – F  ” ) Jobbar på den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) , Min Vittne  Fru ( E – K  ) berättade att Varje Gång som (  ” D ”  och ” V – Ch ”  ) Lyssnade inte på den Gata  Kvinna ( Natasha  ) , Hon ( Natasha  ) Hotade Barnen att : Om Ni ( Barn ) inte Lyda mig ( Natasha ) , om Ni ( Barn ) inte Lyssnar på  mig ( Natasha  ) , jag ( Natasha  ) skickar Er ( Barn ) till Ukraina !                      

Också , när ( D )  Kommit tillbaka  från Ukraina efter 6 Månader , sa att : Morfar slog mig ( D ) på händer flera gånger  , det gjorde ont ( Jag spelade in med mobil , om ni vill jag kan kopiera för er ) den Period  ( Att vara 6 månader ensam i Ukraina  utan Mamma , utan Pappa , som kommer att sitter kvar hela livet på Hans ( D ) s Minne ! Och en Sådant Barn ( D ) efter all dessa SKRÄCK  Minne från Ukraina och den Äckliga Morfar som Slagit Min son flera gånger , ( D ) LÄNGTAR  EFTER  sin Äckliga mormor och morfar ?

Ni ska veta att : bara resan från Sverige till Natasha, s Stad ( Chernivtsi ) tar 30 Timmar  ( Från Sverige till Ukraina 30 timmar , från Ukraina till Sverige  30 timmar ) , och Min stackars son  4 gånger  var 30 timmar på väg till Ukraina och tillbaka ! För att det var 2 gånger , varje gång 3 månader ( D )  som då var bara 4 år ,  upplevde detta TORTYR  RESA till Ukraina , för att  ( Mamma Natasha   ) ville KNULLA  6 Månader Barn fri , Dygnet Runt , och Känna Pengar och Växla till Dollars och Euro , och Skicka till Ukraina  till sin Smutsiga Familj !           

Ska jag tror att Min son ( D ) Längtar efter Ukraina och sin Äckliga Mormor och Morfar ?

FORTSÄTTNINGEN  :

Han berättar att han har varit på semester i Turkiet och i Grekland och att han fick massa efterrätter till lunch på hotellet i Grekland .

På frågan om mamma brukar prata någonting om pappa , svarar ( D )  att hon inte säger någonting mer än när det är dags att packa inför pappahelgen .

På frågan om pappa brukar prata någonting om mamma , svarar han att pappa säger dumma saker om mamma men att han inte vill prata om vad det är pappan säger om mamman . Han säger att han inte vill komma ihåg och att pappa inte är snäll när han säger dumma saker om mamma då hon inte är dum .

VI  VÄNTAR  LITE HÄR :

Samma svar som jag skrev några rader innan ! Det är REFLEX av den Gata Kvinna ( Natasha ) s Lögn till Barnen om Mig , Jag hade inte sagt  ETT  ORD dålig om Henne ( Natasha  ) till Min Son ( D ) !

Tidigare , innan de 4 gånger Fucking Kontaktförbud , när ( D )  var hos Mig , bland några e – mejl som jag skickade till  den Gata Kvinna ( Natasha  ) och berättade vad Vi ( Jag och  ” D ”  ) Gjorde ( Som finns på Min skickade e – mejl , att visa ) jag brukade varje dag med ( D ”  komma framför Data och via ( Skype ) s Video Kamera , skickade 3 minuters Video Meddelande till ( Natasha  och  ” V – Ch ”  ) också finns kvar på Skype  att visar !

Aldrig , Aldrig , Aldrig jag sa Dumma ord , Dåliga ord om ( Natasha  ) till Min Älskade Son ( D ) jag är AHMAD    VALADI ! inte Vem som Helst !

 

FORTSÄTTNINGEN  :

Sidan 4 , paragraf 1 –  ( D )  säger att han tycker att det är jobbigt att åka till pappa , att han inte gillar att vara hos honom och att pappa behöver jobba . Handläggare frågar varför det är jobbigt att åka till pappa och ( D )  pratar då om att det inte finns spel  till datorn !

På frågan om hur pappa bor svarar ( D )  att pappan bor i ett tvåvåningshus och att det är lite fint .

( D )  berättar att hemma hos mamma har han sin syster och sin låtsasbror att leka med . Han säger att hans låtsaspappa ( Stora ”  V ” )  är snäll och att han ibland är med och göra saker och att han och hans syskon kallar ( Stora  ” V ” ) för Einstein då han får så roligt hår när han har sin mössa på sig  , ” uppåt hår ” .

VI VÄNTAR LITE HÄR :

Jag skrev tidigare att Ni ( Kommun Personal , Domare , Åklagare ) när Ni vill spelar DUMT  , Ni spelar DUMMAST  , när Ni vill vara ELAK  , Ni blir den ELAKASTE  , med Eran sätt att Skriva och Beskriva , Du Damen ! ( Utredaren ) ! Ditt sätt att Skriva  om situationen är liksom alla andra IDIOTER ( Ahmaghhaa )  ( Domare , Åklagare ) Hittills , speciellt den Manliga Domare som föra Året var på Vårt ärende , Han ( Domaren ) mot några gånger ( Gratis Ligg ) från den Gata Kvinna ( Natasha  ) ( Enligt alla bevis material och hans sätt att Skriva och Döma , och att på egen hand tagit bort Min VITTNE  , Fru ”  E – K  ” och hans sätt på Domstol salen  och Saboterade  på Inspelning av Dagens Ljud Inspelning mm ) Efter att jag beskrev Hur OLÄMPLIG den Gata Kvinna ( Natasha  )  är , och vad Hon ( Natasha  ) hade gjort med Barnen , och efter att Han ( Domaren )  ha hört vad Min Vittne , Fru ( E – K  ) hade sagt om den Gata Kvinna ( Natasha  ) som var bara liksom Toppen av Isberg ,  Saboterade Dagens Ljud inspelning , Han ( Domaren ) Skrev på något sätt och visade  ( Natasha   ) som ( Sankta Maria ) också en Stackars Kvinna , och  visade Mig som en MONSTER , och skrev som en IDIOT , inte som en DOMARE !

Den Olämpliga manliga  Domare  , efter all Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde  mot Barnen speciellt ( D )  skrev : Det har inte Kommit upp att ( D )  mådde dåligt  ut av 5 månader resan till Ukraina ( Vilket det var 6 månader )  , och Liknande SKIT !

Jag Analyserade Hans ( Domaren ) s SKIT DOM och Skrev :  Du IDIOT ! Även en Analfabetisk Person , även en IDIOT , även ett BARN  fattar att PSYKISKA  SKADOR är inte liksom Blåmärke , Näsblod och liknande  att man kan se eller visar , utan sitter på Hjärnan på Barnen och Dyker upp efter några år , och är med Honom hela Livet , Han ( Domare ) inte ens Fattade Detta !  

Och Nu Du ( Utredare ) försöker med detta SKIT UTREDNING  en gång till , Lurar Domstol Folket , att igen De ( Domstol Folk ) Dömer  SKIT , som de är Känd för !

       

På Persiska Vi säger : Den Kvinnan som Föder bara DÖDA  BARN , bättre att inte bli GRAVID  alls !            En sådan SKIT  Utredning , istället för att vara tills Hjälp ,  försöker att inte pratar om Viktiga saker som är ( All Dumma saker som den Gata Kvinna ” Natasha ” gjorde som var och är Psykisk Misshandel till Min son och ” V – Ch ”  ) och Fokusera på Saker som är den Minsta Viktiga , liksom ( Vågen ! och liknande ) ! För att Du Damen ( Utredaren ) ! och Domstol Folket som ska vara på Mitt ärende Fattar ( Vilket som Hittills  INTE   FATTADE )  !

Jag berättar en Historia !          Historien är så : En man går till Kyrkan , ser att Biskopen ( Prästen ) håller på Våldta ett Barn mitt i Kyrkan ! Mannen Blir Arg och Spottar  på ( Prästen – Biskopen ) s Ansikte och Säger : Du som skulle vara Förebild för andra , i den här Tabu Plats ( Kyrkan ) en så Omänsklig sak ( Att Våldta , Att Knulla ) ett Barn ?     Då Prästen ( Biskopen ) medan Fortsätter  att  Knulla , säger : Du Spottar på en så Tabu Plats ( Kyrkan ) ?

Eran sätt att Göra Utredning , och Domstol Folkets Sätt att Döma , är exakt liksom detta Historia om Prästen ( Biskopen ) !                                                                 Det verkar att Ni ( Kommun Personal – Domstol Folket ) Absolut FATTAR  INTE  vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör med Barnen , och med andra ord , bättre sagt är att : Ni är ( MEDHJÄLPARE ) med den Gata Kvinna ( Natasha  ) att Göra Min Son och Hans ( D ) s Syster ( V – Ch  ) ILLA ! 

Ni gör det med ( FLIT ) ! Man kan inte TOLKA på annat sätt annars !

Jag skickade till Dig ( Du Damen ! Utredaren ! ) och till Täby Kommuns Personal alla Mina Skrifter , även när Vi träffade på Täby Kommun , 90 Minuter vi Pratade om Situationen , jag upprepade Vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde under över 3 år med Barnen , och att jag skrev över 1000 sidor om detta , Om Du Fattade , Skulle Räcka till att Fatta Vilken OLÄMPLIG  MAMMA den Gata Kvinna ( Natasha  )  är , och  nu Du Försöker att Visa Henne ( Natasha  ) också en LÄMPLIG ENSAM VÅRDNADSHAVARE ? 

Hon ( Natasha ) är inte ens Hemma på Kvällar och Nätter även Nu , Du skriver att ( D )  har  BRA  hos Mamma  ( Natasha  ) ?  HUR ?

 

( D )  är 6 och ett halvt år , Han ( D ) vet Skillnaden mellan  ordet ( Jobbigt och Tråkigt ) , Du skrev : ( D )  sa : Det är jobbigt att åka till pappa , att han inte gillar att vara hos honom och att pappa behöver jobba . bara på den här 2 rader , du skrev som en IDIOT !    Om ( D )  säger det är Jobbigt , det betyder : Avståndet från Bålsta till Täby är 55 km , och det tar cirka 1 timme  ( Med Bil ) , om är inte Trafik , osv , ( D )  gillar att efter 2 veckor , vi går till Min Bror , att Han ( D ) kan leka med sina Kusiner , även 1 – 2 timmar , Då blir vägen Tråkigt för Honom ( D ) , sedan Du ( Utredare ) skrev så ELAK att : Han inte gillar att vara hos honom ( det betyder Pappa )  !

No , Min son har inte Tråkigt hos Mig , jag planerar för varje timme och minut , att Min son ska ha roligt ( Det finns 1000 tals bilder och filmer , med datum och tid , för varje gång , Han ” D ” är hos Mig ) , sedan Du skrev : Att pappa behöver jobba . På Lördagar jag jobbar 2 timmar  ( från 11 : 00 – 13 : 00 ) , och innan det , jag lämnar ( D )  hos min Bror , för att ( D )  leker med sina Kusiner , under tiden Han ( D ) upplever att leva i en Riktigt Familj , Äter God Mat , får Leka med Kusiner , sedan vi är med varandra hela tiden , lördag och söndag !

Vi går till många Lekpark , Simhallen , Täby Centrum Lek Plats , Lek Land i Arninge , Han Cyklar , vi leker Badminton , innebandy , Han leker med sin Golf set , vi leker med Boll , om det är vinter Pulka , han leker med Släkting Barn ,  gå på Bio , Museum med hela släkt ,  några gånger i Min Brors Ro båt  , om vi är hemma , vi Brottar , jag hjälper Honom ( D ) att skriva Alfabet , även med Magnet Alfabet på en metall Tavla ,  Han ( D ) gör Pärlplattor med olika  Figurer  och jag hjälper med Strykjärn göra figuren klar , vi kastar små boll till varandra och man måste fånga den med en grej som har hål och man ska få bollen i det hålet , Han får ritar , tittar på Barn program , visa barn film på Internet , jag fixar Frukt salad , tilltugg , mat , Han träffar sin  Riktiga ( Bror och Syster ) ibland vi går till Iransk Restaurang  , eller Pizzarea eller Mc Donald , Burger Kings , Max , eller hemma hos Släktingar han äter Gott Mat och Träffar sin Stor Släkt som Alla Älskar Honom ( Det finns 1000 tals Bilder och Filmer ) .

Han har INTE  en Minut tråkig , och på kvällen med saga som jag säger , Han  ( D ) sover som en Ängel , Lugn och Fin !

I fortsättningen Du ( Utredare ) skrev : Handläggaren frågar varför det är jobbigt att åka till pappa , och ( D )  pratar då om att det inte finns spel till datorn ! Titta på Din fråga , och titta på Svar , De passar inte med varandra , Jobbigt man använder inte istället för Tråkigt , om jag har inte Data spel , Svaret är ( Tråkigt ) inte ( Jobbigt ) !

Sedan Du ( Utredaren ) Skrev : ( D )  berättar att hemma hos mamma har sin syster , sin låtsasbror ( Lila ” V ”  ) att leka med .

Hemma hos mamma , har sin syster att leka med , eller den lek kompis ( Lila ” V ”  )  Data Spel och en Psykopat ( Stora ” V ”  ) , men där FINNS  INTE  MAMMA ! Mamma ( Natasha )  kommer hem , när Barnen redan sovit , och Du ( Utredaren ) inte pekat på det , inte frågat ( D )  en Fråga om detta .

 

I det här SKIT  LAND , Överhuvudtaget , alla eran Dåliga Lag är på Kvinnors sida , och Många Manliga Domare , Åklagare , mot några gånger ( Gratis Ligg ) ändå stå på Kvinnors sidan ( Kvinnor liksom den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) och när Kommun Utredare liksom Du , Skriver så här SKIT , Tänk vad De Okunniga Domare ( Som jag har Dålig Erfarenhet sedan 20 år i det här Skit Land ) Resultatet redan man vet , Det betyder : SUPER   SKIT !

Och vi ska tror : Alla är Lika Framför Lagen !

Du skrev på något sätt att De Dumma Svensk Domare ( Som var i Mina Ärende hittills ) ska tror , jag kan inte Min Pappas Roll , IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ! ( Ni Kommun Folket – Domstol Folket )   Jag är Ahmad Valadi ( Made in IRAN ) Ni behöver inte vara orolig om Min Pappas Roll , Bästa Svensk Pappa kommer inte till Mina Knän , Lär istället den Gata Kvinna ( Natasha ) Hennes Mammas Roll , för att det är över 3 år Gjorde alla Typer Dumheter , och jag upprepade flera gånger , Ni ( IDIOTER ) Fattade inte , Lär Henne ( Natasha ) Hennes Mamma Roll , och Själva  Lär Eran ROLL !

 

Du Damen ! Utredaren ! Du inte ens frågade ( D )  om Alla Dåliga 3 år som Han  ( D  ) och Hans Stackars Syster ( V – Ch  ) Upplevde , Du ( Utredaren ) inte ens ställde Fråga till den Gata Kvinna ( Natasha  ) om alla Saker som Jag Pekade på  , i Mina Skrifter , Du ( Utredaren ) inte ens pekade på en Rad , ett Ord ,  att Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Var Fel , En IDIOT skulle Göra Bättre UTREDNING , om hade haft flera hundra  Sidor Material ( Mina Skrifter till Dig och Kommunen Täby ) och 90 Minuter som jag Upprepade ( Natasha ) s Dumheter , Du inte ens Pekade på , i Din SKIT UTREDNING , inte ens en ( AJA ; BAJA ) !

Där som Du ( Utredaren ) Skrev från ( D ) s Mun : Pappa Säger Dumma saker om Mamma ! Du ( Utredaren ) Skulle Fråga ( D )  : Har Du ( D  ) Själv Hörde Från Pappa , s Mun ? Har Pappa Själv sa till Dig att Mamma är Si  , Mamma är Så ?  Eller Din ( D ) Mamma ( Natasha  ) berättade till Dig ( D ) att Pappa Ahmad säger Dåliga saker om din ( D ) s Mamma !       

Du ( Utredare ) inte ens Försökte  att Veta Vems Ord var detta , som ( D )  Sa : ( Pappa Säger Dumma Saker om Mamma ) ( D )  Kunde inte säga : Mamma säger att Pappa säger Dumma Saker om Henne ( det betyder ” Natasha  ” ) Då Du  ( Utredaren ) skulle Fatta   att sådana ord är inte Mina Ord , som jag hade sagt till ett Barn ( D ) utan detta var den Smutsiga Mamma ( Natasha ) som sagt till Barnen  ( D ) att Han ( D ) skulle tänka att Verkligen jag Hade sagt !

 

Den Gata Kvinna ( Natasha ) Från Dagen som Hamnade på Den Privat Bordell ( Kvinnojouren )  ( 2013 – 09 – 05 ) Försökte Ljuga till Barnen , för att Barnen skulle Säga sådana Lögner , som den Gata Kvinna ( Natasha ) ville att Barnen skulle Säga , om ( Polisen , Kvinnojouren , Kommunen , Domstol Folket ) Frågar Barnen !  

Ni IDIOTER kan Ordna en Mötte i Kommunen eller på Domstolen , att Barnen , Jag och den Gata Kvinna ( Natasha ) skulle vara  där , då Ni kan Ställa Vilken Fråga som Helst till Barnen , till Mig , till den Gata Kvinna ( Natasha  ) då Ni får se att Ingen av sådana Ord som ( D )  sa , också ( V – Ch )  som skulle Ljuga för att Rädda sin Smutsiga Mamma ( Natasha  ) är Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Lärde Barnen (  ” D ”  och ” V – Ch ”  ) !  Även detta metod som Ni gör är Fel , Hittills allt Ni Gjorde Var FEL !  Just it !

Du ( Utredaren ) Gjorde Ett SKIT  UTREDNING  du skulle veta det !

 

Om detta Utredning var angående Mig och Min Son ( D ) och Umgänge mellan Mig och Min son ( D ) , Då skulle Du ( Utredaren ) Kalla Mig till Håbo Kommun och Min son ( D ) skulle vara där också , Då skulle Du se Relationen mellan Mig och Min son , Då kunde jag visa dig ännu mera Bilder och Filmer som jag tagit från ( D )  , Då Han ( D ) kunde berätta om Dem  Bilderna , och Du kunde ställa Frågor om allt , även detta SKIT ( Pappa säger hemska saker om Mamma ) ( D )  Hörde från Min Mun , eller den Gata Kvinnans Smutsiga MUN !

Du Utredaren ! Du kunde Fråga alla Typ Frågor från Min Son framför Mig !

Min Son är Mitt Allt , jag skulle hjälpa Dig och Andra , att ÅTMINSTONE  FATTA KORREKT !

Till nästa gång , om Domstolen ger Er Okunniga Kommun Personal ( Uppdrag ) att Göra sådana SKIT  UTREDNING , Spela in hela ( Förhöret ) skicka en Kopia till Domstolen , och en Kopia till Mig ( Pappa till Barnen ) för att Jag som Pappa ska Lyssna och ser Hur mycket den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Skadade Min Son ! Även Gör så ( Att spela in barnens Förhör ) även Föräldrars Förhör , skicka till Domstolen att De ( Okunniga Domaren ) också Lyssnar , sedan när De ( Okunniga Domare , Åklagare ) läser eran SKIT  BEDÖMNING  Jämför med vad De själva Fattade av ( Barnens Förhör , Föräldrars Förhör !

Annars det blir en så SKIT  UTREDNING , som inte alls Hjälper att en Ärlig , Kunnig Domare , Åklagare DÖMER  KORREKT , det blir bara SKIT  DOM !

 

Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ” ) växer som ( Föräldralösa Barn ) ,  Går själva till Skolan med tomma magen ( Utan att äta Frukost hemma , utan att även dricka ett glas mjölk )  ,  Går  hem ensamma  i den här Mörka Period , är Hemma ensamma ,   Äter ensamma , Sover ensamma , utan att den Olämpliga Mamma  ( Natasha  ) ska  vara hemma att säga en saga till Min son , eller säga Godnatt till Barnen , och bara en Psykopat  ( Stora ” V ”  ) är hemma med Barnen några timmar  ,  på eftermiddag  Klockan 19 : 00 den Psykopaten (  Stora ” V  ” ) går till sitt Jobb  , 3 Barn är Ensamma Hemma , den Gata Kvinna ” Natasha ” Fortfarande kommer sent hemma , Barnen inte ens se sin Olämpliga Mamma ” Natasha  ” ) vilket som  den Psykopat ( Stora ” V ”  ) när är hemma , framför en 11 årig Flicka ( V – Ch  )   går med  Kalsonger ( Som är liksom Kvinnors Trosor ) framför en 11 årig Flicka ( V – Ch  ) som i den Ålder är Nyfiken på Sex , på manliga Könsorgan osv , medan Den Gata Kvinna ( Natasha  ) efter sin                 ( Dagtids Jobb ) , går till sitt  ( Natt Jobb ) ( Gata Liv )  och kommer sent hemma , Barnen ser inte sin  Olämpliga Mamma ( Natasha  ) !

Och Du Damen ! Utredaren ! Försöker att visar Min Son ( D ) har  BRA  där ?

 

Bara för att Hans ( D ) s Syster är Där och Han ( D ) har  Data Spel ? Om Barn  ( 5 – 6 årig ) ska Välja  var och hur ska leva , Vad är Föräldrars ROLL då ? Vem ska Ta hand om Barnen ? Vem ska Uppfostra Barnen ? Mamma  ( Natasha ) som är Gata Kvinna  , Som Kommer  hem sent   , Vem ska Ta hand om Min Son ?

En 10 – 11 årig Flicka ( V – Ch  ) som enligt Min Vittne , Fru ( E – K  ) redan är på Fel Bana och  är på  Fel Väg och Bete Sig som ( Gata Flicka ) liksom sin Olämplig Mamma ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) eller den Psykopat ( Stora ” V ”  ) som redan har flera Polisanmälan på sig , eftersom hade Slagit och Hotat sin Före detta Fru ( E – K  )  flera gånger  , även framför sin son ( Lila ” V ”  ) ?

Det Äcklade Mig när jag Läste Din Utredning och Du Kallade den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) ( D ) s LÅTSAS PAPPA !

( D )  har RIKTIGA  PAPPA  ,  BÄSTA  PAPPA  ( Ahmad Valadi ) (  D )  behöver inte ( LÅTSAS PAPPA ) !  Han ( Stora ” V ”  ) är  bara en av Den Gata Kvinnans ( Natasha ) s KNULLARE ! Just it ! 

Samma sak med ( Lila ” V ” ) ! Han är bara Lek Kompis till Min Son !

Om Ni skulle Kalla  och Räkna Alla Män som den Gata Kvinna ( Natasha  )  KNULLA   med , skulle Räkna 100 tals Låtsas Pappa till Barnen

Sluta med det Äckliga Ordet ( Låtsas Pappa )  i Eran Skit Skrifter !

 

FORTSÄTTNINGEN   :

( D )  säger att han vill bo hela tiden hos sin mamma , det är skönt att bo hos henne det är lugn och ro där . Hos pappa finns ingen att leka med mer än kusinerna och att pappa heller inte vill leka mer än  ” det är med vågen ” .

VI  VÄNTAR  LITE HÄR :

Om Barnen skulle fatta , vad är Föräldrars Roll ? En 6 årig som redan över 3 år blev Skadade av sin Olämpliga Mamma  ( Natasha  ) ,  naturligtvis Fattar inte  vad är bra för Honom ( D ) , vad är inte Bra för Honom ( D )  , Naturligtvis det är Min Plikt , som Pappa att Tänker på Min Sons Bästa ! Inte Liksom Svenska Domstolar ( Bäst för Barnen  – Till Barnens Bästa )  )  som Godkände en Olämpliga Mamma ( Natasha ) som ENSAM  VÅRDNADSHAVARE , efter all Dumheter  som  Hon ( Natasha ) Gjorde och Gör mot Barnen och Skadade Barnen som sitter till Barnens Minne hela Livet  !

 

Jag skaffade inte Barn att skulle Leva så här  SKIT ! Det är inte  Barn som bestämmer  , speciellt en 6 årig , Utan Föräldrar   !

Den här Gata Kvinna ( Natasha  ) under den här period ( Över 3 år  och 3 månader ) visade att är OLÄMPLIG ,  Skadade Min son ( D ) tillräcklig , Det är Min Plikt som Pappa att Få  ENSAM VÅRDNAD  av Min son !

Hos Mig det finns tillräcklig med LEKSAKER , att skaffa Data Spel är inte så svårt , man kan köpa  några Data Spel , bara under den 3 års Period , som första 4  månader jag inte sett Min son , för att Hans Olämpliga Mamma ( Natasha ) ville hamna på den Privat Bordell ( Kvinnojouren , och 6 månader som Min son var i Ukraina ensam , för att Hans Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Ville KNULLA med hela Stockholm , och den här Sommar som igen den Gata Kvinna ( Natasha  ) Flera Veckor inte lämnade Min Son till Mig , för de veckorna som Min Son var Hos Mig , finns  över 1000 Bilder och Filmer , som visar vad jag Gjorde för Min son ( D ) !  

När ( D )  är hos Mig , är inte bara ( Leka  med vågen  ) ( som Du Dumma Utredare Skrev , att stå på Våg , tar bara 5 sekunder ) utan  vi gå till olika Lekplatser , Simhallen , Cykla , Pulka , Lek land i Arninge , Badminton , att rita , Brottning  , leka med magnet bokstäver ,  leker med Pärlplattor  , att leka på Täby Centrums Lekplats ,  Han titta på Barn Program , Äter Gott  , är vi  hos Släkt  , Att ( D )  Leker med Kusiner och andra Släktings Barn , att med ( D )  och ( D ) s Syskon  ( ” G ”  och ” B ” )   , ( Mina Barn från Första Äktenskapet ) går vi  till Restaurant , gå på Bio , mm  ! 

Många Leksaker som ( D )  Väljer och Jag Köper åt Honom , Han vill ha de ( Leksakerna ) hos sin Syster ( Det äcklar Mig att säga hos mamma , för att Mamma ” Natasha ” är inte ens Hemma , och är på sitt ” Gata Liv ”  ) !

Ni  IDIOTER (  Ahmaghhaa )  ( Domstol Folk – Kommun Personal ) Tror att Utlänningar  kan inte sin PAPPAS  ROLL ?  Ni IDIOTER ska Lära Oss ?          

Jag Lever för Mina Barns Skull , Jag Dör för Mina Barns Skull ! 

Jag kan Min Pappas Roll  Bättre än Bästa Svensk Pappa ! Därför det är över 3 år  och 3 månader Hittills , KÄMPAR jag för Min Sons Skull som Har HELVETE  , på Grund av en OLÄMPLIG MAMMA  ( Natasha   ) som är Godkänd av Några  SVENSKA LÄMPLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE  !

IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Mina Barn är Mitt Allt !

All detta Bekräftar att Verkligen Ni ( Kommun Personal , Domstol Folk  ) Vet inte Vad  ( PAPPA  ) betyder och vad  ( BARN ) betyder , Ni bara Spelar Teater att Ni VET  det ! Ni behöver inte Lära Mig ( Ahmad Valadi ) Min PAPPAS  ROLL ! Jag själv Skriver till Miljoner Folk Liksom Er , och Lär De för det Första MÄNSKLIGHET , sedan Andra saker , Ni Behöver inte vara OROLIG för Min Sons BÄSTA( D )  s  Pappa är AHMAD  VALADI !

 

FORTSÄTTNINGEN :

Sidan 4 , Utredande samtal 2016 – 11 09 med ( D ) :  

( D )  är själv med handläggaren i rummet under en del av samtalet och under den senare delen av samtalet är ( Natasha ) i rummet .

VI  VÄNTAR  LITE HÄR :

NI IDIOTER ( Ahmaghhaa ) kunde få Mig också ditt , att några Minuter jag skulle vara med Min son där och Ni skulle ställa eran FORMALITET  frågor , framför Mig från Min son , och framför Min son från Mig !

FORTSÄTTNINGEN :

( D )  berättar att han har varit hemma när hans mamma och ( stora ” V ” )  har varit på semester .  Stora ” V ” s pappa ( halvbroderns farfar ) och hans fru ( Ch )  har bott hemma hos ( D )  och hans syster och halvbror medan ( Natasha )  och ( Stora ” V ” )  var borta . 2 rader till , jag hoppar över  det är inget speciellt .

 

VI  VÄNTAR  LITE HÄR :

För det första ! Du Damen ! Du Utredare ! Du skrev igen ( Halvbror – Halvbrodern ) Detta Äcklar Mig ! Han ( Lila ” V ”  ) är ( D ) s Lek Kompis , inget Mer !    

För det Andra : ( Natasha  och Barnen ) och den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) och ( Lila ” V ”  var på semester i Grekland  flera Veckor i Somras  ( vilket som på grund av det , jag såg inte Min son sammanlagt 18 Veckor , den sommar som gick ) vad  behövde att lämna Barnen flera veckor till  , för en främmande man ( Den Psykopatens Far ) och själv med en av sin KNULLARE , ( Stora ” V ”  )  Badar och Solar och Knullar , Barn fri på Semester ?           

Barnen i Normal läge ser inte sin Olämplig Mamma ( Natasha ) här , för att Hon ( Natasha ) Kommer hem sent på Kvällen , på Natten , Vilket som Barnen ser inte sin Olämplig Mamma ( Natasha )  i normal läge , nu flera Veckor Semester ? i det här  SKIT VÄRLD , i det  här SKIT LAND , i det här SKIT  SAMHÄLLET , som man läser och hör i Media  hela tider att Sjuka Folk Utnyttjar Barnen !

Äckliga Pappor , Äckliga Mammas Kille , Även för några månader sedan på Metro tidning  var en artikel att en Farfar / Morfar Våldtagit sitt Barnbarn !

Om Vanliga Folk vet inte , Om Media skriver en hundra del av sådana Äckliga Nyheter , Ni som Jobbar på Domstol ,  har Dagligen  sådana ärende ( Våldtäkt till Barn ) på Domstolen ! 

I det här SKIT  LAND , även  Välutbildade Föräldrar som bor med varandra och Med sina Barn , kan inte UPPFOSTRA  Normala Barn , Tänk vad ska bli för Barn med sådan Olämplig Mamma , Liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) !

Jag skrev att redan den stackars Flicka ( V – Ch  ) är på Fel Väg och bete sig som en ( Gata Flicka ) ( enligt Min Vittne Fru ” E – K  ” som kände ( V – Ch )  cirka 1 år , och enligt en Dålig Förebild ” Mamma Natasha  ” en Gata Kvinna ) !

 

Den Gata Kvinna ( Natasha ) Fick Ensamvårdnad av Barnen att ( Vara med Barnen , att Ha Koll på Barnen , att Uppfostra Barnen  ) , inte att Lämna  Barnen till Vem som helst och gå på Semester och Solar och Badar och KNULLAR  Barn fri .                Den här Man ( Psykopatens Far ) om  var en normal Person , skulle  Uppfostra  sin son ( Stora ” V ”  ) som en Normal man  ! Detta visar att Han ( Stora ” V ” s Pappa ) är Också en Psykopat , om är inte Värre !

Varför ska Hon ( Natasha ) lämna Barnen  hos vem som helst och går på Semester ? Kunde Lämna  Min son Hos Mig , och Gå KNULLA Barn fri på Semester !

FORTSÄTTNINGEN :

( D )  berättar att han har flera kompisar , ………. ( jag hoppar över 2 rader , är vanliga saker ) . Han säger att han brukar äta någonting gott hos sin pappa som han beskriver som gräddfil / yoghurt . Melon är favoritfrukten .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

När ( D )  är hos Mig , det handlar  ( Iranska God mat  ) , som Mina Systrar , Mina Bröder lagar och Bjuder oss ( Jag kan också laga goda mat , men eftersom de vill se också ” D ”  , då vi är mest hos någon av de , på det sätt ( D )  ser sin Stora Släkt och leker med Kusiner och Min Bror och Systers Barnbarn  och Äter Goda Iransk mat ) ) , eller vi äter på Restaurant , sist på Mc Donald eller Burger Kings eller Max !  och alltid flera frukter  , melon och vattenmelon   är ( D ) s Favorit  frukt  ! Att skriva  ( Gräddfil / yoghurt  )  kan inte Beskriva den som jag beskrev !               Ni ( Kommun Personal ) Kunde Fråga Mig , när vi var på Täby Kommun ! Jag kunde med Hjälp av flera Bilder  visar när ( D )  är Hos Mig , vad han äter för Mat , vad äter för Frukt , och andra tilltog , Godis , Pistagenötter och liknande !

Då ( Gräddfil / Yoghurt ) är inte någonting gott  eller Mat !          

Ni ( Kommun Personaler ) är Proffs  på att Skriva SKIT !

På det sätt som Du skrev ! Att Dölja Saker som man Skulle Visar , och Visar saker som är ingenting och Ni medveten Förstora det !

Ni bara Visar Eran OKUNNIGHET och DUMHET  och ELAKHET  med sådana sätt att Jobba , inget annat !

FORTSÄTTNINGEN  :

Handläggaren frågar om den senaste helgen som ( D )  var hos sin pappa . ( D )  säger att det var som vanligt och han berättar att hans pappa Ahmad mest har suttit vid datorn och att ( D )  har hållit på med pärlplattor under tiden och att det var roligt en stund men inte så länge som blev . ( D )  berättar ingenting mer utan frågar om handläggaren är klar , om  ” vi ” är klara .

Handläggaren vill veta vad (  D )  tycker om att göra och han svarar att han tycker om att pyssla , skriva , rita , lego och tv – spel .  Att klä ut sig och då framförallt till Spindelmannen och Hulken och att leka Kung – Fu  med lasersvärdet .

Handläggaren försöker leda in samtalet på pappa Ahmad men ( D )  frågar återigen om handläggaren är klar , om  ” vi ” är klara .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

( D )  hade Tråkigt  hos Dig i Kommunen och ville sluta detta Sjuka Förhöret , för att Han ( D ) ville inte Ljuga mer om sin Pappa , för sin Olämpliga Mammas Skull !

När ( D )  är hos Mig , jag planerar för varje timmar och minuter att Han ( D ) ska ha Kul , Först Frågar jag Min Bror som har 2 barn som ( D )  gillar att vara med de ( Brors Barn ) och jag ser om före , efter vår planering är lite tid , även hitta på något att ( D )  ska ha Kul , jag frågar Honom ( D ) vad Han ( D ) vill Göra !  Jag har köpt många Leksaker för ( D )  , en del Leksaker Han ( D ) ville ha hos Mamma , jag gav att Han ( D ) leker hemma hos Mamma med sin Syster och ( Lila ” V ”  ,  Han ( D ) har tillräcklig med Leksaker hemma hos Mig , Fjärrstyrd Bilar , White board med pennor att skriva och rita på , olika Färg pennor att Rita , bollar , Barn Golf set , Hockey set , Badminton racket , massa figurer , Cykel ,  Magnet Alfabet , Pärlplattor , Lego , mm . När vi är hemma , Jag tar fram Leksak Lådor , att Han ( D ) Väljer själv ,  Vad Han ( D ) vill göra !

under tiden , jag fixar lite tilltugg , Frukt Sallad , Mjölk eller  Mjölk Choklad   , eller te ,  Skallar Pistagenötter och lägger nära Honom , Om det är något lek som Han ska leka ensam , jag gör andra saker ( Diskar , jobbar med Data ) För att Han ( D ) ska Lära sig att Bygga till exempel Lego Själv , för att Han ( D ) ska bygga själv sin  FIGUR  med Pärlplattor och sedan jag Hjälper med Järnstryk att figuren blir Färdig , eller att Han ( D ) ska Rita Själv , Skriva Själv , men med Magnet Alfabet på metall  Tavla  , vi gör tillsammans , Han  ( D ) säger själv , nu ska vi Brotta med Varandra , nu ska jag titta på Barn Program , eller Han ( D ) vill Cykla då vi går ut ! Jag är Pappa , Betjänt , Lekkamrat ,  Förebild , Allt  för Honom !         

Väl , när Han tittar på sin Tv Barn Program , ligger på sängen bekväm och jag lägger Frukt Sallad eller annat  bredvid Honom ( D ) , att Han ( D ) äter då och då ! och Jag sitter med 2 meter från Honom ( D ) och Skriver till Svenska Dåliga Domstol om Honom ( D ) , För Hans ( D ) s Skull !

 

Nu ! Vilken är Bättre ? Att Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) , den Olämpliga Mamma ( Natasha ) lämna Barnen ensamma att leka med Varandra och själv vara ute på sitt Gata Liv , och kommer Hem på Natten , som även Barnen ser inte sin  Olämpliga Mamma ( Natasha )  , eller Lämna Barnen flera Veckor till Främmande Folk , för att Ville Åka på Semester och KNULLA i Lugn och Ro , eller Liksom Mig ? ,  Vara med  Min son , bara när Han ( D ) behöver inte Mig ,  för att tittar på Barn Program , gör Mina Saker ! Vilken är Bättre ?

 

Du Damen ! Utredare ! Du skrev så SKIT att den som läser , tror att Han ( D ) har så Tråkigt ,  så tråkigt när Han  ( D ) är hos Mig ,  vilket som Han ( D ) har så Kul ,  så Kul , som  på måndagar som jag vill lämna Honom ( D ) vill inte gå till den Gata Kvinna ( Natasha ) som flera gånger ( D )  hade sagt : Vad är det för Mamma som jag har , som är inte Hemma , att säga SAGA ( Jag har spelat på mobil ) !

På Persiska Vi säger : Den Kvinna som Föder bara Döda Barn , Bättre att inte Blir GRAVID  ALLS !      Bättre  Ni inte Göra   UTREDNING  alls ,  än om Ni vill  Göra en  så  SKIT  UTREDNING  liksom det här ! För att Dumma Domstol Folket som i Normal läge Fattar inte , om ska Döma efter detta SKIT  UTREDNING , Resultatet blir  bara SKIT !

Utredarens sammanfattning av samtal med ( Natasha 2016 – 11 – 09

Jag hopar över några rader som är inte viktig , lite datum osv .

Sidan 5 :  ( Natasha )  beskriver ( D )  som en glad , rolig , uppfinningsrik och aktiv pojke , han tycker om att pyssla , rita skriva , skriva bokstäver och meningar , hålla på med lego , tv – spel och leka kung – Fu med lasersvärd .

( D )  trivs i sin skola och på fritids och hon säger att han har flera vänner och att han trivs där han bor .

VI  VÄNTAR LITE  HÄR :

Med den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Beskrivning , ( D )  är GLAD , ROLIG , UPPFINNINGSRIK ( som sin Pappa som är Uppfinnare ) och AKTIV pojke !

Tycker om att PYSSLA , RITA , SKRIVA BOKSTÄVER och MENINGAR , hålla på med LEGO , TV – SPEL och leka KUNG – Fu med LASERSVÄRD !

Det betyder att Från Min Sidan , Han ( D ) Blev inte Dålig Påverkad , Dålig Behandlad , annars Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) som aldrig är Hemma  för att se vad Barnen Gör , Hur har De ( Barnen ) , Annars  skulle Ljuga liksom Föra gången som Beskrev : När Han ( D ) kommer från sin Pappa , är AGGRESSIV , LYSSNAR  INTE på oss , SLÅ sin Syster , SLÅ sin Mamma och säger : Det är ditt FEL att VI inte är TILLSAMMANS  och Liknande Lögner !

Det Betyder : Om jag Verkligen hade Pratat SKIT om ( Natasha )  , ( D )  skulle  INTE  HA  den HARMONI  som har NU !

Jag har INTE  sagt ett ORD  Dålig om ( Natasha )  till ( D )  , Bara Presenter till  ( Natasha  och ” V – Ch ”   ) och Varma Hälsningar till Hans ( D ) s Olämpliga  Mamma och Vackra Syster  , Min Dotter ( V – Ch  ) !

Därför Flera gånger Han ( D ) sa : Jag Önskar att Du och Mamma skulle   FLYTTA  IHOP   IGEN !

 

FORTSÄTTNINGEN  :

( Natasha )  säger att detta med mat är någonting som hon har fått stötta ( D )  i , han tycker om att äta visa saker och andra saker vill han absolut inte äta . Ibland äter han till exempel mörkt bröd för att vid nästa tillfälle inte vilja ha mörkt bröd . Hon säger att det inte finns någon oro kring detta med mat men att hon är noga med att se till att han får i sig det som han behöver för att må bra .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Den här Gata Kvinna ( Natasha )  bland annat ( som är  Olämplig Mamma , är en Lögnare ) är Gulligt också !    Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) och ( Lila ” V ” )  , Vaknar så tidigt , och går ut hemifrån cirka 06 : 45  utan att äta FRUKOST  hemma , utan att även dricka ett glas MJÖLK , går med fot ( Gående ) till Skolan , vilket som är 15 – 20 Minuter , för att ÄTA  FRUKOST  i Skolan , som serveras  07 : 15 till 08 : 00 , och Skolan Börjar 08 : 15 tror jag . De ( Barnen ) äter LUNCH  och MELLANMÅL  i Skolan , Går Hem Gående Själva ( i det här Mörkret )  , Är ensamma Hemma efter Skolan , för det mesta , eller den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) är Hemma med sin TROSOR ( Kalsonger ) framför en 11 årig Flicka ,  ( D ) s Syster , Min Dotter ( V – Ch  ) , och är Hemma till 18 : 30  – 19 : 00 , sedan går Han ( Stora  ”  V ”  ) på Jobbet ( Han är Vakt och Jobbar på Nätter  , Min Vittne Fru ” E – K  ” hade sagt att : Den Psykopaten ” Stora ” V  ” Jobbar från ” 19 : 00 till 07 : 00 ) ) , och Barnen ( 3 Barn , ” V – Ch ”  ca 11 år , ” D ”  6 och ett halvt år , Lila ” V ”  8 år ) är Ensamma Hemma  , och den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) , den Gata Kvinna ( Natasha ) är  ute på Sitt GATA  LIV , efter sitt (  Dagtids Jobb )( Börjar Kvälls Jobbet ” Gata Livet ” )  och Kommer Hem  Så sent på Kvällar och Nätter , som Barnen Redan hade ätit lite Gammalt Spagetti , Pasta , och gick  och lagt  sig , och är ENSAMMA  Hemma flera timmar , tills den Gata Kvinna kommer Hem efter sitt ( GATA  LIVET ) ! ( All detta information är Korrekta , är ( D ) s Berättelse , och om den Psykopaten som Jobbar från 19 : 00 till 07 : 00 på den Vaktbolag , Min Vittne  Fru ” E – K  ” Hade Sagt ) Jag har Spelat ( D ) s Röst i flera tillfälle , som hade sagt : Vad är det för Mamma som jag har , som  är inte hemma att säga SAGA till Mig !

 

( D )  älskar Sagor , på kvällar när Han ( D ) är hos Mig , jag säger Saga , Han Gillar Mina Sagor och Sover Gott Efteråt , Jag frågade ( D )   vid flera tillfälle :  Säger  Mamma också SAGA ? Läser Hon ( Mamma Natasha  ) Böcker till Dig ( D ) innan Du ( D ) Sover ?        Han ( D ) Sa : Vi ser inte Mamma , Hon Kommer Hem , när Vi ( Barn ) redan Sovit , eller är i Sängen ! Väl ! Här till Utredaren  , Den Gata Kvinna ( Natasha  ) Pratar Liksom en Lämplig Mamma ! Att Ha Koll på Allt , även ( D ) s Mat , Bröd osv !

 

Om ( D )  Skulle Äta Normalt , Om ( D )  hade Mamma , Skulle inte i den Ålder 6 år och ett halv år , fortfarande Använda sina 4 Års Kläder ( 110 – 116 ) och väger bara 20 kilo nu , Därför varje gång jag väger Honom ( D ) när Han ( D ) Kommer och när på Måndag morgon som jag ska lämna Honom ( D ) till Bålsta , Vilket som Du Damen ! Utredaren skrev liksom IRONI ! Men för Mig som en Ansvar Pappa , Allt som Handlar Om Min son är Viktigt för Mig , Speciellt Om Hälsan , Psyke , Säkerhet etc .

Jag har några Bilder av ( D )  , som efter 6 månader s tid , istället för att gå upp 1 Kilo  , Förlorade 1 Kilo , Detta betyder att Han ( D ) Äter inte bra Hemma , att Han (  D  ) har inte Mamma , har inte Vårdnadshavare !                                  Därför jag väger Min son varje gång , han är hos Mig , vilket som Du ( Utredare ) FATTADE   INTE  !   Och i din SKIT UTREDNING skrev : Ahmad ska Omedelbart UPPHÖRA Vägandet ! Oh la la !

Och Du Damen ! Utredaren ! Trots att Jag Skickade till Dig och 2 Andra Håbo Kommuns Personal som jobbar med Barn och Familjerätten  ( Fru ” Y ”  , och Fru ” M ”  ) , också Täby Kommuns Personal , nästan Alla Mina Skrifter , också 90 Minuter som jag och Du ( Utredare ) och Täby Kommuns Personal , i Täby Kommun Träffades och Jag sagt  om All Detta , Du inte ens Frågade ( D )  , inte Heller från den Gata Kvinna ( Natasha  ) en sådana Viktiga Saker , och Gjorde bara Ett SKIT  UTREDNING , som Du Får Analys av Eran ( Du och Täby Kommuns Personal ) s SKIT  UTREDNING !

 

Om Du Kunde ditt Jobb , Skulle ställa några Frågor om den Gata Kvinna ( Natasha ) till ( D )  , Typisk Sverige , Typisk SKIT  KOMMUN UTREDNING , och Vi får se Hur OKUNNIGA , OÄRLIGA , OHEDERLIGA Domare , Åklagare Gör med en Så SKIT  UTREDNING !           Därför jag Alltid Analyserar  Eran ( Polis , Kommun , Domstol ) SKIT  UTREDNING , SKIT DOM , SKIT  BESLUT !

För att Jag är bland annat en Ansvar FÖRFATTARE ! Hittills Lagt över 3 år och 3 månader på det här , Har skrivit över 1000 sidor , Om  Mina Skrifter kan Väcka en Kvinna  att inte Gör som den Gata Kvinna ( Natasha  ) att inte Sjunka till Botten liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) , att inte göra sina Barn illa , liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Jag Gjorde Mitt Ansvar liksom en Ansvar FÖRFATTARE !

 

Om jag kan Väcka en ( Polis , en Kommun Personal , en Domare , Åklagare , Advokat ) att inte Jobba så Här SKIT , som Ni Allihopa Gjorde , Jag Gjorde Min Plikt liksom en Ansvar FÖRFATTARE !     Om Mina Skrifter kan ( AKTIVERA ) Eran ( SAMVETE ) som redan Hade Sovit , eller är  i Dålig  Form , Jag Gjorde Mitt Ansvar och Plikt liksom en Ansvar FÖRFATTARE ! Om Mina Skrifter kan Väcka en Pappa , kan Hjälpa en Pappa och Hans Barn , Jag Gjorde Mitt Ansvar och Plikt liksom en Ansvar FÖRFATTARE !

Om jag Kan Väcka en Man , som inte bli Lurade av den Gata Kvinna ( Natasha  ) jag Gjorde Min Plikt och Ansvar  !

Om Mina Skrifter kan Väg visar  bara en , att bli en Bättre Människa , Jag Gjorde Min Plikt och Ansvar  liksom en Ansvar Författare ! 

Om Mina Skrifter kan Orsakar att en av 400 Kvinnojouren ( Den Privata Bordeller ) Stängs , Jag Gjorde Min Plikt och Ansvar liksom en Ansvar FÖRFATTARE !

Om Mina Skrifter Orsakar att bland Tjänstemännen  bara en Jobbar  Korrekt och Lagligt , Man kan Spara Miljoner Kronor Skattebetalarnas Pengar och Använda till Bättre Sak , då jag Gjorde Mitt Ansvar och Plikt Liksom en Ansvar FÖRFATTARE !        VÄRLDEN  har Blivit SKIT , Folk har Blivit  SJUKT , Om Mina Skrifter kan Ändra  Bara en Aning  mot Bättring , Jag Gjorde Mitt Ansvar och Plikt  Liksom en Ansvar FÖRFATTARE ! Över 3 år  och 3 månader , Dag och Natt , Jag Lagt Mina Dyrbara  tider på det här  , och Skrev över 1000 sidor och skickade till Domstolar , och Statsminister , Några Ministrar , Några SKIT  Svensk Media , till flera andra Organisationer  , Hit och Ditt ! Hoppas på att  Det Hjälper !

FORTSÄTTNINGEN :

( Natasha )  beskriver att hon känner en stor oro för ( D )  när han har umgänge med sin pappa , ( D )  och hans pappa Ahmad träffas varannan helg och hon beskriver att ( D )  blir negativt påverkad ” psykiskt misshandlad ” hemma hos sin pappa . ( Natasha )  beskriver sin rädsla för den dagen som kontaktförbudet kommer att försvinna och hur hon då ska förhålla sig till Ahmad och hans beteende . Hon berättar att ( D )  är trott efter en helg hos sin pappa och att det har varit så även innan den senaste domen , i den domen beslutades att ( D )  skulle vara på fritids klockan 07 : 00 måndag morgon efter umgängeshelg . Ahmad har haft synpunkter på att ( D )  blir så trött när han får gå upp så tidigt . ( Natasha )  säger att den största anledningen till att ( D )  är trött är att ( D )  vaknar på nätterna när hans pappa röker och då ställer upp fönster eller öppnar balkongdörren samt att Ahmad snarkar vilket kan göra att ( D )  vaknar . Hon tror inte att tröttheten enbart beror på att ( D )  ska vara på fritis klockan 07 :00 .

VI  VÄNTAR LITE  MER  HÄR :

Titta vem är OROLIG  för ( D )  och Känner stor ORO för ( D )  ! En Gata Kvinna som över 3 år  och 3 månader , Gjorde all DUMHETER  , All PSYKISK MISSHANDEL till ( ” D ”  och ” D ” s Syster ”  V – Ch ”  ) !

Kortfattad skriver jag , för att Domstol Folket som visade i Mina ärende Åtminstone att är OKUNNIGA , OÄRLIGA , OLÄMPLIGA  Fattar Bättre , också eftersom jag lägger detta på Min Hemsidan , Mina Besökare Fattar Bättre ! Också den Gata Kvinna SKÄMS  LITE , och Sluta Ljuga mera och Tror inte att Alla är Dumma , liksom De Okunniga , Olämpliga , Oärliga Domare , Åklagare i Vårt Ärende , Nu en kortfattad om vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Hittills , Detta är liksom Toppen av en Isberg !

Från 2013 – 09 – 05 som den Gata Kvinna ( Natasha  ) efter sin Sjuka Plan  Äckliga Lögner , Hamnade  på en Privat Bordell ( Kvinnojouren )  3 – 4 månader , efteråt 3 månader på Vandrarhem i Täby , efteråt 4 månader i en Stall ( Stabel ) med 2 Äckliga Vuxna ( En Äcklig Pederast ” P – E – L  ” och en Äcklig Polska Kvinna ” A – L  ” ) och deras 2 barn i 54 km2 , vilket som den Äckliga , Sjuka Pedofil  ” P – E – L  ” framför ( V – Ch )  ( som då var 8 år  , och Tjejer i den Ålder är Nyfiken om Sex , Manliga Könsorgan , mm ,  var med sin Trosor ( Kalsonger som är liksom kvinnliga Trosor ) och att när De Äckliga Par ”  L ”  Knullade Varandra , ( V – Ch )  och den Gata Kvinna ” Natasha  ” var bara 2 – 3 meter från deras Fucking Säng ) ,   om den här smutsiga 4 månader jag skrev separat i tidigare skrifter , Efter detta  , Skickade Barnen 6 månader till Ukraina ensamma med sin Äckliga Mamma ” Bordell Mamma ”  ( Natasha s Mamma ) ( Första gång båda barn var i Ukraina 3 månader tillsammans , efter några veckor mellanrum bara ” D ”  åkte till Ukraina ensam med sin Äckliga Mormor 3 månader ) , Efter detta , under den period som den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Barnen Bodde i Kallhäll cirka 1 år , av detta cirka 1 år ,  6 – 7 månader Barnen var ensamma hemma  ( i Kallhäll ) , ( V – Ch )  var ansvar för sin Bror ( D  ) som då var 5 år , ( V – Ch )  Lämnade och hämtade ( D )  från Dagis , på Kvällar Barnen Värmde 5 – 6 dagar  gammal mat ( Spagetti , Pasta )  , varje Kväll Barnen ( ” V – Ch ”  – ” D ”  ) gråttands gick till Min Vittne  Fru ( E – K  ) var är Mamma ?

 

 Och den Gata Kvinna ( Natasha  ) Var på sitt Gata Livet och den sista Kund som KNULLADE  Henne ( Natasha  ) Körde Henne ( Natasha  ) Hem Klockan 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 ( Enligt Min Vittne Fru ” E – K  ” som Hade De ” Natasha ” och Barnen i sitt Hem , för ett år liksom Inneboende  ) !

Den Period , Från 2013 – 09 – 05 som  ( Natasha )  Hamnar på den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) för att Bli Legitimerade Gata Kvinna , Blev KNULLAD och VÅLDTAGEN på Riktigt från Kvinnojourens Manliga Personal , liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som KNULLAT  den  Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) 26 Månader Non – Stopp ( Trots att Han  ” M – A – F  ” hade och har  ( SAMBO  ) ,  och sådana Äckliga Kvinnojours Personal liksom den Äckliga Arab ” M – A – F  ” Utnyttjar Kvinnor som Hamnar på Kvinnojouren , Därför jag Kallar Kvinnojouren ” Privat Bordell ” ) ,

 

och i den Period , den Gata Kvinna ( Natasha  ) lämnade även sin Dotter ( V – Ch  ) Många gånger hos den Äckliga Arab ( M – A – F  ) Flera Timmar och Själv var på Sitt Gata Livet , Vilket som enligt Min Vittne Fru ( E – K  ) ( V – Ch )  hade många Bilder och Filmer av den Äckliga Arab ( M – A – F  ) i sin mobil , och när Pratade i Telefon med mobil med den Äckliga Arab ( M – A – F  ) kallade Honom ( M – A – F  ) för ” Älskling ” en 8 – 9 årig Flicka ( V – Ch  ) kallar en Äcklig 45 årig Arab ( M – A – F  ) för ( Älskling ) ! ?

Detta betyder något för Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folket , Kommun Personal ) ? Och den Gata Kvinna ( Natasha  ) säger till Kommun Personalen ( Utredare ) och till  Dumma Domstol Folket  ( i Vårt ärende ) Hon ( Natasha  ) är Orolig För ( D )  ! J      ag sa Att Hon ( Natasha  ) bland annat är en Gulligt Kvinna ! Hon ( Natasha  ) är Orolig för ( D )  ! Oh la la !

Efter detta , när Min Vittne  Fru ” E – K  ” Kastar ut Henne ( Natasha  ”  Hon ( Natasha  ) Hoppar i Säng till Min VITTNE , Fru ( E – K  ) s före detta Man ( Den Psykopaten , Stora ” V  ” ) På det sätt  den Gata Kvinna ( Natasha  ) kunde Göra Revange ( Hämnas ) från Fru ( E – K  ) och den Psykopaten ( Stora  ” V ”  ) som  var Arg på Fru ( E – K  ) som  Lämnade några gånger Polisanmälan på den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) för Olaga Hot och Misshandel , också  Fru (  E – K  ) Gifte om sig med en Grekisk Man , All detta Gjorde den Psykopat skulle också Hämnas från sin före detta Fru ( E – K  ) då Behåller den Gata Kvinna ( Natasha  ) liksom ( Gratis Fitta ) !

Nu är över 1 år , den Gata Kvinna ( Natasha  ) Bor i Bålsta hos den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) med Barnen , vilket som den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) är ensam hemma med Barnen upp till 18 : 00 – 19 : 00 och  hemma  går med sin TROSOR ( Kalsong ) Framför  (  ” V – Ch ” )   som är cirka 11 år , och i den ålder är nyfiken på Sex och Manliga Könsorgan osv ) medan den Gata Kvinna ( Natasha  ) efter sin Dagtids Jobb , som Nämnde för den  Håbo Kommuns  Utredare  , går till nästa Jobb ( Gata Livs Jobb ) och KNULLAR med olika Män och Kommer Hem , när Barnen redan Sovit ( Enligt ” D ”  ) Man kan så lätt Bevisa på  många  sätt också , från Grannar  och ett sätt som jag vill inte skriva , men om Ni ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) (  Domstol Folket i Mitt ärende , Kommun Personal  , Okunniga Poliser )   jag vill säga HUR !

 

Och sista ( Nasha  ) s Dumheter var : Att lämna 2 Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) till en Främmande Man ( Den Psykopaten ” Stora  V  ” ) s Pappa , som man vet inte Vem Han är , och Själv Går på Semester med den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) 2 – 3 Veckor , för att Bada , Sola , Knulla Barn fri , och igen lämnade sin  11 årig Dotter  ( V – Ch   ) med en Främmande Man ( Den Psykopaten ” Stora V  ” ) s  Pappa , i den här Sjukt Land , i det här Sjukt Samhället som även en del Äckliga Pappor  Våldta sina Barn , Farfar , Morfar  Våldta sina Barnbarn , Visa Äckliga Män Våldta sin Sambos Döttrar !

Ser Ni ! en Sådant Gata Kvinna ( Natasha  ) som Gjorde Så Här Mycket Dumheter Mot Barnen , Ställde Sin Dotter (  V – Ch  ) i Fara under 3 år och 3 månader , som jag Nämnde  lite ,  Enligt  Några OLÄMPLIGA , OKUNNIGA , OÄRLIGA , OMÄNSKLIGA  (  DOMARE  , ÅKLAGARE )  RÄKNADES  som GODKÄND  LÄMPLIG  ENSAM  VÅRDNADSHAVARE !

 

 Ser Ni Vilket  SKIT  LAND ?  Nu den Gata Kvinna säger att : Är OROLIG  för ( D )  , medan Han ( D ) är Hos Mig !  Var Roligt , eller Hur ?

Du Gata Kvinna ( Natasha  ) ! under den över 3 år  och 3 månader som Du KNULLADE med  Arab , Iransk  (  ” F ”  , din svarts jobbs arbetsgivare , som spred : Efter jobbet Vi KNULLAR ” Natasha  ” BAKIFRÅN ) , Rysk , Svensk , från hela Världens Nationalitet  , också den  Ungersk Psykopat ( Stora ” V  ) , med Polis , Advokat , Domare , Åklagare , Taxi Chaufför , Kommun Personal , Kvinnojour ( Den Privat Bordell )  liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som KNULLADE Dig ” Natasha  ” 26 månader  Non – Stop !  , med Arbetsgivare , Arbetskamrater , med vem som Helst , Jag satt  vid Data , Dygnet Runt  och SKREV  över 1000 sidor och skickade 1000 tals e – mejl till Domstolar , Poliser , Statsminister , några Ministrar , några Svenska Skit Media , några iransk Radioprogram , några Kvinnojouren ( Den Privata Bordeller ) till Ditt Jobb ( Gamla , Nya ) , till Barnens Dagis och Skolan , Jk , DO , Migrationsverket , några Advokatbyrå ,  några Universitet , några Bok Förlag , Poliser , Säpo , några Kommun , många Vänner  och Bekanta , Min Salongs Kunder , och nästan  alla Skrifter  lagt på Min Hemsidan ( falskparadiset.se )  och ( fakeparadise.se ) ! För Barnens (  ” D ”  och ” V – Ch ”  ) s Skull , att Visa din OLÄMPLIGHET  för de OLÄMPLIGA  DOMARE  , ÅKLAGARE  , Kommun Personal , Poliser etc !

 

Nu Frågan är Vem är Riktig OROLIG  för ( D )  ?  För ( V – Ch )   ?  Den Gata Kvinna ( Natasha  )  som Gjorde Alla  typ Dumheter , som jag skrev bara Kortfattad , eller  jag ( Ahmad Valadi ) ?  som Lagt över 3 år  och 3 månader Mitt Liv , för Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) och deras ( Barnen ) s Liv ?

 

Jag är Mer OROLIG  för den Stackars  Faderlös Flicka ( V – Ch  ) med en så Olämplig Mamma ( Natasha  ) , med en så Olämplig Förebild ( Natasha  ) som redan är på Fel Bana , på Fel Väg  , och Bete sig som en  ( Gata Flicka ) ( enligt Min Vittne Fru ” E – K  ” )  ! Jag var 5 år Hennes ( V – Ch  ) s Bästa  Pappa , enligt 1000 tals Bilder , Filmer , Alla som Känner oss och Huvud Personen , Själva ( V – Ch  ) !  

Om jag skrev inte om detta , om jag anmälde inte till Kommunen och Domstolen , Den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Skulle även Ta sin Dotter ( V – Ch  ) till sina Kunder och Även Sälja Henne ( V – Ch  ) , Hon ( Natasha  ) är en Så SMUTSIG  MAMMA !

 

Eftersom så småningom den Stackars Flicka ( V – Ch  )  ( Min Dotter ! ) kommer att Upptäcka Min Hemsidan , och Läser Mina Skrifter , Jag vill att Hon ( V – Ch  ) Vet att jag Älskar Henne ( V – Ch  ) Jätte Mycket , Saknar Henne Lika Mycket ,  Min Familj Älskar Henne ( V – Ch  ) lika mycket som förr !

Jag  är  mer Orolig för Henne ( V – Ch  ) och Kämpade för Hennes ( V – Ch  ) s Liv , lika Mycket som jag Kämpar för ( D )  !

Tack  Min Älskade ( V – Ch )  att Du  Tar  hand om Din lila Bror ( D ) , Du är Världens Finaste Syster , Jag vill att Du ( V – Ch  ) ska Ta Hand om Dig mera , Samhället är Sjukt , och Du är en ÄNGEL ! 

Min VITTNE Fru ( E – K  ) berättade att (  D )  Kallade Dig ( V – Ch ) För ( Mamma – Lila Mor )  ! Jag är Glad  att ( D )  har en så Fin Syster  som Du ( V – Ch  ) , som är en ÄNGEL !  Jag är Stolt Över Dig och ( D )  !

Jag har Sparat åt dig alla Dina Fina Målningar ,  Alla dina Fina Bilder , Filmer ,  5 år av Ditt Liv , Du får De någon vacker dag , Fortsätt med Ritning och Målning , Du har Talang , Jag är säker på att Du blir bland annat  ( Din Utbildning ) en Duktig Konstnär ! Jag har sparat alla Dina Vackra Ritningar  åt dig !

Min Älskade Dotter ( V – Ch  ) ! Tyvärr din Mamma för sina Sjuka Plan , Försökte att Ljuga till Dig om Mig , Jag är Samma Person som Du ( V – Ch  ) Kallade Mig PAPPA efter bara 5 Dagar  , Då Du var en Söt 3 årig , upp till 05 – 09 – 2013  som Din Mamma  Förstörde Allt och Ni hamnade På Kvinnojouren ( Den Privat Bordell ) , Jag är samma Pappa Ahmad , och Du är Samma ( V – Ch )  ( Min älskade Dotter ) för Mig !

Älskar Dig ( V – Ch  ) Lika Mycket som förr , Lite Mer för att Nu all ( D ) s Ansvar är med Dig ! Älskar Dig ! Du är en ÄNGEL

Tyvärr (  Natasha )  Förstörde 5 år av ( V – Ch  ) s BÄSTA  ÅR ( När Vi Bodde tillsammans , och jag gjorde Allt för ” V – Ch ”  , Min Familj också ! )  .       

Den Gata Kvinna ( Natasha  ) med sina Lögner som sagt till ( V – Ch )  om Mig ,  och efter detta , det är över 3 år , som Förstörde (  V – Ch ) s Liv på annat Sätt !  Stackars ( V – Ch )  !

( V – Ch )  Jaan ! Min Älskade Dotter ! Jag  ( Pappa Ahmad ) Älskar Dig lika Mycket som ( D )  , som Mina Andra Barn , Det Vet Du det ! Via ( D )  , jag hälsar på Dig varje gång  , Hoppas på att Han ( D ) glömmer inte att säga till Dig ! Pappa Ahmad Älskar Dig ( V – Ch  ) jätte jätte jätte jätte Mycket !

Du  ( Min Älskade Dotter ” V – Ch  ” ) ! är Alltid Välkommen att komma till Mig ,  Ringa Mig  , till  ( Din Pappa ) när som helst , Du är som ( D )  för Mig !

STOR  PUSS och   KRAM ! TA  HAND  OM DIG  Min Älskade Dotter  ” V – Ch  ” !  Världen är Sjukt ! Samhället är Farligt ! Folk är inte Snäll längre , är inte Ärlig längre , är inte Människa längre ! Var lite Försiktig , Lita inte på Alla !

TA  HAND OM DIG  BABA !            ( Baba på Persiska är Pappa ) !

                                           

Man är ( BARN )  bara en gång , vilket som det ska vara så FINT , som ska SKINNA på ens LIV , hela LIVET , vilket Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) , även Mina Andra Barn (  ” G ”  och ” B ”  från första Äktenskap ) med sina Dumma , Olämpliga Mamma fick bara HELVETE , också Tack vare så Olämpliga ( Kommun folk , Domstol Folk , Poliser ) i Mina Ärende !

                

Angående att den Gata Kvinna ( Natasha ) är OROLIG att snart den FJÄRDE  FUCKING KONTAKTFÖRBUD ska ta SLUT och Hon ( Natasha ) är RÄDD !

Du Gata Kvinna ( Natasha ) var glad att här är Sverige , ett SKIT  LAND som Hjälper att Kvinnor som Du , att Sjunker till BOTTEN , att Kvinnor som Du ( Natasha ) Ljuger och Förstör Livet på någon ,  Smutsar Hans Gott Namn , Stjäl Hans Allt , Gör Barnen ILLA , Gör alla Typer Dumheter , och ändå De IDIOTER ( Domare , Åklagare ) Fixar ( Skadestånd ) till Dig !

Var Glad att Här är Sverige , och Domstol Folket FATTAR INGET ( De som var på vårt ärende ) och Ingen av De ( Domare , Åklagare ) Följer LAGEN ,  ingen av De ( Domare , Åklagare ) Följer RÄTTVISAN !

Och en del manliga Domare , Åklagare , Poliser mot några gånger ( Gratis Ligg ) SKITER på LAG , SKITER på RÄTTVISAN , SKITER på VERKLIGHETEN , SKITER på MÄNSKLIGHETEN ! och Resten , bara Försöker SKYDDA sina Kollegor ! ( Så det var i vårt ärende i alla fall ) !

Du ( Gata Kvinna ” Natasha ” ) Du är Rädd för att Du vet att Allt Du Gör är Fel , är Olaglig , är Omänsklig , speciellt mot Barnen !

Du vet att om den  Fucking Kontaktförbud fanns inte , Jag kunde med FÄRSKA BEVIS  visar De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folket ) att Barnen är ensamma hela Kvällen , hela Natten och Du är på Ditt Gata Livet och KNULLAR med Vem som Helst och Den Sista KNULLARE kör Dig ( Natasha  ) Hem !

Du är Rädd för Att om den Fucking Kontaktförbudet är Borta , Du Bli AVSLÖJADE  på en Gång att Du är en OLÄMPLIG  VÅRDNADSHAVARE  överhuvudtaget , speciellt som  ENSAM VÅRDNADSHAVARE  !

 

Du FÖRSTÖRDE  TOTALT  BARNENS  LIV ! med Hjälp av Alla OHEDERLIGA  DOMARE  , ÅKLAGARE  i Vårt Ärende , som med FLIT  Hjälpte Dig , Försvarade Dig att Du Laglig Gör Mig och Barnen ILLA !

Du  ( Natasha ) är Rädd , för att Du ( Natasha ) lever inte RENT , som Normala Människor , Du ( Natasha  ) Lever som en SMUTSIG  GATA KVINNA ! Som Förstörde Barnens LIV , för DIN   FITTA, S  SKULL !

Angående på Måndagar som ( D )  är hos Mig och vi ska vara Klockan 07 : 00 på Bålsta ! Vilket som jag måste Vakna Klockan 04 : 00 och förbredder Frukost sedan väcker ( D )  , att Han Äter Frukost , sedan Klä på Mig och Honom ( D ) , sedan Åker i Väg !     Den tider som vi går ut , inte ens HUNDAR är Vaken , och hela vägen Min Stackars Son  ( D ) sover hela Vägen  med huvudet hängande neråt ! Och jag är inte Pigg heller !

  

Den Gata Kvinna ( Natasha ) nämnde att enligt Domen , jag skulle vara på Bålsta Klockan 07 : 00 , Detta var inte Domarens Beslut , utan den Gata Kvinna ( Natasha ) Gav sin Sjuka Order till Domare , att Måndagar som jag ska lämna ( D )  , det ska vara 07 : 00 , utan att tänka på ( D )  som ska Vakna så tidigt !

Det enda Förklaring som jag tror varför den Gata Kvinna ( Natasha ) ville att Domaren Följer Hennes ( Natasha ) s Sjuka Plan är att : Kanske på Måndagar visa skolan Barn har Sovmorgon , det betyder skolan börjar kanske 09 : 00 och ( Natasha )  är RÄDD att Jag och  ( V – Ch )  skulle TRÄFFA  varandra , och eftersom den Gata Kvinna ( Natasha ) Hade Ljugit om Mig för ( V – Ch )  , och visade Mig som en MONSTER för  Henne ( V – Ch   ) Vilket som Jag ÄLSKAR  HENNE ( V – Ch  ) LIKA MYCKET  SOM MINA 3 EGNA BARN , Ska Bli Rädd  om Hon ( V – Ch  )  Se Mig ! 

Du ( Natasha  ) IDIOT ! ( V – Ch )  är Lika  Värd för Mig , som Mina andra 3 Barn ! Jag visade detta under 5 år som jag Var Hennes ( V – Ch  ) s  Pappa , och efter den 5 år , över 3 år som Du ( Olämplig Mamma ” Natasha  ” ) Förstörde Hennes ( V – Ch  ) s Liv För Dina  Sjuka Plan !   Jag är mer OROLIG för (  V – Ch )   , med en så Sjuk , Olämplig , Dum , Smutsig Mamma som Du ( Natasha  ) !

 

Din ( Natasha  )  LÄMPLIGHET som Mamma , är Liksom Domaren och Åklagarens LÄMPLIGHET  som  Svenska Domare , Åklagare i Vårt Ärende !

Den Gata Kvinna ( Natasha ) med Sin Dumhet , med Sin Sjuka Plan , med Sina Sjuka , Äckliga Lögner om Mig , Förstörde Barnens Liv , Mitt Liv , Sitt Liv !

Och  visa  Kvinnor , liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) med så Lite HJÄRNA   , med så Sjuka Hjärna , Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) vill Känner sig  att De är ( Lika som Män ) !    Och Kämpar för  Jämställdhet ) ! Oh  La La !

 

Du ( Natasha ) IDIOT !  Du nämnde att  :  Största anledningen till att ( D )   är Trött är att ( D )  Vaknar på nätterna , när hans pappa röker och då ställer upp fönster eller öppnar balkongdörren , samt att Ahmad snarkar vilket kan göra att ( D ) vaknar .  Hon tror inte att tröttheten enbart beror på att ( D )  ska vara på fritis klockan 07 : 00 .

Först och Främst Där jag bor har ingen Balkong , Jag Öppnar inte Fönster , När ( D )  är hos Mig , på Kvällarna , jag Röker inte , ( D )  brukar inte Vakna på Kvällar , Sover tills man väcker Honom ( D ) , men när man vaknar en 6 årig klockan 04 : 00 – 04 : 15 då  detta är liksom TORTYR till vilken 6 årig som helst , Även Min son ( D ) !   För att även i den här bit av ärende ,  Ni ( Domstol Folket , Kommun Folket ) Fattar Bättre , Jag vill att Ni ordnar en person , den dagen som ( D )  är Hos Mig , för en söndag , från 20 : 00 ska vara hemma hos Mig , och vara vaken från Klockan 20 : 00 till 05 : 00 – 05 : 30 som vi går ut , och kan Rapportera till Er ( Domstol Folket , Kommun Folket ) Vaknar ( D )  på Nätter på grund av att jag Snarkar , Öppnar Fönster , Röker ? Öppnar jag Fönster ? Har jag Balkong ? Röker jag ? Snarkar Jag som orsakar att ( D )  Vaknar ? Eller ( D ) s Trötthet är på grund av den Sjuka tiden som vi ska vakna !   Hittills vad jag skrev , det var med FAKTA , jag vill även detta ska vara med FAKTA , tills den Sjuka , Olämpliga Mamma ( Natasha  ) vet att Hon ( Natasha  ) är en PSYKOPAT  också !

Det är över 3 år och 3 månader , Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” ) håller på att Göra Barnen ILLA , ingen av ( Domare , Åklagare , Kommun Personal , Polisen ) FATTADE  !     FY  FAN !  Vad är det med Er ! ? En IDIOT  Fattar  detta , Hur Ni ( Domare , Åklagare , Kommun Personal , Polis ) FATTAR  INTE ?

Hur länge Den Gata Kvinna ( Natasha ) Tror att Kan Styra detta med sina Lögner  och sin FITTA ?    

Barnen är inte Alltid Barn ! De Växer och Växer och Fattar Mer och Mer , och Har Bra Minne , Alla de 3 år  och 3 månader Hittills , Alla De HELVETE som Barnen Upplevt tack Vare den OLÄMPLIGA MAMMA  ( Natasha ) , De  ( Barnen ) har i Minnen !   Så småningom Barnen Själva Står Framför sin Smutsig Mamma och Säger saker och Tings , som Även jag SKÄMDES att Skriva i Min Hemsidan ! Man kan inte Ljuga Hela Tiden , Sanningen Kommer Upp i alla Fall !

 

På Persiska Vi säger : Vad man Gömmer under Snö , Avslöjas när Solen kommer fram ( När Snö Försvinner ) När Sanningen Kommer Fram , Den Gata Kvinna ( Natasha ) s Lögner  blir Avslöjade !    Vilket som Redan Alla Hennes ( Natasha ) s Lögner blev Avslöjade , Bara Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folket , Kommun Personal ) Vill inte ERKÄNNA , För att Ni vet att om Ni Erkänner , Ni måste ERKÄNNA att Ni  DÖMDE  SKIT  från Början tills Nu !

Men Jag Visar till Hela Världen Eran SKIT  DOM och ( Natasha ) s Reell Ansikte !

FORTSÄTTNINGEN  :

( Natasha )  säger att ( D )  är aggressiv och våldsam gentemot henne efter de helger som han har varit hos sin pappa . Hon säger att ( D )  berättar att pappan ställer frågor till ( D )  om hur han har det hemma , hur mamma är , vad de har gjort och om mamma gör vissa saker till exempel om hon läser böcker för ( D )  . ( Natasha )  berättar också att ( D )  kommer hem och säger att hans pappa ställer frågor om ( Stora ” V ” )  ( ” D ” s bonuspappa ) .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Sidan 5 , i början av sidan , står så : ( Natasha )  beskriver ( D )  som en GLAD , ROLIG , UPPFINNINGSRIK och AKTIV  POJKE !     Han tycker om att pyssla , rita , skriva ,……… osv !  Väl ! i Början av sidan  5 , ( D )  är Glad , Rolig , Uppfinningsrik och Aktiv pojke ….. i mitt av sidan ( D )  är AGGRESSIV , VÅLDSAM gentemot ( Natasha )  , just efter helgen som han ( D ) har varit hos sin pappa . Kan Detta Betyda Någonting  för Er IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ?

Jag kommer att Prata med Min Son ( D ) och läser just den bit av den Gata Kvinna ( Natasha ) s Lögn till ( D )  och Spelar in med Min Mobil och Skickar till Er , tills Ni  ( Domstol Folket , Kommun Personal ) fattar att Hur Lätt Hon ( Natasha  ) Ljuger till Er och Utnyttjar av Eran Dumheter !

Att en Pappa Fråga sin Son Hur Han har , Det betyder att Pappa är Normal och Bryr sig om sitt Barn  och är Ansvar Pappa !    Om jag inte Frågar , skulle betyda att jag är Olämplig Pappa !   När jag säger saga till ( D )  och Han ( D ) gillar och sover Gott efteråt , Naturligtvis jag frågar : Säger Mamma Saga också ? Läser en Bok ? Då ( D )  s Svar var : Mamma är inte HEMMA , Hon ( Mamma Natasha  ) kommer hem när vi redan har sovit !       Ska jag inte vara Orolig som en Ansvar Pappa ?      När det här Man ( Stora  ” V ”  ) är en PSYKOPAT ( Enligt Min Vittne , Fru ” E – K  ” ) som är Stora Viktor, s Före detta FRU , och den Psykopaten ( Stora Viktor ) hade slagit sin Före detta Fru ( E – K  ) Flera Gången , även framför sin son ( Lila ” V ”  ) och Några Grannar är Vittne i deras mål , och Fru    ( E – K  ) Polisanmäld Honom ( Stora ” V ”  ) för Olaga Hot och att Slagit sin Fru ( E – K  ) och redan har några Öppet ärende , Ska jag inte vara Orolig och ställa Några Frågor till Min Son ?

 

Om i eran Lagbok står att Föräldrar efter Skilsmässa får inte veta Hur deras Barn har , hos den andra Förälder , då det är Fel i Eran Lag ! Jag tror inte att jag som Ansvar Pappa , har inte Rätt att veta Hur Min Son har hos en OLÄMPLIG MAMMA , som Gjorde och Gör alla Typ Dumheter mot Barn under över 3 år Hittills !     Det är Min Plikt att Skydda Mina Barn , tills De blir tillräcklig stor som själv kan Skydda sig och Förstår tillräcklig !    Tyvärr Ni ( Domstol Folk , Kommun Personal ) Visade att Ni Fattar inte Vad ( PAPPA  ) Betyder , även Ni vet inte vad ( BARN ) Betyder ! Vilket som en Ansvar Pappa , Ansvar Författare vill visa till Er , till Folk , till hela Världen ( Svensk Rättvisan ) osv !

 

Jag skrev  tidigare också att : Det äcklar Mig att Ni skriver ( Bonuspappa – Låtsaspappa ) till de som är ( Natasha ) s KNULLARE !      ( D )  har PAPPA , Bästa Pappa , Om Ni skulle Räkna alla som KNULLAR den Gata Kvinna ( Natasha ) Då blir det  ( 100 tals Låtsaspappa , Bonuspappa ) sluta med detta Äckliga ORD i Eran Skrifter ! ( D ) har Bästa Pappa ( Ahmad Valadi ) !

Om man är säker på sig att inte gör FEL , inte gör DUMT , då ska inte vara RÄDD att Pappa till Barn ska fråga någonting !             Jag säger alltid till ( D )  , säg till Mamma och ( V – Ch )  : Vad vi gjorde , vad du åt , osv . Tidigare som jag hade inte den Fucking Kontaktförbud , jag brukade att skriva vad vi gjorde och mejlade till den Gata Kvinna ( Natasha  )  och varje Kväll skickade 3 minuter Skype Video Meddelande till  ( Den Gata Kvinna  ” Natasha   ” och ” V – Ch ”  ) , Om man är säker på sig , är inte Rädd för Frågor !  Hon ( Den Gata Kvinna  ” Natasha ” ) själv ställde frågor till ” D ”  , eller Hur ?

Jag skrev i tidigare skrifter att : När den Gata Kvinna ( Natasha  ) gör något FEL ; DUMT , OLAGLIGT , säger till Barnen att detta är vår Hemlis , Ni får inte säga till någon , även till Pappa Ahmad , och när ( D )  berätta ändå , då den Gata Kvinna ( Natasha ) Straffar ( D )  på sitt sätt , på det sätt antingen  ( D  ) ska LJUGA , eller HÅLLER  MUNNEN och GÖMMER SANNINGEN , annars den Gata Kvinna ( Natasha  ) Slår ( D )  och Straffar på annat sätt , eller Hottade ( D )  att Jag ( Det betyder ” Natasha ”  ) skickar dig ( D ) också ( V – Ch ) till Ukraina ( Enligt Min Vittne  Fru ” E – K  ” ) !

FORTSÄTTNINGEN  :

( Natasha )  är också orolig för att detta med skrifterna som Ahmad har lagt ut på internet kommer att vara någonting som ( D )  kommer att ta skada av .

Inte för att de ska handla om henne utan hon är mer orolig för hur ( D )  ska förhålla sig till det som har skrivits , andra människors reaktioner och till den person som har skrivit och lagt upp skrifterna på nätet . Hon menar liksom tidigare att det ( inte finns så mycket sanning i det ) som har skrivits och att ( D )  som son till henne och Ahmad inte ska behöva läsa det som står där .

( Natasha )  berättar att hon arbetar heltid / dagtid .

 

VI VÄNTAR LITE HÄR :

Titta vem är OROLIG  för Barnen ( För ” D ”  ) som gjorde Alla Typ Dumheter mot Barnen över 3 år och 3 månader , som jag skrev många gånger , redan några rader innan , man kan igen läsa det . Barnen Behöver inte läsa det ( Mina Skrifter på internet ” Hemsidan ” ) För att De ( Barnen ) Upplevde Detta med sina Ögon , med sin Skin och Kött , De ( Barnen ) är Redan SKADADE  på grund av en OLÄMPLIG  MAMMA ( Natasha  )  , Barnen Redan vet vem deras Olämpliga Mamma ( Natasha  ) är ,  över 3 år  De ( Barnen ) hade sett vad deras ( Barnen ) s Olämpliga Mamma Gjorde och Gör för Dumheter och Smutsig liv som valde och har ,  men vad kan De ( Barnen ) Göra ?

Kan De ( Barnen ) Byta Sin Mamma ? Även om Protesterade , Fick Straff och Hotelse från den Gata Kvinna ( Natasha ) att Hon ( Natasha ) ska Skicka De ( Barnen ) till Ukraina !

 

( Enligt Min Vittne  Fru ” E – K  ” och Själva Barnen ) ! Min Hemsidan är för Andra att veta , jag är bland annat en Ansvar Författare , Det är Min Plikt att skriva och Skriva Korrekt och Sann !

För att vi ska inte ha flera Olämpliga Mammor liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Ni Okunniga Kommun Personal , Jobbar Bättre , och Domstol Folket som Dömer SKIT , ska Lär sig att Döma som en Domare och Åklagare , inte som en IDIOT , bara för att allt ligger i deras händer och här är Sverige , ett SKIT LAND  som Det finns ingenstans som man kan vänder sig och visar hur SKIT Domare och Åklagaren Dömde och RÄTTAR  TILL deras ( Domare , Åklagare , Kommun, s Personal , Polis , mm ) Dumma Dom , Dumma Beslut , Skit Utredning !

Min Hemsidan är inte bara om den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Mina Barn ! Detta är till Andra Pappor som blev och blir Dålig Behandlade i Svenska Dåliga System , till Barnen som Tack Vare ett Sjukt System , Får ( Helvete ) Liksom Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) också Mina Andra Barn , i sin tid , som Detta ( Helvete ) var ( Bäst för Barnen – För Barnens Bästa ) !

 

Utredaren skrev från ( Natasha ) s Sidan : Hon ( Natasha  ) menar liksom tidigare att det inte finns så mycket sanningen i det som skrivits och ….. ) Inte så mycket , men ( Mycket SANNING ) i det , annars den Gata Kvinna ( Natasha  ) kan Rätta till , om det stämmer inte ,  då Hon ( Natasha  ) behöver inte bekymra sig ,  Om Hon ( Natasha  ) Känner sig som Äkta GULD , då ska inte vara RÄDD för ( PRÖVOSTEN ) ( Det betyder Folkets Bedömning ) , om enligt Henne ( Natasha  ) Mina Skrifter är inte Sann , ok vi låter att Folk BEDÖMA !

 

Eller Hon ( Natasha  ) kan Polisanmäla Mig , tills 100 gånger  mer än vad jag skrev , Sanningen kommer upp , jag bara skrev liksom ( Titel , Kort Uppfattning ) liksom toppen av ( ISBERG )  sanningen om den Kvinna ( Natasha ) är 100 tals  gånger mer än vad jag skrev !

Min Hemsidan är inte bara Mina Skrifter , utan det finns  ( Natasha  ) s TAL , Kommunens Tal , Domstol Folkets Tal , Polisens Utredning osv , plus Mina Ord , Mina Försvar , Mina Analys , resten Folk får AVGÖRA !

På slutet av den paragraf Utredaren skrev : ( Natasha )  berättar att hon arbetat heltid / dagtid , Jag Rättar Till : Hon ( Natasha  ) Jobbar Heltid ( Dygnet Runt ) bara efter 16 : 00 , går till sitt ( Gata Liv ) och Jobbar på Gatan , förut som Bodde på ( Kallhäll hos Min Vittne , Fru ( E – K  ) lämnade 2 Barn ( ” D ”  då 5 år , ” V – Ch ”  9 år ) ensamma hemma och själv var på sitt Gata Livet och kom Hem 01 : 00 – 02 : 00 – eller 07 : 00 !  Sista Kunden som Knullade Henne  ( Natasha ) , Körde Henne ( Natasha ) Hem !  

Min Vittne Fru ( E – K  ) Bevittnade detta , att varje Natt Klockan 01 : 00 – 02 : 00 ibland 07 : : 00 stannade en Bil och Lämnade den Gata Kvinna ( Natasha  ) , Hon ( Natasha ) Kom med Dyra Presenter , Kläder , Väska , Skor , och När Min VITTNE , Fru ( E – K  ) Frågar Henne ( Natasha  ) Varifrån ? ( Natasha )  Säger : Mina Vänner köper Åt Mig !

Även den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som Jobbar på Kvinnojouren ( Den Privat Bordell ) som själv KNULLADE ( Natasha  ) 26 Månader  ” Non – Stop  ” , Kan Bevittna detta ( Han ” M – A – F  ” upptäckte att den Gata Kvinna ” Natasha  ” KNULLAR med många andra  män och känner Pengar och Presenter ,  och säger till  Min VITTNE , Fru ( E – K  ) om ( Natasha )  , medan 2 barn var ensam Hemma upp till 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 och Barnen  ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) Gråtande gick till Min VITTNE , Fru ( E – K  ) och frågade  var är Deras ( Barnen )  Olämpliga Mamma !  Väl ! Kan man Tolka på annat Sätt , än vad jag Beskrev  ? !

Som Ni ser Mina Skrifter är inte ( PÅHITTADE ) De som var Nära Henne ( Natasha  ) hade berättade , liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som jobbar på Kvinnojouren ( Den Privat Bordell ) som själv KNULLADE  den Legitimerade Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) 26 Månader Non – Stop , berättade sådana saker till Min Vittne , Fru ( E – K  ) som Den Gata Kvinna ( Natasha  ) bodde cirka 1 år hos Henne , Fru ( E – K  ) och många Hemligheter avslöjade ( Natasha  ) Själv till Fru ( E – K  ) och ( Den Äckliga Arab ” M – A – F  ” ) , om Jag skulle peka på , Vad Den Äckliga Arab ( M – A – F  ) Hade sagt Om ( Natasha  ) till Min VITTNE , Fru ( E – K  ) det Blir 10 tals sidor , Därför jag Bad Domstolen , att Den Äckliga Arab ( M – A – F  ) Ska liksom ( VITTNE ) kallas till Domstolen , Om Fru (  E – K  ) själv hade inte Öppet Ärende med den Psykopaten ( Stora ” V ”  ) och den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Bland annat ,  Förfalskade Fru ( E – K  ) s Signatur och Fixade Passport till Fru  ( E – K )  och ( Stora ” V ” s Son ” ) (  Lila ” V  ” ) Annars Fru ( E – K ) Skulle Vara ( VITTNE ) till Mitt Mål , att Bekräfta Hur OLÄMPLIG  Mamma  den Gata Kvinna ( Natasha  ) Är !

 

Men Hon ( E – K  ) Tillåt Mig att Använda Hennes tidigare ( Vittnesmål ) och del av Hennes e – mejl till Mig som Handlar Om den Gata Kvinna ( Natasha  ) vilket som jag plockade några och Skickade till Domstolen !

om jag skulle gå igenom Fru ( E – K  ) s e mejl , från början tills nu , jag behöver flera dagar , eftersom jag hela tiden har något att Skriva och Skicka till Domstolen , då just nu , hade inte mer tid att lägga på det , det är 2 veckor nu , efter att jag fått Håbo Kommun och Täby Kommunens SKIT UTREDNING , Håller på Analysera för att Skicka till Domstolen , till Kommunen Täby och Håbo , till Polisen , Statsminister , Några Ministrar , några Svenska Skit Media , osv , och lägger på Min Hemsidan ! Som Alltid jag skriver i Mina Skrifter : Jag står för Alla mina Skrifter , för Vartenda ORD !

 

Jag är Ahmad Valadi ! Säger inte någonting som kan inte Bevisa ( Bara Själva KNULLANDE som jag nämnde i Mina Skrifter , Ni som Inte KNULLADE Henne ” Natasha  ” Missade , De som KNULLADE vet , de som inte Knullade , liksom Kvinnor i Vårt ärende , kan frågar från Manliga som KNULLADE ) också Allt är Självtalande , egentligen det behövdes inte att Skriva med DETALJER , men eftersom jag är Ansvar Författare och vill också Lägga på Min Hemsidan , jag är Tvungen att skriva med Detaljer , på Hemsidan besöker alla Typer Folk !

Om Ni ( Kommun personal , Domstol Folk , Polis , mm ) Vill  tänka  på annat sätt , som en IDIOT , det är  eran  Rättigheter , det får Ni ( Domare , Åklagare , Kommun personal   , Polisen , mm ) göra  , men Folk är Bästa Domaren !

Det är Roligt att Hon ( Natasha ) Skäms inte , och Fortfarande lämnar 2 Barn , med ( Lila ” V ”  , 3 Barn Ensamma hemma , och går på sitt Gata Liv , och kommer sent hemma , Hon ( Natasha  ) är inte Rädd , för att vet att här är Sverige , med så Olämpliga , Okunniga Domare , Åklagare , Kommun Personal , och Hon ( Natasha ) är säker på sin ( FITTA ) också , att med några gånger ( Gratis Ligg ) till Advokat , Manliga Domare , Åklagare , blir Vinnare på Domstolar , som Hon (  Natasha ) Vunnit  hittills !

FORTSÄTTNINGEN :

Framtiden :  ( Natasha )  kan inte se någon form av samarbete med Ahmad i framtiden . Hon vill under inga omständigheter möta Ahmad eller på något annat sätt ha honom att göra . Hon känner sig inte trygg när han är i närheten och hon har en stark rädsla för honom .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Naturligtvis Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” ) vill inte Träffa Mig , efter All Dumheter , Omänskliga  , som Gjorde Mot Mig , mot Mina Barn , Smutsade Mitt Gott Namn , Mitt Heder , Stulit Mitt Allt ,  ställde Mig i Skulder hos Kronofogdemyndigheten över 200,000 kronor , Skadade Min brors verksamhet , Miljon Belopp , Och Allt som Hon ( Natasha  ) Gjorde Hittills , Gjorde med Hjälp av ( Polis , Kommun , Advokat , Domstol Folket ) , Naturligtvis en Person som Gjorde Alla de Idiotiska Mot Mig och Barnen , och under den över 3 År Levde som en ( Legitimerade Ukrainska Gata Kvinna ) Måste Vara RÄDD !  

 

Hon ( Natasha ) är INTE  RÄDD  för Mig , utan Hon  ( Natasha ) SKÄMS efter all Dumheter  som gjorde Mot Mig , Förstörde Mitt Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Heder , Stulit Allt ,  Hon ( Natasha ) är inte  Rädd  för Mig !  Hon ( Natasha ) Känner Mig , Jag gör inget DUMT , inget OLAGLIGT ,  ingen OMÄNSKLIG , Om jag skulle Göra Så , skulle Göra Allt i MÖRKRET , men Ni ser att Allt Jag Gör , jag GÖR  LAGLIGT , Jag Gör i DAGSLJUS , Jag Meddelar Er ALLIHOPA , sedan LÄGGER PÅ MIN HEMSIDAN ! Jag är som en ÄKTA GULD , som är inte RÄDD för PRÖVOSTEN !

 

På Persiska Vi säger : Gör inget Dumt , Gör inget Olaglig , Gör inte Omänskliga Saker , och blir inte Rädd för Polisen , Lag , Domstolen  och Folk !

Vad Väntar ( Natasha )  För  ? efter all Dumheter mot Mig , mot Barnen , mot Andra , med en Så SMUTSIG  LIV som Har ?

FORTSÄTTNINGEN :

( Natasha )  har en Önskan om att ( D )  ska få Slippa ha ett Umgänge med sin pappa . Uppläst och godkänt 2016 – 11 – 09

 

VI  VÄNTAR LITE MER HÄR :

 

Ser Ni ? Även Hennes , Den här Gata Kvinnans  ( Natasha )  Önskemål är   ” Smutsig  ” liksom Hon ( Natasha ) Själv !           Hennes Önskning är Omänsklig , som Hennes ( Natasha ) s Karaktär och Gen ! Hennes ( Natasha ) s Sista Önskning från Ni Domstol Folket , som Hittills Blundade till Alla Hennes ( Natasha ) s Dumheter , Alla Hennes ( Natasha ) s Olagliga Beteende , och Alla Hennes Omänskliga Beteende , och Hon Tackade Er på Sitt Sätt  ( På Sängen ) , Nu vill Hon ( Natasha ) att Ni ska Hjälpa Henne ( Natasha  ) att Ni Domstol Folk att (  ” D ”  ska få slippa ha ett umgänge med sin Pappa  ) .

Som tack Ni ska Få  HUR  MÅNGA GÅNGER   GRATIS LIGG ! ( från Henne ” Natasha  ” ) Så kan Man Fatta Från Hennes ( Natasha ) s Önskning ! ( i mellan Raderna ) ! Passa På !

 

När Ni IDIOTER ( Domstol Folket ) i Vårat Ärende , Mot Några gånger ( GRATIS  LIGG ) Godkänner en Olämplig Kvinna ( Natasha  ) , GODKÄND  LÄMPLIG  ENSAM  VÅRDNADSHAVARE  ,  och Fixar ” SKADESTÅND ” Till  Henne ( Natasha  ) ( Från Min Fickan )  att Går på Semester och KNULLAR och SKRATTAR  åt Er  ! Vilket som om Vi hade LAG , om Vi hade Lämpliga  , Hederliga , Ärliga Domare , Åklagare ,  Hon ( Natasha ) Skulle få Fängelse Straff ,  för sina Dumheter mot Barnen , mot Mig , mot Samhället , Naturligtvis skulle BEGÄRA den OMÄNSKLIGA BEGÄRAN   ( INGEN  UMGÄNGE ALLS ) nu !

 

Man kan inte Tolka den Gata Kvinnans  ( Natasha ) s Önskning på annat sätt än att : Hon ( Natasha ) är Säkert på Sin ( FITTA ) och Svenska Domstol Folkets DUMHETER  !            Ni ( Dumma Domstol Folk ) Lärde Henne ( Natasha ) Här är SVERIGE , Gör vad Du Vill , SKIT i På Lag , På Allt , Vi FIXAR  åt Dig , bara  var lite GENERÖS  med Din FITTA ! Varsågoda ! Eran Stam Kund ( Natasha ) har Nya Begäran !

På det sätt , Hon ( Natasha  ) kan Göra vad som helst med Barnen , utan att vara Rädd för ( INSIDER ) ( D )  och på det sätt ,  jag  kan inte  Reagera på Hennes ( Natasha ) s Dumheter mot Barnen !

Det är Över 3 år och 3 månader , Barnen Hade inte ( Mamma ) och på det sätt , Barnen Blir Totalt ( FÖRÄLDRALÖSA ) ! Då den Gata Kvinna ( Natasha ) blir Glad och har ingen Bekymmer och bara ta ( Barnbidrag och Underhållstöd ) och Skiter i till Barnen och Skrattar på Er ( Domstol Folket ) och Eran Dumheter ! och KNULLAR  med vem som helst och Skrattar åt Er !

 

Sammanfattning som är gjord tillsammans med Fru ( D –  L )  , Familjerättssekreterare av samtal med Ahmad 2016 – 10 – 14

 

Ahmad berättar att han kommer att fortsätta att kämpa för att få ensam vårdnad om ( D )  eftersom han menar att ( Natasha )  är olämplig . Fram tills att den processen är avgjord anser han inte att det är någon ide att ändra umgänget . Ahmad anser dock att vartannat veckoslut utgör ett för begränsat umgänge för att han ska kunna ge ( D )  allt som han skulle vilja . Han har överklagat beslutet att han måste lämna ( D )  klockan 7 på måndagsmorgon.

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Detta ( Fram tills att den processen är avgjord anser han inte är någon ide att ändra umgänget ) Är inte Mina Ord , Det är 2 år , efter att jag fick veta att den Gata Kvinna ( Natasha  ) skickade Barnen till Ukraina 6 månader , jag kämpar för att få ( D ) , s Ensam Vårdnad , även jag Överklagade flera gånger Domstolens SKIT BESLUT !      Det borde vara Bra att Ni ( Kommunal Personal ) Spelar in , sådana Samtal  ( Förhör , Utredning med Mig , med Min Son , med den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) , för att efteråt , ni själva lyssna en gång till , för att skriva korrekt , också Ni kan Skicka Själva Samtal med Mig , med ( D )  , med den Gata Kvinna till Domstolen , med eran Proffsig Bedömning , också jag skulle vilja ha en kopia på Förhör med Min son och den Gata Kvinna ( Natasha ) !

 

FORTSÄTTNINGEN :

Ahmad har svårt att svara på utredarnas frågor om hur ( D )  är som person och vad han tycker om att göra i samband med umgänget utan återkommer istället till ( Natasha ) s olämplighet och att han själv blivit felaktigt dömd av myndigheter .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Ni Kommun Utredana ) !  För någon som Mig som är Författare , Diktare , Uppfinnare ,  Litteratursamlare , mm som skriver  42 år till Miljoner folk , har skrivit över 10,000 fina Dikter ,  har tusentals Andras Dikter i Minne , flera år  var Radioprogramledare ,  har över 400 Uppfinningar och Efter 30 år i Sverige , efter att ha Skrivit över 1000 sidor till IDIOTER  som jobbar på ( Domstol , Kommun  , Polismyndighet , Många andra ) Om Ni frågar Mig : Hur Din son ( D ) är som Person  och Karaktär , Jag svarar : ( Natasha )  är Olämplig och jag blev felaktig  dömd av myndigheter ?

 

Även om jag Svarade så Dumt , Det var DUMT av Er  ( Kommun Utredarna ) att inte RÄTTADE till Mig  på en gång , att : No no ! Vi menar till exempel :  Är ( D )   Glad , Pigg , Si , Så ! Då , även om jag Fattade inte Frågan , nu med eran exempel , skulle  jag fatta Frågan , och Svara på eran SKIT , FORMALITET Frågan !  Det har hänt på Domstolen att man håller på att leta efter något skrift samtidigt , och inte förstår deras frågan , då man säger : Ursäkta , jag fattade inte frågan , kan ni var snäll och säga en gång till ?

För det första , detta skulle vara en ( Barnpsykolog ) s Jobb , Om en Svensk Barnpsykolog Förstår Förstås ! Domstolen skulle Kontakta en Barnpsykolog och säga : Den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde så här Dumheter mot Barnen , under över 3 år period , är ( D )  Psykisk Skadade av den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) ? Då om Barnpsykologen Fattar , skulle skriva att Barnen , speciellt ( D )  Blev Psykisk Skadade och den Gata Kvinna ( Natasha  ) skulle få Fängelse Straff !    Vad är Detta SKIT  UTREDNING som Ni ( Kommun ) Gjorde ?

 

På 9 sidor SKIT  Förklaring , ni inte pekat på vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde för Dumheter mot Barnen  ,  Vad Hjälper detta SKIT  UTREDNING , med Eran SKIT  BEDÖMNING till Domstol ?

Då Blir bara : SKIT  in – SKIT ut ) ! Jag hade Skickat alla mina Skrifter till Er ( Täby Kommun Personal , Håbo Kommun Utredare )  flera veckor innan , Ni hade tillräcklig Tid att läsa och Fatta Vad Den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde , också under 90 Minuter som jag var där ( I Täby Kommun ) Jag pratade vad den Gata Kvinna Gjorde och jag visade några Bilder och Filmer , Vad är Detta SKIT UTREDNING och SKIT FÖRKLARING ? Varför Ni Skrev inte  Ett ORD om Dumheter som den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Gjorde ?

 

Detta betyder att : Antingen Ni Fattar inte att Göra en Korrekt Arbete , eller Medveten , Med Flit Gör Så Här , Liksom Domstol Folket  , Ni är MEDHJÄLPARE till den Gata Kvinna  ( Natasha ) att Gör Mig och Mina Barn ILLA !

Det är över 3 år Allt jag Gjorde och Gör  , handlar om Min son ( D )  , och Ni skrev på något sätt att jag ( Ahmad Valadi ) Vet inte Hur Min son ( D ) är ?    

För Min Sons Skull ,  förra året , när den Olämplig manlig Domare som ville Blunda till ( Natasha ) s   Dumheter skrev : Det visade inte att ( D )  mådde Dålig ut av 5 månader ( Vilket som det var 6 månader )  i Ukraina  och den Dumma Domare Fattade inte att Psykiska Misshandel är inte liksom Blåmärke i kroppen som man kan se , man kan bevisa , Det verkar att Ni Fattade inte liksom den Olämplig Domare , och alla andra som var i Våran ärende !

 

Om Domstol Folket  FATTADE  den Minsta , om Ni Kommun Personal som Jobbar Med Barn , s ärende ,  FATTADE  den Minsta , skulle Räcka till , när man som en Ansvar Pappa säger  vad den OLÄMPLIGA  MAMMA ( Natasha  )  Gjorde  för  Dumheter  mot Barnen  ,  men istället för STRAFF ,  Blev Godkänd av Några OLÄMPLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE som GODKÄND LÄMPLIG ENSAM  VÅRDNADSHAVARE ,  En IDIOT  Fattar att vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde , lämnade Psykiska Spår på Barnen , som kommer att sitter kvar  på Barnens Minne , hela deras ( Barn ) Långa Liv .

Oh GUD ! Titta Våran Liv , Våran Barns Liv hänger på  VILKA  IDIOTERS  HÄNDER ! som kan inte det Minsta !

Jag upprepar : Tyvärr ,  De  som jobbade i Mina Ärende  Hittills , var DUMMASTE ! Man ser på deras Dumma DUM , Dumma BESLUT , Dumma UTREDNING ! Från och med idag , Spelar in när Ni ska göra sådana Förhör (     UTREDNING ) med folk , liksom Mig , Min son , den Gata Kvinna ( Natasha  ) !

FORTSÄTTNINGEN :

Ahmad visar utredarna en mängd  foton och filmsekvenser från sin mobil , ( Det är 7 rader , jag hoppar över ) !

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Det finns flera hundra Bilder och Filmer som tagits från ( D )  som varit hos Mig , Ni ( Kommun personal ) bara såg några , jag valde några bilder som är Bara ( D )  och Mig , brände på en DVD som ska skicka till Domstolen ( Till De IDIOTER som är bara Lögnköpare , som köpte hittills bara den Gata Kvinnans ” Natasha  ” LÖGNER och inte brydde  sig på Fakta , bevismaterial , och resten  av Bilder och Filmer som ( D )  Med Min Familj och andra släkt Barn , på Domstolen vill visa , och ville inte lämna till Domstolen ,  för att jag vill inte Lämna Andras Bilder utan deras tillåtelse till Domstolen ) !

FORTSÄTTNINGEN :
Ahmad berättar att han brukar väga ( D )  i samband med varje umgänge och ta en bild av resultatet när ( D )  står på vågen . Ahmad säger att ( D )  inte reagera över detta . Ahmad är mycket mån om att ge ( D )  mat som han tycker om i rikliga mängder när han är hos honom .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Meningen med att jag väger ( D )  varje gång är att : Man ser på en gång när man ser på ( D )  att Han ( D ) väger Mindre än sin ålder , vilket som det är över 3 år , Han ( D ) har ingen Mamma som ska ta hand om Honom ( D  ) , (  D )  var 6 månader i Ukraina hos 2 Äckliga Alkoholister ( Natasha ) s Äckliga Föräldrar )  , efteråt 7 månade en flicka då 8 – 9 åriga ( V – Ch  ) tog hand om ( D )  , Barnen var ensamma hemma , medan Mamma ( Natasha )  var på sitt Gata Liv och KNULLADE med folk och kom hem Klockan 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 och Barnen åt några dagar gamla ( Spagetti , Pasta , enligt Min Vittne , Fru ” E – K  ) , och nu det är över 1 år som den Gata Kvinna ( Natasha  ) bor i Bålsta hos en Psykopat ( Stora ” V ”  ) och fortfarande ( D )  är ensam med sin Syster ( V – Ch )   och Fortfarande den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) är Ute på sitt  Smutsiga  Gata Liv , och ( D )  får inte den mat som ett Barn i hans ålder måste få  , Han ( D ) är 6 år och ett halvt år , fortfarande Hans  ( D ) s Kläder är 110 – 116 som Han ( D ) hade när Han ( D ) var 4 år ! Därför jag Väger Honom ( D ) för att se hur går för Honom ( D ) hemma hos sin Olämpliga Mamma ( Natasha  ) som är Aldrig hemma !

Bland Bilderna som jag tagit från ( D  med Vågen , visar att på 6 månaders period , istället för att ( D )  går upp i Vikt 1 kilo , istället tappade 1 kilo sin vikt , Han ( D )  är 6 och ett halvt år och väger bara 20 kilo !

FORTSÄTTNINGEN :

Ahmad berättar att han i samband med att han gör något med ( D )  ofta frågar honom om ( Natasha )  gör desamma , t. Ex . berättar sagor . Ahmad säger att han brukar linda in frågorna och att det inte alls rör sig om något förhör . Ahmad säger att ( D )  inte uppfattar frågorna som påträngande .

VI  VÄNTAR LITE  HÄR :

Som en Ansvar Pappa , det är Min Plikt att veta Hur Min son har när är hos sin Olämpliga Mamma , eftersom den Gata Kvinna ( Natasha  ) vet att vad Hon ( Natasha  ) gör är Fel ,  är Olaglig , är Omänsklig , därför försöker Lurar Dumma Domstol Folket att Ge Mig ( Kontaktförbud ) vilket som redan 4 gånger , varje gång 6 månader , Det finns hur många som helst frågor angående ( D )  , som jag skulle fråga den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) men eftersom Hon ( Natasha  ) Vet att Allt som Hon Gör är Fel , och Gjorde , var Fel ,  Naturligtvis vill inte att Komma i Kontakt med Mig , och Mina Skrifter om ( D )  och Hur Han Lever är att : Visa saker ( D )  säger Själv på något sätt , till exempel ( Flera gånger ( D )  sa : Vad är det för Mamma som jag har , som är inte Hemma , att säga Saga eller läser en Bok till mig ) då jag ställer fråga för att vara säker ,  samma sak , när jag säger saga , då frågade jag  : Säger Mamma Saga också ?

Då ( D )  berättade att : Mamma kommer hem sent , när vi ( Barn ) Redan har sovit !        Att fråga Hur går du till Skolan , äter du frukost hemma , är vanliga frågor , ingenting som ska vara tryck på ( D )  , IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) ! Han (  D  ) är Mitt Barn , Han ( D ) är Mitt Allt , Naturligtvis jag måste veta Hur Han ( D )  LEVER ?

FORTSÄTTNINGEN :

Enligt Ahmad påverkas inte ( D )  av hans syn på ( Natasha )  . Ahmad säger att ( D )  i dagsläget är för liten för att förstå . Ahmad uttrycker sig aldrig nedsättande om modern och hennes nya familj inför ( D )  . Tvärtom ber fadern alltid ( D )  att hälsa till mamman och systern ( V – Ch )  när det är dags att åka tillbaka . Ahmad menar dock att allt det som han skrivit om ( Natasha )  är sant . Ahmad säger att det kommer att bli en ” bra läxa ” för ( D )  att i framtiden via skrifterna som finns publicerade på Ahmads hemsida kunna få läsa om ( Natasha )  .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Om detta  rader , jag förklara i några rader fram  av Utredarens Skrift och Bedömning , för att jag vill svara både samtidigt ! Kort svar : Dagens Barn , fattar själv , Barnen behöver inte veta saker från Min Hemsidan , De ( Barnen ) Upplevde själva , De hade sett Vad deras Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde och Gör , De ( Barnen )  Levde själva detta Helvete ! ( Deras ” Barnen ” s Olämpliga Mamma ” Natasha  ” Själv SKÄMDES inte att Göra alla Smutsiga Saker , ska jag Skämmas att bara Peka på dem ?

Som en Ansvar Författare det är Min Plikt att Skriva om saker som är FEL , för att Förhindra Andra Mammor Gör inte Samma Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde , och Förstörde 2 Barns Liv , Om Mina Skrifter kan Väcka 1000 tals Kvinnor ( Mammor ) att inte gör ( Natasha ) s Dumheter , då 1000 tals Mammor inte Sjunker till Botten som den Gata Kvinnor , och 1000 tals Barn ska inte ha Helvete liksom Mina Barn (  ” V – Ch ”  och ” D ”  ) , och 1000 Fina Pappor får inte Helvete som jag , Plus att Dumma Domstol Folket , Dumma Kommuns Personal , Jobbar inte så här SKIT , och leker inte med Människors Liv !

Med att Sopa SKITEN under Mattan , Huset , Samhället blir inte Rent !

Med att Gömma Dåliga Saker , Saker som är FEL , man kan inte få Rent , Frisk Samhälle ! Med att inte pratar om saker som är FEL  och Folk liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) gör , Samhället blir inte Rent , med att gömma  Sanningen från Barnen , Barnen blir inte Lyckligare , Gladare , Utan Barnen ska Lära Sig att : Vad man Gör , har ett Namn , Vad man Gör har sina Konsekvenser , Barnen ska veta Hur mycket Mamma älskar De ( Barnen ) och Hur Mycket Pappa Älskar De ( Barnen ) och detta kommer upp med vad Mamma Gjorde och Gör , och Vad Pappa Gjorde och Gör ,  Vad den Olämpliga  Mamma ( Natasha  ) gjorde , de ( Barnen ) upplevde över 3 år Hittills , och vad Pappa ( Ahmad ) Gjorde , att för Barnens Bästa  , som hade och Har Helvete , Skrev över 1000 sidor , och försökte meddela Kommunen , Domstolen att den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Skadade Barnens Psyke , Förstörde Barnens Liv , Barnen Fattar om  Deras Mamma  är Olämplig , och inte Älskar De ( Barnen )  Åtminstone deras Pappa ( Ahmad ) älskar De så Mycket som Lagt över 3 år  och 3 månader av Sitt Liv , av sin Dyrbara Tid , för att visar till Svenska SKIT  Domstol , att vad den Gata Kvinna Gjorde och Gör  , Skada Barnen , Då Barnen Fattar att De ( Barnen ) är så Värda att Pappa lagt över 3 år  och 3 månader av sitt Liv för deras Deras ( Barnen ) s Skull , för Barnens  Bästa !

 

I alla Fall Ni fattar Inte , men som sa , resten vill jag svara några rader fram , av den Utredarens Proffsig Bedömning ! Väna bara ! Mina Skrifter är INTE bara till den Gata Kvinna ( Natasha ) och Ni ( Okunniga Domstol Folk , Kommun Folk , mm ) och Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) utan är för Alla ,  För exempel : om en Förälder dör , att hålla tyst , att inte pratar om det , är inte Lösningen , utan man ska försöka att säga Sanningen , men på det sätt som ett Barn Fattar , Verkligheten man kan inte Dölja , Kommer upp i alla fall , och jag som en Ansvar Författare försöker att skriva så Sann , som ska hjälpa till Alla Andra också !jag berättar mer lite längre fram .

FORTSÄTTNINGEN :

Framtiden : Ahmad berättar att han kommer att fortsätta att kämpa för att få ensam vårdnad om (  D )  eftersom han menar att modern är olämplig . Fram tills att den processen är avgjord anser han inte att det är någon ide att ändra umgänget . Ahmad anser dock att vartannat veckoslut utgör ett för begränsat umgänge för att han ska ge ( D )  allt som han skulle vilja . Ahmad har överklagat beslutet att han måste lämna David klockan 7 på måndagsmorgonen . Ahmad har tagit del av som skrivs ovan 2016 – 10 – 26

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Som Sagt : Detta SKIT text ( Fram tills att processen är avgjord anser han inte att det är någon ide att ändra umgänget ) är inte Mina ORD ,  Annars skulle inte lägga 2 år av 3 år , att skriva 100  tals sidor till Domstolen angående Min son , s Liv som är Helvete , Angående Lämning av Min son klockan 07 : 00 till Bålsta , även en IDIOT  fattar att det är Dumt , att man ska Väcka en 6 årig klockan 04 : 00 – 04 : 15 för att Hinna att vara klockan 07 : 00 i Bålsta , från Täby !

Vilket SKIT  LAND ! Vilka IDIOTER som BESTÄMMER ! FY  PÅ ER !

 

FORTSÄTTNINGEN :

Referentsamtal :

Sammanfattning av samtalet 2016 – 10 – 20 med Fru ( S –  C –  G )  förskollärare i ( D ) s förskoleklass och Fru ( A – Ch –  R )  förskollärare på ( D ) s fritids .

Fru ( S – C – G )  och Fru ( A – Ch – R )  tycker att ( D )  beter sig som vilket barn som helst i hans ålder och att ( D )  på alla sätt ser ut att må bra . Han är en duktig 6 – årig pojke som har förmågan att lyssna och göra det som han får i uppdrag att göra . ( D )  talar sällan  om sin pappa , det har hänt vid något tillfälle och då handlade det om att pappa inte hade någon tv och att ( D )  tyckte att det är dålig . Han talar  om sin mamma , syster  , låtsas bror och ( stora ” V ” )  då och då !

 

VI VÄNTAR  LITE HÄR  :

Vad ( D ) s lärare och Fritidslärare sa , om ( D )  , bekräftas  om att Jag ( Ahmad Valadi ) Aldrig sa något Dåligt om ( D ) s Mamma  till ( D )  , för att Barnen är liksom ( INSIDER ) till sin Dagis och Fritids , för det mesta Barn säger till sin Dagis Fröken , Fritids Fröken , Lärare  ,  Kanske de  ( Barnen ) berättar inte vanliga  saker , Roliga saker men Dåliga saker , Hemska saker de ( Barnen ) säger  utan Tvekan , Någon som den Gata Kvinna ( Natasha  ) hade Hotat Barnen  ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ( Enligt Min Vittne Fru ” E –  K  ” som hörde detta Flera gånger ) att ( Natasha )  hade Hotat Barnen ( ” D ”  ,  ” V – Ch ”  ) att de ( Barnen ) ska Hålla Käften och inte säga saker som händer hemma , till någon ,  inte till Fröken på Dagis ,  inte till Fröken på Fritid ,  inte till Skol Lärare , inte ens till Pappa Ahmad , för att det är vår ( Hemlis ) annars Hon ( Natasha  ) skickar Barnen till Ukraina  också Slår Barnen för det och Straffa Barnen på annat sätt !

Jag alltid säger till ( D )   : säg till Mamma och din Syster ( V – Ch  ) Vad vi gjorde , vad du ( D )  åt , Var vi var  osv !        Om jag hade sagt Dåliga Saker Om ( D ) s Mamma till ( D )  , Han ( D ) skulle Före den Kommun Personal ( Utredare ) som är en Främmande Person till ( D )  , ( D )  säga  till sina Dagis Fröknar , eller Fritids Fröknar att : Är det sant att Min Mamma ska till Fängelse ? Som den Utredare skrev att ( D )  sa , och det betyder att ( D )  hörde från Mig !

 

Om jag hade sagt sådana saker till ( D )  , Då ( D )  skulle vara orolig och skulle för det första säga till sin Dagis Fröknar  föra året som  ( D )  var på Dagis , och sedan några Månader tillbaka  som ( D )  Började Gröna Dalen Skolan , Säga till Förskolans Fröken och Fritids Fröknar , inte till Kommun Personal  , en Främmande Kvinna ( SPONTANT ) !  

 

 Allt visar att Den Gata Kvinna ( Natasha ) på väg till Kommun , Lärde ( D )  att : Din pappa säger Dåliga , Hemska saker om Mig ( Din Mamma ) och vill sätta Mig ( Din Mamma ) till Fängelse ! Därför i den SKIT  UTREDNING , Utredaren skrev att ( D )  sa : Pappa säger Hemska saker om Mamma , och att Min Mamma ska till Fängelse , Ska Min Mamma till Fängelse ? och den Snälla Utredaren säger till ( D )  : Nej ! Mamma ska inte till Fängelse , vi ska bara prata lite som vänner , något liknande !

Men den Kloke Utredaren glömde att Fråga ( D )  : Vem har sagt det ? Pappa Själv sa det till Dig (  D  ) eller Mamma  ( Natasha ) sa att : Din Pappa säger hemska saker om Mig ( Din Mamma ) och vill sätta Mig ( Natasha ) i FÄNGELSE !

 

Då skulle Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Fatta att detta var den Gata Kvinna ( Natasha  ) s Ord , inte Mina !  Också Du ( Damen , Utredaren ) skulle fråga ( D )  ( Vad är Hemska saker ? Liksom Vad ?    Kan Du ” D ” säga några exempel , Vad var de Hemska Saker ? ) ! Din Utredning är Bara SKIT ! Är bara FEL ! Är bara SKRÄP ! Är Typisk Svensk UTREDNING !

Jag är Ahmad Valadi , inte Vem som Helst ! Mina Barn är Mitt Allt , när Deras ( Mina Barn ) s Olämpliga Mamma gjorde De ( Mina Barn ) Så här mycket ILLA , jag lägger inte på Mina Barn , en  ( EPSILON  ) till , att Mina Barn ska LIDA !

 

Meningen som jag Skickade till ( ” D ”  och ” V – Ch ” ) s Dagis förut Mina Skrifter , var det att Dagis Personalen  skulle Ha ett Ögat på Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) , för att de Stackars Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) har inte Mamma !     Pappa är Varannan Veckans Pappa ( Tack vare Olämpliga Domare , Åklagare )  och Mamma ( Natasha  ) är så OLÄMPLIG , som är Aldrig Hemma med Barnen , då ville jag att Fröknar ställer några Frågor om ser att Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) bor Tryggt !     Jag kommer att Skicka till ( D )  och (  V – Ch ) s  Lärare , för att De ( Lärarna ) ska  ha ett Ögat på Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”   ) !

Det räcker hur mycket den Olämpliga Mamma  ( Natasha  ) , den Gata Kvinna ( Natasha ) gjorde Barnen ILLA !

 

FORTSÄTTNINGEN :

Känslomässigt uppfattar Fru ( ” S  – C – G ”   och ” A – Ch – R ) (  D )  som en kramig kille som är med i leken och han har alltid kompisar att vara tillsammans med . Han är trygg i sig själv . Från skolan håll ser de ingen skillnad på ( D )  om det är mamma eller pappa som kommer och hämtar honom .

Fru ( S – C – G )  och Fru ( A – Ch – R )  konstaterar att det inte finns någonting negativt att berätta , att det heller inte finns någon from av oro vad beträffar ( D )  .

Läst och godkänt 2016 – 10 – 20

 

VI VÄNTAR  LITE  HÄR :

Det är  mer än 2 år den Stackars Flicka ( V – Ch  ) lämnar  ( D )  och Hämtar från Dagis och nu som ( D )  Började här ( Gröna Dalens  Skolan ) vilket som jag kommer att Polisanmäla den tidigare  Dagis i Kallhäll , som lämnade Min son ( D  ) till en 8 – 9 årig Flicka ( V – Ch  )  under cirka 1 år  också den här Skolan ( Gröna Dalens Skolan ) som tillåter att en 10 årig Flicka ( V – Ch  ) hämtar Min 6 årig Son ( D  ) från Fritid , i det här Mörka Eftermiddagar , i det här Sjukt Samhället med så många Psykiska Sjuka Folk på Gator ,  att de ( Barnen ) ska gå Hem ( 15 – 20 minuter ) som kan hända vad som helst i det här Sjukt Samhället !

Jag fattade inte detta ( Från skolans håll ser de ingen skillnad på ( D )  om det är mamma eller pappa som kommer och hämtar honom ) . Jag hämtar nu varannan vecka Min son ( D ) men den Gata Kvinna ( Natasha  ) aldrig hämtar ( D )  , det är ( V – Ch )  10 årig som Lämnar och Hämtar (  D )  , och även Hemma är med ( D )  , de ( Barnen ) ser inte sin Olämpliga Mamma ( Natasha  ) , Mamma ( Natasha )  Kommer hem , när Barnen redan flera timmar  var ensamma och sovit ensamma , och den Gata Kvinna ( Natasha  ) kommer hem när Barnen redan sovit ! Ville bara rätta till även här .

 

FORTSÄTTNINGEN :

Utredarens analys och bedömning :

Utredarnas uppdrag i denna utredning är att ta ställning till umgänge mellan ( D )  och hans pappa , gällande ( D ) s bästa . Som i alla utredningar ställs utredarna inför föräldrarnas olika berättelser . Det är inget undantag i denna utredning  . Utredarna är av uppfattningen att varje  människans berättelse är unik och sann för den som berättar . Det är inte utredarna uppdrag att utreda eller ta ställning till vems berättelse som är mest sann . Utredarna kan inte heller utgå från att det som en förälder berättar inte skulle vara sant . Svårigheten för familjerättens utredare blir att förhålla sig till de olika berättelser som vi får berättat för oss .

 

VI  VÄNTAR  LITE  HÄR :

Sedan 20 år tillbaka tills nu , av den 20 år , går 3 år tillbaka , som handlar om den Gata Kvinna ( Natasha  ) s Lögn som Förstörde Mitt Liv och Mina Barns Liv , När jag Hör att Svenska Domstolar , Kommun pratar om ( Gällande Barnens BÄSTA )  Det ÄCKLAR MIG !  

För att Jag vet att det är FALSK , det är FUSK , det är SKIT , jag upplevde detta  SKIT ( För Barnens Bästa )  i Mina första Barn , Som på Grund av deras Olämpliga Mamma ( F –  M  ) , s  Lögn , och på grund av ett SKIT  LAND och så OLÄMPLIGA DOMARE  ,  ÅKLAGARE inte varit 5 år med Mina Barn , och nu det är över 3 år som den Ukrainska Gata Kvinna ( Natasha  ) med sina Äckliga Lögner , med hjälp av så många OLÄMPLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE , KOMMUN Personal , som var och är MEDHJÄLPARE  till den Gata Kvinna ( Natasha  ) att Gör Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ILLA , När jag Hör  från Er sidan ( Gällande ” D ” s Bästa ) Jag vill KRÄKAS ! För att det vet att det är FALSK , det är SKIT !

 

Du Damen ! Du Utredare / Utredarna ! Ni skrev : Det är inget undantag i denna utredning .  Det var Roligt !  Ni är Gulliga ! Ni fick Mig att SKRATTA ! Sverige och ingen UNDANTAG ? Som vanligt bara LÖGN , bara SKIT . Jag går till nästa Rad !

Också nästa Rad är  TOTALT  FEL ! ( Utredarna är av uppfattningen att varje människas berättelse är unik och sann för den som berättar ) .  Jag rättar till på en gång att Ni Tänker inte så här SKIT till nästa och nästa och många nästa Ärende , Eran Förklaring är FEL , Eran Syn på sak är FEL !

Hur kan det vara en LÖGNARENS  BERÄTTELSE är SANN ? Speciellt  ” för den som berättar  ” ? Den som Ljugit , är Första och Huvudpersonen som vet att LJUGER , Du / Ni skrev : Att varje människas berättelse är unik och sann för den som berättar ) !

Vänligen Skriv inte sådana FILOSOFISKA  KOMMENTARER ! För att Domstol Folket , Överhuvudtaget FATTAR  INTE ( De Bevisade Mig i Mina Ärende sedan 20 år tillbaka tills nu , och sedan 3 år tillbaka tills nu med den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Lögn och Ärende ) och nu med Eran FILOSOFISKA Förklaring , De ( Dumma Domarna , Åklagarna ) kan Göra Ännu mera FEL , Ännu mera SKIT  DOM ! Och inte använder HJÄRNAN som det ska !

Det  var och är DUMT av Er Allihopa ( Kommun Personal , Polisen , Domstol Folket ) GRÅTER över en Grav som finns inte ens ett LIK i den !

 

( Natasha ) s LÖGN var SOLKLAR ända Från Början , från 2013 – 08 – 27 , 28 , 29 som den Gata Kvinna ( Natasha ) gick till Täby Polisen ! Hennes ( Natasha ) s LÖGNER var så BARNSLIG , så DUMT , som även en IDIOT , även ett BARN , även en ANALFABETISK PERSON FATTADE  PÅ  EN GÅNG , men eftersom här är Sverige , så Många Poliser ( Täby Polis ) FATTADE  INTE ett Barnslig LÖGN !

Och efter De ( Täby Poliser ) Alla Gjorde FEL , ingen Använt HJÄRNAN , Annars skulle STOPPA redan från Början !         Men eftersom här är Sverige , Tyvärr  De som BORDE  FATTAR , FATTAR  INTE , Ett Barnsligt Lögn  fortfarande efter över 3 år , INGEN  FATTADE !

Om De skulle FATTA , Skulle Man vara ÖVERRASKADE !

Det har gått över 3 år , jag har skrivit och Förklarat och Analyserade alla SKIT Polisanmälan , Kommuns SKIT Utredning , Domarnas SKIT  DOM och BESLUT , ÅKLAGARNAS  SKIT DOM OCH BESLUTvilket som om en IDIOT  skulle Läsa De ( Mina Skrifter ) Skulle  bli  Professor efteråt , Fortfarande  Bland ( Kommun Personal , Domstol Folk ) INGEN  FATTADE   , eller Vill inte FATTA !

 

Ni Damer ( Utredarna från Täby Kommun och Håbo Kommun ) ! Jag skickade några Veckor innan den tiden som jag hade att träffa Er på Täby Kommun ,  för att  Ni ( Kommun Personal ) skulle få Bekanta  Er med Våran Ärende och Använda HJÄRNA att Vad är Vad , och 90 minuters i Täby Kommun , jag Upprepade vad den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde mot Barnen ( Även om Ni Läste inte Mina Skickade Skrifter , även med saker som jag Berättade att Hon ( Natasha ) Hade Gjort ( Hade Gjort , betyder : att Jag Hittade inte på , betyder : att ingen Berättelse , som Ni ” Välutbildade Kommun Personal ” Skriver : … Att varje människas berättelse är unik och sann  för den som berättar ) vilket som vanligt DUMT ! )

Trots att Svenska är inte Mitt modersmål , med Min Dålig Svenska säger en Gång till : Jag Berättade Vad den Gata Kvinna ( Natasha ) hade Gjort under över 3 år , vilket som jag bara sa liksom TITEL !  Liksom Toppen av  ( ISBERG ) ! Verkligheten var och är 1000 gånger mer än vad jag skrev i Mina Skrifter , Ändå Ni  FATTADE  INTE , och Gjorde som Vanligt ett SKIT UTREDNING , som Passar bara ett SKIT  LAND som SVERIGE !

På Persiska vi säger : Man Bjuder Gäster , dukar bordet med fina Porslin Tallrikar , Fina Besticker , men det FINNS  INGEN MAT !

Allt Ni Gjorde och Gör  ,  Hittills Var och Är FEL , Var och Är SKIT ! Sista Beviset , detta SKIT UTREDNINGEN !

Om Ni Fattade , Ni skulle FOKUSERA på vad den GATA KVINNA ( Natasha ) Gjorde och Gör mot Barnen , Vilket som var inte BERÄTTELSER , utan FAKTA , Dumma saker som Redan Hade HÄNT , Dumma saker som den Olämpliga Mamma som enligt några OLÄMPLIGA  DOMARE ,  ÅKLAGARE blev GODKÄND  LÄMPLIG  ENSAM  VÅRDNADSHAVARE  hade gjort !

Om Ni ( Utredarna ) FATTADE , Det skulle Räcka till att Fattar att Hon ( den Gata Kvinna ” Natasha ” ) är OLÄMPLIG , och Redan FÖRSTÖRDE  Barnens Nu och Framtiden , och allt som Gjorde  , var som TORTYR till Barnen , var som PSYKISK  MISSHANDEL !  Var och Är som PSYKISK  ÖVERGREPP !

Ändå Ni Gjorde ett SKIT  UTREDNING , som inte ens pekade på vad den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Hade Gjort , och inte ens frågat en fråga från ( D )  , om över 3 år TORTYR på grund av den Olämpliga Mamma , och Skrev saker från ( D ) s Mun och Sidan , som när han ( D ) är hos Mig  , Han ( D ) har Tråkigt , Ni är Proffs på att SKITER på Verkligheter och Vara på den sidan som Gjorde alla Typer Dumheter ( Natasha ) Enligt alla Bevismaterial och FAKTA , inte GISSNING , inte BERÄTTELSE !

 

Om Ni ( Utredarna ) FATTADE , det skulle Räcka till även de mellan 50 – 100 Bilder och Filmer som Ni Hade sett , från Min Mobil angående Min Son ( D )  , vilket som är över 1000 Bilder och Filmer , i olika sammanhang , i olika platser , Tider , med Mig och Min Stor Släkt osv ! Och Ni FASTNADE på eran FORMALITET  UTREDNING , som efter all Dumheter som den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde , Behövde inte UTREDNING , även en IDIOT  fattar på en gång att Hon ( Natasha ) är OLÄMPLIG som Vårdnadshavare , speciellt ENSAM  VÅRDNADSHAVARE ! Resten Är SKIT , Resten är Bara FORMALITET ! Och ändå Ni  Jobbade som en IDIOT ( Ahmagh ) som SYNS på Hela UTREDNINGEN !

 

Därför Jag ANALYSERAR att DUMMA  DOMSTOL FOLKET  som Hittills Visade att inte Fattade Lika mycket  ( Liten ) som en IDIOT , går inte efter Eran FOTSPÅR , som redan är på   FEL  VÄG , som redan är SKIT ! som jag skrev i Början : SKIT  IN – SKIT  UT !

I Fortsättningen jag Försöker att visar till Er Själva ( Ni Utredarna ) till Domstol Folket , och till Slut som  Lägger på Min Hemsidan ( falskaparadiset.se )  för att Folk ser Vilket SKIT  LAND , Vilka OKUNNIGA , OÄRLIGA , OMÄNSKLIGA ( Kommun Personal , Domstol Folk ) Har SVERIGE ! Och Vilket ORÄTTVIS  SAMHÄLLET vi har !

FORTSÄTTNINGEN :

Barn har rätt till en god omvårdnad , trygghet o god fostran . Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande handling ( 6 kap. 1 § FB ) .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Igen en FORMALITET Paragraf av LAGEN , som Existerar bara i Lagboken , inte i Verkligheten ! För att om Ni ( Kommun Personal ) ( Domstol Folket ) Kände till Detta FORMALITET  Paragraf , Jag skrev 10 tals gånger och pekade på att Barnen har HELVETE , den Gata Kvinnan ( Natasha ) är inte ens Hemma , att vara med Barnen , att Sköta Barnen , att Uppfostra är också sker inte , när Mamma är inte hemma , vilken Uppfostran ?

När är Hemma , bara Hotar Barnen att : Om Ni ( Barn ) Öppnar Munnen och säga någonting till någon , även Pappa Ahmad , då SKICKAR jag ( Natasha ) Er ( Barnen ) till Ukraina !

Och att över 3 år den Stackars Flicka ( V – Ch  ) Sköter sig själv och Sköter sin Bror ( D ) , var och är Barnvakt till sin Bror ( D ) , lämnar och hämtar sin Bror ( D ) till och från Dagis , Varma  upp lite gammal  mat ( Pasta , Spagetti ) , och äter med Sin Bror ( D ) enligt Min Vittne Fru( E – K  ) och ( D ) s Berättelse , som enligt Min Vittne Fru ( E – K  ) ,  ( D )  Kallade ( V – Ch  ) för Mamma ( Lila Mor ) och jag meddelade både till ( Järfälla Kommun ) och sedan 1 år tillbaka till Håbo Kommun , ingen FATTADE , ingen Reagerade , inte ens Domstol Folket  FATTADE , Då vi hoppar Över sådana FORMALITET  Paragraf , som är Bara TOMMA ORD !  FALSKA  FÖRKLARINGAR ! Eller är inte för Utländska Barn !

FORTSÄTTNINGEN :

Föräldrars betydelse för barn understryks i de flesta utvecklingspsykologiska teorier och har starkt stöd i forskningen . Detta förutsätter naturligtvis att båda föräldrarna är föräldrar med en god omsorgsförmåga . Föräldrars påverkan på barn och barnets behov av sina föräldrar är grundläggande och avgörande för alla barns utveckling . Föräldrars separation innebär alltid oavsett ålder en dramatisk förändring för ett barn – hela livssituationen förändras . Särskilt svår blir det för barn vars föräldrar är i en svår konflikt med varandra . ( Vårdnad , boende och umgänge , Socialstyrelsen , 2012 , sid. 23 – 24 ) .

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

De raderna är också FORMALITET , vilket som Ni ( Kommun Personal – Domstol Folket ) känner inte till , när någonting Finns inte på VERKLIGHETEN , är lika med att INTE  FINNS , och är Bara SKIT ! Bara TOMMA  ORD , Bara  FORMALITET !

Bara en sak ska jag Rätta till : Det är Ni ( Kommunen – Domstol Folket ) sätter KONFLIKT mellan Föräldrar , när Ni är inte ( KLOKA , är inte RÄTTVISA ) !            Då jag hoppar över den biten som var FALSK  också , Det ÄCKLAR Mig även tänka på saker som är LÖGN , TOMMA  ORD , FALSK !

 

FORTSÄTTNINGEN :

( D ) s föräldrar skilde sig i januari 2014 men de separerade i september 2013 då ( D )  , hans halvsyster ( V – Ch )  ) och mamma flyttade till en kvinnojour . Vilket för ( D )  med största sannolikhet innebar en stor förändring i hans liv och som beskrivs i forskningen blir det särskilt svårt för barn till föräldrar som är i en konflikt med varandra . Hur frågan om umgänge än löses är risken stor att det blir en förlust för barnet , det kommer att bli så att barnet får mindre tillgång till någon av sina föräldrar . Till detta kommer lojalitetskonflikten som nästan alltid innebär att barnet på ett eller annat sätt hamnar i en situation där de måste ta ställning till och försöka vara rättvis mot båda sina föräldrar  a.a .

 

VI  VÄNTAR  LITE  HÄR :

Rättar till några saker : Den Gata Kvinna ( Natasha ) efter sin sjuka plan 2013 – 09 – 05 med hjälp av Täby Polisen och Täby Kommun Hamnar till den   ( Privat Bordell  ), som Ni kallar för ( Kvinnojouren ) och där blev KNULLADE och VÅLDTAGNA på Riktig av Kvinnojour Personalen liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) vilket som den Äckliga Arab ( M – A – F  ) KNULLADE  Henne ( Natasha  ) 26 Månader Non – Stop , och Tack vare det ( Kvinnojouren , och den Äckliga Arab ” M – A – F  ” ) ( Natasha  ) blev ( LEGITIMERADE  GATA  KVINNA ) som fortsätter ända tills  NU !

Då Min son ( D )  var 3 år och den stackars Flicka ( V – Ch  ) var 7 år ! Från den Datum 2013 – 09 – 05 tills nu , Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) lever som ( FÖRÄLDRALÖSA BARN ) , och den Stackars Flickan ( V – Ch  ) Skulle ta hand om sig själv och sin Bror ( D  ) , vilket som ( D )  Kallade sin syster ( V – Ch )  för  ” Mamma  ” eller ( Lila Mor ) !

Jag skriver hela tiden och påpekar hur Barnen hade ( Helvete  ) , För att Kanske , Kanske , Kanske någon bland  Dumma ( Kommun Personal , Domstol Folk ) Fattar !

Hittills efter över 3 år  ( 3 år och 3 månader ) INGEN   FATTADE , Detta man kan bara Tolka så här :

Antingen Verkligen Ni Fattar inte , eller när det gäller Utländska Barn , Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) Ni FATTAR  INTE , Annars  även en IDIOT  FATTAR , Hur  Ni  FATTAR  INTE ? Det är en Stor Fråga för Mig !

 

FORTSÄTTNINGEN :

Kari Killen ( 1999 ) menar att föräldrar som skiljer sig utan att kunna samarbeta utsätter barn för psykiska övergrepp . I värsta fall skulle det kunna gå så långt att barnet pressas till att välja sida i konflikten . Genom att befinna sig i en permanent lojalitetskonflikt riskerar barnet enligt Killen att tvingas förneka delar av sig självt vilket kan leda till förvirring och ångest hos barnet .

 

VI  VÄNTAR  LITE  HÄR :

Du Damen ! Du Utredaren ! Detta bit av ( Kari Killen ) s skrift  som du Valde och skrev , Du ville visar att i Sverige , Ni känner till Barn och Barn Psykologi ?

IDIOTER !  ( Ahmaghhaa ) ! Det är över 3 år jag håller på att skriva och skriva , skrev över 1000 sidor , skickade till Er ( IDIOTER )  Ahmaghhaa ) Allihopa , 1 år hela tider jag skickade  Mina skrifter till ( Järfälla Kommun ) angående Barnen , ingen FATTADE , det är över 1 år skickade jag Mina Skrifter till Håbo Kommun , till 2 personer ( Fru ” Y –  S ” – Fru ” M –  W ”  )  De FATTADE  INTE och sedan  1 månad tillbaka , till Dig ( Utredaren ” Linda Holländer ” ) ,  Din SKIT UTREDNING  visar att Du ( Utredaren ) FATTADE  INTE  vad den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde och Gör med Barnen under över 3 år ( 3 år och 3 månader ) , Annars Du skulle Fokusera på vad den Olämpliga Mamma ( Natasha ) gjorde med Barnen , under den över 3 år , med detta bit av ( Kari Killen ) vad skulle Du Visar ?

 

Till Vem skulle Ni visar ?  Till Domstol Folket ? De FATTAR  INTE  i alla fall , ( I alla år De ” Domstol Folket ” visade det  , om de fattade  , vårt ärende skulle inte tar tid över 3 år , vad den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde och Gör med Barnen , som ett barn fattar , en idiot fattar , en Analfabetisk person fattar , men Svenska Domstol Folket , Kommun Folket FATTADE  INTE ) .  I Mina Skrifter , Flera gånger jag Påpekade att : IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) ! Vad den Gata Kvinna ( Natasha ) gjorde med Barnen , är Liksom ( Psykiska Våldtäkt , Psykiska Övergrepp ) , Varför Ni ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) (  Kommun Personal – Domstol Folk ) FATTADE  INTE  då !

 

Om Ni ( Kommun Personal ) bara Läste några sidor av ( Kari  Killen )s skrifter  som är Angående BARN , Över 14 år jag Följde en Värld Känd Iransk Psykolog ( Dr Holakoii )( Han har Radio – Tv Program i Amerika  varje dag , Hans program är liksom  ” Dr Phil ”– har 10 tals CD , Varje år Konferenser  i många Länder , Hans konferenser är alltid  ” Sold Out  ” med 1000 tals Besökare )  vilket jag följde Hans TV Program , Radio Program under 14 år , och även kopierade Hans Program , det blev  över 1000 kassettband  , Jag vet nästan allt om Barn , Barn Psykologi osv , plus att jag kommer från IRAN !       Vet Min Pappas Roll mycket Väl , Bättre än Bästa Svenska Pappor ! Därför Kämpar över 3 År för Min Son, s Skull och Hans Syster ( V – Ch  ) s Skull , Problemet är att Ni ( Kommun Personal – Domstol Folk ) FATTAR  INTE !

FORTSÄTTNINGEN :

( D )  var liten när hans föräldrar separerade och han har under större delen av sitt liv levt i den situation som nu råder . Han har under perioder i sitt inte haft tillgång till sin pappa av olika skäl . Även om man som förälder försöker att inte involvera sina barn i de vuxnas konflikt är barn mycket bra på att känna av stämningar mellan vuxna . Det är dessutom utredarens uppfattning att ( D )  i allra högsta grad är medveten och indragen i föräldrarnas konflikt .

 

VI  VÄNTAR  LITE  HÄR :

( D )  var 3 år och ( V – Ch )  7 år , när den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Började sin Sjuka Plan , att med Lögn utnyttja Eran Dumhet ! Och Hamnade på Den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) och blev en Legitimerade Gata Kvinna , och Barnen hade Helvete under Perioden , jag skrev flera gånger , Det var Dumt av Domstol Folket som från Början Köpte den Gata Kvinnans ( Natasha ) s Lögn och från Början istället för att ge ( Gemensam Vårdnad ) de IDIOTER ” Domare , Åklagare ” ) gav  ( Ensamvårdnad  ) till en Olämplig Mamma ( Natasha ) och Varannan Vecka till Mig , och den Gata Kvinna ( Natasha  ) Skickade Min son ( D ) 6 månader till Ukraina ensam , och själv levde som en Gata Kvinna , i den period , jag förlorade  12 gånger Umgänge  med Min son , och även sommaren som gick , sammanlagt 9 gånger jag Förlorade Min Umgänge med Min son , tack vare den Gata Kvinna ( Natasha ) som SKITIT på Svensk LAG , Skitit på Svensk DOM ,  Skitit på Domaren och Åklagaren  !

 

Du Damen ! Du Utredaren ! Du som skrev : Utredarens uppfattning att ( D )  i allra högsta grad är medveten och indragen i föräldrarnas konflikt . )

Hur FATTAR   NI  INTE då att allt som hade hänt ( D )  , i den här period ( Över 3 år ) Lämnade Spår på Honom ( D ) och Hans Minne och Psyke ?

Varför Du pekade inte på Dem Då ? Varför Du Ställde inte någon Fråga till ( D )  , att Veta Hur Han ( D ) Pratar om 6 månader ensam i Ukraina ? 7 Månader ensam hemma med sin syster i Kallhäll , medan ( D ) s Olämpliga Mamma kom hem Klockan 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 ?

Varför Du ( Utredaren ) Ställde inte en fråga från ( D )  , om den 1 år i Bålsta , som fortfarande Barnen är Ensamma Hemma , eller är med Den Psykopaten  ( Stora ” V ”  ) och Fortfarande den Gata Kvinna ( Natasha  ) Kommer hem sent på Natten , och Barnen ser inte sin Olämpliga Mamma ?

Varför Du ställde inte någon fråga om sådana Viktiga Saker Då ? Därför jag kallar Din Utredning för En SKIT  UTREDNING !

För att De viktiga saker Du inte ens FATTADE  att ställa några Frågor , i fortsättningen jag visar ännu mera saker som Du ( Utredaren ) utred som en IDIOT !         Och tänk att Domstol Folket som FATTAR  INTE  Överhuvudtaget , ska  nu gå efter Dina Fotspår , efter Dina SKIT  BEDÖMNING !

FORTSÄTTNINGEN :

Det är viktig att ( D )  får känna att det är ok att tycka om båda sina föräldrar och att han fritt kan prata om sina föräldrar oavsett hos vem han befinner sig och att det som ( D )  då pratar om inte används mot den andra föräldern på något sätt . Att (  D )  idag har sin största lojalitet hos ( Natasha )  är inte konstigt att förstå . Det är hos henne ( D )  är stadigvarande boende och det är där han för närvarande har sin  ” plattform ” i livet .

 

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

All ( D )  och  ( V – Ch )  s Problem är att De ( Barnen ) s Plattform är hos en Olämplig Mamma ( Natasha  ) , som själv Gjorde All Dumheter under över 3 år till Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) !

FORTSÄTTNINGEN :

Det som bekymrar utredaren är de skrifter som Ahmad har skrivit om ( Natasha )  på nätet . Ahmad säger att allt det som han skrivit om modern är sant och att det kommer att bli en ” bra läxa ” för ( D )  att i framtiden via skrifterna som finns publicerade på faderns hemsida kunna få läsa om modern .

Utredarens oro består bland annat i att ( D )  får information om vad som står på hemsidan lång tidigare än det som Ahmad menar med framtiden .

Det finns syskon , kompisars  , äldre syskon och så vidare som kan ge ( D ) den information inom en snar framtid om någon får reda på att denna sida finns . Det är trots allt så att ( Natasha )  är mamma till ( D )  och den konflikt och uppfattning som Ahmad har om ( Natasha )  inte är någonting som ( D )  ska behöva ta del av . Det är inte till ( D ) s bästa .

 

VI  VÄNTAR LITE MER HÄR :

Vad Roligt ! Titta  Vilka Människor tänker på Min Sons ( D ) s Bästa ? Som Själva är MEDHJÄLPARE med den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Gör Mina Barn ILLA ! Vänligen Ställ inte mera Problem till Mina Barn , Ni behöver inte Tänka på Min Son, s Bästa , Ni behöver inte Vara OROLIG för Min Son ! Hans Pappa är Ahmad Valadi ! Som själv är Orolig för Hela Världens Befolkning  och Barn ! Speciellt Barn i Sverige !

Du Damen ! Du Utredaren ! Du är Gulligt liksom Domstol Folket , som enligt Svenska Lag  med  ” FALSKA  MOTTO ”, i den bit som säger : Barnen i Första Hand – För Barnens Bästa – Bäst för Barnen !

Din ORO för Min son ( D ) är LIKA  FALSK , LIKA  SKIT Liksom de ( Falska Motto ) som jag nämnde ( Barn i Första Hand – Bäst för Barnen – För Barnens Bästa ) !

Du IDIOT ! ( Ahmagh ) ! Det är över 1 år , jag skickade Mina Skrifter till Håbo Kommun , till (  Fru ” Y –  S ”  – Fru ” M –  W ”  ) och några  veckor innan den här SKIT Utredningen , skickade alla Mina Skrifter Till Dig och till ( Fru ” D –   L ”   ) i Täby Kommun och innan  ( Fru ” D –  L ”  ) till (  Fru ” Ch –  L ”  )  i Täby Kommun , och 90 minuter  i Täby Kommun , jag  upprepade Vad den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde med Barnen , VARFÖR  DU BLEV INTE  OROLIG då ?

Varför Du ( Utredaren ) inte ens en rad , ett ord ,  Skrev inte i din SKIT  UTREDNING  om detta ?      Varför inte ens en ( AJA  BAJA )  Du  sa inte till den OLÄMPLIGA  MAMMA ( Natasha ) ?            Jag Frågade Er , när jag var på Täby Kommun ; Är Ni själva Mamma ?       Har Ni  själva Barn ? Ni sa : Ja ! Ni som är Mamma , Godkänner Vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde med Barnen ?   Om Ni Godkänner en så Olämplig Mamma ( Natasha  ) , vilket som med Eran SKIT UTREDNING Ni Gjorde det , Det betyder  att Ni  ( Utredarna ) är INTE  LÄMPLIGA  själva ,  att Döma om detta !

När Ni inte FATTADE  Helheten , Hur kan Ni BEDÖMA ?

 

jag brukar alltid säga : När man inte Fattar Frågan , kan inte ge en Korrekt Svar !

Angående Min Hemsidan , som Du ( Utredaren ) skrev : ( Det som bekymrar utredaren är de skrifter som Ahmad har skrivit om ” Natasha ”   på nätet . Ahmad säger att allt det som han skrivit om modern är sant och att det kommer att bli en ” bra läxa ” för ( D )  att i framtiden via skrifterna som finns publicerade på faderns hemsida kunna få läsa om modern ) !

Detta SVAR är till Dig ( Utredaren ) som är OROLIG till Min son ( D ) , trots att det är FALSK  liksom många andra saker i det här Land , och till Okunniga Domstol Folket , till Alla Kvinnor som är Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) till många Stackars Pappor , Stackars Barn som har samma situation som Mig och Mina Barn !

Jag är FÖRFATTARE , en Ansvar FÖRFATTARE , Det är Min PLIKT att Skriva och peka på saker och tings som är FEL och Min Plikt är att SKRIVA  ÄRLIG ,  KORREKT !

Den Gata Kvinna ( Natasha ) själv är inte OROLIG för Barnen lika mycket som Du ( Utredaren ) och ( Domstol Folket ) för att Fortfarande lämnar Barnen ensamma och går på sitt Smutsiga Gata Liv ,   Om Mina Skrifter skulle vara ( LÖGN , FEL ) då skulle den Gata Kvinna Polisanmäla Mig för ( FÖRTAL ) och massa andra saker , men Hon ( Natasha ) vet att om Hon ( Natasha ) Gör det , 100 gånger mera Dumma Saker som Hon ( Natasha  ) Gjorde Kommer Upp , Mina skrifter är Bara liksom ( Titel ) liksom toppen av ( Isberg ) , Och Du ( Utredaren ) nämnde några Rader innan att : ( D )  i allra högsta grad är medveten i föräldrarnas konflikt ) Naturligtvis Dagens Barn som deras Leksaker är Data , Mobil , Data Spel och Liknande De Förstör Väl !

Tror Du Barnen Fattar inte när Deras Mamma är ute på Natten till 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 , vad Hon ( Mamma  ” Natasha ”  ) håller på ?  Tror Du ( Utredaren ) ( V – Ch )  som är 10 år och 9 månader vet inte  vad Hennes Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gör på Nätterna ? Tyvärr , Hon ( V – Ch  ) är på Mammas Fotspår , Redan är på Fel Bana , Redan Bete sig som en ( Gata Flicka ) ( Enligt Min Vittne , Fru ” E – K  ” ) Naturligtvis ( D )  Vet också , men Barnen Antingen Vågar inte att säga , eller när De ( Barnen ) Protesterar , den  Olämpliga Mamma ( Natasha  )  Straffar Barnen , och (  Natasha  ) Hotar De ( Barnen ) att skickar De ( Barnen ) till Ukraina , eller Fysikalisk  och Psykisk  Misshandlade Barnen ! 

När ( D )  säger : Vad är för Mamma jag har , Hon ( Mamma ” Natasha ”  ) är inte Hemma att säger saga , läser Bok till Mig , Detta är ( D ) s Sätt att säga att vet vad Hans ( D ) s Mamma är OLÄMPLIG Samma sak  med ( V – Ch )  , Barnen Upplevde detta över 3 år , Naturligtvis De ( Barnen ) Vet att deras Mamma ( Natasha  ) lever som en Gata Kvinna , Det enda som Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) Hjälper De ( Mina Barn ) ( ”  D ”  och ” V – Ch ”  ) att Veta  SANNINGEN om MIG !  För att den Gata Kvinna ( Natasha ) för sina Sjuka Plan , Hade Ljugit till Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) och Visade Mig som en ” Monster ” till Barnen , Det betyder : Med sina Sjuka Lögn , Förstörde Mitt Liv , Barnens Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Heder , Stulit Mitt Allt , Även Tagit Mina Barn ifrån Mig !

Min Hemsidan är inte bara Mina Ord , utan ( Den Gata Kvinnan ( Natasha ) s Lögner , Kommunernas SKIT  UTREDNING , Domstol Folkets SKIT  DOM osv .

Barnen ska veta att Deras Pappa ( Ahmad ) ÄLSKAR  DE ( Barnen ) så Mycket som lagt över 3 år Sina Dyrbara Tider , för Deras ( Barnens) ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) s Skull , och skrev över 1000 sidor , och skickade till Domstolar  ,  några  Kommuner , och många andra , Då Barnen Fattar att Deras Mamma ( Natasha  ) hade Ljugit om Mig ( Pappa Ahmad ) !

Naturligtvis den som Gör FEL ,  Gör DUMT , Gör OLAGLIGA , OMÄNSKLIGA  saker ska Straffas ! Och Den som Gör Alla Sina Ansvar KORREKT  ( Jag , Pappa Ahmad ) ska Upptäckas och Belönas !

 

Barnen ska Lära sig att Leva som en Människa , Barnen ska Veta att Deras Olämpliga Mamma  ( Natasha ) Levde och Lever FEL , Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) Ska Lära sig , att Vad man Gör , har ett Namn , Vad man Gör har sina KONSEKVENSER !

Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ska Lära  Sig att När Man Lever som Normala Människor , Följer efter Lagen , Gör inget FEL , Gör inget DUMT ,  LJUGER  INTE , Då kan Ha HUVUDET  UPP , Rakryggad  Försvara Sig med Höga Ljud ! Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) Ska Lär sig att : Med Lögn , med Fusk , med att Lura Folk även om man VINNER , man är inte VINNARE !

 

Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ska Lära sig , att om några IDIOTER bland ( Poliser , Kommunen , Domstol Folk ) Godkänner en Kvinnans ( Natasha ) s Lögner , LÖGNER Blir inte SANN !      De ( Dumma Domare , Åklagare , Kommun Personal , Poliser ) Bara BEKRÄFTAR  sina DUMHETER !         Mina Barn ska Lära sig att även om man VINNER  med FUSK ,  med att SÄLJA Sin Kropp , Sin Själ , Sin Heder , liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) Fortfarande Man är inte VINNARE !

Min son ( D ) ska lära sig att Om man Lever som en Människa , Ljuger inte , Gör inte Dumt , Gör inte Omänskliga saker , Gör inte Olagliga saker , Då kan liksom sin Pappa ( Ahmad ) Ha Huvudet Upp , och Höja Rösten !

Mina Barn ska Lära sig att : Ett Lögn är ett  ” Lögn ” , även om alla Tror på det , och Sanningen är ”  Sanningen ” även om ingen Tro på det !

Barnen ska se Sin Mamma ( Natasha ) s Smutsiga LIV och inte Väljer Mammas Fotspår .

( Natasha )  Själv SKÄMS INTE för Dumma  saker , Smutsiga Saker som Gjorde och Gör , ( Natasha )  Själv Skäms inte för sitt Smutsig Liv , Ska jag SKÄMMAS  för att bara Skrev vad den Gata Kvinna ( Natasha  )  Gjorde och Gör ?

Om man skriver inte om Sådana Saker , Hur ska Barnen ( Mina Barn och andra Barn ) Veta  vad som är Fel , vad som är Korrekt ? Då Samhället blir Mer SKIT  än som   det är Nu !

På Persiska Vi säger : Gör inget Dumt , Gör inget Olagligt , Gör inget Omänsklig , Då var inte Rädd för ( Polis , Domstol , Domare , Åklagare , Fängelse ) !

Min Son ska Lära sig Sådana saker från Mig  och Min Hemsidan !

 

Vet du varför när man vill låna Pengar från ( Bank ) De kollar , vilken Typ Person Man är !  ? Jobbar man ? Hur mycket Känner man i Månad ? Vad man Äger ! ? Har man Anmärkningar eller man Sköte Sig Bra osv !

Samma Sak när man Söker ett Jobb , Nytt Jobb , De Kollar visa saker plus De Kräver ( Referens ) från Tidigare Jobb , för att Veta Hur man Sköte sig i tidigare Jobb !

Eller när en Pedofil som Jobbade på en Dagis , och Våldtagit Många Barn på sitt Jobb , man ska Avslöja Honom , att Han inte kan Jobba igen på en sådant Ställe ( Dagis ) för att igen Gör andra Barn illa !

Eller om Man Känner en Pedofil , en Knarkare , en Charlatan ( Liksom den Gata Kvinna ” Natasha ” ) Man ska Varnar Folk , för att om de har Barn , ska Akta sig med den Äckliga Pedofil , om De har Ungdomar ska vara Försiktig med sina Ungdomar och den Knarkare , och Varna Folk för Sådana Kvinnor liksom ( Natasha ) att inte få Lura  Andra  !

 

Man ska visa ( Reell Ansikte ) på Folk !    Speciellt om De Gjorde så här Mycket Dumheter liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) !  Eller Den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) ( Med Sina Äckliga Lögner och Smutsiga Roll i  ” Natasha ” s Liv ) och Hennes Äckliga Man , den Äckliga Pedofil ( P – E – L  ) och den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som jobbar på den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) Jag har inte ens att Börja visar deras Äckliga Ansikte till Folk , Runtomkring Dem ! På det sätt , kanske man kan ha ett Renare Samhälle ! En Kinesisk Ordspråk säger : Tillåt inte den som Lurade Dig , Lurar Andra ! På det sätt Samhället blir RENT !

 

Min Hemsidan är Helt Lagligt , och Mänskligt , är Bra till Alla , Bland annat Mina Barn ! Mina Barn Måste Lära sig att Leva som Normala Människor ! På Min Hemsidan , De Lär sig Mycket !  

Jag är bland annat FÖRFATTARE ! Min Roll är att Väcka Folk , med Mina Sanna Skrifter ! Har Ni hört detta att : En Tänd Ljus , kan Tända Tusentals Ljus !

Om Mina Skrifter Väcker den Gata Kvinna ( Natasha  ) jag Gjorde Min Plikt !

Om Mina Skrifter kan Lära Min son att Leva som en Människa , som sin Pappa , jag Gjorde Min Plikt !

Om Mina Skrifter , kan Lära Min Sons Syster ( V –  Ch  ) att inte Gå efter sin Olämpliga Mamma ( Natasha ) s Fotspår , och inte Sjunker liksom Sin Olämpliga Mamma ( Natasha ) , jag Gjorde Min Plikt !

 

Den stackars Flicka ( V – Ch  ) har inte Pappa , som Kämpar för Hennes ( V – Ch  ) s Rättigheter , och Uppfostra Henne ( V – Ch  ) , Den Stackars Flicka ( V – Ch  ) även har inte Lämplig Mamma , Man kan inte räkna den Gata Kvinna ( Natasha  ) som ( Mamma )  , En Mamma ställer inte så här Mycket  Problem till sina Barn !

Eftersom jag var 5 år Violettas Pappa , Bästa Pappa , och eftersom Hon ( V – Ch  ) är Min Sons Syster , Det är Min Plikt att även Skydda Henne (  V – Ch  ) och Hennes ( V – Ch ) s Rättigheter ! Om Hon ( V – Ch  ) Sjunker liksom sin Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Påverkar Min Son Också !

 

Den här Gata Kvinna ( Natasha  ) för sina Sjuka Plan , Hade Ljugit för Barnen , För ( V – Ch )  , man kan säga att : Hon ( Natasha  ) Raderade 5 år av Bästa år av ( V – Ch  ) s Liv , allt som jag och Min Familj Gjorde för ( V – Ch  ) , 5 år av Hennes ( V – Ch  ) s Liv ,  Bästa Tider , den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Förstörde och Raderade den !

( V – Ch )  ska Veta att Jag Älskar Henne ( V – Ch  ) lika Mycket som ( D )  , som Mina Andra Barn ! Den här Gata Kvinna ( Natasha  ) Förgiftade Barnens Tankar mot Mig , Jag ser ( D )  varannan vecka , ( D )  Fattar Nu att vad Hans Sjuka Mamma ( Natasha  ) hade Ljugit , för att se Min Reaktion , att jag aldrig hade sagt något Dåligt om Hans Mamma , Bara presenter till Hans ( D ) s Mamma och Syster , och Varma Hälsningar  , men den Stackars Flicka ( V – Ch  ) vet inte Sanningen , Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )  är för att  ( V – Ch  ) Veta Sanningen om Mig , och att Lära sig Livets Korrekta Vägar , och att veta att Hon ( V – Ch  ) är Min Dotter , är Värt för Mig , exakt som ( D )  , exakt som Mina Andra Barn !

Om ( V – Ch )  Fattar detta , Jag Gjorde Min Plikt !

Om Mina Skrifter , Min Hemsidan kan väcka en ( Domare – Åklagare – Advokat ) att Trampar inte på Lagen , Skiter inte på Rättigheter ,  Skiter inte på Mänskligheter , Jag Gjorde Min Plikt som Författare !

Om Mina Skrifter , kan Väcka en Polis att arbeta Korrekt , en Kommun Tjänsteman att jobba Normal , jag gjorde Min Plikt !

Om Mina Skrifter kan Hjälpa till att en Pappa och Hans Barn , får inte ( Helvete ) som jag och Mina Barn hade Haft , jag Gjorde Mitt Ansvar och Plikt !

Om Mina Skrifter kan Rädda en Kvinna , en Mamma , som inte Sjunker lika mycket som den Olämpliga Mamma ( Natasha ) jag gjorde Min Plikt och Ansvar som en Människa , som en Pappa , som en Författare !

 

Jag är Ahmad Valadi ! Made in IRAN ! Sedan 30 år tillbaka , Även Låtsas  SVENSK  ! Hela Mitt Liv , Antingen Läste och Noterade och Samlade Fina Skrifter , eller Skrev Själv ( Över 42 år skriver jag , har skrivit över 10,000 Fina , Vackra , Djupa , Filosofiska Dikter , Har Publicerade en Bok ” 745 sidor ” Har Publicerade 5 CD , som finns även på Youtube ” 40 Videoklipp av en del av Mina Dikter med Min Vacker Röst och Iranska Fina Musik ” Flera år var jag Radioprogramledare , vilket som Fortfarande Folk Längtar efter Min Program , Har över 400 Uppfinningar ! Kämpade Hela Mitt LIV , För Mitt GOTT  NAMN , HEDER , Familj , Mitt Land , osv , Naturligtvis TILLÅTER INTE  en GATA KVINNA ( Natasha ) För sina Sjuka Plan , SMUTSAR  Mitt GOTT NAMN , Mitt HEDER !

Inte Heller tillåter till Några IDIOTER Bland ( Domare , Åklagare , Poliser , Kommun Personal ) Med Sina DUMHETER , och en del för att Få ( Några gånger Gratis Ligg  från en Gata Kvinna ” Natasha ” ) SMUTSAR  MITT  GOTT NAMN , HEDER !

Jag kommer att Skicka Mina Skrifter till Hela Världens ( Domstolar ) , Media , Förkortar Hela Min Historia på några Sidor , med Min Dålig Engelska , och Skickar till De med alla Mina Skrifter som är På Svenska , som är över 1000 Sidor , om De är Intresserade att Veta om ( Svenska Rättvisan ) De får Översätta själv på sitt Språk ,  Eftersom detta  är inte ( Rättvisan ) , Mina Skrifter Kan Liksom  ” Stora Skämt Boken ”  , Åtminstone  Få De att Skrattar Åt Svenska Falska MOTTO , Svenska Okunniga Domare , Åklagare , Poliser , Kommun Personal , som Klarar inte ett LÖGN , som ett Barn Fattar på en Gång , En Idiot fattar på en Gång , en Analfabetisk person , Fattar på en Gång !

Jag kommer att Skicka alla Mina Skrifter till några Svenska Barnpsykolog , några Advokatbyrå , Några Skolor , några Universitet , till  Vanliga Folk , till Statsminister  igen och igen ,  till några Ministrar igen och igen , hit och ditt , tills Rätt ska bli RÄTT !

Min Hemsidan och Mina Skrifter är , För att Ärliga , Hederliga Domare , Åklagare ska veta att några Okunniga Domare , Åklagare , Smutsar även deras Gott Namn och Rykte !

Min Hemsidan är  för att de Äckliga Folk som med sina Lögner även Lurade Systemet och Domaren och Skitit på Mänskligheten och Rättvisan , Liksom den Äckliga Polska Kvinna ( A – L  ) och den Äckliga Advokaten  ( Jur.kand. ) som istället för att Rättar Till sin Klients Lögner , Själv Lagts mera Lögner på ( Natasha ) s Lögner , bara för att få några gånger ( Gratis Ligg ) också den Äckliga Arab ( M – A – F  ) som Jobbar på den Privat Bordell , Lär sig att Leva som Normal MÄNNISKOR !

jag har inte ens Börjat  att  ( Tacka De  ) med Mina Skrifter .

 

Min Hemsidan är för att Folk ser att : i Det här Skit Land , efter 30 år , jag som Följde efter Lag , Efter Mänskliga Lag , Fått Bara Problem , och den Gata Kvinna ( Natasha ) som bara Skitit på Lag , Skitit på Lagman , Skitit på Allt , fick bara Stöd , Berömd och Skadestånd !

Att Folk Vet att i det Här Land om De lever som en Människa Liksom Mig , De Får Problem Liksom Mig , och Om De Lever så Smutsig Liv som den Gata Kvinna ( Natasha ) De får allt !

Min Hemsidan är inte bara angående ( Natasha  ) och Mina Barn !
Jag Gör inget Dumt , inget Olaglig , ingen Omänsklig , inte ens Ett Ord Fel , inte ett Ord Falsk , eller  Att Överdriva , Men För Mina Rättigheter , För Mina Barns Rättigheter , om det behövs , skriver 1000 sidor till !

Tills De som Borde Fattar , FATTAR ! Det betyder ( Domare – Åklagare ) för att Folk Fattar på en gång !

Min Hemsidan är för att Folk som Besöker Min Hemsidan vet : Vad Betyder Svensk RÄTTVISAN !  

Vi IRANIER har ett Ordspråk som säger : Säg någonting , som du kan Skriva , Skriv någonting , som du kan Läsa och lämna din signatur under det !

Jag Står för Alla Mina ORD ! Även Alla Täcken ( , – : ? % ! …… ) i Mina Skrifter ! Jag är Ahmad Valadi ! Made in IRAN ! Hela Mitt Liv , Lärde Så Fina Filosofiska , Mänskliga Saker som Ni kan inte Hitta Liknande i Eran Kungliga Bibliotek !

För att Vara Ahmad Valadi , Jag Levde så Försiktig , så Försiktig ,  För Mitt  Gott Namn , Heder , När jag själv Gör inte Mitt  Gott Namn , Heder Smutsig , Det betyder att Tillåter inte att Någon Annan Gör det !

Det Finns en Iransk Film som för 2 år sedan vunnit ( Oskar ) den heter ( Divorce ) Regissör  ( Asghar Farhadi ) hela Film är bra , en del av film , enligt Mig är Bäst och det är så : Manliga Huvudrollen , s Pappa är en äldre man som har ( Alzheimer – Demens )  ,  Mannen har sin pappa hemma , och dagarna  som Alla är på jobbet och skolan , Mannen anställde  någon som tar hand om hans pappa  . Mannen , s Fru säger till Honom : Varför Du lämnar inte din pappa till Servishus ? I alla fall han ( din Pappa ) vet inte vem du är ! Mannen säger : Han ( det betyder pappan ) vet inte vem jag är , men  JAG   VET  VEM HAN  ÄR , Han är Min PAPPA !

 

Med detta  ville jag  säga : Även om Domstol Folket Vet inte att Allt som den Gata Kvinna ” Natasha ” hade sagt Hittills det var LÖGN ( Trots att De ” Domstol Folket ” vet ) Natasha  vet att Allt som Hon ( Natasha ) hade sagt , det var LÖGN !

Även om Domstol Folket Vet inte vad jag och Min Familj Gjorde för den Gata Kvinna ( Natasha ) och Hennes ( Natasha  ) s  Faderlösa Dotter ( Violetta )

( Trots att De  ” Domstol Folket ” Vet ) under 5 år , men Den Gata Kvinna ( Natasha ) och ( V – Ch  ) Vet !

Även om Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) kan inte Få sina RÄTTIGHETER , det är Min Plikt som Pappa , att Kämpa för deras ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) s RÄTTIGHETER ! Trots att det är 3 år och 3 månader , jag skriver och skriver och ingen bland ( Domstol Folk , Kommun Folk ) FATTADE !

Min Hemsidan är för att Visar Min ( OSKYLDIGHET ) !

Min Hemsidan är för att Visar den Gata Kvinnans ( Natasha ) s ( SKYLDIGHET ) !

Min Hemsidan är för att Folk ser Vilka OKUNNIGA , OHEDERLIGA , OÄRLIGA ,  OMÄNSKLIGA Domare , Åklagare , Kommun Personal , Polis , Advokat var i Mina Ärende !

Min Hemsidan är att Ny inkommande Utlänningar ser sin Framtid !

Att Deras Fruar KNULLADE av ( Poliser , Kvinnojour Personal  ” den Privat Bordell ” , Advokat , Domare , Åklagare ) i Början , sedan vem som helst ( Jag skrev liksom Tur ordning , som jag fattade från den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Tyvärr var Min Fru !

Min Hemsidan är för Ny inkommande Utlänningar att ser sina Barns Framtid som ska vara liksom Mina Barns Framtid , det betyder ( Helvete ) !

Min hemsidan är för många andra saker , just nu jag hoppar över ,  för att inte blir för långt , men i Min Bok , jag skriver alla andra exemplar också !

 

FORTSÄTTNINGEN :

( D )  har under utredningen beskrivit leken ” med vågen ” och under samarbetssamtalet framgår det att Ahmad väger och fotograferar ( D )  när han kommer och strax innan han ska åka tillbaka till ( Natasha )  . i dagsläget är det som en lek för ( D )  men ingenting som kan fortgå då ( D )  inom en snar framtid kommer att inse att denna lek inte är någon lek utan någonting som görs för att hålla någon form av kontroll från Ahmad . Det finns ingenting från skolan som tyder på att det skulle finnas en oro för att ( D )  , hans vikt eller hälsa utan snarare tvärtom att han är en pojke som är frisk och mår bra i sin vikt och längd .

Handläggaren anser att så länge det inte finns några andra indikationer från läkare eller skola på att ( D )  skulle vara i någon form av fara vad gäller sin hälsa så bör detta med vägande upphöra omedelbart för att skydda ( D )  från att hamna i en situation där hans vikt och längd kommer i fokus .

 

VI VÄNTAR LITE HÄR :

Hittills alla Okunniga ( Poliser , Kommun Personal , Domstol Folket ) som jobbade i Mina Ärende , när ville Spela Dumt , De Spelade  sin DUMMASTE !

Titta på den Utredarens SKIT  UTREDNING ! ( D )  har varit med så Mycket Hemska Saker från den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) s sidan på över 3 år , efter 2 veckor som man ser sin son , som bor med en Olämplig Mamma ( Natasha ) att vill veta om Min son ( D ) Äter bra hemma , med en så Olämplig Mamma ( Natasha ) som är inte ens Hemma , att ha koll på Barnens Mat och uppfostran  , för en Ansvar Pappa  , som Mig det är ett ( MÅSTE )  inte ( LEK ) !

 

Att tänka på vad äter Min Son , Hur mycket Väger  Min Son , Hur är Hans Uppväxt Kurva  osv , är Min Plikt !

( Min Vittne Fru ” E – K  ” ) berättade att 6 månader Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) var ensamma Hemma till 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 , och ( V – Ch )  Värmde  upp 5 dagar gammal mat  ” Lite Spagetti , lite Pasta ” och den Gata Kvinna ( Natasha  ) var på ( Gata Livet ) och KNULLADE med Folk  !

Jag har så många bilder som ( D )  istället för att gå upp i Vikt  efter 6 månader , hade gått ner 1 Kilo ( Det finns flera Bilder som har datum och minuter och sekunder ) Eftersom jag bor i ett SKIT  LAND , med så DUMMA  , OKUNNIGA  DOMARE , ÅKLAGARE , POLISER , KOMMUN PERSONAL , som även med FAKTA , med Bilder , Filmer ,  med Dokument Man kan inte Bevisa att Man är ( OSKYLDIG ) Att Man har Rätt !

När Min son som är 6 och ett halv år , fortfarande ta på sig kläder som när Han ( D ) var 4 år ( Storlek 110 ) , när Min son från Klockan 18 : 00 – 19 :00 som äter lite Middag med sin Syster ( V – Ch  ) medan  Hans ( D ) s Olämpliga Mamma ( Natasha  ) är inte Hemma och är på Gatan på sitt Gata Livet , och kommer hem när Barnen redan sovit , och på morgonen , Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) som väcker själva , utan Frukost , utan även ett glas mjölk , tar promenad ( 15 minuter ) till Skolan , för att äta Frukost i Skolan , det betyder från ( 18 : 00 – 19 : 00 som äter Middag , till nästa dag Klockan ( 07 : 15 – 07 : 30 ) som äter frukost i skolan , Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) är hungriga ( 13 till 13 och halv timmar ) ! Och Du Damen ! Du Utredaren ! Du skrev 10  RADER  om detta ( Våg Leken )  Så IRONISK medan det finns 100 tals Viktiga saker som jag pekade på att den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör med Barnen , under 3 år och 3 månader , Du ( Utredaren ) inte skrev en RAD , inte ett ORD , och Du  ( Utredaren  ) Skriver ( IRONISK ) varför jag Väger Min son och Du är OROLIG för Min Son ?

 

Att en Ansvar Pappa liksom Mig , som inte ser sin son på 2 veckor , ibland på några månader , tack vare att Här är ett SKIT LAND , att Väga sin son , är för att Vet hur hans Uppväxt Kurva ser ut , Äter Han ( Min Son ) bra hemma , vilket som Visade att Min Son har inte Mamma som ska vara Hemma och tänker på Hans Mat , Hans Uppfostran osv , detta är inte LEK , eller Kontroll på det sätt som Du ( Utredaren ) Menade , utan detta betyder att Jag Bry Mig om Min SonDetta är ingenting  som Du ( Utredare ) ska bli OROLIG  för !

 

Det ÄCKLAR Mig när jag ser Hur FALSKA Ni ( Domstol Folket  , Kommun Personal ) Är !      Hur Dumma Ni ( Domstol Folket , Kommun Personal ) Är !

Du Damen ! Du Utredaren !  Du med din SKIT  UTREDNING påminner Mig detta  Historia :  En man går till Kyrkan för att Be , och ser att Prästen ( Biskopen ) håller på att VÅLDTA  ( KNULLA ) ett Barn , Mannen blir Förbannad och Spottar på Prästens Ansikte och säger : Du som skulle vara Förebild till Folk ,  gör en så Äcklig sak ( Våldta )  ett Barn , i en sådan TABU  Plats ( Kyrkan ) ! Då Prästen ( Biskopen ) medan Fortsätter att KNULLA  BARNET säger : Du SPOTTAR på en så TABU  Plats ( Kyrkan ) ?

Du Damen ! Du Utredaren ! Din ORO om Min Son ( D ) med ( Våg Lek ) Jämför med Vad som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde under över 3 År med Barnen , är Liksom ( Att Spotta och Våldta ett Barn i den historia  ) !

 

Oh  GUD ! Titta Vilka IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Bestämmer över Vårt Liv  ! Bestämmer över Våran Barns LIV ? Bestämmer Över Mig ( Ahmad Valadi ) som Skriver till Miljoner Folk , Bland annat ( IDIOTER   LIKSOM    ER )                             ( Ahmaghhaa ) ( Kommun Personal , Domstol Folk ) som FATTAR  INTE den Minsta , FATTAR INTE  lika mycket  även som en IDIOT !

Det är över 3 år , den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde Alla Typ Dumheter , Psykiska Misshandel till Barnen , och jag Skrev och Skrev , för att Någon Bland ( Domstol Folket – Kommun Folket )  Kanske FATTAR , att vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) , den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Gjorde med Barnen , men  istället  för att Hon ( Natasha ) Bli Straffade , mot några gånger ( Gratis Ligg ) Visa Okunniga , Ohederliga Domare , Åklagare  ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) Räknade Henne ( Natasha ) LÄMPLIG    ENSAM VÅRDNADSHAVARE ! och Straffade Mig som Gjorde inte ens 1 % FEL .

 

Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk , Kommun Folk ) vet inte ens att Föräldrar ( Mamma – Pappa ) har lika Andel från Sitt Barn , Föräldrar är liksom 2 Vingar för en Fågel , till sitt Barn , När Ni efter ett Lögn , som Visar eran OKUNNIGHET att inte kan Upptäcka ett Barnslig Lögn , Ge Ensam Vårdnad till den som är Orsaken till Problemet , till den som Skulle få Fängelse Straff för sina Lögner och Dumheter ( Liksom ” Natasha ”  ) och Ge till andra Förälder ( Jag ) Varannan Väcka , Detta Dumma Dom , visar att Ni inte vet den Minsta av Eran Tabu Jobb , inte Känner Lag , inte heller känner Mänskliga Lag !

 

Jag skrev flera gånger , skriver igen , för att det är Viktig , På Persiska Vi säger :

Den Kvinna som Bara Föder Döda Barn , Bättre att inte  blir Gravid alls  !

Bättre Ni ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) Gör inget alls , så länge Ni Gör så här SKITLåt Folk Löser sina Problem Själva ! En Olämplig Kvinna , liksom den Gata Kvinna ( Natasha )  med Hjälp av Er ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) Gör alla Sina Dumheter !

Kvinnor liksom den Gata Kvina ( Natasha  ) Räknar med Eran Dumheter , Därför Gör alla Typer Dumheter ! För att vet att Här är Sverige , ett SKIT  LAND utan Lag , utan RÄTTVISAN ! utan Kunniga , Lämpliga , Ärliga Domare , Åklagare ! Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Gav Fel Signal till Henne ( Natasha  ) att Gör vilka Dumheter som helst , med några gånger ( Gratis Ligg ) Vi ( Domstol Folket ) Hjälper dig , Fixar även Skadestånd till Dig ( Natasha  ) !                                        jag skrev flera Gånger  detta Engelsk  Ordspråk :  ( SKIT in – SKIT ut !  ) .

Vad skulle en  så SKIT Utredning som är FEL 100 %  liksom den här SKIT UTREDNING , ligger som Grund för att Några Okunniga , Olämpliga , Oärliga ( Domare , Åklagare  ) ska ( DÖMA ) ? Då blir igen en SKIT  DOM , liksom alla tidigare Gånger !

 

IDIOTER   ! (  Ahmaghha ) ! JAG SKAFFADE   INTE  ( BARN ) FÖR ATT LÅTA LEVA   SÅ HÄR SKIT ! JAG SKAFFADE INTE BARN , FÖR ATT TILLÅTA NÅGON GÖR MINA BARN  ILLA ,  ÄVEN OM den person ska vara Barnens Olämpliga Mamma , eller Ni Olämpliga ( Kommun personal , Domstol Folket med Eran  SKIT  DOM !

 

När jag frågar ( D )  , Vem Tar hand om Dig ( D )  ) ? Säger : ( V – Ch )  ! Frågar Vem Nattar Dig ( D ) ? Säger : ( V – Ch )  ! Från 06 : 30 som Barnen Vaknar , tills Barnen Sover , Bara den Stackars Flicka ( V  Ch  ) den Lila Ängel tar hand om Min son ( D ) ,  Den Olämpliga Mamma ( Natasha )  Finns inte  i Bilden !

Finns inte i Barnens Liv ! Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha ” ) Vill bara Gömma sig Bakom Barnen och få Barnens Barnbidrag och Underhållsstöds Pengar , Just it  !

IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) ! Barnen i Första hand Behöver  Mamma , Pappa ,    ( Mamma , Pappa ) s Kärlek , Närhet , Stöd , Uppfostran , Säkerhet , mm , Inte Data Spel !  Inte bara en Tak över Huvudet , utan att Känna att Har Familj !

När Själv går till Skolan med sin Syster , Kommer från Skolan med sin Syster , Är Hemma med sin Syster , Syster ( V – Ch )  Nattar Honom ( D ) , Olämpliga Mamma ( Natasha ) Finns inte i Bilden , Vad Gör Data Spel ?  Kan Data Spel får Mammas Plats ? Kan Data Spel får Pappas Plats ? Barn Behöver att veta att ( Mamma , Pappa ) Bryr sig om (  Honom / Henne  ) ! Inte Data Spel !  

Den Gata Kvinna ( Natasha  ) visade att inte BRYR sig om Barnen , Över 3 år visade detta , Bara Ni IDIOTER Fattar inte , Fattade inte , Vill inte Fatta !

 

Hennes ( Natasha ) s Äckliga och  Omänskliga och sista Begäran var :  INGEN  UMGÄNGE  ALLS , Till Mig ! Hon ( Den Olämpliga Mamma  ” Natasha ” ) har inte ens MÄNSKLIGA  KÄNSLOR !

Titta Efter alla  Dumheter som Hon ( Natasha ) hade Gjort  mot Barnen , Nu vill  Hon ( Den Omänniskan  ” Natasha ” ) att Min Stackars Son ( D ) som Egentligen har inte MAMMA ,  NU  SKA  INTE  HA  PAPPA  Också !

För att Ni ( Domstol Folket  ) Gav Henne ( Natasha ) Signal att Här är Sverige , ett SKIT  LAND , utan MÄNSKLIGA LAG ,  Vad som är OMÄNSKLIG , Ni gör för en Kvinna som är OMÄNNISKA liksom den  OLÄMPLIGA MAMMA  ( Natasha  ) !

Jag skrev tidigare att ( Även Paradiset utan ” Rättvisan ”  , är bara ” SKIT ” ) Jag Kallar Sverige för ett ( SKIT  LAND ) För att jag fått bara ( ORÄTTVISAN  och SKIT ) !

FORTSÄTTNINGEN :

Det finns idag tvivel på hur Ahmad hanterar det faktum att han och ( D ) s mamma inte längre har någon relation . Hans besvikelse över att det blev på det viset och att Ahmad inte kan släppa taget om ( Natasha )  och hennes liv och att det skulle vara någonting som ( D )  skulle vara för liten för att förstå . Handläggaren är av en helt annan uppfattning . ( D )  förstår och han lever i den vetskapen hela tiden . Handläggaren menar att det hade varit bra om Ahmad istället skulle kunna lägga sin tid , energi och fokus på sin son och släppa det som har varit . Det finns inslag i Ahmads förmåga att förstå vad hans skrifter kan ställa till med när det gäller ( D ) s liv i framtiden som bekymrar handläggaren .

 

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

Oh Gud Tack ! Att  jag bor i det här Land ,  som Barn är i ( Första Hand ) och Kommun Personal  , Domstol Folket är OROLIG  för Min son och Hans ( D ) s Framtid ! Och Svenska System Älskar Mina Barn Mer än Mig ( Pappa ) ! Och vill det BÄSTA för Honom ( Min son ) !

IDIOTER ! Sluta med Eran SKIT  LÖGN  och FALSKA ORO till Min son !

 

Om Ni  IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Kommun Personal , Domstol Folket ) Fattade och tänkte på Min son , som ett Barn , som en Människa ( Inte för Min Sons Bästa , som är ” Bullshit ” som är Falsk  ) Om Ni Fattade , Den Gata Kvinna ( Natasha  ) skulle inte Göra så här , skulle inte Göra Barnen ILLA , Du Utredaren ! Verkligen BEKYMRAR dig , Min sons Framtid ?

 

Varför  Du och Andra Kommun Personal ( Bara Håbo Kommun , som är över 1 år jag skickade Mina Skrifter och till sedan 1 – 2 månader sedan och berättade att vad den Olämpliga Mamma ” Natasha  ” Gjorde och Gör med Barnen , Varför Ni blev inte Oroliga och varför BEKYMRADE  INTE  DIG ?

 

Vill Ni att  jag TROR  På Er  att Ni ( Kommun Folket , Domstol Folket ) är OROLIGA för Mina Barn ? Ni som är MEDHJÄLPARE  med den Gata Kvinnan ( Natasha  ) att Göra Mina Barn ILLA !   Ni som är ORSAKEN till All Problem , efter den Gata Kvinna ( Natasha  ) för att Göra Mina Barn ILLA !

Ni  är ORSAKEN till All Problem , efter den Gata Kvinna ( Natasha   ) för att Göra Mina Barn ILLA !

Man ser Eran DUMHET , ELAKHET , FALSKHET på VARJE  RAD !

 

Okej vi hoppar över din ”  FALSKA  ORO och BEKYMMER  ”, jag ( Ahmad Valadi ) som en Ansvar Pappa , som en Ansvar Författare , Svarar  på Din SKIT Text !

Du Utredaren ! Skrev att  : ( D )  förstår och han lever i den vetskapen hela tiden . Jag skrev många gånger att Dagens Barn , Fattar mer än sin ålder , Naturligtvis ( D )  och ( V – Ch )  Förstår  vad deras Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gör !

När Barnen var  ensamma  hemma  upp till 01 : 00 –   02 : 00 –   07 : 00 Barnen Fattar , vad deras Olämpliga Mamma Gör !   När ( V – Ch )  var 9 år , och hade den Äckliga Arabs ( M  A – F  ) ( En av sin Mammas KNULLARE , som jobbar på den Privat Bordell ” Kvinnojouren ” som KNULLADE den Gata Kvinna ” Natasha  ” 26 månader  ”Non – stop ” s Bilder och Filmer  på sin mobil , och kallade Honom ( M – A – F  )( ÄLSKLING )  , när pratade i Telefon ,  enligt ( Min Vittne  Fru ” E – K  ” som cirka 1 år hade sett all detta ) , det betyder  den stackars Flicka ( V – Ch  ) Redan Fattade , Redan Går på sin  Olämpliga Mammas   ( Nadiya ) s Fotspår !  Redan Bete sig som en  ( Gata Flicka )  enligt Min Vittne , Fru ( E –  K ) .

Väl ! Om enligt Dig ( Utredaren ) ( D )  Förstår  ( V – Ch ) förstår också  , Då varför Du ( Utredaren ) är Orolig för Min Hemsidan ! ?  

Min Hemsidan är Förklaring till Vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  )  redan  hade Gjort  , vilket som Barnen Redan Upplevde med ( Skin , Kött , Ben ) !

Hade sett med  sina Ögon !  

Min Hemsidan och Mina Skrifter är inget Nytt till Barnen om Deras Olämpliga Mamma ( Natasha  ) , Det ända som Min Hemsidan till Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) ska spela det för ROLL  , bland annat , är  att : Barnen ska veta SANNINGEN någon dag  , och Svaret till Alla deras ( Barnen ) s Frågor , finns i Min Hemsidan !

 

Hittills den här Olämplig Mamma ( Natasha ) med sina Äckliga Lögner , med sin Sjuka Plan , Förstörde Mitt Liv , Barnens Liv , Sitt Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Heder , och På Grund av Henne ( Natasha ) i Mitt Liv ,  Min Första Fru ( F – M  ) tillåt  inte att jag se Mina Barn  på 5 år  , och Värre än allt , Hade Ljugit för Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  )  om Mig , och visade en ( Monster ) av Mig , Vilket som jag Gjorde allt för Mina Barn , för den Stackars Flicka ( V – Ch  ) , för Henne ( V – Ch  ) som efter 5 dagar som kommit med sin Olämpliga Mamma ( Natasha  ) till Sverige , till Mitt Liv  kallade Mig för ( PAPPA ) och jag var och är Bästa Pappa för Henne ( V – Ch  ) , och den Gata Kvinna ( Natasha  ) Förgiftade Barnens Hjärna , speciellt ( V – Ch  ) om Mig !

Nu det finns någonstans ( Min Hemsidan ) som Barnen , Speciellt ( Min Älskade Dotter ” V – Ch  ” )  kan få Veta Verkligheten om Mig , och Om sin Olämpliga Mamma ( Natasha  ) .

Om jag inte visar Korrekta vägar till Mina Barn ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) , om jag inte visar till Mina Barn att De ( Barnen ) Lever som Normala Människor , Fina Människor , De går efter sin Olämpliga Mammas ( Natasha  ) s Fotspår , som är FEL , som Byggdes med LÖGN , som Byggdes med CHARLATANISM !

 

Plus att Vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) hade sagt om Mig , Var LÖGN , och vad jag Skrev om Henne ( Natasha  ) var och är ( SANT ) , och redan hade hänt ! Även den Gata Kvinnans ( Natasha  ) s Äckliga Lögn , Äckliga Begäran  ( INGEN UMGÄNGE ALLS  till Mig och Min Son ) , allt som Hon ( Natasha  ) Hade Sagt och Gjort finns i Min Hemsidan , Barnen Måste ha tillgång till det , Självklart !

Också som en Ansvar FÖRFATTARE , Min Hemsidan är för alla Andra också !

Min Hemsidan är för att : De som jobbar SKIT , liksom ( Poliser , Kommun Personal , Domstol Folket ) ( I Mitt Ärende ) som Med sina Dumheter , Leker med Människors Liv ,  Vaknar !     Min Hemsidan är för att Vi ska Ha ett Bättre SAMHÄLLET som i det  , Kvinnor liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) vill inte Bygga Sitt Liv med LÖGN , Med CHARLATANISM , med att Förstöra Sin Mans Liv , Sina Barns Liv , att Smutsar sin Mans Namn och Heder , för sin Sjuka Plan !

För Kvinnor Liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Sjunker inte liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) !

Jag Grundade Min Hemsidan , för att Vi Har SKIT  MEDIA  i Sverige !

Svenska SKIT MEDIA skriver om en liten område i China som även finns inte i Karta , man kan inte ens hittar där med GPS , eller  med Satellit , men Vi har så mycket problem i det här SKIT  LAND , de  skriver  inte en rad , ett ord om det .

Det finns ett Ordspråk som säger : Vill du ha ett Rent Samhälle , Åtminstone Städa Framför ditt Hus !

Jag skriver inte Saga , att skriva : Det var en gång , i ett  SKIT land , en kvinna , med  sina Lögner , förstörde en mans liv ! Barnens liv !

Barnen ( ” V – Ch ”  och ” D ”  ) även utan Min Hemsidan , vet om sin Mammas Smutsiga Liv , De Behöver inte att Veta saker om Sin Mamma genom Min Hemsidan , det enda Min Hemsidan kan Hjälpa  De ( Barnen )  är att Veta om Svenska Rättvisan ! Bäst för Baren ! Barn i Första Hand och sådana SKIT  vad betyder !

Min Hemsidan är för att Barnen och Andra Lär sig Livets Mening !

Därför Vi har Media , vi har Böcker osv , För att Människor Lär sig från Andras FEL , från Andras ERFARENHET !     Detta är Skillnad mellan  Människor och Djur , Därför vi har Lag , för att Samhället inte blir DJUNGEL ! Trots att i det här Land , Själva Lagman ( Domare , Åklagare ) Skiter på Lagen , Skiter på RÄTTVISAN , ( Så var det i mina ärende ) ! Men jag skriver ändå Korrekt , skriver ändå Rättvis ! Detta är Min Plikt  som FÖRFATTARE !

 

Min Hemsidan är för att jag visar Svenska ORÄTTVISAN ! För att visar Hur Svenska ( Poliser , Kommun Personal , Domare , Åklagare ) i Mina Ärende FATTADE  INTE ,  inte ens Lika Lite som ett Barn , inte ens Lika Mycket som en IDIOT , inte ens lika liten som en  Analfabetisk Persons Nivå !

Min Hemsidan är för att visar till Domstol Folket och Folket , att ett Land med ORÄTTVISAN blir bara SKIT , mer SKIT än som det är Nu !

Du Utredaren ! Du som är OROLIG för Min Son ! För Ahmad Valadi , s Son !

Din ORO  för Min son är FALSKT , liksom många andra saker som är FALSKA  HÄR , men Min ORO  för Min Son  är ÄKTA ! Liksom Mig !

 

När  i ett Land , De som Gör inget FEL , får STRAFF ( Liksom Mig ) och De som Gör all FEL , Liksom den Gata Kvinna ” Natasha ” , får BELÖNING , man kallar det landet ett SKIT  LAND ! Liksom många saker som är Fel här , På Persiska Vi Säger  : Ge gräs till Hund och Ben till Får !

På Persiska vi säger : Om Åsna går inte till Lasten , ta Lasten till Åsna !

När i ett SKIT LAND , Lagmannen kan inte RÄTTVISAN  , och man får mera Problem från Lagen och Okunniga Lagmannen , Då Bättre Man få Hjälp från FOLKET , Från Andra Länders Media , jag  Grundade Min Hemsidan , Jag gör   inget Olagliga Saker , inga Omänskliga Saker , Jag bara Lägger Alla Kort på Bordet ( Internet ) !  Jag är en Ansvar Författare , Mitt  ansvar är att om jag ser något Fel i Samhället , skriver och pekar på det !

Folk som Besöker Min Hemsidan ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) Bedömer Själv , Folk är Bästa DOMARE !

Kommer Ni ihåg ( Inte utan min dotter ) ? När kom upp , nästan spred i hela Världen !     Handlade om en Iransk Läkare ( Dr Mahmoodi ) som var gift med en Amerikansk Kvinna , de hade en dotter , efter Iransk Revolution , de åker till Iran för besök , men mannen ( Dr Mahmoodi ) ville att hela familj stanna och bor i Iran , vilket som hans fru ( Den Amerikansk kvinna ) ville inte bo i Iran , eftersom Mannen ( Dr Mahmoodi ) hade tagit deras ( Mamma och dotter ) s Passport , de ( Mamma och dotter ) Kunde inte lämna Iran , sedan Hon ( Dr Mahmoodi , s fru ) tar sin dotter och utan Pass  , med hjälp av några , illegalt kommer till Turkiet , och flyger till Amerika därifrån med sin dotter !

 

Nästan Alla Svenskar läste Boken ( Inte utan min dotter ) och när det blev FILM , Nästan alla Svenskar tittade på den också , lika som i andra Länder !

Då var inte ( INTERNET ) annars även skulle den Amerikansk Kvinna ( Dr Mahmoodi , s Fru ) lägger sitt Liv och sin dotter på Internet ! Ingen Svensk var Orolig för Deras Barn ( Dotter ) ,  Trots att den Period var Konflikt mellan ( Iran och Amerika ) och den Kvinna ( Dr Mahmoodi , s Fru ) Överdrev med allt , Ändå ingen Svensk blev Orolig för deras Barn ( Dotter ) om bli Vuxen , om läser om sin Pappa , vad kommer att hända Flickan och Hennes ( Flickan ) s Liv och Psyke ! ?

Ni behöver inte vara Orolig för Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) De ( Barnen ) Ska veta SANNINGEN om sin Olämpliga Mamma ( Natasha  )  , om Mig , och om Sverige och Svensk Rättvisan !

Just nu Min hemsidan spred bara i Sverige , Stockholm , jag vill att hela Världen vet Hur vi har i Sverige !

Du Damen ! Du utredaren ! Du skrev : Ahmad inte kan släppa taget om ( Natasha ) och hennes liv !

 

Vad Roligt ! Ni är Gulliga ! i det här SKIT  LAND , om man inte betala 100 kronor på någon Faktura ,  eller är Skyldig till , till exempel ( Försökringkassan , Skatteverket ctc ) Först kommer Påminnelse , efteråt går ärendet till Kronofogdemyndighet , där tillkommer Ränta , Olika Avgifter , om summan är lite mera , Kronofogdemyndigheten , kommer att ta vad den Skyldige Person har ( Hus , Bil  , Båt , Tv , Matta , Soffa , säng , mm ) och tills den Summa kommer inte till Kronofogdemyndigheten , Systemet SLÄPPER  INTE  den Person , som är SKYLDIG ,  och Anmärkningar som Förföljer hela Livet den Personen  som Skoga !      Den person får Ingen Kredit ,  detta Påverkar ( Hans / Hennes )  Liv  Hela Livet !  Vilket som tack vare den Gata Kvinna ( Natasha  ) jag hamnade i den situation ( Hos Kronofogdemyndigheten ) De Gjorde och Gör allt för att få Pengarna tillbaka , De hade Tagit från Min Pension , Min Sparande , Jagar Mig Hela tiden , Besökte Mitt Jobb osv !

 

Hur kan jag SLÄPPA Henne , den Gata Kvinnan ( Natasha  ) som Förstörde Mitt Liv  , Mina Barns Liv , Sitt Liv ,  Hade Ljugit om Sig och Sin Hälsa , när kom till Mitt Liv ( Var Blind , kostade Mig 50,000 kronor att stå för Hennes Ögon Operation ) med sina Smutsiga LÖGNER ,  Smutsade Mitt Gott Namn , Heder , Hade Stulit Mitt Allt ,  Hade stulit vår sparade pengar runt 300,000 kronor , Ställde Mig hos Kronofogdemyndigheten , Skadade  Min Brors Verksamhet med Miljon Belopp , Även Hade Tagit Mina Barn ifrån Mig , Ställde Mig framför  Många Dumma ( Domare / Åklagare , Poliser , Kommun Folk , mm ) och Du Utredaren Vill att Jag SLÄPPA  Henne ( Natasha  ) och Hennes Liv ?

 

Samma Dumma Önskningar  hade den Sista Kvinnliga Domaren också ! Vilka Fina Hjärta Ni Har !    Att är Alltid på den sidan som Personen som Gjorde alla Dumheter liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Varför Eran Fina Hjärtan Klappar inte för Någon som Mig , som  Förlorade sitt Allt ? på Grund av den Gata Kvinnans ( Natasha  ) s Dumheter  och Äckliga Lögner ?

 

Innan den Gata Kvinna ( Natasha  ) och Hennes Faderlösa Dotter ( V – Ch  ) kommer till Mitt Liv , Jag hade Mitt Lugnt Liv , Min Lägenhet , Mina Andra Barn ( Min dotter , Min Son ) , När Den Gata Kvinna ( Natasha  ) kom till Mitt Liv , Den andra Kvinna , Min första Fru ( F –  M ) inte Tillåt att Mina Barn Fortsätter att Hälsa på sin Pappa ( Jag ) , jag hade inte sett Mina Barn på 5 år , Tack vare ( Natasha )  i Mitt Liv !

Den här Gata Kvinna ( Natasha  ) Skitit på 5 år , vad jag och Min Familj Gjorde för De ( ” Natasha ”  och ” V – Ch ”   och ” Natasha ” s Äckliga Familj ) , Hon ( Natasha ) Hade Tagit Mitt Allt , Ljugit om Mig , Smutsade Mitt Gott Namn , Heder , Tackade oss ( Jag och Min Familj ) på det sett , Kan man Släppa en sådan Person ?  En sådan OMÄNNISKA ?

Medan Ni  ( Systemet ) kan inte Släppa  Någon som är SKYLDIG 100 Kronor  ?

 

En Tjuv Skulle bara Ta Mina  Pengar , Mina Saker , Men den Smutsiga Kvinna ( Natasha  ) efter 5 år som jag och Min Familj Gjorde allt för De ( Natasha )  och ( V – Ch )   och ( Natasha ) s Äckliga Familj  , Hade Ljugit om Sig och sin Hälsa ,   Hade Förstörde Mitt Liv , Mina Barns Liv , Hade Smutsat Mitt Gott Namn och Heder , Hade Stulit Mitt Allt , Ställde Min Brors Business till Problem , Vilket som Min Bror förlorade Miljon Belopp  ( Ockuperade Min Brors Lägenhet 6 månader , och förstörde lägenhet och med Renovering och tid för att sälja lägenhet , Han förlorade sin Kontrakt med den Firma som skulle tillverka Hans Produkt , vilket som Han förlorade Miljon belopp ) !

Ställde Mig Framför så Många IDIOTER ( Ahmaghha ) ( Domstol Folk , Kommun Folk , Poliser ) !

Vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Väntar på ?

Att jag Blunda till  All vad Hon ( Natasha  ) hade Gjort mot Mig och Barnen ! ?

Det är över 3 år ( 3 år och 3 månader ) Hon ( Natasha  )  Gjorde alla Typ Dumheter mot Barnen , Psykiska  Misshandel , som Klassas liksom ( Psykisk Övergrep ) och Ni IDIOTER tänker på att jag ska SLÄPPA  Henne ( Natasha  ) ? HUR ?

 

Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Ska veta : VISA  SÅR LÄCKS  ALDRIG !

Detta är Konsekvenser av ( Natasha ) , s Dumheter !  

( Natasha ) Skördar vad Hon ( Natasha  ) ODLADE  Själv !   

Detta är också Konsekvenser av Systemet , s Okunnighet !

Jag är en Ansvar FÖRFATTARE , Jag måste skriva Sanningen , Liksom en Journalist som går till Krigs Fält , och vill Rapportera , kan inte skriva Här allt är bra , Alla är Bra , är Glada !  

Ni Falska Människor ( Kommun Personal , Domstol Folk  ) är Orolig  För Min Son ( D ) ? Var inte Orolig , Barnen Fattar Bättre än Ni Falska Människor Tänker , De  ( Barn ) vet allt , för att De ( Barnen ) Upplevde allt !

Men eftersom är Barn , kan inte stå framför sin Olämplig Mamma ( Natasha  ) eller anmäler sin Olämpliga Mamma ( Natasha ) !

 

I tidigare Skrifter , jag skrev : Vill  ( Natasha  ) att jag Släpper Henne ( Natasha  ) , Hon ( Natasha  ) ska Börjar med att gå till Täby Polisen , där Hon ( Natasha  ) LURADE  Täby,s OKUNNIGA Poliser , och Berättar Sanningen , Berättar att Hon ( Natasha  ) Utnyttjade av Deras ( Poliser ) s DUMHETER , för sina Sjuka Planer !

 

Berättar allt med Detaljer , sedan jag visar 1000 tals Bilder och Filmer från den 5 år , tills alla inblandade  , DUMMA ( Poliser , Kommun Personal , Domstol Folket ) ( I våran Ärende hittills )  Fattar att De ( Dumma Poliser , Kommun Personaler , Domstol Folket ) FATTADE  INTE LIKA MYCKET SOM EN  IDIOT !  FATTADE INTE  LIKA LITEN  som ett BARN ,  FATTADE  INTE  ens LIKA MYCKET  en ANALFABETISK PERSON , s Nivå !!

Då Alla som Jobbade så här SKIT , och Förstörde Mitt LIV , Förstörde Mina Barn , s Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Mitt Heder , Ska OFFICIELLT  BER  om URSÄKT  från MIG ( AHMAD  VALADI och Mina Barn ) !

Tills att  De Lär sig att Deras DUMHETER , Orsakar att Människors Liv , blir ( HELVETE ) !

Och den Gata Kvinna ( Natasha  ) Lär sig att Leva som Normala Människor !

Hon ( Den Gata Kvinna  ” Natasha  ” ) ska Lär Sig att : Man kan inte Förstöra Andras Liv , och Skrattar åt  De och Förväntar sig ett LUGNT  LIV !

Också Ni OHEDERLIGA Domstol Folk Lär Er att Människors Liv , Namn , Heder är INTE  LEKSAKER eller DILDO  i eran Händer , Tills  att Ni OKUNNIGA  Domare , Åklagare , LÄR ER ATT :  Ni även SMUTSAR  Svenska Gott RYKTE , med Eran DUMHETER  och OKUNNIGHETER !

 

Sedan För alla de år som Mitt Liv , Mina Barns Liv Blev HELVETE ,  Mitt Gott Namn Och Heder Blev Smutsade  . Med Hjälp av en Advokat , BEGÄR  SKADESTÅND  som Passar Någon i Min Nivå ( Författare , Diktare , Uppfinnare ,  Literatursamlare , Radioprogramledare ,  och nu för tiden Grundare till Hemsidan ” falskaparadiset.se ” och ” fakeparadise.se ”  vilket som efter 15 månader över 88,100  gånger blev Besökts , 430 Shared , 37 Votes . mm ) ! Vilket som om jag ska Räkna Eran DUMHETER , även från Min Första Fru ( F –  M ) s Dumheter och Lögner , det blir 20 år , Ni Gjorde Mitt Liv  och Mina Barns Liv HELVETE  !

 

Inte ens ( IS  – Daesh ) skulle göra så här OMÄNSKLIGA som Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk i Mina Ärende ) Gjorde mot Mig och Mina Barn !

 

Jag skrev flera gånger , skriver igen : I det här SKIT  LAND , en 100 kronors Avtal  , till exempel ( Att köpa , sälja en begagnad Cykel ) är Starkare än en ÄKTENSKAP, s   AVTAL !

I det här SKIT  LAND , Lag för Djur ( Hund , Katt , osv ) är Bättre än Lag för Barn !  Jag skrev : Att gå på Minfält är Säkrare än att Bor i Sverige , för Män , speciellt Utländska Män ( Någon liksom Mig ) !

Hela Mitt Liv , jag levde så  Försiktig så Försiktig , Dels för Mitt Gott Namn , dels för Mitt Heder , dels för Min Familj, s Skull , dels för Mina Barns Skull , dels för Mitt Lands Skull , dels för Min Religions Skull , och sedan 30 år tillbaka , för Sverige, s Skull som är Mitt Andra Land , och är Mina Barns Födelseland !

Ju mer Hon ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Ljuger och Gömmer sig Bakom Er ( Ni IDIOTER ) ( Ahmaghhaa )  och bakom Barnen , Desto Mer Få Mig att FORTSÄTTA med att AVSLÖJA Henne ( Natasha ) !

I Hela Världen , detta är som Lag att : FEL  ska Bli RÄTT ! Utom Sverige !

I Sverige många saker är TVÄRTOM !         Den som Gjorde alla Typ Dumheter , Olagliga , Omänskliga Saker mot Mig , Mot Barnen , mot Mänskligheten , mot Samhället ,  som är SKYLDIG  , som Bara LJUGIT , Liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Får Berömd , Stödd , Skadestånd , och någon som är OSKYLDIG liksom Mig , som Gjorde inget FEL , ingen OMÄNSKLIG , ingen OLAGLIG , Fick bara PROBLEM , och Dömd SKYLDIG , Detta betyder att Här är ett SKIT  LAND !

 

Jag ska inte Sjunka till den Gata Kvinna ( Natasha  ) s Nivå , utan Hon ( Natasha  ) ska Komma Upp och Leva som en Människa ! Jag är 1000,000 % säker på Mig och vill  inte gå bak , eller komma ner  1 millimeter , Det är Hon ( Natasha  ) som ska Komma upp till Mänskliga Nivå !

 

Du Damen ! Du Utredaren ! Människor är Ansvar för vad De Gör ! Och vad man Gör har ett Namn ! Min Hemsidan är för att Mina Barn ska veta att : Om De ( Barnen )  har en Olämplig Mamma ( Natasha  ) om De Bor i ett SKIT LAND som Rättvisan är Lika FALSK som allt annat , som  ” Barnens Rättigheter  ” ,  ” Barn i Första Hand ” ” För Barnens Bästa ” ” Bäst för Barn ” är Lika SKIT , Lika Falsk som allt annat ,  och är bara TOMMA ORD  , Åtminstone , De ( Barnen ) har en Pappa ( Ahmad Valadi ) som Älskar De ( Barnen ) Lika Mycket , upp till GUD  , och Kämpar för Deras ( Barnen ) Rättigheter !

 

 Åtminstone De ( Barnen ) har en Pappa liksom ( Ahmad Valadi ) som Miljoner Folk , går efter hans Fotspår ( Mina Skrifter och Dikter ) , De ( Barnen ) har en Pappa ( Ahmad Valadi ) som är en Perfekt Man  , är en Perfekt Pappa !

Att De ( Barnen ) har en Pappa ( Ahmad Valadi ) som kommer från ett Land med  Flera Tusen Års Kultur  ( IRAN ) ! Min Hemsidan visar till Mina Barn  ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) att Deras Pappa var och är ( OSKYLDIG ) , Min Hemsidan är för att Barnen vet att för De , för Deras Skull  , jag Gjorde Allt !

 

Min Hemsidan är För att Mina Barn  ( ” D ”  och ”  V – Ch ”  ) Vet om Deras Olämpliga Mamma ( Natasha  ) levde över 3 år som en Gata Kvinna och Lämnade  De ( Barnen ) ensamma , Pappa ( Ahmad ) Kämpade för Deras Skull  Dag och Natt , över 3 år Hittills , Skrev Över 1000 Sidor till Okunniga , Olämpliga Domare , Åklagare , Kommun Personal , mm ! Också Min Hemsidan är för alla Andra !

På Persiska Vi har ett Skämt som är så : Någon Erfaren man säger till en annan Oerfaren man , När går du hem , Slå en ÖRFIL till din FRU ! Du vet inte varför Du slår för , men Hon ( Din fru ) vet för Vad Hon Fick det !

Med detta jag menar att : Kanske Ni Okunniga ( Domare , Åklagare ,  Kommun Folk , Polis ) Vet inte varför Jag Skrev så här Mot den Gata Kvinna ( Natasha  ) men Hon ( Natasha  ) Själv vet om Det !               Plus att Hon ( Natasha  ) vet att Verkligheten är ännu mera , minst 100 gånger mera !

Min Hemsidan är Helt LAGLIGT , är MÄNSKLIGT , är för att håla Samhället Rent , är för att den Gata Kvinna (  Natasha ) ska inte Få Chansen att LURAR  Andra , Förstör Andra Mäns Liv , som Gjorde med Mig och Mitt LIV !

Ett Kinesisk Ordspråk säger : Tillåt inte den som Lurade dig , Lurar Andra !

 

Skillnaden mellan Djur och Människor är att Vi som Tror att Vi  är Människor , Bestämde att Ha LAG , och Följer Lagen , för att inte Bli liksom DJUNGEL , men Tyvärr i det här Land , själva LAGMAN ( Domare , Åklagare ) själva SKITER  på LAG , SKITER på MÄNSKLIGHETEN ( Titta på Mitt Ärende ) !

 

Tyvärr , det är över 30 år , Mina Bästa År , jag Bodde och Bor  i ett SKIT  LAND , som en gång i tiden var ( MITT  DRÖM LAND ) !

Nu det är över 20 år jag har HELVETE , Mina Barn har HELVETE , Tack vare Barnen , s OLÄMPLIGA  Mammor  , och Tack Vare så Många OKUNNIGA  , OLÄMPLIGA TJÄNSTEMÄN ( Poliser , Kommun Personal ,  Domare , Åklagare , mm )  ( i Mina ärende ) !

Det är över 20 år , Ni Domstol Folket med Eran DUMMA  DOM , DUMMA BESLUT , STÄMPLADE på att Jag  är en GÄRNINGSMAN !  , när jag  säger att Vi har inte RÄTTVISAN här , och Allt som jag trodde att det var Bäst , var bara FALSK ,  bara FUSK  , bara SKIT !

Ni är EXPERTER på att visar den ” SKYLDIGE  ” person  ( Natasha  )                          ” OSKYLDIG  ” , och den ” OSKYLDIGE  ” person ( Ahmad Valadi ) liksom                   ”  SKYLDIG  ” !

Det är över 3 år , jag skriver vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör , Trots att Mina Skrifter är liksom Toppen av ISBERG , och Verkligheten är 1000 gånger mera , ändå på över 500 sidor som kommit från ( Polis , Kommun , Domstol ) man kan inte hitta en RAD ,  inte ett ORD ,  inte en AJA BAJA , Bland  alla  Dumma ( Poliser , Kommun Personal , Domstol Folk ) ingen pekade på att vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde mot Barnen , var FEL !

 

Detta är  ”  MÄSTER VERK  ” av OMÄNSKLIGHET !     Om vi hade ( Nobelpris ) för sådana ( OMÄNSKLIGHET ) Sverige skulle få Varje år PRISET !

 

Vilket SKIT  LAND som jag som Pappa , kan inte Hjälpa Mina Barn !

Roligaste är att Sverige , Ge Nobelpris , till ( Malale Yousefzai ) som blev Skjuten av TALIBANER , vilket som Jag och Mina Barn Fick värre än vad ( Malale Yousefzai ) fått från Talibaner ! ) Ni ser inte !

Ni gömmer er bakom några Lag , som är FEL  från Grunden  ( Som Ni visade Mig , jag kan visa er från alla Vinkel ) , som är OMÄNSKLIG , eller några Lag , som är Bara TOMMA  ORD , är VACKER  och MÄNSKLIG , men finns inte i VERKLIGHETEN  ,  är Bara BLUFF , är  bara LÖGN ,  och  Ni bara Fokusera på Andra Länders Fel , Diktatoriska Länder , s Fel , och Kritiserar Dem , och Ni Gömmer Er Bakom Andras Fel , Andras Fel är Fel , Eran SKIT FEL , som är Solklar , är inte FEL  ? !

Napoleon hade rätt , när han berättade till sina Soldater att : Det kan hända att en Arbetarens Dåliga Jobb , Orsakar att ett Land Förlorar Kriget ! Han ( Napoleon ) Brukade ge denna exempel : Tänk en man som fixar ( Hästsko ) till Hästar , och Han slarvar med  det , I Kriget man behöver att meddela man behöver  ”  FÖRSTÄRKNING ” , då man skickar någon med Häst att rider tillbaka och meddelar att Fronten behöver mera Soldater och Vapen , Då den Hästsko går av  och Ramlar , på grund av det , hästen Ramlar , på grund av det Soldaten ramlar och Skadar sig , då kan inte i god tid gå bak och meddelar den Viktiga meddelandet , då Landet kan Förlora Kriget !

Med Detta Barnsliga Historia , vill jag säga att : Eran ( Kommun Folket – Domstol Folket , Polis Folket , mm ) Skit Jobb , Kan Framkalla massa med Problem , som Ni ser i Mina Ärende !

När Ni IDIOTER kan inte Upptäcka ett LÖGN , redan Från Början  , för att Stoppa den redan från Början ( Liksom den Gata Kvinnan ” Natasha ” s LÖGN ) då blir så här mycket problem med Åren !

Vilket som är Kostsam till Samhället  ( Redan över 2 Miljoner kronor kostade skattebetalarna ) , skadar Folk ( Liksom Mig och Mina Barn ) och Sådana Kvinnor liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) som istället för att Bli Stoppade , Straffade  , bara får Stödd och Belöning , bara Fortsätter med sitt Smutsiga Liv ! och Någon Liksom Mig , Tappar sin Förtroende till Lag och sådana Okunniga Lagman !         Och ger  DÅLIGA  RYKTE till Sverige och Sveriges GOTT NAMN !

Jag har en egen Dikt som passar här också , och är så : Keshti  az yek nashte kochak ham tavaanad ghargh shod ……… Gar che baarha jaan be dar bordast , ze toofaanhaaye sakht !

Det betyder : en Båt , Ship , kan Drunknar från ett litet hål , Trots att klarade många gånger stora Vågor och Tyfoner !

Med Andra Ord : Ett Land kan  Få Stora Problem , just från små Problem som Ställde  till  sitt Folk !               Vi har sett många Länder fått  stor Demonstration ( Miljontals Folk i Demonstration ) bara för att till exempel , en Polis Skjutit en  Oskyldig person på Gatan ,  någon filmade och lagt på Internet , och efter 1 timme på  Sociala media ( Internet ) , Miljontals Folk få veta och samlas för att PROTESTERAR , ibland Orsakar ( Regim Ändring ) i ett Land , osv !

 

När en Vanlig Person , en vanlig Idiot Gör något DUMT , är mer Acceptabel än att   när ¨  Svenska Välutbildade ( Poliser , Kommun Personal , Domare , Åklagare  , mm ) Gör DUMHETER !  Detta är Oacceptabel !       

För att Eran  ( Ni Ansvariga ) s Dumheter Påverkar Andras Liv , Någon Liksom Mig och Mina Barn !

Levande exempel , Mitt Ärende , som jag förklarade på över 1000 sidor !

Andra Problem är att : Eran Dumheter Liksom DOMINO går till nästa och nästa Organisation , och ingen Använder HJÄRNA , bara går efter den första Fotspår , och detta Sjuka CIRKEL , Fortsätter och Fortsätter tills någons Liv , Liksom Mig blir HELVETE !

 I Mitt Ärende , Om Polisen Täby Fattade den Minsta , Kunde Stoppa ( Natasha  ) s Barnsliga , Äckliga Lögn redan från Början , men , efter Täby Polisens SKIT JOBB , Täby Kommun och Sollentuna Tingsrätt , bara Fortsatt efter Täby Polisens SKIT JOBB !    Det betyder DOMINO EFFEKT ! Och Nu det hade gått 3 år och 3 månader , Bara SKIT efter SKIT , och ingen vill Erkänna att GJORDE  DUMT ! Vilket som är SOLKLAR !

Den FÄRSKA , SENASTE SKIT är detta som Håbo Kommun och Täby Kommun Gjorde , Detta SKIT  UTREDNING , som jag Håller på att Analysera !

Tänk att Detta SKIT UTREDNING ska Ligga som Grund för Domstol Folket , Igen ska bli en  SKIT  DOM till !  det betyder  : SKIT in – SKIT  ut !  

 

Du Damen ! Du Utredare ! Du skrev på något sätt , som är 1 % positiv om Mig och med en ( MEN ) i din Text , 99 % negativ  Kastade på Mig !  

Medan den Gata Kvinna ( Natasha ) , Dumheter är 1000 %  och är Solklar , Du ( Utredaren ) inte pekade på det 1 % . Ni är EXPERTER  på att Bete Er så Här DUMT !

Den här Dumma Kommun Personal , är Orolig att Jag , Varannan vecka som jag Väger Min Son ( 2 gånger , när jag får Min son , när jag  vill lämna Min son på måndag ) detta OROADE den Kommun Personal , och Skrev : Ahmad ska OMEDELBART UPPHÖRA  VÄGANDE  , men över 3 år , den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Barnen ILLA , PSYKISK  MISSHANDEL ,  inte en Rad , inte ett Ord , inte ens en ( AJA  BAJA ) !      Ingen blev OROLIG , inte ens den Kvinnlig Kommun Personal , Titta Vilka IDIOTER är OROLIGA  för Våran BARN !  

Titta Vilka IDIOTER BESTÄMMER om Oss och Våran BARN !

 

Ni ( Kommun Personal , Domstol Folk , mm ) Ska vara Glada att Här är Sverige , och Folk Bryr  sig inte om , Hur SKIT Ni DÖMER ,  Hur SKIT  Ni JOBBAR , och Ni får så Höga Löner för en så SKIT  JOBB !

Om vi hade Folk som Brydde sig om sina Rättigheter , och sina Barns Rättigheter , Om Vi hade Mänskliga Lag , Om vi hade Kunniga Lagman , Om vi hade någonstans att  man kunde Klaga , Då Ni IDIOTER skulle inte Leka med Människor , s Liv , Skulle inte Leka med Barnens Liv ! Och Kallar detta DUMHET  , OMÄNSKLIGA för ( LAG  för att Skydda Barnen ) Vilket som  det var  värsta Till Barnen , och att Skydda den Gata Kvinnan ( Natasha  ) Egentligen  Ni var ( MEDHJÄLPARE ) med den Gata Kvinna ( Natasha  ) att Göra Barnen ILLA !

 

Jag ställde  Många gånger  detta ” Fråga ” till Er Okunniga ( Domare , Åklagare , nu även Kommun Personal ) Vad mer skulle den Gata Kvinna ( Natasha  ) Göra ,  med Barnen , för att Ni IDIOTER ( Domstol Folk , Kommun Folk ) Skulle Räkna Henne ( Natasha  ) OLÄMPLIG ?   

Kanske om Hon ( Natasha  ) skulle VÄGA Min son ( D ) som Jag Gör , och enligt den IDIOT Kommun Personal , ska  Jag ( OMEDELBART  UPPHÖRA  VÄGANDE ) , Detta är så FARLIG , SKADA BARNEN , enligt en IDIOT ( Kommun Personal ) !

Vilket SKIT  LAND !  Vilka IDIOTER ! OH   GUD ! HJÄLP  MIG !

 

På Persiska vi har ett skämt som passar Er och här och det är så : Rektor ringer till en elev , s Pappa att : Kan du komma till Skolan , jag ska pratar om något viktigt om din son . Pappa till Eleven kommer till skolan går till Rektor , Rektorn säger : Jag ville att du skulle komma hit , för att din son hade ” VÅLDTAGIT  ”alla elever ! Pappa till elev säger : för det här ni ringde Mig ? Jag trodde min son hade krossat  ett Fönster och ni ville att jag kommer att betala för fönstret .

Exakt liksom ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) i vårt ärende , ser inte vad de Gata Kvinna  ( Natasha   ) Gjorde och gör med Barnen , för Er bara om man Väger sitt Barn , är FEL !

 

Om vi hade Lag , Om vi hade Kunniga Folk , Om vi hade Någonstans att man Kunde vända sig Ditt , Det skulle Alla som Jobbade så här DUMT  i Mina Ärende , Antigen Man  skulle få Deras Legitimation , Certifikat ifrån De !

De är inte Lämpliga till den Post och Position liksom ( Domare , Åklagare , Kommun Personal , Polis  ) enligt Alla Papper ( Skit Utredning , Skit Dom , Skit Beslut , mm ) !

 

Exakt   som ( Mammas Roll ) Passar inte den Gata Kvinna ( Natasha  ) , efter all Dumheter  som Hon ( Natasha ) Gjorde mot Barnen , det passar inte Er ( Okunniga , Olämpliga , Omänskliga ) Kommun Personal , Domstol Folk i Mina ärende ) Mänskliga Roll , Lagliga Roll , Kunniga Roll , Lämpliga Roll , Sluta detta CIRKUS !

Ni  visade att Ni Fattar inte den Minsta , Ni Allihopa ( Kommun Folk , Domstol Folk ) visade att  Ni FATTAR  INTE ens  i en IDIOT , s Nivå !    Allt finns att Visar , Därför Vill jag Folk Följer Mina Skrifter i Min Hemsidan , kanske Mina Skrifter Räddar Andra Pappors Liv , Andra Barns Liv , Andra Kvinnors Liv !

Och Några Tjänstemän Lär sig att Jobba som en MÄNNISKA ! Inte så här som De Jobbade i Mina Ärende !

Om Ni ( Domstol Folk , Kommun Folk , mm ) Fattade inte Mina Skrifter om MÄNSKLIGHETEN , Be Mig , Jag FÖRKLARAR , Jag Skriver på Olika sätt , tills Ni FATTAR ! Jag är Författare , Diktare , Har Skrivit över 10,000 Fina Dikter , Skriver till Miljoner Folk , Naturligtvis kan Skriva till Er ( Okunniga , Olämpliga , Omänskliga , ….. ) Tills Ni FATTAR  OCKSÅ !

Om Ni Okunniga ( Domare , Åklagare , Kommun Personal  , mm ) Fortsätter så här , Ni bara Ge Sverige , en DÅLIG  RYKTE !   

Sveriges Gott Rykte kom inte på en Natt , men kan  SMUTSA den  på en NATT  med Eran ( Domstol Folket , Kommun Folket ) s DUMHETER !

 

Barnen är inte alltid Liten  och Barn , De Växer , De Fattar mer och mer för varje År , Naturligtvis De ( Barnen ) ska veta Sanningen om Varför De ( Barnen ) Hade  och Har  HELVETE ? Min Hemsidan är SVARET  till Alla Deras ( Barnen ) FRÅGOR !

Den här Gata Kvinna ( Natasha ) med sin Sjuka Plan , med Sina Äckliga Lögner , med Hjälp av Så Okunniga , Olämpliga ( Poliser , Kommun Personaler , Äckliga Advokat ” Jur. Kand. ”  , Domare , Åklagare ) Förstörde Mitt Liv , Barnens Liv , Sitt Liv , Smutsade Mitt Gott Namn och Heder , Har Stulit Mitt Allt ,  Ställde Mig till Kronofogdemyndighet , Ställde Min Brors Verksamhet i Fara , och Skadade Honom  ( Min Bror ) Miljon Belopp , Hjärntvättade Barnen och Gav De ( Barnen )  FELAKTIGA  informationer , Ljugit till Barnen om Mig , Visade en MONSTER av Mig till Barnen , Naturligtvis det är Barnens RÄTTIGHET att veta SANNINGEN , det är Barnens Rättighet att veta i Vilket SKIT  LAND  de ( Barnen ) Bor , som Finns inte RÄTTVISAN , Finns inte ÄRLIGA , LÄMPLIGA  DOMARE , ÅKLAGARE , som Själva SKITER på LAG  , SKITER på RÄTTVISAN , SKITER på MÄNSKLIGHETEN ! ( I Mina ärende var så i alla fall ) !

När ( Natasha )  och Barnen bodde i Kallhäll hos Min VITTNE Fru ( E – K  ) Hade Ljugit om Mig för Fru ( E – K  ) och visade en Monster av Mig , Min Hemsidan är För Alla som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Ljugit om Mig !

 

Du Damen ! Du Utredaren ! Du nämnde att ( Natasha  ) är ( D ) s Mamma , Vad bra Du nämnde det , annars jag visste inte  att Hon ” Natasha  ” är Mamma till Min son !  Du ( Utredaren ) ! När  den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde världen Dummaste mot Mig ,  visste inte Vem jag är Till Barnen ?

Jag som Hämtade Henne ( Natasha  ) och Hennes Faderlösa Dotter ( V – Ch  ) från ett Fattig Land  ( Ukraina ) , som Kvinnor Liksom Hon ( Natasha  ) Säljer sin Kropp för att Kunna ha mat för Dagen , och för att Köpa ett Par Byxor , måste Dra Ner 50 gånger sin Byxor , Jag Hämtade Henne ( Natasha  ) från ett Sådant Land ( Med full respekt till Ukrainska Fina Folk , som jag älskar De mycket , jag menar de som är liksom  ” Natasha  ”  och ” Natasha ” s Äckliga Familj )  , Gav De  ( Natasha )  och Hennes Faderlösa Dotter (  ”  V – Ch  ” ) ett Varmt och Tryggt  Hem , med Kärlek och Respekt , Var Bästa Pappa till Hennes Faderlösa Dotter ( V – Ch  ) är Pappa till Hennes Son ( D ) , Behandlade Henne  ( Natasha  ) som en ( Drottning ) , Hennes Faderlösa Dotter ( V – Ch )  ) som en ( Prinsessan ) , som ( Min Dotter ) , Även för att De ( Min Fru och Barn ) ska ha bättre ,  Jobbade  jag flera Månader på Natten Också , från 00 : 00 till 05 : 00 , för Att Hon ( Natasha  ) skulle  inte behöva att Jobba och Fokusera på att  bara Läsa Svenska och Engelska  , för att i Framtiden skulle få Bättre Jobb , och Hon ( Natasha  ) TACKADE  Mig och Min Familj för 5 år , som vi gjorde allt för De (  ” Natasha ”  och ” V – Ch ”  och ” Natasha ” s Äckliga Familj ) Hjärtlig , På det Sätt ! Animalisk sätt ! 

Så OTACKSAM  Person , jag Tror inte att det Finns på JORDEN ! Förstörde Mitt Liv , Smutsade Mitt Gott Namn och Heder , Stulit Mitt Allt , och Ställde Mig Framför så Många ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) inom ( Polis , Kommun , Domstol Folk )  !             

Hon ( Natasha  ) Trampade inte på Min TÅ , som jag Förlåta Henne ( Natasha  ) och Glömma det !

För  All Hennes ( Natasha  ) s Dumheter , det är över 3 År , som Gjorde Barnens Liv ( HELVETE ) ! Kan man Förlåta en så ( OMÄNNISKA ) ?

 

FORTSÄTTNINGEN :

Umgänge :

Av 6 kap 15 § första stycket FB framgår att barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med . Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intresse och behov ska vara avgörande .

När det gäller umgänget mellan ( D )  och Ahmad framkommer det i utredningen att Ahmad och ( D )  har en bra relation och att ( D )  tar för sig och kan säga emot om han har en annan önskan än sin pappa . Med detta menar utredaren att det är viktigt att denna relation upprätthålls  så att ( D )  har tillgång till båda sina föräldrar . Handläggaren kan se att det finns vissa tveksamheter i det som Ahmad anser är rätt och riktigt men att han inte skulle brista i den dagliga omvårdnaden om ( D )  , utan att han gör så gott han kan i relationen med sin son .

Det har i denna utredning inte tillkommit någonting nytt som skulle förändra den situation som nu råder . ( D )  har heller inte sagt någonting som skulle göra situationen förändrad på något sätt .

Det viktiga är att det även fortsättningsvis undviks att föräldrarna möts i samband med lämning och hämtning .

Under rådande omständigheter bör därför all lämning och hämtning ske på fritids . För att umgängesrätten ska kunna utövas måste alltså fritidshemmet vara öppet såväl på fredagen som på måndagen därpå . Om ( D )  är sjuk eller om skola / fritids är stängd kan umgänget vara tvunget att ställas in .

Med hänvisning till ovanstående är det utredarnas bedömning att det minst dåliga för ( D )  i dagsläget är att han har umgänge med Ahmad som det är idag , varken mer eller mindre .

Utredarnas förslag till beslut :

Att tingsrätten beslutar om att nuvarande umgänge mellan ( D )  och Ahmad ska bestå att hämtning och lämning sker på ( D ) s fritids .

Utredningen är kommunicerade enligt FL  17 § .

 

VI  VÄNTAR LITE HÄR :

På Persiska Vi har ett Ordspråk som säger : Bättre man  Själv  är en IDIOT , än  Att man Hamnar Någonstans ( till exempel : Domstol , Kommun )   som några IDIOTER ska Bedöma Honom / Henne !

Jag har Bott över 30 år i Sverige , sista 20 år som tack vare Mina Dumma Fruar ( F –  M )  , och sedan över 3 år tillbaka den Gata Kvinna ” Natasha ” s Lögner ,  jag har Mött så DUMMA Kommun Personaler , Domare , Åklagare , som FATTADE  INTE  den MINSTA !   Här är en av De !

Trots att det är över 3 År , den här Olämpliga Kvinna ( Natasha ) , den här Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde alla Typ Dumheter mot Mig och Mot Barnen , Gjorde Barnen ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) PSYKISK  MISSHANDEL , som är i ( PSYKISK ÖVERGREPP ) s KATEGORI , ingen , ingen FATTADE !

Trots att jag skrev över 1000 sidor , trots att flera gånger jag UPPREPADE vad den Gata Kvinna ( Natasha ) Gjorde och Gör , trots att jag skickade till Håbo Kommun  , Täby Kommun alla Mina Skrifter , i God tid , Trots att 90 Minuter i Täby Kommun , jag träffade de 2 Utredarna ( Fru ”  D –  L ”  och Fru ” L –  H ”  ) och 90 minuter jag berättade vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  )  som enligt några Olämpliga Domare , Åklagare , Kommun Personal , blev ( Lämplig Ensam Vårdnadshavare ) , Gjorde Alla Typ Dumheter , Även De 2 Utredarna , FATTADE  INTE vad den Olämpliga Mamma ( Natasha ) Gjorde , och inte ens en RAD , inte ens ett ORD , inte ens en AJA  BAJA skrev i sin SKIT  UTREDNING , och i sin  SKIT  BESLUT , Fortfarande Gjorde samma FEL , som alla Andra IDIOTER  Hittills !

Det betyder : Ensam Vårdnadshavare Fortfarande  till den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) och Varannan Vecka till Mig !         Väl ! Om jag ville detta , Varför jag Lagt 2 år av den 3 år av Mina Dyrbara Tider , för att skriva flera Hundra sidor till Domstolen , för att visar Hennes ( Natasha ) s Olämpligheter ?

Över 2 år , i Mina Skrifter , jag skriver vad den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Gjorde , vilket som om vi hade Lämpliga LAG , Lämpliga LAGMAN ( Domare , Åklagare ) Hon ( Natasha ) Skulle få  ( FÄNGELSE  STRAFF  ) för varje Dumhet separat , och nu de 2 Okunniga Utredare ( Fru ” D –  L ”  – Fru ” L –  H ”  ) igen Gjorde en SKIT  BEDÖMNING till , och Tänk sådana  SKIT  UTREDNING  ska vara HJÄLPMEDEL , till Domstolens OKUNNIGA  DOMARE , ÅKLAGARE !

 

Det betyder : En Blind ska vara Vägvisare till Andra Blinda , Bättre sagt : Sådana DUMMA BESLUT av 2 IDIOTER ( Kommun Personal )  , ska vara GRUND till Andra IDIOTER ( Domare , Åklagare )  ( Ahmaghhaa ) !

Hoppas på att Ni och alla Andra som Följer Mina Skrifter på Min Hemsidan , ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se ) Tänker inte att Jag är en Oartig Person , eller detta är ( Kränkning – Förnedring ) Absolut inte , Utan detta är ÄRLIGASTE  Skrifter , enligt alla Bevis Material !

Jag förklarade tidigare att : Kränkning , Förnedring är när man säger något Negativ om Någon som inte Stämmer , men när all Stämmer , Då är inte                ( Kränkning , Förnedring  ), utan , FÖRKLARING , som Folk som Följer , Läser deras ( De som jag kallar för IDIOTER )  , med Fakta ser med sina Ögon !

 

Därför jag lägger flera Veckor , och Analyserar deras ( De IDIOTER , s Utredning , Dumma Dom , Dumma Beslut ) att Ge Chansen till De ( som jag Kallar för ” IDIOTER ” )  ( Ahmaghhaa ) och Andra , att TÄNKA lite  Själv , och Rättar till Sig själv , och Vaknar till Verkligheten !

 

Igen skriver  jag : Den som Godkänner en så Olämplig  Kvinna ( Natasha  ) liksom Godkänd ENSAM   VÅRDNADSHAVARE  , Själv är OLÄMPLIG !

Oavsett Vilken Post och Position har !    

Nu handlar om Ni  2 UTREDARNA som Gjorde detta SKIT  UTREDNING !

Som ska även FEL  VÄGVISAR  Domstol Folket !

Om de ( Domstol Folket ) ska gå efter Eran ( FOTSPÅR ) som redan är FEL , som redan är på Fel VÄG ,  Resultatet blir bara SKIT !

På Persiska Vi säger : Först Bevisa , Bekräfta att Du är Min Syskon ( Bror / Syster ) sedan Fråga efter Pappas Ärv !

Vad jag Menar med det ? Ju ! Jag menar : Först Bevisa att Ni Fattar ,  och är Lämpliga  , Sedan Bedöm  Mig !

Först Visar att Hon ( Natasha ) är Lämplig , sedan Ge Henne ( Natasha ) ENSAM  VÅRDNAD  !

Du Damen ! Du Utredaren ! Du Skrev : Det har i denna utredning inte tillkommit någonting nytt som skulle förändra den situation som nu råder !

Hur kan Du skriva så ? Medan på 3 år , över 3 år den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) har Visat att är OLÄMPLIG !

Hur Ser du inte detta ? Du vill säga att i eran LAGBOK , en sådan Olämplig Mamma , liksom ( Natasha ) är Normal och Lämplig ?

Om det är Så , Jag ( Ahmad Valadi ) med Högt RÖST säger : Om Verkligen en Sådan Olämplig Mamma som Gjorde Barnen ILLA , PSYKISK ILLA , Svensk LAG räknar ( LÄMPLIG ) då Eran LAG i den Bit är SKIT !

Eller  Domaren , Åklagaren kan inte Döma Korrekt , i alla fall det är FEL !

Hur Du skriver att  ( Inte  Tillkommit någonting Nytt ) Är Detta ingenting ?

Är Alla Svenska Mammor Lika SKIT , Lika OLÄMPLIGA som ( Natasha ) ?

 

Du  Utredaren och  Fru ” D –  L  ”  från Täby Kommun , som sa att  Ni har Barn  också och är Mamma , Var Ni också Lika SKIT  MAMMA  som ( Natasha  ) ?

Sedan du skrev : För att umgängesrätten ska kunna utövas måste alltså fritidshemmet vara öppet såväl på fredagen som på måndagen därpå . Om ( D )  är Sjuk eller om skola / Fritids är stängd kan umgänget vara tvunget att ställas in .

Även detta Visar att Ni ( Kommun Personal , och efter Eran SKIT UTREDNING Domstol Folket ) som ska ge sin SKIT DOM , FATTAR  INTE , Varför ska Barn som väntade  redan 2 veckor att se sin Pappa ( i andra ärende kan vara Mamma )  , och Pappa  ( Eller kan vara en Mamma i andra ärende ) som väntade  redan 2 veckor att se sitt Barn ,    ska vänta 2 Veckor till , om ( Skolan , Fritid är stängt ) , man kan dagen innan hämtar sitt Barn ( Om fredag är skolan / fritid är Stängt , man kan hämtar sitt Barn på torsdag , en dag innan ) och om på måndag som man vill lämna sitt Barn , ( Skolan / fritid ) är Stängt , man kan lämna Sitt Barn på tisdag , varför ska man väntar 2 veckor till ?

 

Detta visar att Ni FATTAR  INGET om BARNEN, s BEHOV till att träffa sin Pappa ( i andra ärende kanske sin Mamma )  , också Ni FATTAR INTE , Behovet av en Pappa ( kan vara Mamma i andra ärende )  till att vara med sitt Barn !

Annars LÖSNINGEN är inte att Hopa Över att Träffa sitt Barn , eller Barnen träffa sin Förälder efter 2 veckor som väntade ,  Ska vänta 2 veckor till ,

 

LÖSNINGEN är att :  en dag innan Hämta Barnen ( En torsdag )  , eller en dag efter ( på tisdag ) lämna Barnet .

Också om Denna Olämplig Kvinna ska Jävlas och bara Meddela att ( D )  är Sjuk , bara för att Jävlas , Vem är Ansvar ? Du ( Utredaren ) eller Dumma Domstol Folket  ska Kolla om Verkligen ( D )  är Sjuk eller detta är Bara att  Jävlas ?

Och om man har Fucking Kontaktförbud , hur kan man kollar Själv ?

Detta visar att Ni Vet inte ens ( ALFABET av MÄNSKLIGHET ) , om Ni går efter eran Lagbok , De som har Skrivit sådana OMÄNSKLIGA LAGSTIFT  FATTADE  INTE som en MÄNNISKA !    Det är dags att Ändra sådana Omänskliga Lagstift , om Ni Själva ( Domstol Folk ) Fattar inte , Fråga Några Barnpsykolog ( Om Svenska Barnpsykolog Fattar Förstås ) Då Ni får se Hur Detta Lämnar DÅLIGA SPÅR på Barnens MINNE !

 

IDIOTER ! ( Ahmaghha ) ! ( Domstol Folk ) ! När ett Barn i Min Sons Ålder ser inte sin Pappa en längre tid , Flera veckor , flera månader (  Den Gata Kvinna ” Natasha  ” Skickade Min son 6 månader till Ukraina , Då Min son var 4 år )  eller i Somras  9 veckor  Min son inte sett sin Pappa , Då Min son Ska TRO att Pappa Ahmad Älskar inte Honom , Annars , Om jag Älskar Honom ( D ) varför kommer inte att Se Honom ( D ) , Hämtar Honom ( D )  ? Leker med Honom ( D ) .

 

Kunde jag , Kan Jag säga till en 4 årig , 5 årig , 6 årig ( Min son från 3  år tills nu som är 6 och ett halv år ) att Om jag inte ser Honom på Längre tid , Flera Veckor , Flera Månader , är På Grund av Din ( D ) s Olämpliga Mamma ( Natasha ) och på Grund av att Här är ett SKIT  LAND , som har  inte Mänskliga LAG , som Fattar inte Barns Psykologi , som Fattar inte Ett Barns Behov till att Ha Pappa , som Fattar inte en Pappas Känsla till Sitt Barn , som PAPPA  i det här SKIT  LAND är bara ( Sperma Donator ) eller ( Plånbok ) !

 

Om jag säger till Min 6 årig Son ( D  ) att det är på grund av din Olämpliga Mamma ( Natasha ) och Hennes ( Natasha  ) , s Äckliga Lögner , och Smutsiga Liv , Vi ( Jag och Min Son ) kan inte se varandra , då skulle Han ( D  ) HATA sin Olämpliga Mamma ( Natasha ) !

Om jag säger till Min Son ( D  ) , På grund av Svenska Dåliga LAG , Okunniga Lagman ( Domare – Åklagare ) Jag kan inte se Dig ( Min Son ” D  ” ) då Han ( D  ) ska HATA Sverige och Svensk Lag , Alla Dåliga Lagman  ( Domare / Åklagare ) !

Om jag håller TYST , säger inget , då Han ( Min Son ” D ” ) ska TROR att Pappa Ahmad Älskar inte Honom ( D  ) , att Pappa Ahmad BRYR  INTE sig om Honom ( D ) !

Vad Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Gjorde var och Är TORTYR till Min 6 årig Son ( D ) och till Mig !

Det är 4 år nu , att Mina Barn (  ” D ”  och ” V – Ch ”   ) får sina ( Julklappar ) efter jul ( År 2013 efter 4 månader , År 2014 efter 6 månader ” efter 6 månader i Ukraina ” – År 2015 efter 1 månad , det här jul kommer att bli 1 månad , och många Presenter som jag köper till Barnen , Hon ” Natasha   ” lämnar tillbaka till Butiken och får Pengarna  tillbaka , för att jag ser inte de Kläder som jag köper till Min Son ( D  ) på Honom ! Hans Syster ( V – Ch   ) s presenter samma sak !

I tidigare Skrifter , skrev jag att : Eran Samhällets Problem , Eran Ungdomars Problem ( Självmord , Självmordstankar , Knark Missbruk , Alkohol Missbruk , allt allt ) är på grund av att De flesta Barn växer utan Pappa , liksom ( Faderlösa Barn ) !             Och Ni IDIOTER ( Domstol Folk ) istället för att Ge Papporna mer Ansvar , Ni bara KLIPPER   BORT Papporna från deras Barns Liv !

För det mesta efter några  Äckliga Lögn från Olämpliga Mammor , s sidan liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) !

Detta visar att Ni kan inte Eran Jobb ! Ni använder inte Hjärnan !

Bara Väljer den ENKLASTE  VÄG , det betyder att ( Ta Bort Pappa från Barnens Liv , eller i Bästa Fall , Varannan Vecka till Pappa , På Grund av den Olämpliga Mammas Beställning , eller för Några Gånger ” Gratis Ligg ” som den Olämpliga Mamma , liksom den Olämpliga Mamma ” Natasha  ” ska Bjuda som Tack ! ) ! 

 

Kan jag säga sådana Saker ( Sanna Saker ) till ett Barn ( Min  6 årig Son ) ?

Kan jag säga till ett Barn ( Min Son ) att Din Mamma ( Natasha ) är en Gata Kvinna ? Är en Olämplig Mamma ? Kan jag säga sådana saker till Min Son ?

 

Han ( D ) som redan över 3 år har ” Helvete  ”, kan jag Lägga Ännu Mera Problem till Honom ? Kan jag belasta  ännu mera problem till Hans ( D ) s Svaga AXLAR ? Kan jag förklara till ett Barn ( Min Son ) att det är 3 år och 3 Månader , Dag och Natt , jag KÄMPAR för Hans Skull ,  för Hans Syster ( V – Ch  ) s Skull  , med en Olämplig Mamma och ett SJUKT  SYSTEM ?

Kan jag säga till ett Barn ( Min Son ) att För Hans Skull och Hans Systers ( V – Ch  ) s Skull , Jag Skrev Över 1000 Sidor , med 1 finger ?

Tror Ni ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) om Jag Säger , Fattar Han ? Tror Ni ( IDIOTER ) ( Ahmaghhaa ) det skulle Hjälpa Mig om jag Skulle Säga Till Honom ( D ) ?

 

Min Hemsidan är Liksom ( Information Bank ) för att i Framtiden , om Han ( D ) och Hans Syster ( V – Ch  ) Undrar över någonting , få Sina Svar !

Barnen är Barn , Det är Vi Vuxna ( Jag som Pappa , Barnens Olämpliga Mamma ” Natasha  ”  , Ni IDIOTER ” Ahmaghhaa ” som Domare , Åklagare , Kommun Folk , Polis , mm ) Vi skulle Väg visar Barnen , Visar De ( Barnen ) Korrekta Vägar , Annars om De ( Barnen ) växer så Här SKIT , i Framtid , De Blir en SKIT PERSON Liksom Er ( Olämplig Domare , Åklagare , Kommun Personal , liksom sin Mamma en Parasit , mm ) Ett Sjukt Cirkel , Ett Fel Cirkel , bara Fortsätter som det är !       Barn som Växer med Komplex , i Framtiden blir någon Liksom Er ( Ni Okunniga , Olämpliga Domare , Åklagare , mm ) som Har inte Mänskliga Känslor , Mänskliga Tankar osv !

Detta är så viktigt att för varje Ämne , jag kan skriva en Bok , nu bara som TITEL skriver för att Väcka Er !

Dagens Barn , Liksom Mina Barn , som Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk , Kommun Folk , mm ) Bedömer så Här SKIT , så här OMÄNSKLIG , och Tar Pappa ifrån De ( Barn ) , i Framtid blir en OLÄMPLIG Person liksom Er , Oavsett i Vilket YRKE ( Domare , Åklagare , Polis , Mekanik , Kommun Personal , Lärare , mm ) Vill SKITA på SAMHÄLLET som var inte Snäll mot ( Honom / Henne ) när     ( Han / Hon ) var Barn , Gav inte ( Hans / Hennes ) Rättigheter , Tagit ( Hans / Hennes ) Pappa / Mamma ifrån ( Honom / Henne ) !

 

Psykologi Säger : En Persons Karaktär och Mänskligheten Byggs på första 8 år , vilket som Mina Barn ( ” V – Ch ”  som är 10 år och 10 månader redan hennes liv blev totalt Förstörd av en Olämplig Mamma ” Natasha  ” , och ( D )  som är 6 och ett Halvt år , redan 3 år och 3 månader haft Helvete på grund av en Olämplig Mamma ” Natasha  ” ) Istället för att Följa efter Lagboken , som för det mesta är Fel , är Omänsklig  ( I alla fal i Mina ärende och Mina Barns situation var så ) , Använd Hjärna och Hjärta , Då Bästa DOM kommer fram , Allt Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk ) Gjorde  Hittills , Var FEL , var OMÄNSKLIG , Antingen Felet ligger på Eran Lagstift ( I den bit ) eller Ni ( Domstol Folk ) Kan inte DÖMA  som en Domare , Åklagare , För att All Eran DOM var och Är FEL , Var och Är SKIT , var och är OMÄNSKLIG !

inte ens man behöver att vara ( Domare , Åklagare ) eller Lagkunnig !

 

Om Vi hade Ärliga Media , som skulle Skriva om Sådana ( Orättvisan ) och många Andra saker som är FEL i det här SKIT  LAND , Då Ni Domstol Folk Skulle inte Våga Jobba , Döma så här SKIT !

Svenska Media Skriver om Hela Världens Problem , utom Själva Sveriges Problem , På Persiska Vi har en Vacker Dikt som säger : Didan hame kas ra o , nadidan khod  ra !   Det Betyder : Att se Andra och Andras Fel , och inte  SE sig själv och sina Negativa  Sidor !

Om vi hade någonstans att vi skulle Vända Oss ditt , för att Visar Hur SKIT Ni Dömer , Då Ni skulle inte Våga Jobba , Döma så Här SKIT !

Om Det skulle Finnas Någonstans som De skulle Bedöma Eran SKIT Bedömning , Då Skulle De Få Tillbaka Eran Certifikat , Licens , Diplom , Legitimation ) , resten skulle Jobba Bättre och Korrekt  i Fortsättningen !

 

När jag Kallar Sverige ( SKIT  LAND ) Jag menar det , för att Ni som Sitter på sådana TABU  STOL ( Domare Stol – Åklagare Stol ) är inte ens LÄMPLIG , är inte ens KUNNIG , Man ser på Eran Dåliga Dom , De är SJÄLV TALANDE !

 

Mitt ansvar som en Ansvar Författare är att Hålla Samhället RENT ,  även om LITEN ,  att Väcka Folk  , även om En , att pekar på saker och tings som är Fel , att pekar på Folkets Problem osv .

Alla Små Problem , en dag blir Stora Problem ,  om man inte Stoppa de redan från Början . Lögn Föder Lögn , Misstag Föder Misstag , Våld Föder Våld , Mina Barn och Andra ska veta om sådana saker , Min Hemsidan kan Hjälpa till Lite ! Någonting är bättre än Ingenting !

I Mörkrets ett litet LJUS är MYCKET !

När Vi har SKIT MEDIA här , Min Lila Media ( Min Hemsida ) som pekar på några Saker som är Basic , som är Viktig , liksom ( ORÄTTVISAN ) osv är en Stor Grej ! När Folk Sover , en Sömnig men Halv Vaken , Fortfarande är bättre än De som Sover  Gott , där som man ska vara VAKEN !

 

Om Domstol Folket FATTADE , Från Början  , skulle ge ( GEMENSAM  VÅRDNAD ) För att Hon ( Natasha  ) Skulle inte Göra vad som helst med Barnen , och som Pappa ,  jag  inte ens kunde  veta hur Barnet Har , för att IDIOTER på Dagis , På Skolan , På Kommun säger : Eftersom Du är inte Vårdnadshavare , vi kan inte meddela Dig  , säga till Dig !

Om Du Utredaren FATTADE , Åtminstone skulle Skriva : Gemensam vårdnad !

Detta Visar att Ni FATTAR  INGENTING ! Detta Visar att Ni är OLÄMPLIGA ! Detta visar att Ni FATTAR  INTE vad  ” PAPPA ”  Betyder , Vad  ” BARN ”  Betyder ! Vad Mänskligheten Betyder !

Om jag ville Detta SKIT  BESLUT ( Varannan Vecka till Mig ) Jag hade Detta , Vad behövde  jag att Lägga 2 år Mina Dyrbara Tider  att meddela Domstolen att eftersom den Gata Kvinna ( Natasha  ) är Olämplig , Jag Vill ha ENSAM VÅRDNAD av Min Son ?

Vilket SKIT  LAND ! Det är över 3 år ( 3 år och 3 månader ) den Gata Kvinna ( Natasha  ) visade sin OLÄMPLIGHET , fortfarande OLÄMPLIGA ( Domare , Åklagare , Kommun Folket ) Räkna Henne ( Natasha  ) LÄMPLIG  ENSAM VÅRDNADSHAVARE ! Är det inte Roligt ?

 

IGEN, Härmed , Jag Ahmad Valadi 570901 – xxxx Pappa till ( ” D ” –  Valadi 100517 – xxxx vill ha ENSAM  VÅRDNAD av Min Son ( D )  till Mig , för att över 3 år  ( 3 år och 3 månader hittills ) den Gata Kvinna ( Natasha  830307 – xxxx ) har visat att är OLÄMPLIG och Skadade Min son och Hans Syster ( ” V –  Ch ” 060201 – xxxx ) som är SOLKLAR , även en IDIOT  Fattar det , Hoppas på att Ni Domstol Folk FATTAR  den här gången  ,  Lika Lite som en IDIOT och den här Gången Ge en Korrekt Dom , det betyder :  ENSAM VÅRDNAD  av Min Son ( D ) Till Mig och Varannan Vecka till den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) ! Tack !

 

Fredag den 2 December kom ett kuvert från Attunda Tingsrätt , Det var Håbo Kommun och Täby Kommun , s SKIT  UTREDNINGEN ( Det här som jag Analyserade ) Plus Några Papper från Polisen som var angående 4 Fucking Kontaktförbud angående den Gata Kvinna ( Natasha  ) och en angående Min Första Fru ( F –  M ) s Lögner ,  som är tillhörande år 2007 ! Vilket som några Olämpliga , Okunniga Åklagare som Fattade inte  ” Helheten  ” Gav Mig !

Och med detta ville De  ( Domstol Folket ) Visar att Vi har LAG  i Sverige ! Vilket som bara det  ” ÄCKLADE  Mig  ” att jag Bor i ett SKIT  LAND  som en gång i tiden  jag trodde det var  ” Mitt Dröm Land ” som över 20 år bland så Många ( Poliser , Kommun Personal , Domare , Åklagare ) ingen , ingen , ingen FATTADE lika Lite som ett BARN  , Lika Lite som en IDIOT , lika lite som en ANALFABETISKA PERSON ! (  Enligt alla SKIT  UTREDNINGAR , SKIT BESLUT , SKIT  DOM  , Allt finns att Bevisa , en del Är redan på Min Hemsidan ) ( falskaparadiset.se ) och ( fakeparadise.se )!

 

De ( Okunniga Domstol Folket ) med de 5 Fucking Kontaktförbud , ville  visar att jag ( Ahmad Valadi ) Är en GÄRNINGSMAN ! FARLIG ! OLÄMPLIG ! Vilket  SKIT  LAND ! Att Man har inte RÄTTIGHETER , Bara Falska MOTTO ! Verkligheten är bara SKIT ! Bara LÖGN ! Levande Exempel , Mitt LIV ! Med så Många OKUNNIGA , OHEDERLIGA , OÄRLIGA Domare , Åklagare , Kommun Personal som var i Mina Ärende , under 20 År ( Från Min Första Fru ” F  – M ” tills nu , sedan 3 år och 3 månader tillbaka , med den här Ukrainska Gata Kvinna ” Natasha   ” !

Allt Finns att Bevisa , Därför Står Jag För Alla Mina Ord ! Jag är  AHMAD  VALADI  Made in IRAN !  ! Inte vem som helst !

 

Min Hemsidan är för att Folk ser att Vilka  IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Alla som har varit i Mina Ärende , från Okunniga Poliser som den Gata Kvinna ” Natasha ” , 2013 – 08 – 28 , 29 , 30 Lurade De , Alla Okunniga Domare , Åklagare , Kommun Personal , Hennes ” Natasha ” s Äckliga Advokat  ” Jur.kand. ”, mm )  Med sina Dåliga Jobb , ställer Folk ( Någon liksom Mig ) i Problem , Skiter på Min Rättigheter , och Tack vare deras DUMHETER , OKUNNIGHETER , Någon som jag Får ( SKIT  DOM ) , FUCKING  KONTAKT FÖRBUD , sedan Spara i Eran Register , och Eran Dumheter  ( Poliser , Kommun Folket , Domstol Folket , mm ) , ska Förfölja Mig Hela Livet , Liksom de Papper som Domstolen Slickade ( Den SKIT KOMMUN UTREDNING , och 5 Fucking Kontaktförbud  ,  4  gånger , angående den Gata Kvinna ” Natasha  ” och en gång angående Min Första Olämpliga Fru ” F – M  ” ) och Domstol Folket ville  med detta visar att jag har 5 Kontaktförbud , det betyder att jag ” Ahmad Valadi ” är en Gärningsman !

Det betyder Eran SKIT JOBB , Eran SKIT DOM , inte bara Förstörde Mitt Liv DÅ , Även Nu , Även i FRAMTIDEN !

I Framtiden om en IDIOT , utan ANLEDNING stoppa en KNIV i Min MAGEN , Istället för att System GRIPA  den Gärningsman som Stoppade en KNIV i Min Magen , Ni IDIOTER  vill Skicka igen sådan FUCKING  DOM (  5 Kontaktförbud ) och med Detta , betyder Min Magen är SKYLDIG !

För att Jag har 5 Fucking Kontaktförbud På Mitt Namn , och Min Magen ska Betalar även SKADESTÅND till den Gärningsman som Stoppade Sin Kniv i Min Magen , Dels för att Här är Sverige , Ett Skit Land utan Lag , Utan Kunniga Lagman , Utan Rättvisan , Dels för att Jag har 5 Fucking Kontaktförbud i Register på Mitt Namn !

Vilket som Jag Fått All Problem ,  Tack Vare Så Många OKUNNIGA , OLÄMPLIGA , OÄRLIGA DOMARE , ÅKLAGARE , och Tack Vare 2 OLÄMPLIGA KVINNOR (  ” Natasha ”  och ” F –  M ”  ) som med Sina Lögner , med sina Omänskligheter , Förstörde Mitt Liv , Barnens Liv , Sitt Liv !

Och detta , Eran DUMHETER , med form av SKIT  DOM , i Mina Ärende , På Mitt Namn , ska SKOGA på Mitt Liv , Hela Livet !

IDIOTER ! ( Ahmaghhaa ) ! ( Ni Domstol Folk ) ! De 5 Fucking Kontaktförbud , som några OKUNNIGA , OHEDERLIGA Domare , Åklagare utan att Fatta Situationen , Gav Mig , SKADAR  Min SON ? Eller vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Gjorde SKADADE  Min Son ? Både PSYKISK och FYSIKALISK !

De 5 Fucking Kontaktförbud som några Olämpliga Domare , Åklagare Gav Mig ,  Orsakar att RADERAR  Vad den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde och Gör  mot Barnen och Mig ?

Det var Dumt av Alla Åklagare som Gav Kontaktförbud ( nummer 1 , 2 , 3 , 4 ) Deras Förklaring var så DUMT , så DUMT som man måste bara Skrattar åt så här mycket DUMHETER  !

De idioter ( Ahmaghhaa ) ( Okunniga Åklagarna  ) Skrev : Risken finns om vi ta bort ( Kontaktförbud ) Ahmad Gör BROTT , till exempel : Ringer till den Gata Kvinna ( Natasha   ) , Förfölja Henne ( Natasha   ) osv !

 

Jag skrev : Är det inte Bättre att Ni ( IDIOTER )  ( Ahmaghhaa ) Skära av alla Mäns ( KUK ) för att Minska  RISKEN för ( VÅLDTÄKT ) till NOLL ?

Jag är Glad att De IDIOTER ( Ahmaghhaa ) Ville inte Skära av Min KUK , och lämna bara  ett litet  hål för att Kissa , för att kanske jag Skulle Göra  BROTT  , till exempel ( Att jag Våldta den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) ! 

Tack att Ni var så Snäll och Hjälpte Mig att  jag inte Göra BROTT ! med Eran (  4 Kontaktförbud ) ! , Jag skrev : IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ! Hon ( Natasha ) Redan Gjorde Alla Typer  BROTT , Ni är Orolig att ” Risken Finns att  ” Ahmad  ” Gör Brott ! !

Titta Vilka IDIOTER Bestämmer över Oss , och Våran Ban ! Oh Gud Hjälp Mig !

Det är över 3 år ( 3 år och 3 Månader ) den Gata Kvinna ( Natasha  ) Gjorde Alla Typ Dumheter Mot Barnen , jag påpekar igen liksom TITEL , Verkligheten är 1000  gånger mera !

Varsågod Här : 3 månader på den Privat Bordell  , som Ni Kallar för ( Kvinnojouren ) , 3 månader på Vandrarhem , 4 månader på en Stall ( Stable ) med 2 Äckliga , en Äcklig Pedofil ( P – E  – L  ) och en Äcklig Polsk Kvinna ( A – L  ) , efteråt Min son var 6 månader ensam i Ukraina , sedan 6 månader Min Son ( D ) bara levde med sin Syster ( V – Ch  ) upp till 01 : 00 – 02 : 00 – 07 : 00 medan den Gata Kvinna ( Natasha  ) var på sitt Gata Livet och KNULLADE med Folk och Tjänade Pengar ! Och sedan 1 år tillbaka , som bor i Bålsta med en Psykopat ( Stora ” V ”  ) vilket som Fortfarande Lämnar Barnen Ensamma Hemma , och Själv Fortsätta sitt Smutsig Liv , och Kommer Hem så sent , som Barnen Redan Sovit , Barnen Går Skolan Själva , med Tomma Magen , Kommer Hem Ensamma osv ! och sist , Barnen var ensamma med en Främmande man ( Den Psykopatens Pappa ) flera Veckor , för att den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) Ville på Semester med en av sin KNULLARE ( Stora ” V ”  ) för att Badar , Solar och KNULLAR 3 Veckor Barn fri !

 

Föra gånger som jag skulle hämta Min son , Han hade dåliga kläder , ingen långkalsong under sin tunn byxor , ingen Overall ,  ingen halsduk och helgen var så kalt ,  för att det är ( D ) s  10 årig syster  ( V – Ch  ) tar hand om Honom ( D ) och hur kan en 10 årig tänker på sin Brors Kläder  , och den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) vet ingenting om Barnen , då jag var tvungen att igen köpa lite kläder ( Långkalsong , Tofflor , Handskar , Mössa ) och med Eran Fucking Kontaktförbud , jag kan inte ens ringa till den Olämpliga Mamma ( Natasha  ) för att säga  Vad är Detta ? Till slut , när jag lämnade Min son på måndag , på en A4  papper skrev till  10 årige ( V – Ch  ) att till nästa gång , ( D )  ska ha Långkalsong , Handskar , Halsduk , Overall , bra Skor , under Vinter !

 

Väl ! Även en IDIOT  FATTAR detta att Sådana ( Som jag pekade att den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) Gjorde ,  SKADAR  Barnen , inte Hur många gånger  JAG  har Fucking Kontaktförbud i eran REGISTER ! Som den Gata Kvinna ( Natasha  ) Begär , för att Göra Alla Typ Dumheter med Barnen , och jag kan inte ens ha Koll på , och inte ens Ringa  Henne ( Natasha  ) och Protestera ! Hon ( Natasha  ) Utnyttjar Eran Dumheter , till Maximum nivå !

 

Att ha några gånger Fucking Kontaktförbud på Mitt Namn , som jag fått från några Okunniga , Olämpliga Domare , Åklagare , kan inte Stoppa att jag inte Gör Min Pappas Roll till Mina Stackars Barn , och inte Skydda De ( Barnen ) och inte Kämpa för deras RÄTTIGHETER !

Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domare , Åklagare ) är Liksom den Gata Kvinna  ” Natasha ” ) , Ju mer Hon ( Natasha  ) Ljuger , Desto mer måste Ljuga i Framtiden , vilket som bara Gör bara Värre och Värre för Henne ( Natasha  ) , samma sak , Ju mer Ni  ( Dumma Domare , Åklagare ) Dömer så här IDIOTISK , desto mer Ni visar Att  Ni Kan inte Döma , Ni bara ge Sverige Domstolar en Dålig RYKTE !

 

Mina Bekymmer är inte sådana Dumma Dom , Dumma Fucking Kontaktförbud , Mina Bekymmer är : Att inte Gör Något Dumt som Smutsar Mitt Gott Namn , Mitt Heder , Att inte gör något Dumt att Min Familj , Mina Barn ska SKÄMMAS , Att inte Gör något Dumt att ska Ge Dålig RYKTE till 80 Miljoner IRANIER , eller 10 Miljoner Svenskar , som jag är en av De ( Fast Låtsas Svensk ) , eller Göra något Dumt som 1,4 Miljarder Muslimer ska Skämmas för Mig ! Att Göra något Dumt som Min Mänsklighet ska Bli Smutsig ! Att göra något Dumt som är inte i en Människans NIVÅ !  

Mina Bekymmer är inte att Bli Dömd  ( SKYLDIG  ) av Några Okunniga , Ohederliga , Olämpliga Domare , Åklagare , som för Några gånger ( Gratis Ligg ) från en Gata Kvinna ” Natasha  ” Räknar Mig (  SKYLDIG ) , eller Några  Okunniga , Olämpliga , Ohederliga Kvinnliga Domare , Åklagare På grund av Sin KOMPLEX , som känner sig Under Män, s Nivå , Räknar Mig SKYLDIG , Jag är 1000 % Säker på Mig , Jag är AHMAD  VALADI !

 

Så här mycket Tid , Energi , Pengar som Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa )  hade Lagt , för att ( INTE  FATTAR ) det skulle tar en HUNDRA  DEL av ( Tid , Energi , Pengar ) Om Ni  FATTADE !    Allt som Ni Hade Gjort hittills ( Över 3 år och 3 månader ) Var FEL , Var SKIT ! Enligt Alla Bevis Material , vilket som jag Försöker att Visa till Folket på Min Hemsidan !

Jag skrev flera gånger , Liksom ( Interpol ) som Många Länders Polis Organisation som har Gemensam Data Bas och Använder Varandras information och Taktik , för att Gripa en Skyldig Person , griper en Terrorist osv , Det Känns att Sveriges Domstolar ( Domare – Åklagare ) Behöver HJÄLP , Det är över 20 år bara i Mina Ärende , Ni ( Domare – Åklagare ) visade Mig att Ni FATTAR  inte den Minsta , Bättre man Bilda ( INTERDOM ) liksom ( INTERPOL ) att Andra Länders ( Domare – Åklagare ) Hjälper Svenska ( Domare – Åklagare ) med sådana enkla Ärende , Liksom Mina Ärende , som även ett BARN  , även en IDIOT , även ANALFABETISK Person Fattar på en Gång , att Hjälpa Svenska Domstolar , för att Landet kan Spara Tid , Energi , Pengar , plus , att Folk liksom Mig och Mina Barn inte Drabba på Grund av Okunnighet av Svenska Domare , Åklagare !                                                                                                                          Ni  ( Domstol Folket ) är så Dumma som istället för att Använda HJÄRNAN ,  en del använt Sin KUK , en del Sin ……… , och ingen  jobbade efter LAG ! Min Hemsidan är för att visar  Svensk ORÄTTVISAN  !

Det är DUMT av Er ( Domstol Folk , Kommun Folk , Poliser ) att inte ser så här mycket OLÄMPLIGHETER  från ( Natasha  ) s sidan , Detta på något sätt visar Eran OLÄMPLIGHETER !

För Mina Barns skull , Jag kommer att visar Svenska ORÄTTVISAN till Hela Världen !

Det är Min Mänskliga Rättigheter att KÄMPAR för Mina RÄTTIGHETER , Det är Min PLIKT , som PAPPA att Kämpa för Mina Barns RÄTTIGHETER , så länge de är Minderåring , när De ( Barnen ) blir MYNDIG , De  ( Barn ) får Kämpa Själv , och jag som Pappa , hela Mitt Liv är som ett BERG på Mina Barns Sidan !

 

Min Hemsidan är för att Visar Eran ( Allihopa som var i Mina Ärende ) Dumhet , Omänsklighet , Okunnighet , Olämplighet till Folket  , trots att  Eran Höga Löner är från Folkets SKATTEPENGAR !

Min Hemsidan är för att Statsminister ser att Han är Statsminister till Vilket Skit Land ! Som Folk Liksom Mig och Mina Barn har inte RÄTTIGHETER  !

Min Hemsidan är för att Ministrar ser , i det här Skit Land som De är Minister , Folk liksom Mig och Mina Barn , har Vi  ” HELVETE  ” !

Min  Hemsidan är för att Ansvariga till Landet ( Statsminister , Partiledarna , Kommunalchef , Polischef , Domstol Minister , osv ) vaknar till Verkligheten !

 

Mina Barn är Framtidens ( Pappor  – Mammor  ) , Jag vill inte i Framtiden , Mina Söner  ( ” D ”  och ” B ”  ) ska Uppleva All ORÄTTVISAN som Jag Upplevde i 20 år !

Jag Vill Inte Mina Döttrar ( ” V – Ch ”  och ” G ”   ) ska Leva liksom sina Olämpliga Mammor , med LÖGN , ett Smutsig Liv !

Min Hemsidan är Liksom Att Uppfostra Mina Barn och Andra Barn på det sätt !

Min Hemsidan är för att Folk , för att Ansvariga  , vet att med att Soppa SKIT under Mattan , Samhället Blir inte Rent , För att ha ett Rent Samhälle måste Få bort SKITEN !

Min Hemsidan är För att Mina Barn Lär sig att De  ( Barnen ) ska inte SKÄMMAS om  ( Jag , Deras Pappa  eller deras Olämpliga Mamma ) Vi gör Något Fel ,  vi gör Något Dumt  , Utan De ( Barnen ) Ska Skämmas om De Själva Gör Något Fel , Något Dumt !

 

I Min  Gamla Kultur ( IRAN ) när ett Barn ,  en Ungdom Gör Fel , Egentligen man säger det är ( Hans – Hennes ) Föräldrars Fel , som Kunde inte Uppfostra sina Barn på Korrekt sätt !   Det är Föräldrars Ansvar att Lära Barnen Livets Mening , Visar Barnen Korrekta Vägar ! Man Behöver inte Lära Barnen Allt !

Livet är Liksom Matematik ! Om man Lära  Barnen siffror från ( 0 till 9 ) och Lär Barnen ( Plus – Minus – Multiplikation – Dela med ) , När Man Lär  Barnen de MÄNSKLIGA  GRUNDARNA , LIVETS GRUNDERNA , Resten är Likadana ,  lite mer lite mindre !     Grunderna är att ( Ljug Inte – Fuska Inte  – Lura inte  – Gör inget Dumt – Följ efter  Lagen –  Don,t War – Make Love ! och lite till  ) !

 

Om Den SJUKA CIRKEL  ( ORÄTTVISAN ) stoppas inte , och Några Omänskliga , Ohederliga , Okunniga ( DOMARE , ÅKLAGARE ) för sådana SKIT  DOM , SKIT  BESLUT får så Höga LÖNER , för att LEKA med MÄNNISKORS LIV , NAMN OCH  HEDER , utan att Använda HJÄRNAN , utan att FÖLJA LAGEN , Bara  SKYDDAR Varandra och DÖLJA Varandras DÅLIGA DOM !

Utan att Tänka att Deras Jobb är TABU , och är RÄTTVISAN , inte att Leka med Människors Liv , Namn , Heder , Bara för att Ni har Makt , och Människors Liv ligger i Eran SMUTSIGA  HÄNDER !

De 2 Domstolar ( Svea Hovrätten , Högsta Domstolen ) är ÄNNU  VÄRRE !

De är Liksom Sjätte och Sjunde Fingrar , som Bättre att inte FINNAS !

Deras  (  Svea Hovrätt , Högsta Domstol ) Dåliga Roll är ännu Värre , De (  Svea Hovrätt  , Högsta Domstol ) s Folket  , bara BEKRÄFTAR sina Kollegor, s ORÄTTVISAN ! De ( Svea Hovrätt , Högsta Domstol ) s Folket Bara GODKÄNNER Domstol Folkets ( Dåliga Dom , Dåliga Beslut ) utan att veta att Deras Roll är inte Det , utan deras Roll är att : Om Domstol Folket Gör Fel , Dömer Fel , Beslutar Fel , De ska RÄTTAS TILL ! Men men , här är Sverige !

 

Detta Orättvisan ( Domstol Folkets Dåliga Dom och Svea Hovrätt och Högsta Domstolens Folkets  Mer Dåliga och  Mest Dåliga DOM ) Påminner Mig Detta :

I IRAN , Det var en Kung ( Jag tror det var ” Nasseredin Shah ” ) som hade några Lejon ! Det var en Man som var Ansvar för att Mata Lejonen   !

Den Ansvariga För Lejonen  , Brukade att Stjäla Några Kilo Lejonens Kött , Därför Lejonen för varje dag blev Mager och Mager ! Kungen väljer en person till att bevaka den Första Lejon Ansvarige ! Första Ansvarige lurar den andra Vakt , och de Delar Lejon Köttet tillsammans  , och Resten av Köttet till Lejonen !

Kungen ser att Lejonen blev ännu mera Mager ! Kungen Väljer en person till för att bevaka de 2 Ansvariga till Lejonen ! De 2 Lurar den Tredje Vakt och Delar Lejon Köttet , och resten till Lejonen !

En dag Kungen  själv går  för att Kollar , frågar den Första Ansvarige , Hur Går det Till ? Den  första Ansvarige Mannen till Lejonen Säger : Om Ni väljer en Person till , för att Bevaka Oss , Dör Lejonen av SVÄLT !

Med andra Ord : När så många Okunniga Domare / Åklagare i Mitt Ärende Dömde så här SKIT , Om en Domare Till , Dömer SKIT , då TOTALT Ni Olämpliga ( Domstol Folk ) SKITER på Svenska GOTT NAMN i Världen och Svenska RÄTTVISAN  !

För Mig ( Svea Hovrätt och Högsta Domstol ) Folkets ROLL , är LIKADANA !

Det är 20 år , De Visade Mig , Svenska RÄTTVISAN , så Här DÅLIGT !

När i ett Land ( Liksom Sverige ) Arbetsförmedlings Tjänsteman , för det jobbet som får Lön , för att Hjälpa Kvinnor att Hitta Jobb , Bjuder De ( Kvinnor som Söker Jobb ) till sin Sommarställe och Först KNULLAR  De ( Kvinnor som Söker Jobb ) sedan Hittar  jobb åt De ( Kvinnor som sökte Jobb ) ( Det var en Artikel om det i Metro ) Naturligtvis DOMARE , ÅKLAGARE , Utnyttjar sin Post och Position  också , och för Några gånger ( Gratis Ligg ) från Kvinnor Liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Istället för att Dömer Korrekt och Ge Fängelse Straff till en Sådan Olämplig Kvinna  ( Natasha  ) , för all Dumheter som Gjorde mot Barnen , mot Mig , mot Samhället , Gav ( Berömd , Stöd , Skadestånd , Ensam Vårdnad , Kontaktförbud till Hennes man ” Jag ” Hittills 4 gånger osv ) ! Bara för några gånger ( Gratis Ligg ) !

Man kan inte TOLKA på annat sätt !

Roligaste delen med den Artikel ( Arbetsförmedling Personal som Knullade Kvinnor i sin Sommarstuga , för att hjälpa de att hitta jobb ) var : att Han som Straff Fick bara ( Arbetsförmedling inte betalade 1 månad , hans  Månads Lön ) Vilket som om det var en Utländsk man , minst 10 år Fängelse , utvisa  från Sverige !

Detta är Svenska Falska Motto : ( Alla är Lika framför Lagen ) !

Man kan Förstå på en gång när man läser en Artikel i Svenska Skit Media !

Om Aktörer var Svensk eller Utländsk , även om De ( Media ) skriver inte TYDLIG  !

Folk ska stå för sina Dumheter ( Liksom den Gata Kvinna ” Natasha  ” ) annars Samhället blir det liksom DJUNGEL , om Folk Erkänner INTE Sina Dumheter , Och om de får inte Straff  för sina Dumheter , De kan göra igen och igen !

Då en dels Folkets Rättigheter blir bara FÖRSTÖRDA ( Någon liksom Mig )  !

 

På Persiska Vi Säger : När man tar några Matsked från en Gryta i en Kasstroll , resten av Gryta i den Kasstroll smakar det samma !

 

Det betyder Andra Tjänsteman  Jobbade och Jobbar Lika Skit , i Mitt Fall ( Poliser , Kommun Folket  ,  Hennes ” Natasha  ” s Äckliga Advokat  ” Jur.kand. ” , Domstol Folket  , Högre Domstol Folket ) Jobbade Så  SKIT  som  man KÄNNER  lukten av SKIT i Varje RAD av Eran SKIT DOM , SKIT BESLUT !     

Allt Finns att Visas , Det är SOLKLAR ! Min HEMSIDAN är ett LEVANDE   BEVIS !

Svenska Domstol Folket Jobbar så Här SKIT , Dömer så här SKIT , för att De ( Domare , Åklagare ) Vet att Vi har inte Någonstans som Folk som Mig , som Blev ( ORÄTTVIST DÖMD ) Kan Vänder sig Ditt , också De ( Domstol Folket ) vet att i det här SKIT  LAND , vi har inte ÄRLIGA   och ANSVAR  MEDIA !

Jag Kallar Mitt Dröm Land , för SKIT  Land , för att det är över 20 år jag Blev Skit Dömd av så många OKUNNIGA , OLÄMPLIGA Domare , Åklagare ! Och Mitt Liv , mina Barns Liv Blev ( HELVETE ) !

 

Att Respektera Lagen är ( ÖMSESIDIG ) ! Allt är Ömsesidig !

Man ska Kunna Lita på Landets Lag !

Jag Valde inte att Bo i Sverige , för att Bli Behandlade Så  Här  SKIT !

Jag valde inte Sverige , för  att Bo , som Mina Barn ska Ha Helvete !

Jag Valde inte att Bo i Sverige , För att Några IDIOTER Leker med Mitt Liv , Mitt Gott Namn , Mitt Heder  , Min Religion !

Av 31 år i Sverige , har jobbat över 29 år , och inte en dag , sjukanmälde mig , inte ens en Fimp Slängde på Gatan , Jag Kommer från IRAN , jag har Lärt Mig så Fina Saker från Min Gamla Kultur ( Persian ) och Religion  plus all Fina från Er Kultur , som Räcker för att Leva som en Normal  och Fin MÄNNISKA !

 

Därför tillåter inte Någon Liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) Leker med Mitt Liv , och Förstör  Mitt Liv och Mina Barns Liv , och Smutsar Mitt Gott Namn och Heder !    inte Heller tillåter några Okunniga , Omänskliga , Ohederliga Domare , Åklagare med Sina Dumheter , med sina SKIT  DOM , Förstör Mitt Liv , Mina Barns Liv !        Bara för att De har Fria Händer att Döma Hur SKIT som helst !

Vi är här , men det betyder inte att Ni ( Dumma  Domstol Folk , Kommun Folk , Polis , mm ) Får Göra Vad Som Helst !

 

Jag är inte här för att Några Olämpliga Domare , Åklagare mot några gånger        ( Gratis Ligg ) ( Från Min Före detta ” Natasha  ” ) , Skiter på Lag och Rättvisan !

Eller På Grund av Rasistiska Skäll eller på Grund av att Ni ( Domare – Åklagare ) har Makt Göra Vilket Dumhet som helst !

Om Eran  ( Domstol Våg ) som är Symbol  Till ( RÄTTVISAN  )  i hela Världen , fungerar inte Korrekt , Vi Utlänningar , Muslimer ska Bilda en

( MOTVIKT  VÅG )   helt Laglig , som ska vara MOTVIKT till Svenska ( ORÄTTVISAN ) !

När någon som Jag ( Ahmad Valadi ) som  även med ADVOKAT  kan inte få Sina  Rättigheter , då Vi kan Vända oss till Vår ( Motvikt  Rättvisan ) till Vår IMAM som ska Sköta detta , med Hjälp av Några Ärliga Advokater , som också Läste ( Svensk Lag ) med Vår IMAM och Hundratals , Tusentals andra Muslimer som Totalt Lyssnar på Vår IMAM , Om Behövs Protestera  ( Domarens , Åklagarens Dumma DOM ) om Behövs Skriva Petition , om Behövs att Demonstrera , då man är inte ensam , hundratals , Tusentals Muslimska ( Broder / Syster ) och Vår IMAM och ( Motvikt Rättvisan ) s Advokater  och om Svenska Folket  vill  vara med , är också Välkomna , för att

( Rätt ska vara Rätt ) Då vi kan Tillsammans  Protestera Domarens , Åklagarens Dumma Dom !   

 ( Svea Hovrätt och Högsta Domstol ) är 2 FORMALITET  Domstol , över 20 år jag har Dåliga Erfarenhet av De  ( Svea Hovrätt , Högsta Domstol ) !

 ( På Persiska Vi säger : Ingen Vatten blir Varm av deras Eld ) !

 

Det betyder : De är liksom ( Låtsas Domstol ) Låtsas Domare , Låtsas Åklagare , Annars Man Skulle Se någon Resultat från De , inte bara ( Vi gick igenom allt , Hittade inte Fel på Domstolens Dom , då Domstolens Dom sitter fast , något liknande ) Vilket som är Bara liksom SCHABLON , De bara Skriver Mål Nummer och Klistrar detta , Då Man kan säga som Barnen Säger ( LÅTSAS ) , Då Vi ( Vi som blev Dåligt Behandlade )  kan berätta Sanningen som Ni ( Domstol Folk ) FATTADE  INTE , till Vår IMAM , och med Hjälp av Vår Advokat ( Som ska vara Stam Advokat till den Organisation ”  Riktiga  Rättvisan ” , om vi ska PROTESTERA , om Vi ska Demonstrerar angående ( Orättvisan ) till Någon ( Muslim ) i Första Hand , och Alla Andra som Deras Rättigheter blev SKITIGT , i Svenska Domstolar ( Liksom Mig ) Göra Någonting , om det behövs att SIGNERA PETITION , osv !

 

Med Dagens Teknologi , Alla Utlänningar , speciellt Muslimer , Iranier kan Registrera sig till Den OrganisationRiktiga  Rättvisan ) (  Absolut  Justice ) och Lämnar sin e – mejl och mobil nummer , och när en Muslim , en Utlänning  , även Svensk blir Dåligt Behandlad liksom Mig , IMAMEN efter att ha Kollat alla Korrekta Information , och Advokaten också Godkände att den Person Blev ( FEL  BEHANDLAD – SKIT  BEHANDLAD ) då man bestämmer att Hjälpa den Person ( Någon liksom Mig ) , med form av (  Signera Petition , Göra Demonstration ,  Protestera , mm ) får Tillstånd från Polisen , att stå i ( Sergels Torg eller framför Domstolen , Framför Riksdagen , mm ) för att visar att Någon blev Dålig Behandlade !

På det sätt , när IMAMEN skickar e mejl till alla Medlemmar , av 1000 tals Utlänningar , Muslimer  , även Svenskar  Åtminstone 100 tals som har Möjlighet  , kommer för att Hjälpa sin ( Bror – Syster )  Någon Liksom Mig , som Tack Vare några Okunniga Domare , Åklagare Blev Dålig Dömd ,  På det sätt Man Känner inte Sig ENSAM  längre  , Speciellt Vi Utlänningar , Vi Muslimer , Någon liksom Mig ,  då jag  Känner inte Mig Ensam ! 

Man kan ha Face Book , vara i Social Media osv ! Kanske Svenska SKIT MEDIA också visar sitt ANSVAR då ! på det sätt  kanske ( Rätt ska vara Rätt ) !

Då vi kan Tillsammans PROTESTERA Domarens , Åklagarens SKIT  DOM !

 

Jag skrev tidigare att Winston Churchill Hade sagt att : I ett  ( Äktenskap utan Kärlek )  , Tränger  in en  ( Kärlek utan Äktenskap ) !

Med Andra Ord : i ett Land som LAG kan inte Ge Människors Rättigheter , eller Dåliga Domare , Åklagare SKITER på Folkets RÄTTIGHETER , Då man Behöver en ( Parallell  Justice ) ( Motvikt Rättvisan )  för att vara MOTVIKT till Svensk ORÄTTVISAN !

 

Om verkligen Ni Fattar inte , Vill inte Fatta , eller Vad Annat , vill inte Ge Min Rättighet , Mina Barns Rättigheter , Skriftligt Skriv till Mig : Så är det ! Det är Vi som Bestämmer , Även om SKIT , Även om FEL ,  Så är det ! Gör Vad Du Vill !

Då som sagt , Jag Kan BILDA en FÖRENING (  Riktiga  Rättvisan – Absolut  Justice  ) och Vänder Mig till Vår IMAM , och Be Honom att Hjälpa Mig , med Mina Rättigheter , med Mina Barns Rättigheter , enligt ( Mänskliga Lag  ) , som är Högre än Vilket Lands Lag ! Om Ni kan inte  RÄTTVISAN !

Då IMAMEN med sin  ” FATVA ” (  Det betyder att Be Folk att Lyda Honom )    kan be Medlemmar , att om de kan , om de har Möjlighet , hjälper Den Person ( Mig  eller Andra Muslimer  , andra Utlänningar , även Svenskar  , som Blev SKIT  DÖMD !

Det verkar att Vi Utlänningar har ingen RÄTTIGHETER  här ,Vi ( Utlänningar ) ska SKYDDA VARANDRA , HJÄLPA  VARANDRA ! När Svensk  LAG  TÄCKER  INTE  OSS !

 

När Mammas Mjölk räcker inte till , till Babyn , man ger Barnen ( Mjölk Ersättning ) !  

Eller när en ( Man / Kvinna ) får inte Den ( Han / Hon ) vill från sin ( Fru / Man / Partner ) , Då De får från Andra ( Att bli  OTROGEN ) , eller på Egen hand , Eller Sluta !  

Och många andra exempel …….  Det verkar att Svensk LAG , Gäller inte Vi Utlänningar , Kan inte Ge Våran RÄTTIGHETER , Vi ( Utlänningar ) Behöver ( Tillägg  LAG  ) !

 Jag  Polisanmälde massa saker  , Polisanmälde ( några Personer som Gjorde  GROVT FÖRTAL , GROVT  BEDRÄGERI , som Gjorde MENED  , mm ) , Händer ingenting , För  Mina  Barn som Har Helvete , man Oro anmäler hos Kommunen , Händer ingenting ,  På Svenska Domstolar , Med Advokat , med alla Bevis Material , med Vittne , Trots OSKYLDIGHET , Vi Är  bara FÖRLORARE , Då Någonting är FEL , Detta  Falska MOTTO  ” ( Alla är Lika Framför Lagen  ) !

Innan jag Rättar till detta Falska Motto  ( Alla är Lika Framför Lagen ! ) , jag tillägger ett Skämt : Det är Liksom visa Företag , liksom (  Bröder Svenssons Måleri   utom ”Anders ”AB ) och Liknande , med hjälp av detta , Bättre Ni Rättar till , den bit av Lagen och skriva så här : Alla är Lika Framför Lagen Utom ” Utlänningar ” ) !                          

Därför Vi Utlänningar Behöver STÖD , Därför jag  Grundade  Min Hemsidan ! För att komma i Kontakt med Folk Direkt , För att visar  Folket att Hur vi Utlänningar bli Behandlade  här , Folk är Bästa DOMARE !

Jag har inte ens började att ROPA  på Hjälp ! i FÖRORTERNA , bland Utlänningar  , De som är Framtidens ( OFFRET )  liksom Mig !

 

På grund av ORÄTTVISAN i Svenska Domstolar och Orättvisan i andra saker också  , redan Utländska Trakter ( Förorterna ) har sina egna LAGhar sina TRADITIONER , och  folk Följer  efter Sina KULTUR och RELIGION ,  även pratar Svenska på sitt sätt , vilket som Redan Även Poliser Vågar inte visa sig i Förorterna , för att blir Bemöta med Sten !

Så Blir det när i ett Land ,  Utlänningar  Känner sig Utanför , När Alla är  INTE Lika Framför Lagen , och Finns Apartheid i Samhället , Då Folk Använder  Sitt LAG !  

Som en Ansvar Författare , bara påpekar att : Ni är Ansvar för all Bekymmer i LANDET !  Ni är Orsaken till att Samhället blir en OSÄKER PLATS !

När Utlänningar Tappar Förtroende till Er ( Landets Lag ) då blir Svårt att Ni kan igen Försöker att Folk , Speciellt Utlänningar LITA på Er !

Utlänningar är Speciell Folk , Det är Svårt att kunna gissa vad De Kommer att Göra , eller kunna Läsa deras Tankar ! Man kan Lura de för ett tag , men När de Vaknar och känner sig Lurade , De Tackar Tillbaka på sitt sätt !   

Jag har inte ens började att använda ( Sociala Media ) på Allvar !

För att Fortfarande jag tänker att bland så många OKUNNIGA Domstol Folk , det finns ÄRLIGA , HEDERLIGA , KUNNIGA ( DOMARE , ÅKLAGARE ) !

 

Det är över 3  År  och 3 Månader den Olämpliga Mamma  ( Natasha  ) , som blev Godkänd av några Olämpliga ( Domare / Åklagare ) som Lämplig Ensam Vårdnadshavare , Visade att är  OLÄMPLIGA  , enligt Alla Självtalande Bevis Material , Det betyder även Automatisk  de SKIT  DOM  Ni Okunniga Domare , Åklagare Gav , blir OGILTIG ! Blir OLAGLIG !

Det är Dags att Ni OLÄMPLIGA , OKUNNIGA DOMARE , ÅKLAGARE RÄTTAR till All  Eran  SKIT   DOM  , SKIT BESLUT !         

Vilket som Påverkade Mina Barn Över 3 År och 3 Månader ! Också Förstörde Mitt Liv , Smutsade Mitt Gott Namn , Heder !

Jag Gör allt , För att Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk )  DÖMER INTE SKIT IGEN ! Det Räcker hur Mycket Dumheter Ni Gjorde Hittills !

Nu ingenting är på sin Korrekta Plats ! Bara Falska Motto ! Liksom ( Alla är Lika Framför Lagen !  Bara Tomma Ord  , osv .

 

Man kan se ORÄTTVISAN i varje RAD i Mitt Ärende !

Man kan se Eran Dumheter i varje Rad i Mitt Ärende !

Man kan känna Lukten av SKIT , av eran SKIT DOM , SKIT  BESLUT !

Om  ” DUMHETER  ”  var i Nobel Programmet ,  Ni  IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Domstol Folk som Jobbar SKIT ) skulle Vinna (  Dumhet Nobel Priset ) varje år !

Det känns att Vi Utlänningar är DÖMD i FÖRVÄG ,  Då Undrar man , Vad behövs detta CIRKUS , som Ni Tror att det är ( DOMSTOL ) Annars Hur kan man TOLKA på annat sätt att Vi Utlänningar med ADVOKAT , med Alla Bevis material ,  med Vittne  ,  KAN  INTE   FÅ  VÅR  ( RÄTTIGHETER ) ?

Antingen är FEL på Eran ( RÄTTVISAN, s VÅG ) eller Eran LAG är FEL , eller Eran LAGMAN ( DOMARE , ÅKLAGARE ) Kan inte Sin Sak ! Annars Jag är 1000 % SÄKER  på MIG  att jag är OSKYLDIG !       Jag är Ahmad Valadi !

 

Det Känns att Ni har Visa Saker för att TÖMMA Eran KOMPLEX , Liksom att Ni har Domstol och Några Fina Lagstift , har Några ( Domare , Åklagare )  utan att Veta Domstol är en TABU Plats , Att Vara ( Domare , Åklagare ) är ett TABU Yrke , Man ska vara RÄTTVIS , Man ska Döma Korrekt , inte Döma Hur SKIT som Helst , eller Hur man vill , eller Dömer efter Hur många Gånger ( Gratis Ligg ) hade Fått  från Skyldiga Kvinnan i ärendet ( Liksom Mitt Ärende ) !

Det verkar att Allt är FORMALITET allt är på LÅTSAS , allt är CIRKUS , Verkligheten är så ÄCKLIG , så FULT !

 

När i ett Land ( Domstolen , Domstol Folket ) kan inte ( RÄTTVISAN ) , Då man Tappa Förtroende till Allt Annat i det här Land !

På Persiska Vi har ett Ordspråk som säger : Har che be gandad namakash mi zanand ……. Vay be roozi , ke begandad Namak !

Det Betyder : I Gamla tider , För att Kött och annat mat skulle inte Rutna , Folk Blandade med SALT , för att Kunna behålla  Köttet en Längre tid , Vad ska man göra , när Själva SALTET  är SKIT och RUTNA !

Med andra Ord : När Eran Domstol kan inte RÄTTVISAN , vad mer man kan  Önska  i det här SKIT  LAND !

 

En annan Exempel : I det här SKIT  LAND , flera gånger jag Polisanmälde många saker , många Personer , Trots att Det Fanns all Bevis Material , Bilder , Filmer , Vittne , Mina Polisanmälningar Lagt Ner , Antingen Polisen eller Åklagare skrev : Brist på Bevis material , Det går inte att bevisa att detta hade hänt , något skit liknande  förklaringar ! Trots att det som jag Polisanmälde var ( SOLKLAR ) med All Bevis material , som var  SJÄLV TALANDE , Lagts Ner , men När Mina Fruar ( Den Första Fru ” F –  M ” ) i sin tid med sina Äckliga Lögner , som ett Barn fattar att det var lögn ,  alla blev Köpta i det här SKIT  LAND , och  nu den andra Fru ( Den Gata Kvinna ” Natasha  ” )  med sina Äckliga Lögner !

 

När Hon ( Natasha  ) går till Täby Polisen den 2013 – 08 – 28 , 29 , 30 ( det betyder 3 dagar i rad )  ( För att Ljuga ) och säger Barnsliga Lögner , som även ett Barn Fattar  på en gång , De IDIOTER  Köpte  alla Hennes ( Natasha ) s Lögner , utan att Tänka , Utan att Ställa några Frågor till Henne ( Natasha  ) utan att Kalla Mig till Stationen och Göra en ( FÖRHÖR ) för att Jämföra  Min Version , med 1000 tals Bilder och Filmer med den Gata Kvinnans ( Natasha  ) s Lögner .

 

Men Polisen Täby , med Hjälp av Täby Kommun  , kommer Hem till Mig , utan Min Vetande , Tar Min Fru och Barn ( ” Natasha ”  var Min Fru då , upp till 3 månader framåt , Enligt även Eran SKIT  LAG ) och Placera Min Familj på en Privat  BORDELL  Som Ni kallar för ( Kvinnojouren ) , Där Hon ( Natasha  ) Blev Riktig ( KNULLAD , VÅLDTAGEN ) av Bland annat , Den Privat Bordells Manliga Personal , Liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) Vilket som den Äckliga Arab ( M – A – F  ) , Sammanlagt 26 månader KNULLADE den Gata Kvinna ( Natasha  ) för att Här är Sverige , ett SKIT LAND , som På Dagsljus  ( Polis och Kommun ) Kommer hem till Folk ( Mitt hem ) , och Tar Frun och Placerar på en PRIVAT  BORDELL  ( Kvinnojouren ) , Nu tack Vare den Privat BORDELL ( Kvinnojouren ) den Gata Kvinna ( Natasha ) blev en Legitimerade Gata Kvinna !

 

Även att Finnas 400 Kvinnojour och Tjejjour ( Privat Bordeller ) i ett litet Land som Sverige visar att Antingen Ni inte har Normala Lag , eller Normala Människor !

Om Verkligen en litet Land som Sverige Behöver 400 Kvinnojour , Tjejjour , som jag Kallar De ( Privat Bordell , på Grund av deras Smutsiga Roll i Min Fru , s Liv ) det betyder att Män i det här Land är PSYKOPAT , Egentligen Ni Behöver 400 PSYKIATRISK  AVDELNING !

 

Med detta vill jag säga : Även här  ( Polis Ärende ) Ni Gör Fel ! När Domstolen i ett Land Jobbar så  här mycket SKIT ,  och Gör Bara FEL ( I Mitt ärende var så i alla fall )  Polisen, s  FEL , det är ingenting ! ( Trots att Polis Station är Första Station , om någon ( Tjej / Kvinna ) Lurar Polisen , det betyder Redan Lurade hela Systemet , Ni ser på Mitt Ärende !

 

Filosofen Niche hade sagt : Jag är inte ledsen varför Du Lurade Mig , Jag är Ledsen för att jag   kan   INTE  LITA  på Dig  Längre !                                           Tyvärr , efter 30 år i Sverige , Fortfarande Känner jag Mig ( FRÄMMANDE ) Kan inte ( Lita på Er ) Längre ! Alla  FINA SAKER som jag trodde att Ni har var ( LÖGN ) var ( SKIT ) var ( BLUFF ) !

Jag valde att Bo i Sverige för att jag Trodde att Ni har LAG , MÄNSKLIGA LAG , Det finns RÄTTVISAN här , Välutbildade Folk  , Ärliga Folk sitter på Känsliga Poster , att Ni  vet Vad  ” Familj  ” Betyder , Att Ni vet vad  ” Barn ” Betyder , Att Ni vet Vad  ” Heder  ” Betyder , Att Ni vet vad ( Hundratals Fina saker ) .

Jag Hade FEL , Allt var ( HÄGRING  ) ! Allt var ( LÖGN ) ! Allt var ( SKIT ) !

Efter 30 år som jag  Bodde här , levde som en Människa , Fått bara Problem !  Nu Efter 30 år Känner Mig LURADE , FÖRLORADE , KNULLADE !

 

Stackars Mina Barn ! Som Har OLÄMPLIGA MAMMA , och Bor i ett SKIT  LAND , som MÄNSKLIGHETEN är bara TOMMA ORD !

VERKLIGHETEN är LIKA  SKIT som alla Andra SKIT  LÄNDER !

Jag är Glad att Åtminstone Jag har Finna Saker från Min Gamla KULTUR ( IRAN ) i Min Bagage , i min Ryggsäck ,   Stackars Mina Barn ! Som Växer Liksom FÖRÄLDRALÖSA  BARN i det här SKIT  LAND , som har inte MÄNSKLIGA LAG , och har OKUNNIGA  LAGMAN !

 

Det sägs att : De som bor nära Tågstation , eller nära Strand , efter ett tag , de hör inte Ljudet av Tåg eller Vågor !

Samma sak , Läkarna och Sjuksköterskor , efter ett tag , De blir vanna vid Blod och Sår och Döda Folk .

Samma sak De som Dödar Folk , efter ett tag , Att Döda Folk blir det vanlig för de .

Samma sak Domstol Folket som DÖMER  SKIT , Efter ett Tag , Det blir RUTIN för De , att LEKA med Människors LIV , NAMN , HEDER !

Och eftersom det finns ingenstans att man Överklaga Deras ( Domare , Åklagare ) s SKIT  DOM , det blir Ännu Värre ! De ( Okunniga Domare , Åklagare ) Gör Vad De Vill !

 

En Läkare , bara för att är Läkare , och Känner alla Mediciner , får inte Skriva Vilken Medicin som Helst , Fel Medicin , Bara för att Det är Läkare och Har Makt som en Läkare , Utan Måste skriva RÄTT  MEDICIN , Rätt Dos osv !

 

 Om en Läkare Skriver Fel Medicin , Det finns någonstans som även tar Läkarens  ” Legitimation ” , Bara ” Domstol Folket  ” som Själv skulle vara ( FÖREBILD )  för RÄTTVISAN  , som Skulle vara RÄTTVIS , Själv SKITER på RÄTTVISAN , Själv SKITER på MÄNSKLIGHETER och Folkets HEDER Och Sveriges GOTT   RYKTE !

Som en Ansvar Författare säger att : Ni ( Olämpliga Domstol Folk ) ( jag menar inte Ärliga , Kunniga Domare , Åklagare ) Egentligen Signalerar till Kvinnor liksom den Gata Kvinna ( Natasha  ) att : Gör vad som helst , Vilket Dumhet som helst , Vilka Olagliga saker , Vi ( Okunniga , Olämpliga Domare , Åklagare ) Hjälper till , Vi kommer överens , Maximum några gånger (  Gratis Ligg ) , Allt är i Våran Händer !

Levande Exempel , Mitt Ärende , den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Gjorde Alla Typ Dumheter , och Hittills var Bara VINNARE i Svenska DUMSTOLAR , som Ni tror att det är  ” DOMSTOL  ” !

Tack vare den Gata Kvinnans ( Natasha ) s SMUTSIGA  FITTA ! och tack vare så många Okunniga ( Domare – Åklagare ) ( Manlig och Kvinnlig ) Själva Dumma Dom , Själva Dumma Beslut , Själva Dumma Utredning hittills är så SOLKLAR , som jag behöver inte ens Göra något mer !

 

Ni bara ger Fel Signal till Kvinnor liksom  den Gata Kvinna ( Natasha ) !

 Även om jag var  ” MÖRDARE  ” , den Gata Kvinna ( Natasha   ) hade inte Rätt att Göra Mina Barn ILLA ! eller Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Olämpliga Domstol Folk  ( ” Domare / Åklagare  ” ) Dömer SKIT , som Ni Gjorde Hittills !

Det är 3 år och 3 månader , Mina Barn har Helvete , ingen av de Okunniga ( Domare / Åklagare ) FATTADE , att skriva ett ORD om det , och Mina Barn bara Fick Psykisk och Fysikalisk Problem !

 

I Framtid , När jag fått lite Min Kraft tillbaka , Jag vill Ha FÖRELÄSNINGAR Hit och Ditt och Visar ( REELL SVERIGE ) och Svenska ( RÄTTVISAN ) !

Med Hjälp av Mitt Liv efter 30 år i Sverige , som är bara HELVETE  !

När Någon liksom Mig  , ser inte Rättigheter från LAG och LAGMAN , Då man LITAR  INTE längre på LAG och LAGMAN , och Försöker att Hitta en annan Väg , Att Få Hjälp av FOLK , Liksom ett ÄKTENSKAP som Finns inte Kärlek , Förtroende i den , då Antingen man ska vara OTROGEN , eller SLUTAR !

 

Folk  som Får inte sina RÄTTIGHETER i ett Land , Antingen Fastnar på ( Gang )( Maffia Group ) eller ( Religion ) eller andra Dumheter på egen Hand !

Som en Ansvar Författare försöker att pekar på saker som jag är säker på att Ni Domstol Folk FATTAR  INTE !

 

Detta Gäller i Hela Världen , jag inte Uppfunnit det  : Folk säger sina Problem Först väldigt Artig , om inte blir Hörd , om Hjälper inte , De Höjer sin Röst , om det Hjälper inte , Då SKRIKER man ! Om det hjälper inte , De hittar Dumma Vägar Själva !

Detta är Min Reaktion för all ORÄTTVISAN som jag och Mina Barn hade fått ! Det är 3 år och 3 månader angående den Gata Kvinna ( Natasha ) och om jag ska räknar andra Fru , s Dumheter och Svenska Domstolar , s ORÄTTVISAN , då blir 20 år , som jag och Mina Barn har HELVETE !

Det är Min Mänskliga RÄTTIGHETER att SKRIKER åt så här Mycket OMÄNSKLIGHETER och ORÄTTVISAN och DUMHETER !

Om Ni ( Ansvariga ) väntar bara påFALSKA  KOMPLIMANGER ” , Aldrig FATTAR Vad är Fel , Vad är Rätt ! Och Ni måsta Simma i den SKITEN som Ni Själva Är ORSAKEN .

 

Ett Land som Sverige , med sådana Okunniga ( Domare , Åklagare )  Naturligtvis Mammor ska vara Liksom den Gata Kvinna ( Natasha ) !

 

En gång till , jag vill att Ni Domstol Folk , Skriftligt Skriver och Skickar till Mig , Min  ” OLÄMPLIGHET  ” , och den Gata Kvinna , s  ” LÄMPLIGHET  ” !

  

För att Eran Svar visar  Eran ( LÄMPLIGHET  eller OLÄMPLIGHET ) också !

Plus , Jag vill lägga på Min Hemsidan  att Folk som är Bästa DOMARE , Bedömer !

Min Hemsidan redan över 88,8930 gånger folk Besökte Min Hemsida , detta betyder Redan flera tusen Följer Min Hemsidan !

Jag har tiotals A4 papper med Mina noterade skrifter , som jag använder i nästa Skrift , så försöker att Sluta Min PROTEST mot Kommunens SKIT UTREDNING , Hoppas på att Mina Skrifter , som jag  har lagt 3 år och 3 månader Mina Dyrbara Tider , kan VÄCKA  ER ( Ni OKUNNIGA TJÄNSTEMÄN ) !

 

På Slutet , igen , Jag Ahmad Valadi 570901 – xxxx Skulle Be Domstolen att på Grund av att den Olämpliga Mamma ( Natasha ) är inte LÄMPLIG Vårdnadshavare , Speciellt ENSAM  VÅRDNADSHAVARE ,  Så jag vill ha Ensam Vårdnad av Min Son ( D –  Valadi 100517 – xxxx ) till Mig och Varannan vecka till den Olämpliga Mamma ( Natasha 830307 – xxxx ) , Hoppas på att den här Gång Någon som FATTAR ska vara DOMARE i Vårt Ärende !                    

 

Jag skulle Be Domstolen att Väljer en Kunnig Kvinnlig Domare till Vårt Ärende ( Som Själv är Mamma )  då kan Fattar Mina Barns Känsla och Dåliga Liv , och den Kunniga Kvinnliga Domare ska lägga 2 Dagar och Läser Alla Mina Skrifter ( Som jag skickade tidigare och den här ) Liksom en Bok , jag vill inte ha De DOMARE som Hittills var i Mina Ärende , De visade att De FATTAR  INGET ! Tack !

 

Det sägs att : ” Äktenskap ” betyder att  ” slutet på Allas Uppmärksamheter ” för  ” En person , s Ouppmärksamhet ” !

Med Andra Ord  : Ni Idioter ( Ahmaghhaa ) ( Domare , Åklagare ) Gav Ensam Vårdnad av Min Son ( D ) till en Olämplig Mamma ( Natasha ) som är inte ens Lämplig för sig själv , som är inte ens Hemma , och Hade tagit Min Son ( D ) ifrån Mig och Min Stor Familj  som Alla Älskar Min son HJÄRTLIGT !

 

Vänligen meddela Mig i God tid , som jag kan för säkerhets skull kollar om Hon ( Den Nya Kunniga Kvinnliga Domare ) Har Fått Mina Skrifter och Började att Läsa , Jag vill inte igen en OKUNNIG  DOMARE , en IDIOT  ge en DUMT DOM ! Det Räcker ! Tack !

I Tidigare Skrifter , Skrev jag att : En Domare ska vara 3 i ett , Det betyder : Lag Kunnig som en ( Domare  / Åklagare )  – Att Vara liksom en Psykolog , som även kan Fatta Kroppsspråk ( Body Language ) – Så Noggrant som en Polis Inspektor ! Och efteråt tillagt en till ,  Då blev 4 , som  det var Viktigaste och det är : Att vara MÄNNISKA ! Med Mänskliga Normer !

 

Det finns ett Ordspråk som säger : Om du känner ( Ont – Värk ) du lever , men om Du Känner Andras ( Ont – Värk ) Du är en Människa !

Det ÄCKLAR  MIG varje gång jag tänker  på att All Dessa Problem ,  Hade Hänt Mig och Mina Barn i ett Land som Var MITT  DRÖM LAND , som nu jag Kallas för ( SKIT  LAND ) ! VAD  SYND ! Men Jag kan inte LJUGA , Ni FÖRSTÖRDE MITT LIV , MINA BARNS LIV !

Jag Kommer ALDRIG ATT GLÖMMA  DETTA ,  och Kommer ALDRIG  ATT FÖRLÅTA ER !  ( Slut på meddelande ) !

 

Om Ni IDIOTER ( Ahmaghhaa ) ( Speciellt Täby Polisen , Domstol Folket ) Kunde Fatta ,  Kunde Upptäcka ett Barnslig Lögn , Äcklig Lögn från den Gata Kvinna ( Natasha ) som var på Polisen Täby 2013 – 08 – 28 , 29 , 30 ) då skulle inte Kosta Mig 3 år och och 3 månader Hittills mina Dyrbara Tider , att Lägga på att skriva över 1000 sidor till Er , skulle inte Mitt Liv , Mina Barns Liv blir HELVETE , Skulle inte Mitt Gott Namn , Heder bli Smutsade ,  Jag Skulle inte  behöva Stå Framför så många IDIOTER ( Ahmaghhaa ) inom ( Polis , Advokat , Kommun Folk , Domstol Folk , mm  ) , Skulle inte Min Fru ( Natasha ) som Då även Enligt Eran SKIT  LAG , var Min Fru , skulle inte Hamna på en Privat Bordell ( Kvinnojouren ) och Bli KNULLADE , VÅLDTAGEN där av Äckliga Personal från den Privat Bordell ( Kvinnojouren ) liksom den Äckliga Arab ( M – A – F  ) 26 Månader  ” Non – Stop ” och får bli ( Legitimerade Gata Kvinna ) , skulle inte Min Fru  ( Natasha ) Sjunker till BOTTEN !

Min Fru ( Natasha   ) skulle inte bli ( Sexobjekt ) till ( Poliser , sin Äckliga Advokat ” Jur.kand. ” , Domstol Folk ” Domare , Åklagare ” )  ,  Jag behövde inte att Betala Skadestånd till en Gata Kvinna ( Natasha ) för all Dumheter som Hon ( Natasha ) gjorde Mot Mig och Barnen , Jag skulle inte Få 4 gånger Fucking Kontaktförbud i mitt Namn , som några Olämpliga ( Domare , Åklagare ) Gav Mig , Vilket som skulle Påverka Mitt ärende nu och i Framtiden , Ni IDIOTER ( Ahmaghha ) ( Alla som Jobbade i Mitt Ärende , från Polisen Täby , Kommunen , Domstol Folk ) Ska Skriftligt , OFFICIELLT  BER  OM URSÄKT från Mig och Mina Barn !

Ni bara FÖRTJÄNAR att jag säger till ErFY  PÅ  ER !  SHAME ON YOU !

NANG  BAR  SHOMA  BAAD !

Jag kommer  ALDRIG att FÖRLÅTA  ER ! Jag kommer ALDRIG att GLÖMMA DETTA !  FY PÅ  ER ! Som Förstörde Våran LIV !

 

Jag slutar med ett meddelande till den Gata Kvinna ( Natasha  ) som Gjorde Världens Värsta mot Mina Barn ( ” D ”  och ” V – Ch ”  ) !

Jag har en Dikt ( Egen Dikt ) som är så : Aankas ke zanad aatash  bar khaaneeh man  , bakhsham ………. Vaanra ke zanad aatash  , bar khaaneeh del , hargez !

Det betyder : Jag kan Förlåta den ( Person ) som bränner  Mitt hus , Men Aldrig den ( Person ) som bränner  Mitt Hjärta !

Med Andra Ord : Jag kan inte Förlåta den Gata Kvinna ( Natasha ) som Gjorde alla Typer Dumheter mot  Mina Barn  ( ”  D ”  och ” V – Ch ”  )  !

Vad Hon ( Natasha  ) Gjorde mot Mig , jag lägger inte nu , en annan gång  !

Utan ELD , Bildar inte RÖK !

Den Låtsas Svensk    Ahmad Valadi  570901 – xxxx .

Åkerbyvägen  96 – 183 35 Täby – Salong Mirakel

Tel : 08 – 792 45 52  mobil 073 – 655 39 85

 

PS : I Mina Skrifter ni ser ordet  ( Ahmagh ) eller ( Ahmaghhaa ) Detta är På Persiska , och är Synonym med Ordet ( Stupid ) på Engelska  , ( Ahmagh ) är singel , ( Ahmaghhaa ) är Plural ! Tack !

För att hjälpa till , varför jag kallar Folk i Mina skrifter för ( Idiot –   Ahmagh – Gata Kvinna – Äcklig – mm ) jag Bjuder detta Ordspråk : Det sägs om någonting ser ut som en Hund , Skäller som en Hund , Äter och Dricker som en Hund , Kissar som en Hund , Då är en HUND !

Detta Ordspråk  Bjuder  jag på , för att Ni Verkligen Behöver det : Om du känner ( Värk – Ont ) Du LEVER , men du känner Andras ( Värk – Ont ) Du är en MÄNNISKA !

Och detta Ordspråk jag bjuder liksom ( Julklapp ) eftersom vi är i Jul och Ny År : Ju mer jag Känner MÄNNISKOR  , desto mer jag  ( BEUNDRAR – RESPEKTERAR ) VARGAR !  

Trotts att Jag och Mina Barn Fick Helvete tack Vare Er ( Ni Okunniga Lagman ) ändå  ( God Fortsättning och Gott Nytt År ) !

Som Vanligt , Jag står för alla Mina Ord  , Även alla Tecken i Mina Skrifter !  Tack !         2016 – 12 – 29  Täby – IStockholm – ISweden ( ISverige ) !